đề án chuyên ngành kế toán

Tài liệu Đề án chuyên ngành kế toán docx

Tài liệu Đề án chuyên ngành kế toán docx

Kế toán - Kiểm toán

... đối kế toán. Sv. Đinh Việt Hà16 Đề án chuyên ngành Chương II: Thực trạng của bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam1. Thực trạng Bảng cân đối kế toán theo" chế độ kế toán mới ... nghiệp.2. Kết cấu, nội dung và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 2.1. Kết cấu Bảng cân đối kế toán Kết cấu của bảng cân đối kế toán có thể là một trong hai kiểu: bảng cân đối kế toán kếtcấu ... đối kế toán 43. Nguyên tắc, cơ sở số liệu của việc lập Bảng cân đối kế toán 8Chương II: 9 Thực trạng của bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam 91. Thực trạng Bảng cân đối kế toán...
 • 25
 • 899
 • 2
đồ án chuyên ngành kế toán ( cực hay và hiếm).doc

đồ án chuyên ngành kế toán ( cực hay và hiếm).doc

Kế toán

... gồm:a. Dự toán bán hàng (dự toán tiêu thụ)Dự toán bán hàng được lập từ dự báo bán hàng. Đây là dự toán được lập đầu tiên và là căn cứ để lập các dự toán khác. Muốn lập dự toán bán hàng cần ... Báo cáo lãi - lỗ dự toán c. Lập bảng cân đối kế toán dự toán d. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán Khi lập dự toán vốn bằng tiền cần chú ý một số điều sau:+ Phải dự đoán được khoảng thời ... biệt dự toán cố định và dự toán điều chỉnh:Dự toán cố định và dự toán điều chỉnh có 2 điểm khác nhau cơ bản:Thứ nhất, dự toán cố định chỉ hướng về một mức độ hoạt động cố định. Còn dự toán điều...
 • 31
 • 1,276
 • 4
ĐỀ án môn học chuyên ngành kế toán Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng 47.doc

ĐỀ án môn học chuyên ngành kế toán Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng 47.doc

Kế toán

... công tác kế toán, tài chính của đơn vị.- Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp: Là người giúp việc cho kế toán trưởng, chịu sự phân công của kế toán trưởng và thay mặt cho kế toán trưởng ... phát sinh của kế toán viên vào sổ chi tiết.- Kế toán thanh toán, kiêm TSCĐ: Theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ, trích khấu hao, chi phí sửa chữa TSCĐ và kiêm kế toán thanh toán nên phải theo ... kế toán máy.- Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán tại Công ty như sau:(1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra,...
 • 87
 • 2,843
 • 14
Đề án chuyên ngành: So sánh hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho potx

Đề án chuyên ngành: So sánh hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho potx

Kế toán - Kiểm toán

... chuẩn mực Kế toán quốc tế”, Nxb Xây dựng, 2002. 2. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 73 tháng 07/2006, số 82 tháng 04/2007. 3. Tạp chí Kế toán, số 49 tháng 08/2006. 4. Chuẩn mực kế toán “Hàng ... tế IAS 2 sửa đổi tháng 12/2003 đã loại trừ phương pháp LIFO trong tính giá hàng tồn kho). Đề án chuyên ngành: So sánh hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn ... chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn khoMình đang làm đề án chuyên ngành : So sánh hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho. Vậy bạn nào có hướng giải quyết...
 • 10
 • 984
 • 1
đề án môn học Kế toán Phương pháp lập và phân tích báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.doc

đề án môn học Kế toán Phương pháp lập và phân tích báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.doc

Kế toán

... tệ sẽ được kế toán theo dõi và phản ánh vào tài khoản tiền hoặc tài khoản không phản ánh trực tiếp tiền, để cuối kỳ kế toán, kế toán sẽ tổng hợp quá trình lưu chuyển đó và phản ánh lượng tiền ... KHẢO1. Giáo trình Kế toán tài chính - Trường ĐH Kinh tế quốc dân 2. Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ) - Kermit D . Larson Nhà xuất bản Thống kê.3. Các Chuẩn mực kế toán quốc tế - Ngân ... được khả năng thanh toán của doanh nghiệp: thanh toán đúng hạn, khả năng thanh toán được gia tăng hay bị giảm đi, hệ số thanh toán cao hay thấp, đánh giá khả năng thanh toán nợ gốc và lãi, khả...
 • 26
 • 5,033
 • 33
Đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.doc

Đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.doc

Kế toán

... Chế độ kế toán - Công ty bắt đầu niêm độ kế toán từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12.- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là :Đồng Việt Nam.(VNĐ)- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh ... quản lý.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 3.1.Sơ đồ bộ máy kế toán. 3.2. Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận.4. Tổ chức hạch toán kế toán 4.1. Hình thức kế toán. Sổ quỹ Chứng từ ghi sổSổ ... và BHXH Kế toán NVL - CCDC Kế toán thanh toán Thủ quỹNhân viên kế toán BAN GIÁM ĐỐCCÁC PHÒNG BAN CÁC PHÂN XƯỞNGPhòng tổ chức hành chínhPhòng kinh doanhPhòng kế toán tài chínhPhòng...
 • 6
 • 1,590
 • 12
đề cương báo cáo điều tra phỏng vấn chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

