đặc trưng của các thể loại báo chí

Phân nhóm các thể loại báo chí

Phân nhóm các thể loại báo chí

Cao đẳng - Đại học

... nhiều cách phân chia thể loại báo chí. Tuy nhiên, trong bài tiểu luận này xin tiếp nhận cách phân nhóm các thể loại báo chí đó là: Nhóm các thể loại báo chính chính luận; Nhóm các thể loại báo chí ... thực, chính xác về thể loại báo chí giúp cho người sáng tạo tác phẩm báo chí có cách thể hiện hiệu quả nhất.Từ những điều trên, có thể đưa ra cách hiểu về thể loại báo chí như sau: Thể loại báo ... tin lý lẽ.Nhóm các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật gồm phóng sự báo chí, ký báo chí, tiểu phẩm báo chí, ghi nhanh… là những thể loại kết hợp yếu tố chính luận của báo chí ( tư liệu,...
 • 12
 • 9,169
 • 28
Các thể loai báo chí chính luận

Các thể loai báo chí chính luận

Cao đẳng - Đại học

... nhóm này là các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật bao gồm các thể loại chính nh ký chân dung, thể loại phóng sự, thể loại câu chuyện báo chí, thể loại Báo chí , Trong từng thể loại nhỏ này ... lớn đến quần chúng.Cùng với sự ra đời của báo chí, các thể loại báo chí cũng hình thành và dần dần đợc củng cố theo đặc thù bản chất của chúng. Mỗi thể loại có lịch sử hình thành riêng theo ... Nhân văn ÃKhoa báo chí tiểu luậnMôn: các thể loại báo chí chính luậnPhóng sự báo chí so với nhiều ngời, tập thể ở bề ngoài và cả chiều sâu nội tâm nhân vật. Phơng thức đặc tả là để ngời...
 • 23
 • 3,262
 • 21
Phân tích khái niệm và đặc điểm của các cơ quan hành chính nhà nước, Chứng minh rằng Cơ quan hành chính là chủ thể quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất..doc

Phân tích khái niệm và đặc điểm của các cơ quan hành chính nhà nước, Chứng minh rằng Cơ quan hành chính là chủ thể quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất..doc

Kinh tế - Thương mại

... HÀNH CHÍNHNHÀ NƯỚC11. Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước 12. Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước 12.1. Đặc điểm chung của cơ quan HCNN với các cơ quannhà nước12.2. Đặc điểm đặc trưng ... và đặc điểm của các cơ quan hành chính nhà nước, Chứng minh rằng: Cơ quan hành chính là chủ thể quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất.NỘI DUNGI. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ... định cụ thể. Luật tổ chức Chính phủ 2001 quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ tại điều 2 hay từ điều 9 đến điều 18 quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của chính...
 • 9
 • 22,971
 • 182
Ảnh hưởng của các xu hướng báo chí thế giới tới báo chí Việt Nam

Ảnh hưởng của các xu hướng báo chí thế giới tới báo chí Việt Nam

Báo cáo khoa học

... đều có phong cách như Metro International và đều từ bỏ khổ rộng đặc trưng của báo trước đây để sử dụng khổ nhỏ với đặc trưng của loại tạp chí giải trí. 1.4 Tương lai của báo in – báo in điện ... khuynh hướng báo chí, trong đó có các khuynh hướng báo chí “nhân dân”, báo chí tiêu dùng, báo chí nghiên cứu, báo chí điều tra… các khuynh hướng ấy nhằm nâng cao chất lượng bài vở, các chương ... hành lại các bài báo từ bản giấy và có cập nhật thêm thông tin riêng.2.1 Ưu điểm và hạn chế của báo mạnga. Những ưu thế của báo mạng so với các loại hình báo chí khác:Sự ra đời của báo mạng...
 • 89
 • 1,515
 • 8
Các đặc trưng của quần thể - bài 38

