ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

Dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại

Dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại

Thạc sĩ - Cao học

... văn chương theo đặc trưng thể loại. Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại nói chung và giảng dạy kịch nói riêng đã được đề cập và nghiên cứu từ lâu. Có thể kể đến một ... theo đặc trưng thể loại. Thực tế không ít giáo viên dùng một giáo án dạy chung cho tất cả các lớp thuộc các đối tượng học sinh khác nhau, thậm chí giáo án lại không bám sát đặc trưng thể loại, ... học sinh có được hướng tiếp cận đúng với đặc trưng của thể loại kịch. Mặc dù vấn đề thể loại đã được đề cập đến nhưng nhìn chung còn mờ nhạt, chưa cụ thể. - Đoạn trích được đưa vào chương trình...
 • 100
 • 1,559
 • 16
Dạy học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

Dạy học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

Trung học cơ sở - phổ thông

... 1.2 Đặc trưng thể loại của văn bản Tựa 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Đặc trưng thể loại của Tựa 18 1.3 Đặc trưng thể loại của văn bản Văn bia. 19 1.3.1 Khái niệm: 20 1.3.2 Đặc trưng thể loại ... là thể khác. Văn bia là thể văn hình thành sớm nhất trong các thể văn xuôi ở Việt Nam vào thời Lí (16; tr 312, 313) 1.3.2 Đặc trƣng thể loại của Văn Bia • Đặc trưng về chỗ đứng: Văn bia ... phù hợp; thể hiện rõ ràng công việc của GV và HS. Tuy nhiên, GV cần khắc phục những tồn tại sau: - Cần làm rõ đặc điểm của thể loại Tựa tạo tri thức nền tảng cho HS khi tiếp cận thể loại này....
 • 109
 • 1,674
 • 0
Dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại.pdf

Dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... văn chương theo đặc trưng thể loại. Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại nói chung và giảng dạy kịch nói riêng đã được đề cập và nghiên cứu từ lâu. Có thể kể đến một ... theo đặc trưng thể loại. Thực tế không ít giáo viên dùng một giáo án dạy chung cho tất cả các lớp thuộc các đối tượng học sinh khác nhau, thậm chí giáo án lại không bám sát đặc trưng thể loại, ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn 11 1.1.2. Những đặc trƣng thể loại của văn học kịch 1.1.2.1. Kịch tính là đặc trưng nổi bật nhất của kịch Trong bài “Sự phân chia văn học thành loạithể , Bêlinxki đã nói về sự...
 • 100
 • 878
 • 1
Dạy học kịch bản văn học ở THPT theo đặc trưng thể loại

Dạy học kịch bản văn học ở THPT theo đặc trưng thể loại

Thạc sĩ - Cao học

... giáo viên cần lưu ý rằng, mỗi thể loại trong văn học đều có những đặc trưng riêng, do đó cần có những nguyên tắc dạy riêng phù hợp với đặc trưng của từng thể loại. Chính vì vậy mà khi dạy tác ... dung cụ thể như đề tài, chủ đề của tác phẩm mà là đặc điểm mang tính loại hình của nội dung thể loại. 1.1.2.2. Cốt truyện kịch tập trung cao độ Nếu kịch tính là đặc điểm của nội dung thể loại ... kịch theo đặc trưng loại thể chưa rõ ràng, cụ thể. Một điều chúng ta dễ nhận thấy rằng: Mỗi tác phẩm văn học là một công trình nghệ thuật đầy sáng tạo của nhà văn, nó thuộc về một loại thể nhất...
 • 100
 • 2,101
 • 11
Đọc-Hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại

Đọc-Hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại

Ngữ văn

... theo đặc trưng thể loại& quot; cụ thểthể loại tự sự, truyền thuyết, cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười trong phần văn học dân gian như sau: II- LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: Tự sự là loại ... Dạy Đọc- Hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại - Đăng ngày: 21/01/2008- Lượt đọc: 70 I- NHẬN THỨC VẤN ĐỀ: Trong giảng dạy bộ môn nào cũng phải theo đúng đặc trưng của bộ môn ấy. Đó là nguyên ... 2.Về phía giáo viên:-Nắm bắt, hiểu biết sâu, rõ về đặc trưng thể loại, có vốn tri thức phong phú.-Vận dụng các phương pháp dạy học đúng đặc trưng bộ môn, sử dụng các phương tiện dạy học triệt...
 • 12
 • 2,503
 • 35
Sáng kiến Kinh nghiệm: Dạy Đọc- Hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại

Sáng kiến Kinh nghiệm: Dạy Đọc- Hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại

