đề án chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

đề thi liên thông đại học marketing-tài chính ngày 25/9/2011 chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

đề thi liên thông đại học marketing-tài chính ngày 25/9/2011 chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... chủ đạo trong hệ thống tài chính làngân sách nhà nước tài chính doanh nghiệp bảo hiểmtín dụng Khâu cơ sở trong hệ thống tài chính làngân sách nhà nước tài chính doanh nghiệp bảo hiểmtín dụng ... các nhà kinh tế học về “ lượng cầu tài sản” phân chia tài sản trong nền kinh tế thành các dạnga. tài sản phi tài chínhtài sản tài chính b. tài sản tài chính và bất động sảnc. vàng ngoại ... đáp án đúnga. tài chính và luật tài chính là một vì chúng đều chịu sự tác động trực tiếp từ ngân sách nhà nướcb. các quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sử dụng quỹ tiền tệ nên tài chính...
 • 12
 • 859
 • 3
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP- CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP- CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tài chính doanh nghiệp

... định tài trợ ngắn hạn và quyết định dài hạn thể hiện như thế nào trong kế hoạch tài chính của doanh nghiệp? Câu 6: Trình bày mô hình cách điệu của Lintner về chi trả cổ tức?Câu 7: Hãy so sánh ... các biện pháp tăng trưởng kinh doanh quốc tế mà bạn biết? Đề 3Câu 1: Rủi ro kinh doanh khác với rủi ro tài chính như thế nào?Câu 2: Công ty NĐC trong một năm có doanh thu 1.000$, chi phí hoạt ... nghiêng đòn bẩy kinh doanh ở mức doanh số 750.000$d. Tính độ nghiêng đòn bẩy tài chính ở mức doanh số 750.000$e. Sử dụng độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp để xác định tác động đến EPS khi doanh số tăng...
 • 15
 • 1,771
 • 0
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tài chính doanh nghiệp

... nhuận từ hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất có phòng ngừa.Chương 8Câu 1: Cán cân thanh toán là gì? Các thành phần chủ yếu của cán cân thanh toán? Cán cân thanh toán là một đo lường tất ... trong tương lai như đã thiết lập tại hiện tại. Quyền chọn bán cho phép chủ sở hữu được quyền nhưng không bắt buộc, bán tài sản tài chính hoặc hàng hóa cơ sở trong tương lai như đã thiết lập ... hiện được. Các biện pháp kiểm sốt vốn:o Chính sách đối với dịng vốn vào:_Can thiệp vô hiệu hóa _Nâng tỷ giá _Các chính sách tài chính tiền tệ o Chính sách đối với dịng vốn ra:_Nhằm mục...
 • 16
 • 1,063
 • 0
Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương.docx

Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương.docx

Quản trị kinh doanh

... 2.243.364.000 đồng năm 2001 là 41 Chuyên đề tốt nghiệp II.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP:1.2.1 Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính doanh nghiệplà sử dụng một tập hợp các ... lãi: 18 Chuyên đề tốt nghiệp Hàng hóa và dịch vụ (bán ra) Trong số các tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ có một loại tài sản đặc biệt- đó là tiền. Chính dự trữ tiền cho phép doanh nghiệp ... (việc phân tích tài chính do nhân viên phòng tài chính kế toán kiêm nhiệm.- Trình độ cán bộ làm phân tích taì chính còn hạn chế Các nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán của công ty đều làm tốt côngtác...
 • 68
 • 1,447
 • 6
Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương.

Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương.

