đề án chuyên ngành kế toán tổng hợp

đồ án chuyên ngành kế toán ( cực hay và hiếm).doc

đồ án chuyên ngành kế toán ( cực hay và hiếm).doc

Kế toán

... gồm:a. Dự toán bán hàng (dự toán tiêu thụ)Dự toán bán hàng được lập từ dự báo bán hàng. Đây là dự toán được lập đầu tiên và là căn cứ để lập các dự toán khác. Muốn lập dự toán bán hàng cần ... chi phí (biến đổi, cố định và hỗn hợp) .Hay tính biến phí đơn vị dự toán: Biến phí đơn vị dự toán = Tổng biến phí dự toán Tổng mức hoạt động dự toán + Lập dự toán linh hoạt điều chỉnh theo mức ... Báo cáo lãi - lỗ dự toán c. Lập bảng cân đối kế toán dự toán d. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán Khi lập dự toán vốn bằng tiền cần chú ý một số điều sau:+ Phải dự đoán được khoảng thời...
 • 31
 • 1,276
 • 4

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 01

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 01

Kế toán - Kiểm toán

... chất tổng hợp , ko mang tính phân tích?7/chỉ so cấu thành cố định nghiên cứu đồng thời biến động bản thân tiêu thức và kết cấu của tổng thể nghiên cứu TRẢ LỜI: 1, chưa chắc chắn. nếu coi tổng ... phân tích ảnh hưởng của từng nhân tố đến toàn bộ tổng thể nghiên cứu.7. khi nghiên cứu chỉ số cấu thành cấu định thì xi thay đổi còn kết cấu tổng thể cố định. ... kê, vì nó có đầy đủ 2 phần khái niệm và con số. nhưng nếu tổng thể là 1 phậm vi rộng hơn, ví dụ các nước châu á, thì việt nam là 1 đ[n vị tổng thể, dân số việt nam là 1 tiêu thức với lượng biến...
 • 2
 • 4,514
 • 52

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 02

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 02

Kế toán - Kiểm toán

... toán quản trị. C. Kế toán doanh nghiệp và kế toán công.B. Kế toán dựa trên cơ sở tiền và kế toán dồn tích. D. Kế toán tổng hợpkế toán chi tiếtCâu 21. Sổ kế toán tổng hợp của hình thức kế ... tài sản đều có số dư bên Nợ B. Mỗi đơn vị kế toán chỉ có 1 hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán nămC. Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản của doanh nghiệp theo 2 mặt kết cấu tài ... ghi chép của kế toán tổng hợpkế toán chi tiếtC. Dùng để tổng hợp số liệu chứng từ gốcD. Tất cả đều đúngCâu 42. Chứng từ nào sau đây không thể làm căn cứ để ghi sổ?A. Hóa đơn bán hàng B....
 • 3
 • 4,263
 • 175

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 03

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 03

Kế toán - Kiểm toán

... cấp cho kế toán quản trị phải thông qua hệ thống báo cáo quản trị phải tuân thủ theo các quy tắc chung của kế toán và mang tính pháp lệnh.B. Thông tin kế toán được chia làm 2 loại: kế toán quản ... kế toán theo tính chất pháp lý:A. 2 B. 3 C. 4 D. Không phân loạiCâu 15. Khái niệm tổ chức kinh doanh có ý nghĩa:A. Giúp cho kế toán xác định được phạm vi kế toán C. A và B đều đúngB. Kế toán ... kế toán không? Theo nguyên tắc nào?A. Không, theo nguyên tắc thận trọng C. Có, theo nguyên tắc cơ sở dồn tíchB. Có, theo nguyên tắc trọng yếu D. Có, theo nguyên tắc phù hợp Câu 6. Kế toán tổng...
 • 3
 • 4,130
 • 194

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 06

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 06

Kế toán - Kiểm toán

... ĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TOÁN Thời gian làm bài : 90 phút Chỉ sử dụng bảng hệ thống tài khoản – Nộp lại đề Câu 1: Hãy trình bày khái niệm, tác dụng, tính chất pháp lý của chứng từ kế toán. Câu ... nghiệp tính thuế GTTT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên. Kế toán có tài liệu sau:1. Số dư đầu tháng của các TK111: 10.000.000 112 : 120.000.000411: ... – Nộp lại đề Câu 1: Hãy trình bày khái niệm tài khoản và bảng cân đối kế toán, mối quan hệ giữa chúng.Câu 2 : Tại một doanh nghiệp tính thuế GTTT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn...
 • 4
 • 1,617
 • 47

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 07

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 07

Kế toán - Kiểm toán

... tin kế toán, kế toán quản trị sử dụng các số liệu ghi chép hàng ngày của kế toán tài chính có bổ sung thêm để xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị.2. Cả hai đều liên quan đến vấn đề ... ph©n phèi cho c¸c chđ së h÷u doanh nghiƯp.Đáp án Hãy trình bày và giải thích các yêu cầu cơ bản đối với kế toán? Phân biệt kế toán tài chính với kế toán quản trị theo các giác độ: đối tượng sử ... Nguyên tắc kế toán dồn tích, nguyên tắc phù hợp và cho ví dụ minh họa việc thực hiện các nguyên tắc này?ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌCMÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁNĐIỂM GIỐNG NHAU1. Cả hai đều nằm trong...
 • 10
 • 1,370
 • 22

Đề thi ,nguyên lý, kế toán, tổng hợp 11

Đề thi ,nguyên lý, kế toán, tổng hợp 11

Kế toán - Kiểm toán

... thường d.a,b,c saiCâu 3: Từ kết quả tính toán câu . Giá trị P-value tính được là (%)(giá trị kiểm định Z lấy 2 số thập phân)a.7.97 b.8.25 c.9.70 d.2.14Câu 4: Để so sánh hiệu quả của của 3 loại ... tính chỉ số thời vụ theo tháng về lượng hàng A bán ra, có kết quả như sau:Câu 16: Trong một phân xưởng có 15% số nữ và 25% số nam đang làm việc trong cùng một dự án .Biết rằng 60% số công ... 7:Có tài liệu về sản xuất sản phẩm A tại một phân xưởng quí 1/2004 như sau:Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3Số sản phẩm KH (1000SP)% thực hiện KH (%)Tỷ lẹ SP lại 1 (%)150001026015500103601600010270Tỷ...
 • 4
 • 1,014
 • 13

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 12

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 12

Kế toán - Kiểm toán

... tháng 4/2002 là 60 người, tăng 20% so với tháng 3. Số công nhân đội 2 tháng 4/2002 là 140 người, tăng 40% so với tháng 3. Năng suất lao dộng bốc xếp bình quân của cảng X tháng 4 so với tháng ... cà phê hạt vào tháng 5, lúc đó giá đã tăng so với tháng 4 là 1,2%. Nhưng do côg ty mua khối lượng lớn nên được giảm giá 0,5%. Như vậy giá mua thực của công ty tháng 5 so với tháng 4 bằng (%):a. ... truờg d. B và c đều đúng Câu 2: Công thức bình quân cộg dùng tính trong trừog hợp: a. Các lượng biến có quan hệ tổng b. Từ dãy số phân phốic. Từ các số bình quân tổd. A, b, c đều đúngCâu 3:...
 • 5
 • 1,059
 • 13

Xem thêm