đặc điểm và ảnh hưởng của thủy triều

Tìm hiểu đặc điểm thủy triều vùng biển Nghệ An và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động của cụm cảng Nghệ Tĩnh

Tìm hiểu đặc điểm thủy triều vùng biển Nghệ An ảnh hưởng của nó đối với hoạt động của cụm cảng Nghệ Tĩnh

Khoa học tự nhiên

... thấy thủy triều vùng biển Nghệ An diễn biến khá phức tạp mang nhiều nét của thủy triều vùng biển Việt Nam. 2.3. Ảnh hưởng của thủy triều đối với hoạt động của cụm cảng Nghệ Tĩnh: Thủy triều ... hoạt động của cảng hiện tại trƣớc đòi hỏi của sự phát triển kinh tế trong thời kỳ mới. 2. Nội dung 2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến thủy triều vùng biển Nghệ An Tính chất, đặc điểm diễn ... Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 227 TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM THỦY TRIỀU VÙNG BIỂN NGHỆ AN ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM CẢNG NGHỆ TĨNH GET TO KNOW THE FEATURE OF TIDE AT...
 • 4
 • 2,362
 • 8
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của m ột số dòng lúa thuần và ảnh hưởng của m ột số biện pháp kỹ thuật đến năng suất dòng lúa CL02 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của m ột số dòng lúa thuần ảnh hưởng của m ột số biện pháp kỹ thuật đến năng suất dòng lúa CL02 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Nông - Lâm - Ngư

... “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của m ột số dòng lúa thuần ảnh hưởng của m ột số biện pháp kỹ thuật đến năng suất dòng lúa CL02 tại tỉnh Vĩnh Phúc”.2. Mục tiêu của đề tài:Lựa ... 2005) sẽ ổn định vào những năm tiếp theo. Đây là thành công lớn trong công tác chỉ đạo phát triển sản xuất lúa của Việt Nam.32Biểu 1.3. Diện tích, năng suất sản lượng lúa của Việt ... Miyazaki 1 Miyazaki 2. Giống Miyazaki 1 là kết quả lai tạo chọn lọc từ tổ hợp lai Koshihikari Brimphun của Ấn Độ. Đây là giống lúa có mùi thơm đặc biệt, chất lƣợng gạo ngon năng...
 • 166
 • 1,047
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, của một số dòng lúa thuần và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đễn năng suất dòng lúa clo2 tại tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, của một số dòng lúa thuần ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đễn năng suất dòng lúa clo2 tại tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... nhất của lá ngay dƣới lá đòng, đo ở giai đoạn lúa trỗ. - Màu phiến lá (theo thang điểm) : Điểm 1 - xanh nhạt, điểm 2 - xanh, điểm 3 - xanh đậm, điểm 4 - tím ở đỉnh lá, điểm 5 - tím ở mép lá, điểm ... đòng ở vụ xuân vụ mùa) cây chuyển vàng từng bộ phận hay toàn bộ cây theo thang điểm: - Điểm 0: Không bị hại. - Điểm 1: Hơi biến vàng trên một số cây. - Điểm 3: Lá biến vàng bộ phận chƣa ... 42 Chƣơng 3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU 3.1.1. Đặc điểm chung. 3.1.1.1. Vị trí địa lý: Vĩnh Phúc là tỉnh đồng bằng nằm ở đỉnh của tam giác châu thổ Bắc...
 • 109
 • 1,210
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa thuần và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất của dòng lúa CL02 tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa thuần ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất của dòng lúa CL02 tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Thạc sĩ - Cao học

... chuyển vàng từng bộ phận hay toàn bộ cây theo thang điểm: + Điểm 0: không bị hại. + Điểm 1: hơi biến vàng trên một số cây. + Điểm 3: lá biến vàng bộ phận chƣa bị cháy rầy. + Điểm 5: những lá vàng ... BÙI THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA CL02 TẠI SƠN DƯƠNG, TUYÊN ... 2.2.2.3. Định điểm theo dõi thời gian theo dõi. Xác định điểm theo dõi: định điểm theo dõi ở 3 lần nhắc lại, mỗi ô một điểm, mỗi điểm 5 khóm liên tục ở giữa ô, tổng số khóm theo dõi của một yếu...
 • 106
 • 850
 • 1
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỄN NĂNG SUẤT DÒNG LÚA CLO2 TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỄN NĂNG SUẤT DÒNG LÚA CLO2 TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

