đề ôn thi học kì 2 lớp 1

10 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II LỚP 11

10 ĐỀ ÔN THI HỌC II LỚP 11

Toán học

... +=−$$!)$C$# .2 =3Câu 4:(3 điểm) !-./0./0*.* /1 ./&/& 1 .0& ** 2. /03 &8?"$##.0 ... $ĐỀ SỐ 10 .Câu 1 (3 điểm) 6 ,xx xx x→+ −− +()    xx x x→−∞+ + +Câu 2:  (1, 5 điểm) ( ... HIỆP DĐ: 0988655868ĐỀ SỐ 1. Câu 1 (3 điểm)  xx xx→− −−  xxx→+ −−Câu 2:  (1, 5 điểm) (...
 • 5
 • 1,056
 • 2
de thi hoc ki 2 lop 11 2008

de thi hoc ki 2 lop 11 2008

Tiếng anh

... ĐỀ THI HỌC II MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 20 07 -20 08THỜI GIAN 45 PHÚTHọ và tên: ……………………………………………………………… lớp :…………………. SBD:………………………. Đề 1 _________________________________________________________________________I.Choose ... not?………………………………………………………………………………………………………………………… 3. What is the most effective thing we should do?……………………………………………………………………………………………………………………….ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 20 07 -20 08THỜI GIAN 45 PHÚTI.Choose the ... possible.IV. Choose the best anwser (2. 75P) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AD D C C D C A A C CV.Fill in the blanks(1P) 1. It’s cheaper if you book the tickets ………in……… advance. 2. There are some reports which...
 • 3
 • 1,332
 • 19
ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9

ĐỀ THI HỌC 2- LỚP 9

Ngữ văn

... ?Đáp án và biểu điểm Thi học kỳ II Ngữ văn 9 Phần I. Trắc nghiệm: 2 điểm (mỗi câu đúng: 0 ,25 điểm)Câu 1 2 3 4 5 6 7 8Đáp án B C D A A B C DPhần II. Tự luận: 8 điểm Câu 1 : 5 điểm a) Từ chép ... chỉ thuần tuý miêu tả thi n nhiên, ít sắc thái biểu cảm, không ẩn chứa hồn ng-ời sang thu.b) Chép chính xác khổ thơ 1: 0,5 điểm Nêu cảm nhận về khổ thơ trên: 2, 5 điểmCâu 2. Đoạn văn đúng và ... điểm) Câu 1 Có một học sinh chép khổ thơ đầu bài Sang thu (Hữu Thỉnh) nh sau:Bỗng nhận ra hơng ổiToả vào trong gió seSơng bồng bềnh qua ngõHình nh thu đà vềa) Em hÃy chỉ ra những từ học sinh...
 • 3
 • 1,962
 • 6
De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09

De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09

Toán học

... AABD bằng :A. 2 3aB. 2 3aC.2aD. 2 2aCâu 2 : Kết quả tính 13 .22 13 lim+nnnlà :A. -1 B. 2 1 C. 2 3D. 2 1 Câu 3 : Kết quả tính nnnn 2 2sin .2 limlà :A. -1 B. 2 1 C. 1 D. 0Câu 4 ... ?A.nn 21 32 lim+B.nnn 2 1 lim 2 3+C.nnn 32. 3 12 lim+D.( )( )3 2 23 12 limnnnn+Câu 25 : Tính đạo hàm của hàm số xxxxy 324 35+= ta có kết quả :A.xxxy 2 3 21 25 24 '+=B.xxxy 2 3 23 5 24 '+=C. 3 21 25 24 '+=xxxyD.xxxy ... = 1 Câu 20 : Tính đạo hàm của hàm số xxy 2 2= với x < 0 hoặc x > 2, ta có kết quả :A.xxxy 2 1 2 '=B.xxxy 22 1 2 '=C.xxxy 2 1 2 '+=D.xxxy 22 12 2'=Câu...
 • 4
 • 592
 • 3
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2 KHỐI 10 ĐẦY ĐỦ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC 2 KHỐI 10 ĐẦY ĐỦ

Toán học

... ααααααcos3cos43cos)sin4sin33sin)33−=−=db Bài 11 : Chứng minh các đẳng thức sau:4 ( )αααααααααtan2cos2sin12cos2sin1)cos2sin2cos1sin)=++−+=+ca ααππαα2sin 2 23 2 cos3coscos) 22 2=−+−+bb/ ... sau: ( )( ) 12 2 13 2 )0 1 23 )−−≤++≤+−−xxxxcxxxa 12 5 1 2 ) 2 12 13 )−≤−−≤++−xxdxxb Bài 3: giải các bất phương trình ( )( )054 310 3)0 12 4 5) 2 2>−+−≤++−xxxcxxa ... παπαπαπα<<−=<<−= 2 ,3tan)43 ,3 2 cos)ca 2 0 ,3 1 sin) 2 43 ,2cot)πααπαπα<<=<<−=dbBài 14 : tính giá trị của biểu thức sau: 0000 21 0cos2 315 sin135cot 12 0 tan−++=A Bài 14 :...
 • 6
 • 857
 • 4
đề thi Học kì 2 lớp 4