Tài chính - Ngân hàng

... hoặc tiền trong mỗi doanh nghiệp và nó sẽ làm thay đổi khối lượng tài sản tích lũy của doanh nghiệp. Một khối lượng 7 7 Chuyên đề tốt nghiệp bán của các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng này ... Chuyên đề tốt nghiệp Hàng hóa và dịch vụ (bán ra) Trong số các tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ có một loại tài sản đặc biệt- đó là tiền. Chính dự trữ tiền cho phép doanh nghiệp ... - kinh doanh của doanh nghiệp. Những khoản mục chủ yếu được phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh thu từ hoạt động tài chính; doanh thu...
 • 68
 • 683
 • 0
Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương

Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương

Khoa học xã hội

... vào doanh nghiệp. Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính. Quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ. Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp ... tích tài chính . mà chủ yếu nắm bắt tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính được báo cáo bởi các kế toán trưởng.47 Chuyên đề tốt nghiệp trường đó, quan hệ tài chính ... dụng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ). Tuy nhiên, đểđánh giá một cách cơ bản tình hình tài chính của doanh nghiệp, có thể sử dụng các thông tin kế toán trong nội bộ doanh nghiệp như là một...
 • 73
 • 469
 • 0
Đề cương ôn thi tài chính doanh nghiệp

Đề cương ôn thi tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

... tái chính của doanh nghiệp không lành mạnh , doanh nghiệp có thể hoãn trả cổ tức ưu đãi sang năm kế tiếp – điều này giúp doanh nghiệp hạn chể bớt khó khăn về tái chính khi hoát động kinh doanh ... đông hiện hữu Đề Cương Tài Chính Doanh Nghiệp Câu 1: Nêu lợi ích của việc huy động vốn bằng cách đi thuê tài chính? Trả lời:+ Đây là một cách huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp trong điều ... doanh nghiệp phải trả cho trái chủ nên được coi là một khoản chi phí- Quyền kiểm soát doanh nghiệp không bị chia sẻ do trái chủ chỉ là chủ nợ đối với doanh nghiệp chứ không phải là chủ sở hữu doanh...
 • 4
 • 4,657
 • 120
Tài liệu Luận văn: MỐI QUAN HỆ GIỮA LÍ THUYẾT BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN VÀ LÍ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP docx

Tài liệu Luận văn: MỐI QUAN HỆ GIỮA LÍ THUYẾT BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN VÀ LÍ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP docx

Tài chính - Ngân hàng

... http://www.vdf.org.vn/Doc/2009/120WSLeTrungThanh22Oct09VIE.pdf 6. Nhóm 4 lớp tài chính doanh nghiêp 11 khóa33, “kiểm định thị trƣờng hiệu quả_lí thuyết tài chính hành vi”, đề tài thuyết trình môn tài chính doanh nghiệp- năm 2010. 7. Báo điện ... chứng khoán 43 Bảng 2: Giá mua bán của chứng khoán khi chƣa loại ASC, tỷ lệ mục tiêu 5% 86 Bảng 3: Giá mua bán của chứng khoán khi chƣa loại ASC, tỷ lệ mục tiêu 10% 88 Bảng 4: Giá mua bán của ... chi trả cho 1 tài sản và mức giá thấp nhất mà ngƣời bán sẵn lòng bán tài sản đó. Ví dụ, nếu giá (đặt) mua là 20$ và giá (chào) bán là 21$ thì "mức chênh lệch giữa giá bán và giá mua"...
 • 111
 • 662
 • 3
Tài liệu CHƯƠNG IX CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH potx

Tài liệu CHƯƠNG IX CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH potx

Quản trị kinh doanh

... dự án? IV. Quyết định tài trợ của doanh nghiệp 4.1. Tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp  Khái niệm Nguồn tài trợ của doanh nghiệp chính là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để tài ... tư liên doanh và đầu tư về tài sản tài chính  Theo mối quan hệ giữa các dự án đầu tư• Dự án độc lập• Dự án phụ thuộc• Dự án loại trừ Theo mục tiêu đầu tư• Đầu tư hình thành doanh nghiệp • ... trị tài chính giúp đảm bảo nguồn vốn trong doanh nghiệp  Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp  Kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 1.5. Các nguyên tắc của QTTC Đánh...
 • 21
 • 461
 • 0
đề cương báo cáo điều tra phỏng vấn chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

đề cương báo cáo điều tra phỏng vấn chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Tài chính doanh nghiệp

