đề ôn thi cuối năm mon toan lớp 4

Tài liệu Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho HSG (Đề 2)

Tài liệu Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho HSG (Đề 2)

Toán học

... 33 D; 34 C; 35 C; 36 B; 37 B; 38 B; 39 D; 40 C; 41 B; 42 D; 43 C; 44 B; 45 B; 46 B; 47 D; 48 C; 49 B; 50 D; 51 B; 52 B; 53 C; 54 D; 55 B; 56 A; 57 C; 58 C; 59 D; 60 D; 61 C; 62 D; 63 B; 64 B; 65 ... Mã đề: 144 Câu 39 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2,308m3 = …cm3 là: A 230 800 B 2308 C 23 080 D 308 000 Câu 40 Số liền trước 48 000 là: A 47 000 B 48 001 C 47 999 D 48 999 Câu 41 Để làm công ... B 40 kg C 40 00kg D 40 0kg Câu 64 Viết số sau dạng số đo có đơn vị ki - lô - gam: 14 6kg = ? A 146 0kg B 14 006kg C 140 6kg D 14 600kg Câu 65 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 4, 32km = …m là: A 40 32...
 • 9
 • 8,789
 • 234
10 đề ôn tập cuối năm môn toán lớp 5 cực hay - có đáp án

10 đề ôn tập cuối năm môn toán lớp 5 cực hay - có đáp án

Mầm non - Tiểu học

... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 HỌ TÊN : HỌC SINH LỚP : ĐIỂM KTĐK CUỐI HỌC KỲ 2/ 2008– 2009 MÔN TOÁNLỚP NĂM Thời gian làm : 40 phút TRƯỜNG : ĐỀ PHẦN I : (4 điểm) Bài : (2 điểm) ... tính có kết :  3 24, x 0,  3 24, : 100  3 24, x 0, 001  3 24, : 0, 25     3 24, x 3 24, : 1000 3 24, x 0, 01 3 24, : 10 PHẦN II : (6 điểm) Bài : (2 điểm) Tìm x : a) 12, x – x = 4, + 2, ……………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 HỌ TÊN : KTĐK CUỐI HỌC KỲ MÔN TOÁNLỚP NĂM Thời gian làm : 45 phút ĐIỂM HỌC SINH LỚP : TRƯỜNG : ĐỀ PHẦN I : (4 điểm) Bài : (2 điểm) Mỗi tập có kèm theo...
 • 20
 • 7,009
 • 76
Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho Học sinh giỏi (Đề 1)

Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho Học sinh giỏi (Đề 1)

Đề thi lớp 5

... 38 B; 39 B; 40 C; 41 C; 42 D; 43 C; 44 D; 45 C; Trang 2/7 - Mã đề: 185 46 C; 47 B; 48 A; 49 B; 50 A; 51 C; 52 D; 53 D; 54 B; 55 D; 56 D; 57 B; 58 C; 59 B; 60 C; 61 C; 62 D; 63 B; 64 B; 65 C; 66 ... nhiên, số bị chia 13 04 thương bắng 28 biết số dư phép chia số lớn Hỏi số chia dư ? A 46 45 B 48 12 C 45 44 D 46 16 Câu 102 Hiện nay, mẹ 24 tuổi tuổi mẹ gấp lần tuổi Hỏi sau năm tuổi? A tuổi B tuổi ... 44 8 C 648 Câu 44 Chỉ đáp án sai 2300kg = .: A 23 tạ B 230 yến C 300 000g 2 Câu 45 Viết số đo 51hm 4dam dạng có số đo A 5, 14 B 51 ,4 C 51, 04 Câu 42 Số D 250000mm2 D 729 D 230 D 5, 000g 1 04 Giá...
 • 9
 • 1,155
 • 14
Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho Học sinh giỏi (Đề 1)

Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho Học sinh giỏi (Đề 1)