đề thi Học 2 lớp 4

Ngữ văn

... c.85x 12 8= 12 8 85xx=9640= 12 5 b. 14 11 - 75= 14 11 - 14 10 = 14 1 d. 65-6 1 :7 2 = 65- 12 7= 12 3=4 1 Bài 3: (3,5 điểm) Ta có sơ đồ: ? Học sinh trai Học sinh ... )Số học sinh trai là :35 : 7 x 3 = 15 ( học sinh )Cố học sinh gái là :35 : 15 = 20 ( học sinh ) Đáp số: Học sinh trai : 15 học sinh Học sinh gái : 20 học sinh 35 học sinhTrường Tiểu học ... thành phố Đà Nẵng. Đáp án môn : Địa lí- Lớp 4 Thứ ngày tháng 11 năm2008 Đề thi học II Năm học 20 08 -20 09 Môn : Tiếng Việt -Lớp 4Thời gian :40 phútI./ Chính tả: Bài viết:...
 • 14
 • 2,757
 • 34
BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9

BỘ ĐỀ THI HỌC 2- LỚP 9

Ngữ văn

... (6điểm)Chọn 1 trong 2 đề để làm văn Đề 1: Phân tích bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải Đề 2: Bằng hiểu biết của mình , viềt bài văn suy nghĩ về chủ đề Trường học thân thi n, học sinh tích ... động trong năn học MÃ ĐỀ NV 92- TP1Câu 1: (2 điểm) Xác định bố cục bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” - Thanh Hải và nêu ý chính của từng phần.Câu 2: (2 điểm) Viết 1 đoạn văn (7 đến 10 câu) , nội dung ... trường học, có sử dụng ít nhất 2 thành phần biệt lập đã học Câu 3: (6 điểm) Chọn 1 trong 2 đề làm văn Đề 1: Cảm nghĩ về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” Đề 2: Có ý...
 • 4
 • 2,492
 • 10
20 Đề thi học kì 2 - lớp 9

20 Đề thi học 2 - lớp 9

Ngữ văn

... ấy và bày tỏ thái độ của mình Đề 2: Phân tích bài thơ “ Nói với con” của Y Phương 2 ĐỀ LUYỆN TẬP KIỂM TRA HỌC 2 Thầy :Trần Đăng TáMÃ ĐỀ: NV 92- LQD1 Câu 1 (2 điểm): Thế nào là sự liên kết ... (6điểm)Chọn 1 trong 2 đề để làm văn Đề 1: Phân tích bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải Đề 2: Bằng hiểu biết của mình , viềt bài văn suy nghĩ về chủ đề Trường học thân thi n, học sinh tích ... động trong năn học MÃ ĐỀ NV 92- TP1Câu 1: (2 điểm) Xác định bố cục bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” - Thanh Hải và nêu ý chính của từng phần.Câu 2: (2 điểm) Viết 1 đoạn văn (7 đến 10 câu) , nội dung...
 • 4
 • 1,637
 • 7
đề thi học ki` 2 lớp 3

đề thi học ki` 2 lớp 3

Toán học

... SAU 1. Đặt tính rồi tính: 86 12 7 + 3796 65493 – 15 364 4508 x 3 34 626 : 5 2. Tính giá trị của biểu thức: (13 829 + 20 718 ) x 2 = 14 523 – 24 964 : 4 = 3. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 15 cm, ... TRA CUOÁI HỌC II LỚP 3Môn : Toán ( Thời gian làm bài 40 phút ) PHẦN I: KHOANH VÀO CHỮ ĐẶT TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 1. Số liền sau của 54 829 là: a. 54839 c. 54 828 b. 54 819 d. 54830 2. Số lớn ... CUOÁI HỌC II LỚP 3Môn : ĐỌC HIỂU – LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( Thời gian làm bài 40 phút )A.Đọc thầm đoạn 3 và đoạn 4 trong bài sau:CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG Cuộc thi đã đến. Sáng sớm, bãi cỏ đông...
 • 4
 • 1,946
 • 12
Đề thi học kì 2 lớp 11

Đề thi học 2 lớp 11

Tư liệu khác

... ////fddd f 1 1 1 10 .20 d 20 d d f 20 10 d 20 (cm)=−+ = ⇒ = =−= 0,5 ®iÓm * §é cao ¶nh: A'B'A'B' k .ABkABA'B' 1. 3 3 (cm) 20 d'k 1 k 20 d== ... chất ảnh . Confidential Friday, April 24 , 20 09Sở GD & ĐT yên báiTrờng thpt nghĩa lộ đề kiểm tra hết học ii năm học 20 08 20 09Môn: vật lý Lớp: 11 Ban KHTN - Ban KHXB&NV - Ban cơ ... trí, tính chất và độ cao của ảnh.ã Thấu kính hội tụ vì f = 20 (cm) > 0 ã Vị trí ảnh: ////fddd f 1 1 1 20 .10 d 20 d d f 10 20 d 20 (cm)=+ = = = = 0,5 điểm ã Độ cao ảnh:...
 • 4
 • 690
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose