đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước

345 Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam

345 Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... tế đầu ngân sách Thành đề tài tóm lược sau: - Nêu khái niệm đầu từ vốn ngân sách nhà nước - Xác định mục đích vai trò đầu từ vốn ngân sách nhà nước - Định lượng hiệu đầu từ vốn ngân ... luật tài liệu hành đầu từ ngân sách nhà nước, chủ đầu dự án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước hiểu Nhà nước Trong đó, xét chất, vốn ngân sách nhà nước tiền huy động từ dân chúng nhiều ... thiện chế đầu từ vốn ngân sách nhà nước Việt Nam Chương 2:THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ ĐẦU TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM 2.1 Khái quát tình hình đầu từ vốn ngân sách nhà nước Việt...
 • 51
 • 471
 • 0
quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động xây dựng cơ bản

quản lý đầu vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động xây dựng cơ bản

Kiểm toán

... độ ngân sách Nhà Nước: vốn đầu từ ngân sách Nhà Nước nên việc quản lý phải theo chu trình ngân sách, chu trình có giai đoạn lập, toán phân bổ ngân sách, chấp hành ngân sách toán ngân sách Nhà ... lập kế hoạch vốn đầu tư, phân bổ vốn đầu tư, toán vốn đầu tư, kiểm tra tra khâu từ hình thành đến khâu toán vốn đầu Vốn đầu giải ngân cấp phát cho việc sử dụng sau dự án đầu cấp có thẩm ... động đầu xây dựng bản: Nội dung quản lý đầu nguồn vốn ngân sách Nhà Nước vào hoạt động đầu xây dựng bao gồm: Lập kế hoạch vốn đầu tư, cấp phát quản lý sử dụng vốn, toán toán vốn đầu tư...
 • 11
 • 513
 • 1
Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam

Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu từ vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... tế đầu ngân sách Thành đề tài tóm lược sau: - Nêu khái niệm đầu từ vốn ngân sách nhà nước - Xác định mục đích vai trò đầu từ vốn ngân sách nhà nước - Định lượng hiệu đầu từ vốn ngân ... luật tài liệu hành đầu từ ngân sách nhà nước, chủ đầu dự án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước hiểu Nhà nước Trong đó, xét chất, vốn ngân sách nhà nước tiền huy động từ dân chúng nhiều ... thiện chế đầu từ vốn ngân sách nhà nước Việt Nam Chương 2:THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ ĐẦU TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM 2.1 Khái quát tình hình đầu từ vốn ngân sách nhà nước Việt...
 • 51
 • 306
 • 0
Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thanh hóa

Chống thất thoát, lãng phí trong đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... lãng phí đầu t xây dựng từ vốn ngân sách nhà nớc 1.1 số vấn đề chung đầu t xây dựng từ vốn ngân sách nhà nớc 1.1.1 Đầu t xây dựng từ vốn ngân sách nhà nớc 1.1.1.1 Khái niệm đầu t xây dựng Đầu t ... lãng phí đầu t xây dựng từ vốn ngân sách nhà nớc 1.2.2.1 Nguyên nhân từ chế, sách pháp luật quản lý đầu t xây dựng từ vốn ngân sách nhà nớc Nhà nớc có hai t cách quản lý dự án ĐTXD từ vốn NSNN, ... tổng số vốn đầu t phát triển địa bàn tỉnh Thanh Hoá vốn đầu t nhà nớc chiếm tỷ trọng lớn Đến lợt mình, nguồn vốn đầu t nhà nớc (bao gồm vốn đầu t từ NSNN, vốn đầu t từ tín dụng nhà nớc, vốn đầu t...
 • 102
 • 691
 • 4
Slide TÌNH HÌNH THỰC HIỆN kế HOẠCH đầu tư xây DỰNG cơ bản từ vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn HUYỆN đức THỌ, TỈNH hà TĨNH GIAI đoạn 2010 2012

