đến năm 2020

Tác động của việc Việt Nam hội nhập kinh tế đến việc làm của lao động nữ đến năm 2020.doc

Tác động của việc Việt Nam hội nhập kinh tế đến việc làm của lao động nữ đến năm 2020.doc

Kế toán

... tăng LLLĐ nữ có TĐ CMKT bình quân hàng năm là 13,35% /năm và tỷ lệ lao động có TĐ CMKT trong tổng LLLĐ nữ tăng 8,28 điểm phần trăm từ năm 2000 (12,45%) đến năm 2005 (20,82%). Trong khi đó, đối ... của lao động nữ đến năm 2020 2. Mục đích nghiên cứuMục đích trước hết của chuyên đề thực tập là đưa ra cơ sở lý luận về vấn đề tác động của việc Việt Nam hội nhập kinh tế đến việc làm của ... nữ có xu hướng giảm dần (từ 87,46% năm 2000 xuống còn 79,18% năm 2005) song về số lượng vẫn tiếp tục tăng nhẹ với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 0,4% /năm trong giai đoạn 2000-2005. Nhìn...
 • 74
 • 632
 • 5
Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020.DOC

Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020.DOC

Kế toán

... USD vào năm 2010, 18 USD tỷ vào năm 2015, 20 USD tỷ vào năm 2020, sử dụng 2,5 triệu lao động đến năm 2010, 3 triệu lao động đến năm 2020 v.v 2.2.2.1. Quy hoạch sản phẩm chiến lược- Tập trung ... đến 2010, tăng trưởng sản xuất bình quân đạt 16% đến 18%, tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 20% và kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỷ USD vào năm 2010, 18 USD tỷ vào năm 2015, 20 USD tỷ vào năm ... triển ngành CNHT ngành dệt may Việt Nam. Quy hoạch phát triển công nghiệp dệt may đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt tại quyết định 42/2008/QĐ- BCT ngày 19/11/2008....
 • 85
 • 1,915
 • 27
Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở Nghệ An đến năm 2020.DOC

Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở Nghệ An đến năm 2020.DOC

Kế toán

... doanh đá vôi trắng năm 2008 40Bảng 10: Dự báo nhu cầu bột đá vôi trắng cho ngành giấy đến năm 2020 47Bảng 11: Dự báo nhu cầu bột đá vôi trắng cho ngành sơn, matít đến năm 2020. 47Bảng 12: Dự ... VÔI TRẮNG TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020. 43I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI TRẮNG Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020 431.1. Quan điểm phát ... báo nhu cầu bột đá vôi trắng cho công nghiệp chất dẻo đến năm 2020 48Bảng 13: Dự báo nhu cầu bột đá vôi trắng tại thị trường Việt Nam đến năm 2020 48Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn...
 • 67
 • 1,748
 • 20
nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách và giải pháp phát triển du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.DOC

nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách và giải pháp phát triển du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.DOC

Kế toán

... tế: Năm 2010 - 100.000 lượt khách Năm 2020 - 350.000 lượt khách* Nội địa: Năm 2010 - 350.000 lượt khách Năm 2020 - 650.000 lượt khách* Khách không lưu trú: Năm 2010 - 600.000 lượt khách Năm 2020 ... không ngừng tăng lên; từ năm 2001 đến 2005 lần lượt là 37,8%, 39,6%, 41,5%, 42,4%, 43,2%. Tỷ trọng các ngành dịch vụ tăng từ 28,0% năm 2000 lên 29,6% năm 2005. Trong những năm vừa qua, tỉnh Hải ... (GDP) năm 2005 tăng 67% so với năm 2000, bình quân tăng 10,8% /năm (thời kỳ 1996 - 2000 tăng bình quân 9,2% /năm) ; trong đó giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,9% /năm, ...
 • 36
 • 1,059
 • 6
Phát triển ngành Viễn thông Việt Nam đến năm 2020.pdf