Đề thi lớp 5

... 38 B; 39 B; 40 C; 41 C; 42 D; 43 C; 44 D; 45 C; Trang 2/7 - Mã đề: 185 46 C; 47 B; 48 A; 49 B; 50 A; 51 C; 52 D; 53 D; 54 B; 55 D; 56 D; 57 B; 58 C; 59 B; 60 C; 61 C; 62 D; 63 B; 64 B; 65 C; 66 ... nhiên, số bị chia 13 04 thương bắng 28 biết số dư phép chia số lớn Hỏi số chia dư ? A 46 45 B 48 12 C 45 44 D 46 16 Câu 102 Hiện nay, mẹ 24 tuổi tuổi mẹ gấp lần tuổi Hỏi sau năm tuổi? A tuổi B tuổi ... 44 8 C 648 Câu 44 Chỉ đáp án sai 2300kg = .: A 23 tạ B 230 yến C 300 000g 2 Câu 45 Viết số đo 51hm 4dam dạng có số đo A 5, 14 B 51 ,4 C 51, 04 Câu 42 Số D 250000mm2 D 729 D 230 D 5, 000g 1 04 Giá...
 • 9
 • 1,145
 • 7
ĐẾ THI CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 1

ĐẾ THI CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 1

Toán học

... Câu 7: cho hình vẽ a Trong hình có hình vuông? Có… Hình vuông b Trong hình có hình tam giác? Có… Hình tam giác ...
 • 2
 • 1,303
 • 12
De Thi cuoi nam mon toan lop 4

De Thi cuoi nam mon toan lop 4

Toán học

... Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Hớng dẫn chấm thi cuối năm môn toán Lớp năm học 2008-2009 Phần I Trắc nghiệm (7 điểm) trả lời câu đợc điểm Nếu học sinh khoanh ... Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tỉnh tuổi mẹ tuổi Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Hớng dẫn chấm thi ... Tự luận điểm Bài (2 điểm) Bài giải Néu tăng chiều rộng giảm chiều dài 3m thi Chu vi không thay đổi Chiều dài mảnh đất (60 :4) +3 = 18 (m) 0,75 điểm Chiều rộng mảnh đất là: 60 : 2-18 = 12 (m) 0,5...
 • 3
 • 857
 • 17
Đề thi cuối năm môn Toán lớp 4 pdf

Đề thi cuối năm môn Toán lớp 4 pdf

Mầm non - Tiểu học

... 10062 cm2 (0,25 đ) Câu 5: (2 điểm) Làm ý 0,5 điểm 12 + = 7 56 45 11 b - = - = 63 63 63 40 c x = = 15 60 86 43 86 34 d : = x =4 17 34 17 43 a ( khơng bắt buộc rút gọn) Câu 6: (2 điểm) Hoặc Bài giải ... TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN : TIẾNG VIỆT ( Đọc hiểu ) A KiĨm tra ®äc I §äc thµnh tiÕng II §äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Đọc thầm : Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất ( TV4/T2 ) Dùa ... CHẤM ĐIỂM LỚP CKII 2010 - 2011 MÔN : Tiếng Việt ( Viết ) CKII Chính tả - Bài viết không mắc lỗi, chữ viết rõ ràng, trình bày điểm - Mỗi lỗi tả ( sai phụ âm đầu, vần, thanh, viết hoa không quy đònh…...
 • 8
 • 762
 • 9
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 1 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 1 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.

Lớp 1

... Hùng có viên bi? Bi 6: Ni ụ trng vi s thớch hp 49 > 42 43 44 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 + > 43 45 46 47 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ... 15 đọc mời năm B số 90 số lớn có hai D số 50 gm chc v chữ số n v II T lun Bi t tớnh ri tớnh 46 + 20 ; + 34 ; 85 40 ; 98 Bi 2: in du >,
 • 65
 • 708
 • 0
Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm Môn: Toán lớp 4 ppt

Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm Môn: Toán lớp 4 ppt

Mầm non - Tiểu học

... , , , 14 , A 23 B 20 C 19 D 21 Cõu 29 S gm triu, chc nghỡn, chc vit l: A 40 20030 B 42 0030 C 42 00030 D 42 000030 Cõu 30 Kết phép tính 47 082 - 628 là: A 46 46 4 B 30 802 C 45 45 4 D 45 46 4 Cõu 31 ... bng 34 x 78? A (30 x 78) x (4 x 78) B (30 x 78) + (4 x 78) C (30 + 78) x ( x 78) D (30 + 78) + (4 + 78) Cõu 17 Cả hai lớp 4A 4B có 44 học sinh Biết 1/3 số học sinh lớp 4A 2/5 số học sinh lớp 4B ... giỏc C Kết phép tính - là: B D 4 D 12 Rỳt gn phõn s 18 , ta c phõn s no sau õy: B C Cõu 167 S nht cỏc s 145 372; 145 732; 145 723; 145 327 l: A 145 723 B 145 327 C 145 372 D 145 732 Cõu 168 Hỡnh di õy cú...
 • 15
 • 3,117
 • 65
De kiem tra cuoi nam mon toan lop 2