Slide TÌNH HÌNH THỰC HIỆN kế HOẠCH đầu xây DỰNG cơ bản từ vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn HUYỆN đức THỌ, TỈNH hà TĨNH GIAI đoạn 2010 2012

Quản trị kinh doanh

... kế hoạch đầu XDCB từ vốn ngân sách địa bàn huyện Đức Thọ giai đoạn 2010-2012 Tình hình thực Tình hình thực đầu XDCB đầu XDCB Nguồn vốn đầu Tình hình thực KH Tình hình toán vốn Hiệu ... 97,753 Hiệu sử dụng vốn đầu Bảng 14: Hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Đức Thọ giai đoạn 2010-2012 Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 Vốn đầu thực tỷ đồng 282,324 ... TSCĐ - Các sách kinh tế - Công tác tổ chức quản lý VĐT -Tổ chức khai thác đối ng đầu hoàn thành CHƯƠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN...
 • 39
 • 438
 • 0
Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Huy động vốn đầu ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam

Tiến sĩ

... gồm: - Nguồn vốn Nhà nước: Vốn đầu từ NSNN, nguồn vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước nguồn vốn đầu phát triển DNNN + Nguồn vốn đầu từ NSNN: Là số tiền chi từ NSNN cho đầu phát triển ... mô Vốn nước Vốn Nhà nước Vốn khu vực NN Vốn nước Vốn thị trường vốn Vốn ODA Vốn tín dụng thượng mại QQQT Vốn FDI Như vậy, xét giác độ toàn kinh tế, nguồn vốn đầu bao gồm nguồn vốn đầu nước ... CÔNG HÌNH THỨC ĐẦU PPP NHẰM HUY ĐỘNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC Ở VIỆT NAM 156 4.1 Dự báo nhu cầu vốn đầu khả đáp ứng vốn đầu ngân sách nhà nước cho xây dựng...
 • 242
 • 950
 • 1
LUẬN VĂN: Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá potx

LUẬN VĂN: Chống thất thoát, lãng phí trong đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá potx

Thạc sĩ - Cao học

... số vốn đầu phát triển địa bàn tỉnh Thanh Hoá vốn đầu nhà nước chiếm tỷ trọng lớn Đến lượt mình, nguồn vốn đầu nhà nước (bao gồm vốn đầu từ NSNN, vốn đầu từ tín dụng nhà nước, vốn ... nước 1.1 số vấn đề chung đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 1.1.1 Đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm đầu xây dựng Đầu hoạt động bỏ vốn vào trình tái sản xuất ... tổ chức cá nhân nước đầu + Vốn ĐTXD Nhà nước tài trợ gồm vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước vốn ĐTXD cấp trực tiếp từ NSNN (từ gọi vốn ĐTXD từ NSNN) nước ta, vốn ĐTXD từ NSNN có tỷ trọng...
 • 95
 • 877
 • 2
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ninh bình

quản lý đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ninh bình

Kinh tế

... đầu XDCB nguồn vốn NSNN địa phương quản lý (Tập trung vào nguồn: vốn đầu ngân sách địa phương bố trí vốn đầu XDCB ngân sách trung ương hỗ trợ); chế quản lý đầu XDCB từ ngân sách Nhà ... luận đầu xây dựng bản, vốn đầu XDCB quản lý đầu XDCB từ vốn ngân sách điểu kiện công nghiệp hoá, đại hoá - Nghiên cứu, làm rõ thực trạng công tác quản lý đầu XDCB từ vốn ngân sách Nhà ... nhân dân Ủy ban nhân dân Ngân sách địa phương gồm cấp ngân sách: tỉnh, huyện, xã.” * Sử dụng vốn ngân sách địa phương cho đầu XDCB + Nhà nước sử dụng vốn ngân sách để đầu XDCB cho công trình...
 • 110
 • 1,891
 • 30
Đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp

Đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... lệ vốn đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tổng vốn đầu xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2012 thể cụ thể bảng 1.3: BẢNG 1.3: VỐN ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ ... hỗ trợ vốn đầu từ phía Trung ương bị hạn chế, vốn ngân sách đầu cho địa phương bị cắt giảm, đồng thời vốn đầu doanh nghiệp nhân dân cư bị giảm đi, dẫn đến nguồn vốn đầu nước giảm ... sở hạ tầng để thu hút đầu nước nước Bảng 1.2 thể khối lượng vốn đầu XDCB tổng vốn đầu phát triển tỉnh Bắc Ninh: BẢNG 1.2: VỐN ĐẦU XDCB TRONG TỔNG VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC NINH...
 • 59
 • 524
 • 6
Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

Hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

Kinh tế

... từ vốn ngân sách Nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 1.1.2 Khái quát đầu XDCB từ vốn ngân sách Nhà nước 10 1.1.3 Sự cần thiết phải quản lý đầu XDCB từ vốn ngân sách Nhà nước ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU XDCB TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Những vấn đề đầu XDCB từ vốn ngân sách Nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước NSNN phạm trù lịch sử, phản ánh ... lý đầu XDCB từ vốn ngân sách Nhà nước 17 1.2.1 Ban hành văn sách liên quan đến quản lý đầu xây dựng từ vốn NSNN 17 1.2.2 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu XDCB từ vốn ngân sách...
 • 130
 • 956
 • 17
Chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Chống thất thoát lãng phí trong đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Kinh tế

... xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 2.1.3.1 Nguyên nhân từ chế, sách pháp luật quản lý đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước Nhà nước có hai cách quản lý dự án ĐTXDCB từ vốn NSNN, cách ... niệm Vốn đầu XDCB từ NSNN là: Vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước phần vốn đầu phát triển ngân sách nhà nước hình thành từ huy động Nhà nước dùng để chi cho đầu XDCB nhằm xây dựng ... động đầu nhà nước, bao gồm dự án ĐTXDCB hoạch định kế hoạch nhà nước cấp phát nguồn vốn ngân sách nhà nước, đầu nguồn vốn tín dụng đầu phát triển nhà nước, nguồn vốn doanh nghiệp nhà nước...
 • 132
 • 700
 • 6
Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tăng cường quản lý đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kinh tế

... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ S4 phủ : Nguồn vốn nước Nguồn vốn nước : Vốn đầu NSNN Vốn đầu ngân sách địa phương 1.1.3 Đặc điểm hoạt động đầu xây dựng nguồn vốn NSNN kỹ t ản xuất mở rộng, tăng ... XDCB từ vốn NSNN địa bàn tỉnh, thành phố 1.2.1 Nội dung quản lý đầu XDCB từ vốn NSNN địa bàn tỉnh, thành phố 1.2.1.1 Quản lý đầu XDCB từ vốn NSNN trình chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu Giai ... thực vốn đầu tư: bỏ : Hu = FA/I Trong đó: Thứ tư, sử dụng vốn đầu mục đích tiêu chí định hướng đánh giá trình độ quản lý vốn đầu XDCB Vốn đầu thực theo kế hoạch Chỉ tiêu tỷ lệ % lƣợng vốn...
 • 112
 • 312
 • 5
các yếu tố tác động đến tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông từ vốn ngân sách nhà nước 2009 – 2013 tại bình thuận

các yếu tố tác động đến tiến độ hoàn thành dự án đầu xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông từ vốn ngân sách nhà nước 2009 – 2013 tại bình thuận