Tư liệu khác

... thích khi được tiếp xúc, học tập thể loại này.Người giáo viên khi dạy Đọc- Hiểu về đặc trưng thể loại này cũng cần phảilinh hoạt, nắm vững khái niệm chung của thể loại cùng với phương thứccơ bản ... trước tập thể đông người, khiếncác em có nhiều tự tin trong giao tiếp và học tập. 3. Khi dạy Đọc- Hiểu một văn bản tự sự cụ thể phải chú ý tớinhững nét đặc trưng riêng của từng thể loại. *Với ... 2.Về phía giáo viên:-Nắm bắt, hiểu biết sâu, rõ về đặc trưng thể loại, có vốn tri thức phongphú.-Vận dụng các phương pháp dạy học đúng đặc trưng bộ môn, sử dụng cácphương tiện dạy học triệt để.-Đầu...
 • 12
 • 4,949
 • 75
Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy Đọc- Hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại

Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy Đọc- Hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại

Tư liệu khác

... thích khi đượctiếp xúc, học tập thể loại này.Người giáo viên khi dạy Đọc- Hiểu về đặc trưng thể loại này cũng cần phải linh hoạt, nắmvững khái niệm chung của thể loại cùng với phương thức cơ bản ... bản theo đặc trưng thể loại& quot; cụ thể là thể loại tự sự, truyền thuyết, cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười trong phần văn học dângian như sau: II- LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: Tự sự là loại tác ... Dạy Đọc- Hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại - Đăng ngày: 21/01/2008- Lượt đọc: 70 I- NHẬN THỨC VẤN ĐỀ: Trong giảng dạy bộ môn nào cũng phải theo đúng đặc trưng của bộ môn ấy. Đó là nguyêntắc...
 • 9
 • 1,889
 • 26
Vài gợi ý dạy và học thơ Hai - cư theo đặ trưng thể loại

Vài gợi ý dạy và học thơ Hai - cư theo đặ trưng thể loại

Ngữ văn

... thể thơ khác như Đường luật để từ đó hướng dẫn học sinh tìm hiểu về thể thơ mới lạ này trên cơ sở những hiểu biết đã có về những thể thơ khác. 4. Đề xuất hướng dạy thơ Hai – cư theo đặc trưng ... mạnh dạn đề cập hướng tiếp nhận thơ Hai -cư từ góc độ đặc trưng thể loại. Một số quý ngữMột số quý ngữHoa anh đào Thác nước 2. Đặc điểm thơ Hai cư cần được nhận diện trên một số phương ... vấn đề trên bằng những thiết kế thể nghiệm cụ thể ở những công trình tiếp theo.5. K t lu n ế ậ 1. Mục đích1.1. Giảng dạy tác phẩm văn chương theo loại thể chính là một phương diện quan...
 • 16
 • 1,551
 • 11
Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc thêm theo đặc trưng loại thể trong sách giáo khoa ngữ văn 10 trung học phổ thông

Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc thêm theo đặc trưng loại thể trong sách giáo khoa ngữ văn 10 trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... THÊM THEO ĐẶC TRƢNG LOẠI THỂ TRONG SGK NGỮ VĂN 10 THPT 2.1. LOẠI THỂ VĂN HỌC VÀ VIỆC DẠY LOẠI THỂ TRONG NHÀ TRƢỜNG 2.1.1. Khái niệm cơ bản về loại thểthể nói lịch sử phân chia loại thể cho ... nhiều quan niệm và có thể nói là rất phức tạp. Nếu nhìn loại thể như đặc trưng cho hình thức phương cách thể hiện cho từng nền văn học ở mỗi thời kì ta dễ thấy thể loại phụ thuộc vào hai yếu ... bài đọc thêm theo đặc trưng loại thể ở Ngữ văn 10 THPT để làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất những gợi ý hướng dẫn học sinh đọc - hiểu các bài đọc thêm theo đặc trưng loại thể trong SGK Ngữ...
 • 127
 • 4,995
 • 6
Tổ chức hoạt động dạy học - hiểu tác phẩm tự sự Việt Nam theo đặc trưng loại thẻ trong chương trình ngữ văn lớp 11

Tổ chức hoạt động dạy học - hiểu tác phẩm tự sự Việt Nam theo đặc trưng loại thẻ trong chương trình ngữ văn lớp 11

Khoa học xã hội

... Trả lời các câu hỏi, giải các bài tập. + Hỏi về đặc điểm thể loại - Nhận diện đặc điểm thể loại - Phân tích vai trò và tác dụng của thể loại. + Hỏi hướng vào các yếu tố ngoài văn bản: Bao ... thay đổi. Tuy vậy, vẫn có thể rút ra một số đặc điểm như sau của thể loại tiểu thuyết: So với các thể khác của loại tự sự như ngụ ngôn, anh hùng ca (sử thi), thì đặc điểm tiêu biểu thứ nhất ... đọc- hiểu tác phẩm theo đặc trưng loại thể. tựu với những tên tuổi như Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Nam Cao, Nguyên Hồng, Tô Hoài, Kim Lân, Bùi Hiển, Truyện ngắn là thể loại gần gũi với đời...
 • 219
 • 2,212
 • 1

Xem thêm