De kiem tra cuoi nam mon toan lop 2

Toán học

... Hớng dẫn chấm thi cuối năm môn toán Lớp năm học 2008-2009 Bài 1: ( điểm) a Viết số Viết Số cần điền 523; 527 b Viết số Viết ... 42 2 < 43 2 b 672 = 600 + 72 đợc 0,5 điểm đợc 0,5 điểm Bài 3: (2 điểm) Mối phép tính đợc 0,25 điểm đợc 0,25 điểm Bài 4: (2 điểm) a x =. 24 : x = Đặt tính Tính đợc 0,5 điểm đợc 0,5 điểm b x = x4 ... kết chỗ chấm Bài 6: (2 điểm) Giải Tuổi bác ba 43 +5 = 48 (tuổi ) đợc điểm Tuổi bác hai là: 43 + = 51 (tuổi) đợc điểm Đáp số : 48 tuổi; 51 tuổi (không trừ điểm thếu dáp số) đợc 0,25 điểm đợc 0,25...
 • 2
 • 1,082
 • 8
Đề ôn tập cuối năm môn Toán 5- không trùng

Đề ôn tập cuối năm môn Toán 5- không trùng

Lịch sử

... 6 54, 82 dm = m A 6 548 ,2 B 6, 548 2 C 0,6 548 2 D 65 ,48 2 5 m mm = m ? A 5,05 B 5,5 C 55 D 5,005 741 kg = tấn? A 741 B 7 ,41 C 0, 741 D 74, 1 Tự luận: Câu 1: ( điểm) Đặt tính tính 285 + 49 6,21 68 74, 03 ... chÊm lµ : C©u 137,5 m = dam A 13,75 B 1,0375 C 1375 D 1,375 C©u 76 54, 54 dm3 = m3 A 76 545 ,4 B 76, 545 4 C 765 ,45 4 D 7,6 545 4 C©u : H×nh lËp ph¬ng cã c¹nh dµi gÊp lÇn c¹nh h×nh lËp ph¬ng ThĨ tÝch ... 1000 C 0 ,4 D 4, 0 C 30 D 40 D 10000 a) 5,009 …… 5,01 c) 0,825 ………0,815 §Ỉt tÝnh vµ tÝnh: 1, 345 + 25,6 + 8,29 78 – 20,05 b) 11,389 ……… 11,39 d) 20,5 …………… 20,500 17,03 × 0,25 10,06 : 4, 24 ...
 • 11
 • 1,313
 • 18
De kiem tra cuoi nam mon toan lop 3

De kiem tra cuoi nam mon toan lop 3

Toán học

... coi thi Giáo viên chấm thi Họ tên: Lớp Điểm thi: Bằng chữ: Số ?: a Bài b 846 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM LỚP NĂM HỌC 2010-2011 Thời gian làm 40 phút (Vùng khó khăn 60 phút) 521 529 525 848 ... không ghi đáp số trừ 0,25 điểm) Họ tên: Lớp Điểm thi: Bằng chữ: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM LỚP NĂM HỌC 2010-2011 Thời gian làm 40 phút (Vùng khó khăn 60 phút) Viết (theo mẫu): Viết số 54 ... Bài < = 8 54 a 42 2 43 2 b 672 600 + 72 Bài 3: Đặt tính tính 84 + 19 62 - 34 565 + 2 34 798 - 75 Bài 4: Viết tiếp vào chỗ thấm Tìm x biết a X x = 24 X = ...
 • 8
 • 491
 • 5
De kiem tra cuoi nam mon toan lop 4

De kiem tra cuoi nam mon toan lop 4

Toán học

... Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Hớng dẫn chấm thi cuối năm môn toán Lớp năm học 2010-2011 Phần I Trắc nghiệm (7 điểm) trả lời câu đợc điểm Nếu học sinh khoanh ... Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tỉnh tuổi mẹ tuổi Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Hớng dẫn chấm thi ... Tự luận điểm Bài (2 điểm) Bài giải Néu tăng chiều rộng giảm chiều dài 3m thi Chu vi không thay đổi Chiều dài mảnh đất (60 :4) +3 = 18 (m) 0,75 điểm Chiều rộng mảnh đất là: 60 : 2-18 = 12 (m) 0,5...
 • 3
 • 402
 • 4
Bộ đề ôn tập cuối năm môn toán 8