Kinh tế

... nước, nguồn vốn tín dụng đầu phát triển nhà nước nguồn vốn đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước Trong đó, nguồn vốn NSNN nguồn chi ngân sách nhà nước cho đầu Đó nguồn vốn đầu quan trọng ... doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước vốn đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước quản lý chủ trương quy mô đầu Doanh nghiệp có ... dụng vốn ngân sách nhà nước kể dự án thành phần, Nhà nước quản lý toàn trình đầu xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, định đầu tư, lập thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu,...
 • 85
 • 321
 • 2
quản lý dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước

quản lý dự án đầu bằng ngân sách nhà nước

Quản lý dự án

... duyệt dự án đầu tư/ báo cáo kinh tế kỹ thuật 1- Lập dự án đầu tư/ BCKTKT Chủ đầu tư/ Đại diện chủ đầu lập dự án đầu thực theo qui định hành Nhà nước Thời gian lập xong dự án đầu tư/ báo cáo ... chủ đầu b) Dự án thuộc thẩm quyền định đầu UBND Quận theo phân cấp 4.1.2 UNBD phường chủ đầu đối với: a) Dự án đầu sử dụng nguồn vốn ngân sách phường theo phân cấp b) Dự án đầu ... đầu Chủ đầu tư/ Đại diện chủ đầu lập đề cương nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, trình thẩm định phê duyệt 2- Thẩm định đề cương nhiệm vụ chuẩn bị đầu Chủ đầu tư/ Đại diện chủ đầu lập đề cương...
 • 7
 • 543
 • 2
Kinh tế địa phương phát triển theo các chương trình đầu tư của ngân sách nhà nước docx

Kinh tế địa phương phát triển theo các chương trình đầu của ngân sách nhà nước docx

Kinh tế - Thương mại

... dụng đầu Nhà nước, nguồn vốn tín dụng doanh nghiệp Nhà nước, nguồn vốn từ khu vực nhân Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Đây nguồn chi ngân sách Nhà nước cho đầu Là nguồn vốn đầu quan ... nước Vốn Ngân sách thường gọi vốn ngân sách Nhà nước vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách cấp Tỉnh, vốn ngân sách cấp huyện, thị xã (Ngân sách Trung ương ngân sách Địa phương) Vốn ngân sách ... thể thay đổi nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm qua (1996-2004) thấy rõ qua đồ thị: quy mô vốn đầu từ ngân sách Nhà nước: Đồ thị : Quy mô vốn đầu từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Nguồn: Phòng...
 • 93
 • 268
 • 0
Đầu tư bằng ngân sách nhà nước

Đầu bằng ngân sách nhà nước

Kinh tế - Quản lý

... biệt đầu cần thiết xu hướng toàn cầu hóa Đầu bao gồm nhiều phận: đầu nước, đầu nước ngoài.Trong đầu nước bao gồm: đầu từ NSNN, tín dụng đầu phát triển nhà nước, đầu từ vốn ... niệm: 1.1 Đầu từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) hoạt động động đầu từ tài trợ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước Như vậy, để hiểu đầu từ NSNN ta cần hiểu đầu vốn NSNN Về đầu - Đầu theo nghĩa ... (NSNN), vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước, vốn đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước nguồn vốn khác Nhà nước quản lý Quy mô đầu sử dụng nguồn vốn nhà nước...
 • 26
 • 131
 • 0
Đầu tư bằng ngân sách nhà nước

Đầu bằng ngân sách nhà nước

Phân tích - Analysis

... Đầu từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) hoạt động động đầu từ tài trợ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước LOGO Nhóm 1.Lý thuyết chung Đặc điểm  Đầu từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) hoạt động động đầu từ ... (NSNN) hoạt động động đầu từ tài trợ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước  Chi đầu từ nguồn vốn NSNN mang tính chất chi cho tích luỹ  Đầu từ nguồn vốn NSNN có tính cạnh tranh việc thực mà chủ ... thường xuyên ngày lớn, chi đầu phát triển ngày giảm Nhóm LOGO Thực tiễn đầu NSNN Việt Nam 2.3 Cơ cấu vốn đầu 2.3.1 Cơ cấu đầu vốn NSNN theo ngành Tổng nguồn vốn 2007 2008 2009 2010...
 • 28
 • 958
 • 0

Xem thêm