Các đặc trưng của quần thể - bài 38

Sinh học

... 2 .Các nhântố ảnh hưởnga.Mức độ sinh sản của quần thể sinh vậtb. Mức độ tử vong của quần thể sinh vậtc. Phát tán cá thể của quần thể thể sinh vậtKhái niệm- Là số lượng cá thể của ... luận nhóm 2 .Các nhântố ảnh hưởnga.Mức độ sinh sản của quần thể sinh vậtb. Mức độ tử vong của quần thể sinh vậtc. Phát tán cá thể của quần thể thể sinh vậtKhái niệm Các yếu tố ... Tiết 41CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT(tt) KÝch th­íc tèi thiÓu Củng cố 1.kích thước của một quần thể không phải là ? A.Tổng số cá thể của nó. B.Tổng sinh khối của nó....
 • 19
 • 502
 • 3
tiet 41 cac dac trung cua quan the tiet 2

tiet 41 cac dac trung cua quan the tiet 2

Sinh học

... luận nhóm 2 .Các nhântố ảnh hưởnga.Mức độ sinh sản của quần thể sinh vậtb. Mức độ tử vong của quần thể sinh vậtc. Phát tán cá thể của quần thể thể sinh vậtKhái niệm Các yếu tố ... cá thể) của quần thể. Củng cố4. Những nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng đễn sự sinh trưởng của quần thể sinh vật ? A. Mức độ sinh sản, tử lệ tử vong. B. Sự xuất cư và nhập cư của các cá thể. ... là ? A.Tổng số cá thể của nó. B.Tổng sinh khối của nó. C. Năng lượng tích trong nó. D. Kích thước nơi nó sống. 2. Khi số lượng cá thể của quần thể ở mức cao nhất để quần thể có khả năng...
 • 19
 • 334
 • 0
Đặc trưng của các tính chất (d n d z) và (wd z) trong lớp các không gian frechet

Đặc trưng của các tính chất (d n d z) và (wd z) trong lớp các không gian frechet

Thạc sĩ - Cao học

... Đặc trưng của các tính chất ()DNDZ và ()DZW trong lớp các không gian frechet 25 2.1. Các tính chất ()DNDZ và W()DZ. 25 2.2. Đặc trưng của các tính chất ()DNDZ. 27 2.3. Đặc trưng ... Đặc trưng của tính chất ()DNDZ. 11 1.3. Đặc trưng của tính chất W()DZ. 12 1.3.1. Tính chất W()DZvà định lý chẻ tame. 12 1.3.2. Đặc trưng của tính chất W()DZ. 15 Chương 2. Đặc ... CHƢƠNG 2 ĐẶC TRƢNG CỦA CÁC TÍNH CHẤT ()D N D Z VÀ ()DZW TRONG LỚP CÁC KHÔNG GIAN FRECHET Chương này chúng tôi sẽ trình bày các đặc trưng của các tính chất ()DNDZ, ()DZW. Cụ thể sẽ trình...
 • 55
 • 500
 • 0
Đặc trưng của các tính chất (d n d z) và (wd z) trong lớp các không gian frechet.pdf

Đặc trưng của các tính chất (d n d z) và (wd z) trong lớp các không gian frechet.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... CHƢƠNG 2 ĐẶC TRƢNG CỦA CÁC TÍNH CHẤT ()D N D Z VÀ ()DZW TRONG LỚP CÁC KHÔNG GIAN FRECHET Chương này chúng tôi sẽ trình bày các đặc trưng của các tính chất ()DNDZ, ()DZW. Cụ thể sẽ trình ... dung chính là trình bày chứng minh chi tiết các kết quả của N.V.Khuê, L.M.Hải và B.Đ.Tắc về các tính chất ()DNDZ và ()DZW trong lớp các không gian Frechet phân bậc cùng đặc trưng của các ... quan và hệ thống các kết quả về các tính chất ()DNDZ và ()DZW trong lớp các không gian Frechet phân bậc cùng đặc trưng của các tính chất ()DNDZ và ()DZW. Chương 2 của luận văn cũng...
 • 55
 • 613
 • 1
LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC THỂ LOẠI PHÁT THANH SAU: TIN - TƯỜNG THUẬT - PHỎNG VẤN - PHÓNG SỰ - BÌNH LUẬN

LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC THỂ LOẠI PHÁT THANH SAU: TIN - TƯỜNG THUẬT - PHỎNG VẤN - PHÓNG SỰ - BÌNH LUẬN