Bộ đề ôn tập cuối năm môn toán 8

Toán học

... phương A 243 cm3 B 44 3 cm3 C 343 cm3 D 283 cm3 Câu 8: Hình lăng trụ đứng ABC.A,B,C,, đáy tam ABC vng A, AB=6cm, BC=10 cm, A A, =4 cm Thể tích lăng trụ đứng là: A 96 cm3 B 120 cm3 C 112 cm3 D. 240 cm3 ... ®ã lµ: A 4cm2 B 8cm2 C 16cm2 D 24cm2 C©u 7: H×nh l¨ng trơ ®øng ®¸y lµ tam gi¸c cã ba c¹nh lµ 3cm 4cm, 5cm; chiỊu cao lµ 7cm ThĨ tÝch cđa h×nh l¨ng trơ ®ã lµ: A 140 cm3 B 105cm3 C 84cm3 D 42 cm3 C©u ... chiều cao 4cm có diện tích xung quanh : A 60 cm B 48 cm C 24 cm D 64 cm C©u8: Trong cặp tam giác có độ dài cạnh đây, cặp tam giác đồng dạng : A 2cm; 3cm; 4cm 3cm; 6cm; 8cm B 3cm; 4cm; 6cm 9cm;...
 • 11
 • 606
 • 3
đề kiểm tra cuối năm môn toán lớp 1 năm học 2014 2015 trường tiểu học nguyễn du

đề kiểm tra cuối năm môn toán lớp 1 năm học 2014 2015 trường tiểu học nguyễn du

Mầm non - Tiểu học

... 11 = 37 ( gà ) Đáp số : 37 gà PGD&ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM NĂM HỌC: 20 14 – 2015 MÔN: TOÁN - LỚP (Thời gian làm : 35 phút) I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Khoanh vào ... PGD&ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN DU ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM NĂM HỌC: 20 14 – 2015 MÔN: TOÁN - LỚP (Thời gian làm : 35 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Khoanh vào chữ đặt ... Chín mươi lăm ; B : Năm mươi chín Câu 3: (0,5 điểm): Các số: 4, 8, 7, 20, 99: Được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 4, 7, 8, 20, 99 ; B 8, 7, 4, 20, 99 ; C 99, 20, 8, 7, Câu 4: (0,5 điểm): Kết...
 • 7
 • 423
 • 2
Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Trùng Khánh, Hải Dương

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Trùng Khánh, Hải Dương

Mầm non - Tiểu học

... 10 (1 điểm) Tổng số tuổi hai mẹ 35 tuổi Biết tuổi mẹ gấp lần tuổi Hỏi tuổi? Bài giải Tổ chuyên môn thống đáp án biểu điểm chi tiết Họ tên GV coi, chấm: Chữ ký PHHS: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Câu Câu ... điểm a Mỗi biểu thức 0,5 điểm b Mỗi ý cho 0.25 điểm - Tìm chiều rộng (đúng câu trả lời phép tính) 40 m - Tìm diện tích (đúng câu trả lời phép tính) 3200m2 - Đáp số - Tìm tổng số phần - Tìm tuổi...
 • 3
 • 457
 • 6
Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Hoa B, Hà Nội

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Hoa B, Hà Nội

Mầm non - Tiểu học

... …………………………………………………………………………………………………… Hướng dẫn chấm môn Toán Lớp Năm học 20 14 – 2015 Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm) Câu Đáp án C A A B B A C B Điểm 1đ 1đ 1đ 1đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ Phần II: Tự luận (4 điểm) Bài 1: (2 điểm) ... luận (4 điểm) Bài 1: (2 điểm) Câu a b c d Đáp án 36 84, 91 517,12 40 62,76 78,6 Điểm 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ Bài 2: (2 điểm) Giải: Diện tích hình vuông (hình thang) là: 10 x 10 = 100 (cm2) Chiều cao ... Bài 2: (2 điểm) Một hình thang có đáy lớn 12 cm, đáy bé cm diện tích diện tích hình vuông có cạnh 10 cm Tính chiều cao hình thang ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 408
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25