đại dịch hiv aids và tác động của nó đến phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia

đánh giá tác động đầu tư tới phát triển kinh tế-xã hội của khu kt-tm đặc biệt lao bảo

đánh giá tác động đầu tư tới phát triển kinh tế-xã hội của khu kt-tm đặc biệt lao bảo

Báo cáo khoa học

... 3.2.3 Tác động tới văn hóa hội Đánh giá tác động đầu tư tới phát triển kinh tế- hội khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo 17 Theo cập nhật đến ngày 30/8/2014 tác động đầu tư tới phát triển Khu kinh tế ... liên quan Phát triển kinh tế trình lớn lên, tăng tiến mặt kinh tế bao gồm tăng trưởng kinh tế đồng thời có hồn chỉnh mặt cấu, thể chế kinh tế, chất lượng sống Phát triển hội phát triển toàn ... triển toàn diện mặt hội sống người dân thể vấn đề văn hóa giáo dục y tế Tác động đầu tư hai mặt kinh tế hội 1.2 Khái niệm khu kinh tế Khu kinh tế khu vực có khơng gian kinh tế riêng biệt với...
 • 28
 • 334
 • 1
Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai .DOC

Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội của tỉnh Lào Cai .DOC

Kế toán

... hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội tỉnh Lào Cai Nội Dung Chương I : Tổng quan ảnh hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội 1.1 Một số khái niệm dân số biến động dân ... trưởng kinh tếgia tăng thu nhập kinh tế khoảng thời gian định ( thường năm ) 1.2.2 Phát triển kinh tế Là trình tăng tiến mặt kinh tế Phát triển kinh tế xem trình biến đổi chất lượng Nội dung phát ... đổi theo thời gian biến động hội dân số Nghiên cứu cấu hội thời điểm khác cho thấy khuynh hướng biến động hội dân số thời khoảng Yếu tố tăng trưởng phát triển kinh tế - hội nguồn nhân...
 • 46
 • 2,989
 • 14
Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai

Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội của tỉnh Lào Cai

Kinh tế - Quản lý

... hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội tỉnh Lào Cai Nội Dung Chương I : Tổng quan ảnh hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội 1.1 Một số khái niệm dân số biến động dân ... trưởng kinh tếgia tăng thu nhập kinh tế khoảng thời gian định ( thường năm ) 1.2.2 Phát triển kinh tế Là trình tăng tiến mặt kinh tế Phát triển kinh tế xem trình biến đổi chất lượng Nội dung phát ... đổi theo thời gian biến động hội dân số Nghiên cứu cấu hội thời điểm khác cho thấy khuynh hướng biến động hội dân số thời khoảng Yếu tố tăng trưởng phát triển kinh tế - hội nguồn nhân...
 • 30
 • 1,164
 • 1
Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn huyện bình giang  tỉnh hải dương

Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến phát triển kinh tế, hội môi trường trên địa bàn huyện bình giang tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... nghĩa v ý nghĩa c a tác ñ ng: trình bày cách đánh giá tác đ ng kinh t - h i, gi thi t ñư c s d ng cách xác ñ nh ý nghĩa c a tác ñ ng - Cung c p k t qu ñánh giá tác ñ ng kinh t - h i cho nhà ... ñánh giá tác ñ ng h i gi i quy t m t cách t ng th trình phương pháp liên k t giá tr h i vào vi c xây d ng d án ðánh giá tác ñ ng h i vi c phân tích có h th ng tác đ ng có th v m t h i ... a ñánh giá tác ñ ng a) Nguyên t c ñánh giá tác ñ ng kinh t - h i - Tham gia c a nhi u nhóm h i: xác ñ nh ñưa t t c c ng ñ ng cá nhân ch u nh hư ng c a d án phát tri n tham gia vào q trình...
 • 130
 • 934
 • 4
TáC ĐộNG CủA VIệC PHáT TRIểN CáC KHU CÔNG NGHIệP Và CáC DOANH NGHIệP ĐếN PHáT TRIểN KINH Tế - Xã HộI TRÊN ĐịA BàN TỉNH HƯNG YêN

TáC ĐộNG CủA VIệC PHáT TRIểN CáC KHU CÔNG NGHIệP CáC DOANH NGHIệP ĐếN PHáT TRIểN KINH Tế - HộI TRÊN ĐịA BàN TỉNH HƯNG YêN