... ườB ng 4ảTT T t nghi p chuyên ngành đào t oố ệ ạSố ngườiLàm đúng chuyên ngành Làm không đúng chuyên ngành SL TL% SL TL%1K troán Tài chính DNTMế2Các chuyên ngành khác2.1Qu n tr DNTMả ... toán, tài chính nêu m c 1 c a phi u đi u tra.ở ụ ủ ế ề1. K toán bán hàngế2. K toán chi phí s n xu tế ả ấ3. K toán t p h p chi phí nguyên v t li uế ậ ợ ậ ệ4. K toán l p k ho ch tài chính doanh ... ĐỀ C NG BÁO CÁO ĐI U TRA PH NG V NƯƠ Ề Ỏ ẤCHUYÊN NGÀNH K TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHI P TH NG M IẾ Ệ ƯƠ ẠA. GI I THI U V DOANH NGHI P:Ớ Ệ Ề Ệ1. Khái quát chung v doanh nghi p.ề ệ- Tên doanh...
 • 12
 • 1,388
 • 4
Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại công ty cổ phần tập đoàn thái hòa.doc

Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại công ty cổ phần tập đoàn thái hòa.doc

Kế toán

... công tác tài chính Công tác kế hoạch hóa tài chính bao gồm: Lập kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính toàn công ty theo quy chế quản lý tài chính, Kiểm soát và đánh giá hoạt động tài chính của ... không tránh khỏi những sai lệch.III. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đề tài thứ 1: “Kế toán tính giá thành phẩm cà phê nhân của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Hoà” thuộc học phần kế toán Đề tài thứ ... tổ chức thành ban tài chính và ban Kế toán (Phụ lục số 03), người đứng đầu ban Tài chính là Giám đốc Tài chính và người đứng đầu ban Kế toán là kế toán trưởng. Bộ máy kế toán của Công ty được...
 • 13
 • 21,122
 • 288
Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp TM.doc

Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp TM.doc

Kế toán

... tiêu đào tạo chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại của trường đại học thương mại như hiện nay là phù hợp.7. Công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế doanh nghiệp và thống ... thời điểm nào kế toán đều biết được đầy đủ chính xác mọi thông tin về tình hình hoạt động và thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng: Theo ... trình công tác nhất là kế toán doanh nghiệp thương mại.6. Góp ý của sinh viên về việc sửa chỉnh, bổ xung mục tiêu đào tạo chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại ở trường đại...
 • 14
 • 2,786
 • 40
Đáp án đề thi tài chính doanh nghiệp

Đáp án đề thi tài chính doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... TRƯỜNG CAO ĐẲNGTÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁP ÁN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Đề số 46 - Ca 4, ngày 18/03/2012 – Thi kỳ phụ K43Câu 1 (5 điểm)Câu ... 529,6 trđ LNst1 = 529,6 x 0,75 = 397,2 trđTRƯỜNG CAO ĐẲNGTÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁP ÁN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Đề số 45 - Ca 3, ngày 18/03/2012 – Thi kỳ phụ K43Câu 1 (5 điểm)Câu ... tăng 7% thì lợi nhuận vốn chủ sở hữu sẽ tăng 42%TRƯỜNG CAO ĐẲNGTÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁP ÁN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Đề số 21 - Ca 4, ngày 18/03/2012 – Thi kỳ phụ K43Câu 1: (5,0đ)Đ:...
 • 6
 • 6,805
 • 70
Chuyên đề 3: ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Chuyên đề 3: ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Tài chính doanh nghiệp

... tiêu vốn, số lượng doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỷ đồng là 43.772 doanh nghiệp, chiếm 91% tổng số các doanh nghiệp (48.133 doanh nghiệp) ; DN ngoài quốc doanh là 40.100 doanh nghiệp, chiếm 94,5% ... trọng doanh nghiệp nhỏ chiếm 79,94% và hoạt động chủ yếu ở loại hình doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH, tỷ trọng doanh nghiệp vừa là20,06% hoạt động chủ yếu ở loại hình doanh nghiệp ... mặt ngành nghềTheo số liệu tổng điều tra các doanh nghiệp năm 1995. Số lượng và tỷ trọng các DN trong tổng số các doanh nghiệp ở một số ngành chủ yếu như: Công nghiệp chế biến; buôn bán...
 • 7
 • 403
 • 1

Xem thêm