Nông - Lâm - Ngư

... “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của m ột số dòng lúa thuần ảnh hưởng của m ột số biện pháp kỹ thuật đến năng suất dòng lúa CL02 tại tỉnh Vĩnh Phúc”.2. Mục tiêu của đề tài:Lựa ... này không phải là biến đổi gen có nhiều màu sắc khác nhau nhƣ đen, đỏ vàng mà màu sắc phụ thuộc vào hàm lƣợng d inh dƣỡng nhƣ Beta - carotene Anthocyanins. Một chất chống ... nhập vào Việt Nam cho tới nay nhiều giống vẫn đƣợc một số địa phƣơng gieo trồng vì chất lƣợng gạo tốt, phù hợp với đ iều kiện gieo trồng đất đai của địa phƣơng. Bƣớc vào...
 • 163
 • 781
 • 0
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA CL02 TẠI SƠN DƯƠNG, TUYÊN QUANG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA CL02 TẠI SƠN DƯƠNG, TUYÊN QUANG

Nông - Lâm - Ngư

... NÔNG LÂMBÙI THỊ NHUNGNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA CL02 TẠI SƠN DƯƠNG, TUYÊN ... trƣởng của mạ 493.2.2. Khả năng đẻ nhánh của các dòng giống lúa 513.2.3. Các thời kỳ giai đoạn sinh trƣởng của các dòng, giống lúa 523.2.4. Tình hình sâu bệnh hại khả năng ... cao của ngƣời tiêu dùng (Cada,E.C,1997) 23 .Trung Quốc là một nƣớc trồng lúa hàng đầu thế giới nên công tác giống đã đƣợc chú trọng đặc biệt. Vào những năm 60 những năm 70 của thế...
 • 156
 • 684
 • 0
Đặc điểm môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động của công ty TNHH một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp

Đặc điểm môi trường kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động của công ty TNHH một thành viên máy kéo máy nông nghiệp

Quản trị kinh doanh

... trường chủ yếu của công ty 71.2.2 Công nghệ năng lực sản xuất của công ty 101.2.3 Đặc điểm lao động của Công ty 131.2.4 Đặc điểm về vốn kinh doanh tài sản của Công ty 151.3 Đặc điểm môi trường ... đại lýBáo cáo tổng hợp1.3 Đặc điểm môi trường kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng của môitrường kinh doanh đến hoạt động của công ty1.3.1 Đặc điểm chung của thị trường máy nông nghiệp ... trường kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động của công ty 171.3.1 Đặc điểm chung của thị trường máy nông nghiệp nước ta 171.3.2. Cơ hội thách thức đối...
 • 33
 • 958
 • 2
nghiên cứu đặc điểm thực vật học và ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật tới việc nhân trồng cây cát cánh (platycodon grandiflorum) tại hà nội

nghiên cứu đặc điểm thực vật học ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật tới việc nhân trồng cây cát cánh (platycodon grandiflorum) tại hà nội

Thủy sản

... dung nghiên cứuNghiên cứu về đặc điểm thực vật học của cây Cát cánh. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ đến năng suất rễ củ. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ đến năng suất ... quả- thu hoạch20/11/2011 12 63 60 5- 7 453.2 Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất rễ củ cây Cát cánhBảng 3.12: Ảnh hưởng của số lần bón phân đến năng suất rễ củ cây Cát ... sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội thực hiện đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm thực vật học và ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật tới việc nhân trồng cây Cát Cánh (Platycodon grandiflorum)...
 • 38
 • 2,413
 • 3
Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ sổ sinh học doc

Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ sổ sinh học doc

Báo cáo khoa học

... dụng của điện châm huyệt Hợp cốc lên một số chỉ số tuần hoàn, Tạp chí Y học Việt Nam, 247(5), tr.5-10. 4. Nguyễn Thị Ngọc Thu (2002), Nghiên cứu đặc điểm của huyệt Thần môn ảnh hởng của ... thần kinh thể dịch điều hoà hoạt động chức năng của cả tim mạch máu. Nh chúng ta đà biết, HATT thể hiện lực co cơ tim còn HATTg thì phụ thuộc vào tính đàn hồi thiết diện của mạch. ... lý về ý chí t duy con ngời, điều khiển sự vận hành của huyết mạch [1]. Chức năng những biến đổi về chức năng của cả kinh Tâm và Tâm bào lạc gần giống nh nhau. Khi tác động vào những huyệt...
 • 6
 • 820
 • 6
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Đề tài:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Đề tài: " Nghiên cứu đặc điểm thực vật học ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật tới việc nhân trồng cây Cát Cánh (Platycodon grandiflorum) tại Hà Nội”. doc