Cao đẳng - Đại học

... Các thể loại loại báo chí thông tấn” tác giả Đinh Hường nêu “Tin là một trong những thể loại trong nhóm thể loại báo chí thông tấn, trong đó thông báo, phản ánh, bình luận có mức độ một cách ... THUẬT1. Đặc điểm của tường thuật phát thanhTrong báo chí nói chung, tường thuật là một thể loại thuộc nhóm các thể loại thông tấn.Theo PGS.TS. Đinh Hường: tường thuật là một trong những thể loại ... thức, cách thức thu thập thông tin của các thể loại báo chí. 2. Vai trò của phỏng vấn phát thanh- Phỏng vấn phát thanh đáp ứng được nhu cầu về thông tin nhanh, một sự kiện xảy ra, nhà báo đến...
 • 20
 • 3,232
 • 28
Vấn đề thể loại và phân chia thể loại báo chí

Vấn đề thể loại và phân chia thể loại báo chí

Cao đẳng - Đại học

... theo thể loại báo chí. Vì việc sử dụng đúng thể loại báo chí rất quan trọng, nó giúp cho người làm có thể thể hiện một cách chính xác nội dung, lựa chọn đúng cách trình bày tác phẩm báo chí của ... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368II. Giải quyết vấn đề1 .Thể loại báo chí Thể loại báo chí là một trong những hiện tượng phức tạp của hoạt động báo chí. Hiện nay, vẫn còn nhiều tranh luận về khái niệm ... vào đặc điểm và tính trội của từng thể loại và cũng chỉ mang tính tương đối Mỗi tác phẩm báo chí thường được xếp vào một thể loại cụ thể dựa trên các tiêu chí như: tác phẩm đó có dung lượng...
 • 7
 • 855
 • 13
CÁCH XÁC ĐỊNH THỂ LOẠI BÁO CHÍ

CÁCH XÁC ĐỊNH THỂ LOẠI BÁO CHÍ

Cao đẳng - Đại học

... giữa nhiệm vụ và cách giải quyết nhiệm vụ của tác phẩm báo chí. Đó cũng là các tiêu chí cơ bản để xác định thể loại. III/ Vai trò của việc phân chia các thể loại báo chí Báo chí là một trong ... với bài báo của họ.Từ những khái niệm trên, có thể đưa ra cách hiểu về thể loại báo chí như sau: Thể loại báo chí là hình thức biểu hiện cơ bản thống nhất và ổn định của các bài báo, là cách ... đắn, đạo đức cách mạng cao đẹp của Bác là cơ sở của phong cách báo chí Hồ Chí Minh, đồng thời là nội dung khái quát các tác phẩm báo chí của Người.Đề tài các tác phẩm báo chí của Bác Hồ rất...
 • 13
 • 1,127
 • 5
Cách xác định thể loại báo chí

Cách xác định thể loại báo chí

Khoa học xã hội

... giữa thể loại – tỏc phẩm – bài bỏoTừ việc khảo cứu thể loại báo chí trong thời gian qua chúng ta có thể đưa ra một số lưu ý để phân biệt thể loạithể loại – bài bỏo. Các thể loại báo chí chính ... thể mềm mại hơn, thậm chíthể thấy được cảm xúc của ngườiviết trong tác phẩm. Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật12Tiểu luận: Xác định thể loại báo chí -Nguyễn Anh Tú – K49 Báo chí ===============================================================hàng ... thường của người nông dân -Các thể loại phân biệt nhau theo mục đích, chức năng, nhiệm vụ sángtạo của tác phẩm báo chí Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật11Tiểu luận: Xác định thể loại báo...
 • 15
 • 845
 • 0
nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo Chitosan/oxit sắt và hấp thụ ion Niken trong xử lý nước thải

nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo Chitosan/oxit sắt và hấp thụ ion Niken trong xử lý nước thải

Công nghệ - Môi trường

... spinel của nhóm vật liệu ferit. Dạng thứ nhất, toàn bộ các ion M2+ nằm ở vị trí A còn toàn bộ các ion Fe3+ nằm ở vị trí B. Cấu trúc này đảm bảo hoá trị của các nguyên tử kim loại vô số các ... chất của Chitosan Chitosan ở thể rắn có thể tồn tại dới hai dạng: Dạng tinh thể và dạng vô định hình. Chitosan không tan trong nớc, kiềm đặc và loÃng, không tan trong cồn, axeton và các dung ... 2 loại hốc: loại thứ nhất là hốc tứ diện (nhóm A) đợc giới hạn bởi bốn ion oxy, loại th hai là hốc bát diện (nhóm B) đợc giới hạn bởi sáu ion oxy. Các ion kim loại M2+ v Fe3+ sẽ nằm ở các...
 • 57
 • 793
 • 1

Xem thêm