đề cương báo cáo điều tra phỏng vấn chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Tài chính doanh nghiệp

... toán ết ng h p và ổ ợthanh toán K toán v t ế ật và công ưnợK toán ếthành ph m ẩvà CN ph i ảthuTh quủ ỹK toán tr ngế ưởB ng 1ảTTCác b ph n khác mà SV t t nghi p chuyên ngành K toán ... ả ế ạ ộ ậ ế toán, tài chính nêu m c 1 c a phi u đi u tra.ở ụ ủ ế ề1. K toán bán hàngế2. K toán chi phí s n xu tế ả ấ3. K toán t p h p chi phí nguyên v t li uế ậ ợ ậ ệ4. K toán l p k ho ch ... ườB ng 4ảTT T t nghi p chuyên ngành đào t oố ệ ạSố ngườiLàm đúng chuyên ngành Làm không đúng chuyên ngành SL TL% SL TL%1K troán Tài chính DNTMế2Các chuyên ngành khác2.1Qu n tr DNTMả...
 • 12
 • 1,382
 • 4
Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại công ty cổ phần tập đoàn thái hòa.doc

Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại công ty cổ phần tập đoàn thái hòa.doc

Kế toán

... các nhân viên kế toán, đồng thời làm việc với kế toán trưởng của các Công ty con, Chi nhánh và nhà máy. Kế toán tổng hợp: có chức năng tổng hợp các thông tin từ các nhân viên kế toán phần hành ... động có liên quan khác. Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ theo dõi thanh toán các khoản thu chi hàng ngày , theo dõi các khoản tạm ứng thực hiện kế toán các hoạt động thanh toán với khách hàng và ... TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI HÒA2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty2.1.1 Tổ chức bộ máy và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Bộ máy Kế toán...
 • 13
 • 21,102
 • 288
Đề án môn học Kế toán Định giá trên nền tảng chi phí.doc

Đề án môn học Kế toán Định giá trên nền tảng chi phí.doc

Kế toán

... phải thanh toán ngay cho ngời bán khi nhận hàng. Tuy nhiên, thời điểm thanh toán thực tế thờng đợc xác định theo hợp đồng bởi điều khoản về thời hạn thanh toán. Thời hạn thanh toán có thể lập ... hai phơng thức bán buôn và bán lẻ, trong đó: Bán buôn là bán hàng hoá cho các đn vị xuất khẩu hay cho các tổ chức bán lẻ để tiếp tục quá trình lu chuyển của hàng hoá; bán lẻ là bán hàng cho ngời ... cho ngời tiêu dùng cuối cùng. - Bán buôn hàng hoá và bán lẻ hàng hoá có thể thực hiện bằng nhiều hình thức: Bán thẳng, bán qua kho bán trực tiếp và gửi bán qua đại lí, ký gửi- Tổ chức kinh...
 • 33
 • 1,351
 • 4
Đề án môn học Kế toán Kế toán bất động sản đầu tư.doc

Đề án môn học Kế toán Kế toán bất động sản đầu tư.doc

Kế toán

... vị chuyên kinh doanh bất động sản thì được kế toán theo các trường hợp sau:- Đối với các bất động sản khi mua về đã xác định rõ mục đích để bán trong kỳ được kế toán tuân theo Chuẩn mực kế toán ... Sang kỳ kế toán sau, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán sau, ghi:Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiệnCó TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư - Cuối mỗi kỳ kế toán, tính ... hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước. Kế toán bất động sản đầu tư là một phần hành kế toán tương...
 • 32
 • 1,709
 • 9
Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp TM.doc

Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp TM.doc

Kế toán

... nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt thanh toán với ngân hàng và ngân sách nhà - 6 - Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Kế toán công nợ Kế toán bán hàngThủ quỹBáo cáo thực tập ... kiểm tra kế toán và lập các kế toán tín dụng, đặc biệt kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước nhà nước và giám đốc công ty về toàn bộ công tác tài chính kế toán của công ty.+ Kế toán tổng ... phòng tài chính kế toán cũng như của kế toán trưởng đối với các nhân viên kế toán thể hiện ở hiêu quả sản xuất kinh doanh và hiệu suất của công tác kế toán. Công tác kế toán được thể hiện trên...
 • 14
 • 2,777
 • 40
Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế Toán tại công ty TNHH-TM-DV Hồng Như Phúc.doc

Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế Toán tại công ty TNHH-TM-DV Hồng Như Phúc.doc

Kế toán

... thời gian bảo hành các sản phẩm tồn KẾ TOÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁNPage 6KẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TOÁN KHO HÀNG HÓAKẾ TOÁN CÔNG NỢ Phương thức thanh toán trực tiếp: Quyền sở hữu về tiền ... tính toán một số chỉ tiêu tổng hợp. phân tích và kiểm tra của công tác kế toán ở công ty mà các sổ kế toán tổng hợp không thể đáp ứng điều kiện này.KẾ TOÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁNPage ... người với tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ cao. Từ bộ phận kinh doanh, kế toán đến kỹ thuật KẾ TOÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁNPage 21.2.2.2. Các bộ phận và chức năng Kế toán trưởng: thu thập,...
 • 52
 • 34,557
 • 142

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25