Phát triển ngành Viễn thông Việt Nam đến năm 2020.pdf

Quản trị kinh doanh

... Nam đến năm 2020 101 3.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển ngành viễn thông Việt Nam 102 3.2.1. Cơ sở để xây dựng mục tiêu 102 3.2.2. Mục tiêu phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020 ... thường phải chờ từ 1 đến 2 năm [I.45, tr.48]. Về đầu tư, từ ngày thành lập nước đến năm 1980, đầu tư của Nhà nước cho viễn thông chỉ đạt 6 tỷ nhân dân tệ. Trung bình mỗi năm Trung Quốc đầu tư ... khoảng 20 đến 30 năm. Đường cáp và viba ở Trung Quốc những năm 1980 chỉ tương đương với nước ngoài vào những năm 1960. Trang bị mạng lưới thông tin chỉ tương đương Mỹ vào đầu những năm 1950....
 • 235
 • 1,376
 • 19
Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên đại bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.doc

Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên đại bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.doc

Quản trị kinh doanh

... tầng: khoảng 30 tỷ VNĐ đến năm 2010 và 120 tỷ VNĐ đến năm 2020. Thị xã Phú Thọ:Trên địa bàn Thị xã sẽ xây dựng 3 cụm công nghiệp; Tổng diện tích quy hoạch 200 ha, đến năm 2010 thực hiện 2 cụm ... đoạn 2006-2010, định hớng đến năm 2020: 1. Luận chứng hình thành các khu, cụm công nghiệp - TTCN tập trung (nhu cầu đất cho phát triển các Khu, cụm CN đến năm 2010 và 2020) .Phát triển công nghiệp ... tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 -2020 II. Hiện trạng phát triển các Khu, cụm CN cả nớc và định hớng đến năm 2015. 1. Hiện trạng phát triển các KCN cả nớc: Tính đến đầu năm 2007, cả nớc có 139 KCN...
 • 86
 • 978
 • 9
Giải pháp phát triển siêu thị ở TP.HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.pdf

Giải pháp phát triển siêu thị ở TP.HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.pdf

Kế toán

... CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 VÀ HƯỚNG TỚI NĂM 2020 115 3.1 Đònh hướng phát triển siêu thò ở Tp.HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 115 3.1.1 Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát ... 3 ở Tp.HCM đến năm 2010 3.1.2 Đònh hướng phát triển siêu thò ở Tp.HCM đến năm 2010 121 3.2 Một số giải pháp để phát triển siêu thò ở Tp.HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 125 3.2.1 ... đang và sẽ tác động đến sự phát triển của siêu thò tại TP.HCM thời gian tới. - Xây dựng các giải pháp phát triển siêu thò tại TP.HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 nhằm thực hiện mục...
 • 167
 • 636
 • 13
Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay, định hướng đến năm 2020.DOC

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay, định hướng đến năm 2020.DOC

Quản trị kinh doanh

... nếu như năm 2000 chiếm 88,67% thì đến năm 2006 đã là 95,51%. Bên cạnh sự tăng lên trong tỷ trọng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đó là sự giảm sút về tỷ trọng của các DNNN (năm 2000 ... chóng, hàng năm đều có một số lượng lớn các doanh nghiệp đăng ký mới, nếu như năm 2001 (năm Luật doanh nghiệp 2000 có hiệu lực) mới chỉ có 19.800 doanh nghiệp đăng ký mới thì chỉ sau 5 năm số lượng ... làng xã, vừa mang tính chất sản xuất hàng hóa vừa mang tính sáng tạo nghệ thuật.Thời kỳ năm 1954 đến năm 1975, DNNVV ở hai miền có sự phát triển khác nhau. Ở miền Bắc tiến hành xây dựng chủ...
 • 76
 • 1,671
 • 32
phát triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang dến năm 2020.doc

phát triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang dến năm 2020.doc

Quản trị kinh doanh

... đến đại học 21.069 sinh viên, bình quân mỗi năm số sinh viên ra trường 4.214 sinh viên. Năm 2007 toàn tỉnh đã tuyển mới từ trung cấp đến đại học 5.348 sinh viên. Đối với đào tạo nghề năm năm ... độ tăng dân số qua các năm từ 1,16% năm 2002 giảm còn 1,15% năm 2007. Tỷ suất sinh từ 20,48% năm 2001 giảm xuống còn 18,35% năm 2007. Tỷ lệ tăng tự nhiên bình quân mỗi năm là 36DANH SÁCH CÁC ... thống kê năm 2007. Cục thống kê Kiên Giang.Về giá trị sản xuất, tổng giá trị sản xuất năm 2007 đạt 24.996,353 triệu đồng dựa theo giá so sánh năm 1994, thì năm 2007 tăng 14,91% so với năm 2006....
 • 106
 • 1,368
 • 17
Phát triển siêu thị ở Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.docx

