đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps

Điện - Điện tử

... mARN C. ADN D. mARN và prôtêin 16. Các prôtêin có vai trò xúc tác phản ứng sinh học được gọi là A. Hoocmôn B. Phitôhoocmôn C. Enzim D. Côenzim 17. Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch ... ra do A. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN B. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’ C. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo ... A. Do trong tế bào sinh dưỡng thi u 1 NST thứ 21 B. Do trong tế bào sinh dưỡng có 3 NST thứ 21 C. Do trong tế bào sinh dưỡng, NST thứ 21 bị lặp đoạn D. Do trong tế bào sinh dưỡng, NST thứ...
 • 25
 • 834
 • 0
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học &chọn giống docx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học &chọn giống docx

Cao đẳng - Đại học

... Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học vào chọn giống Câu1:Trong kỹ thuật di truyền người ... 3:Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất được hợp chất sinh học nào sau đây : A. Văcxin chống các bệnh do virut gây ra. B. Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên của động vật. C. Hoocmôn sinh ... ngại. C. Cơ thể lai xa có cơ quan sinh sản bị thoái hóa hoặc dị dạng. D. Cơ thể lai xa có cấu tạo cơ quan sinh sản không phù hợp với cá thể khác cùng loài nên không giao phối được. Câu 21 Lai...
 • 10
 • 666
 • 6
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đạitrung sinh & tân sinh_2 pdf

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đạitrung sinh & tân sinh_2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... của đại…….(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) A)cổ sinh; trung sinh; tân sinh B)Trung sinh; cổ sinh; tân sinh C)Tân sinh; trung sinh; cổ sinh D)cổ sinh; tân sinh; trung sinh Câu 44Nhận xét nào ... Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Câu 17Lý do nào đã thúc đẩy sự phát triển của cây hạt kín trong quá trình phát triển của sinh vật? A)Do bò sát ... là đặc điểm của đại…….(cổ sinh, tân sinh, trung sinh) , sự phát triển ưu thế của cây hạt trần và nhất là của bò sát là đặc điểm của đại……(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) và sự chinh phục đất...
 • 10
 • 464
 • 0
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đạitrung sinh & tân sinh_1 potx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đạitrung sinh & tân sinh_1 potx

Cao đẳng - Đại học

... phát triển mạnh. Trong rừng cây có hạt Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đại trung sinh và tân sinh Câu 1:Đại Trung sinh bắt đầu cách hiện nay bao nhiêu ... 2Đại Trung sinh gồm các kỷ nào: A)Cambi – Xilua – Đêvôn B)Tam điệp – Đêvôn - Phấn trắng C)Tam điệp – Giura - Phấn trắng D)Cambri – Xilua – Đêvôn – Than đá – Pecni Câu 3Đại Trung sinh cách ... nổi bật của sinh vật đại trung sinh là: A)Phát triển của sinh vật hạt kín, lưỡng cư và bò sát B)Phát triển ưu thế của cây hạt trần và của bò sát C)Hình thành đầy đủ các nghành không xương sống...
 • 7
 • 341
 • 0
Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

Điện - Điện tử

... sọ của Pitêcantrôp:ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu hỏi thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:Cơ sở di truyền học Chương III : Biến ... phát sinh loai người chịu sự chi phối của:A) Nhân tố sinh học Câu 22 Sự truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ thong qua AND được gọi là…….A) Sự di truyền tin hiệuB) Sự di truyền sinh học C) ... nhà khoa học xếp người Crômanhôn và người ngày nay vào một loài người mớiC) Người Crômanhôn đã chuyển từ giai đoạn tiến hoá sinh học sang giai đoạn tiến hoá xã hộiD) Người Crômanhôn đã kết...
 • 26
 • 629
 • 1
Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 1 pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 1 pdf

Điện - Điện tử

... biển đổi ở kiểu hình.ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu hỏi thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:Cơ sở di truyền học Chương III : Biến ... 3: Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất được hợp chất sinh học nào sau đây :A. Văcxin chống các bệnh do virut gây ra.B. Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên của động vật.C. Hoocmôn sinh ... khó đông.B. Đao.C. tiểu đường.D. thi u máu hồng cầu hình liềm.Câu 11: Loại đột biến không được di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biếnA. giao tử.B. xôma. C. tiền phôi. D. gen.Câu 12...
 • 15
 • 582
 • 5
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn văn lớp 12

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn văn lớp 12

Ngữ văn

... ?Sôlôkhốp sinh năm 1905 ở tỉnh Rôxtôp , vùng sông Đông nước Nga .Nhà văn gắn bó máu thịt với con người và cảnh vât vùng đất sông Đông .Sôlôkhốp trực tiếp tham gia nội chiến và chiến tranh vệ quốc Ông ... giải nô ben văn học .Tác phẩm nổi tiếng là bộ tiểu thuyết ‘’SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM’’.Câu 23 : Trình bày tiểu sử va øsự nghiệp của Mikhain Sôlô Khôp .Mikhaiin SôlôKhôp là nhà văn Nga sinh năm 1905 ... cuộc đời đầy sóng gió , một cây bút xông xáo không mệtmỏi .Ông là ngưòi đề xướng ra nguyên lí “ Tảng băng trôi” (Đại thể lànhà văn không trực tiếp phát ngôn cho ý tưởng của mình mà xây dựng...
 • 49
 • 1,076
 • 1
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12 pptx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12 pptx

Cao đẳng - Đại học

... 70)- Công nghiệp: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ… Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.- Nông nghiệp: Sản lượng nông phẩm ... đất. do  nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp đều có bước phát triển.Về văn hóa, giáo dục, y tế- Tiếp tục công cuộc giáo dục theo phương châm “Phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục ... xuất: Nông nghiệp: Diện tích canh tác mở rộng, năng suất lao động tăng, nhiều hợp tác xã đạt 5tấn/haCông nghiệp: Các cơ sở công nghiệp lớn đã kịp thời sơ tán, sớm đi vào sản xuất, công nghiệp...
 • 43
 • 1,937
 • 35
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx

Cao đẳng - Đại học

... ôn thi tốt nghiệp I. Môn triết học 1. Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩaKế thừa tư tưởng của C. Mác và Ph. ăngghen; tổng kết những thành tựu khoa học tự ... phạm trù triết học dùng chỉ vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không mất đi; còn các đối tượng, các dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu đều có giới hạn, có sinh ra và mất ... Nam dân tộc cách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh cũng dễ. Và nếu công nông Pháp làm cách mệnh thành công, thì dân tộc An Nam sẽ được...
 • 17
 • 595
 • 5

Xem thêm