Nông - Lâm - Ngư

... dung nghiên cứuNghiên cứu về đặc điểm thực vật học của cây Cát cánh. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ đến năng suất rễ củ. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ đến năng suất ... Excel và phần mềm Irristat.Các chỉ tiêu nghiên cứu:TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘIKHOA NÔNG HỌCBÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌCĐề tài:“Nghiên cứu đặc điểm thực vật học ảnh hưởng của ... VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.•PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN.•PHẦN IV: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ.EM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!!Bảng 3.13 Ảnh hưởng của việc ngắt bỏ...
 • 38
 • 1,892
 • 0
BÁO CÁO

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ, MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SỰ TĂNG SINH CỦA TẢO PLATYMONAS SP. " pdf

Báo cáo khoa học

... Ảnh hưởng của các nồng độ tảo nuôi cấy ban đầu lên sự gia tăng mật độ tảo Kết quả ảnh hưởng của nồng độ tảo nuôi cấy ban đầu được trình bày ở bảng 1 biểu đồ 1. 243 NGHIÊN CỨU ĐẶC ... cytokinine có ảnh hưởng sự tăng sinh của tảo ở nồng độ lớn hơn 2,5mg/l. Kết này phù hợp với đặc tính của cytokinine; làm tăng sự phân chia tế bào kéo dài thời gian hoạt động của tế bào phân ... có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hình thái của tảo Platymonas. NAA làm gia tăng sinh khối kích thước tế bào tảo. Cytokinine kích thích sự phân chia tế bào kéo dài thời gian lão hóa của...
 • 8
 • 611
 • 1
Nghiên cứu nguyên nhân hình thành , quy luật hoạt động và ảnh hưởng của hải lưu thủy triều đến công tác tổ chức vận tải đường thủy

Nghiên cứu nguyên nhân hình thành , quy luật hoạt động ảnh hưởng của hải lưu thủy triều đến công tác tổ chức vận tải đường thủy

Cao đẳng - Đại học

... hiểu về ảnh hưởng của thủy triều đến công tác tổ chức vận tải đường thủy liên hệ với điều kiện của Việt Nam .1. Khái niệm , đặc điểm, nguyên nhân , phân loại của thủy triều . 2. Thủy triều ... 3. Ảnh hưởng của thủy triều đối với công tác vận tải thủy .II. Tìm hiểu về hải lưu đến công tác tổ chức vận tải thủy 1. Khái niệm , đặc điểm 2. Liên hệ ở điều kiện Việt nam .3. Ảnh hưởng của ... chênh thủy triều lớn, cảng lõm tạo được khu nước độc lập, có thể giảm ảnh hưởng của thủy triều đên các hoạt động vận doanh. - Ảnh hưởng đến hoạt động của cảng : Việc xác định diễn biến quy...
 • 12
 • 2,133
 • 5
Những đặc điểm tâm lý của các dân tộc thiểu số ở khu vực tây bắc và ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định và phát triển khu vực

Những đặc điểm tâm lý của các dân tộc thiểu số ở khu vực tây bắc ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định phát triển khu vực

Báo cáo khoa học

... cạnh cửa ra vào của hội trờng cũng khá to dễ nhìn với tên của các tổ chức tài trợ tên Dự án chia sẻ. 36II. đặc điểm của địa bàn nghiên cứu mẫu nghiên cứu 1. Một số đặc điểm địa lý, ... thi đầu vào của học sinh có gần nửa số em đợc điểm 0 của môn toán. Các em đợc tuyển vào với tổng điểm thi đầu vào của hai môn Văn Toán cao nhất là 1 điểm, đa số là 0,5 hoặc 0,25 điểm. ... với nhau ảnh hởng đến đời sống xà hội của địa phơng, cũng nh của quốc gia. Nói cách khác, chúng tác động tơng hỗ ảnh hởng lẫn nhau. Tuỳ theo thời điểm, hoàn cảnh, đặc điểm của mỗi dân...
 • 334
 • 3,463
 • 16

Xem thêm