Phát triển siêu thị ở Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.docx

Quản trị kinh doanh

... phục những nhược điểm trên nên tôi đã chọn đề tài “ Phát triển siêu thị ở Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 “ làm đề tài nghiên 22Đề án kinh tế thương mạigiao thông chính. Hiện nay ... phát triển từ năm 1916 đến năm 1930 mới thực sụ đột phá và dần phát triển khắp nước Mỹ. trong những năm 40, 50 vừa qua các siêu thị đã trở thành kênh phân phối thực phẩm chính ở Mỹ. Đến giai đoạn ... trưởng bán lẻ của siêu thị đạt mức 15-20% /năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ xã hội khoảng 10% /năm và cao hơn tốc độ tăng GDP ( bình quân 7.5% /năm) . – Doanh thu: Hiện tại doanh thu...
 • 73
 • 789
 • 5
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020.pdf

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020.pdf

Quản trị kinh doanh

... GTSL công nghiệp, và tốc độ tăng trưởng của ngành Da giày từ 2009 -2020 Năm tiGiá trò SLCN %∆/ năm Năm tiGiá trò SLCN %∆/ năm 1995 1 3,569.90 16.76% 2009 15 28,165.35 -9.78%1996 2 4,468.80 ... năng lực sản xuất - Giày da nam: 500.000 đôi /năm - Giày vải: 800.000 đôi /năm - Đế giày nam/ nữ: 12.000.000 đôi/ năm - Dép nhựa: 120.000 đôi /năm Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Kỹ thuật ... nghiệm sản xuất giày vải, giày da từ năm 1991 đến nay, có qui mô sản xuất giày tương đương công ty CP 32 (giày vải 500.000 đôi/ năm, giày da 230.000đôi/ năm) . Tổng số lao động hiện có 1.940...
 • 127
 • 1,652
 • 26
Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện thủ đức đến năm 2020.pdf

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện thủ đức đến năm 2020.pdf

Quản trị kinh doanh

... năm 2000 đến 2006 Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam Tiêu chí Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Giá trị sản xuất và phân phối(Tỷ đồng) 17,011.80 20,971.80 ... DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2020 3.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh máy biến áp của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020. 3.1.1. Các căn cứ để xây dựng mục tiêu: ... số năm gần đây. Nguồn: Thống kê qua báo cáo tài chính của các đơn vị. Số TT Tên đơn vị Năm 2006 Năm 2007 Tốc độ tăng so với năm trước (%) Ước năm 2008 Tốc độ tăng so với năm...
 • 82
 • 1,197
 • 15
Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa v à nhỏ tại TP. Cần Thơ đến năm 2020.pdf

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa v à nhỏ tại TP. Cần Thơ đến năm 2020.pdf

Quản trị kinh doanh

... nâng cao chất lượng đào tạo nghề; Phấn đấu đến năm 2010, 30-35% lao động kỹ thuật có trình độ cao đẳng trở lên; 40-45% có trình độtrung cấp. Đến năm 2020, tỷ lệ n ày là từ 40- 45% và 50-55%.Hải ... chú trọng nhiều h ơn đến tính nhân văn, một phương13- Đề xuất một số giải phá p chủ yếu và cơ bản nhất để phát triển nguồn nhân lựctrong các DNVVN tại TP. Cần Thơ đến năm 2020. 3. Đối tượng ... thành phần kinh tế đến năm 20 20 Đơn v ị: % Năm Tổng số Nhà nước Ngoài nhànướcCó vốn đầu tưnước ngoài2005 100 19,68 74,94 5,382010 100 0,93 94,32 4,752015 100 0,80 95,72 3,28 2020 100 0,70...
 • 128
 • 1,170
 • 13

Xem thêm