Tài chính doanh nghiệp

... Phòng Quảng Ninh Nghiên cứu Tác động việc phát triển khu công nghiệp v doanh nghiệp đến phát triển kinh tế - hội địa bn tỉnh Hng Yên nhằm tìm hạn chế v tồn việc phát triển KCN, doanh nghiệp từ ... tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2004 v mục tiêu, nhiệm vụ năm 2005 UBND tỉnh Hng Yên (2006) Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2005 v mục tiêu, ... t cho phát triển ton tỉnh năm 2007 đóng góp doanh nghiệp v KCN l 5.260 tỷ đồng, chiếm khoảng 86% (UBND tỉnh Hng Yên, 2007) Sự phát triển ny, có tác động lan tỏa đến thnh phần khác kinh tế thông...
 • 10
 • 353
 • 0
tác động của khu công nghiệp làng nghề đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường ở thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

tác động của khu công nghiệp làng nghề đến phát triển kinh tế, hội môi trường ở thị từ sơn, tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... 4.2 TÁC ð NG C A KHU CÔNG NGHI P LÀNG NGH S PHÁT TRI N KINH T , H I MÔI TRƯ NG TH T 4.2.1 ð N 77 SƠN Tác đ ng c a khu cơng nghi p làng ngh ñ n s phát tri n kinh t th T Sơn 4.2.2 Tác ... t p trung vào n i dung sau - Th c tr ng phát tri n khu công nghi p làng ngh - Nghiên c u tác ñ ng c a khu công nghi p làng ngh ñ n s phát tri n kinh t , h i mơi trư ng đ a bàn th T Sơn ... p tác, liên k t m t s h gia ñình s n xu t- kinh doanh m t m t hàng ðây hình th c s n xu t ñư c phát tri n làng ngh , làm tăng s c m nh cho t ng thành viên ñ phát tri n s n xu t- kinh doanh Các...
 • 145
 • 332
 • 0
đánh giá tác động của dự án trồng rừng nguyên liệu đến phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường ở huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

đánh giá tác động của dự án trồng rừng nguyên liệu đến phát triển kinh tế, hội bảo vệ môi trường ở huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Hoạt động xây dựng sở hạ tầng 49 4.3.9.Công tác giám sát đánh giá 50 4.4.Đánh giá tác động Dự án đến phát triển kinh tế, hội môi trƣờng 50 4.4.1 .Tác động Dự án đến ... thực hoạt động của Dự án Công ty Ván Dăm Thái Nguyên tham hộ gia đình vào hoạt động Dự án 2.3 Giới hạn nghiên cứu + Về nội dung: - Đánh giá tác động Dự án đến phát triển kinh tế, hội bảo vệ ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -   - NGUYỄN THANH HOÀNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRỒNG RỪNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, HỘI BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG...
 • 86
 • 671
 • 0
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế, xã hội Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nghiên cứu cơ sở khoa học thực tiễn nhằm bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế, hội Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khoa học tự nhiên

... mại, dịch vụ, giao dịch quốc tế có vai trò tích cực thúc đẩy trình phát triển kinh tề - hội khu vực +/ Về phát triển kinh tế Thời kỳ 2006-2010 đƣợc xác định thời kỳ dồn sức để phát triển, tạo ... để phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Tạo khả xuất dịch vụ nƣớc cho ngƣời nƣớc tỉnh 2.2.4 Định hƣớng phát triển kinh tế hội thành phố Quy Nhơn 2.2.4.1 Quan điểm mục tiêu phát triển kinh tế +/ Quan ... thể phát triển kinh tế - hội tỉnh Bình Định thời kỳ 2006 2020 phải phù hợp với Chiến lƣợc phát triển kinh tế - hội chung nƣớc, với Vùng Duyên hải Nam Trung đặt mối quan hệ hữu với Vùng kinh...
 • 123
 • 761
 • 0
Đánh giá tác động của Dự án trồng rừng nguyên liệu đến phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá tác động của Dự án trồng rừng nguyên liệu đến phát triển kinh tế, hội bảo vệ môi trường ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Quản trị kinh doanh

... Hoạt động xây dựng sở hạ tầng 49 4.3.9.Công tác giám sát đánh giá 50 4.4.Đánh giá tác động Dự án đến phát triển kinh tế, hội môi trƣờng 50 4.4.1 .Tác động Dự án đến ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -   - NGUYỄN THANH HOÀNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRỒNG RỪNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, HỘI BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ... đƣợc triển khai từ năm 1999 giai đoạn thực Dự án từ 1999 – 2010 để đánh giá tác động mặt Dự án tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tác động Dự án trồng rừng nguyên liệu đến phát triển kinh tế, ...
 • 27
 • 239
 • 0
 Tác động của phong tục tập quán đến phát triển kinh tế -xã hội cộng đồng người Khmer tỉnh Sóc Trăng

Tác động của phong tục tập quán đến phát triển kinh tế -xã hội cộng đồng người Khmer tỉnh Sóc Trăng

Thạc sĩ - Cao học

... kiện tự nhiên, kinh tế - hội tỉnh Sóc Trăng 10 Một số mô tả mẫu nghiên cứu 11 Hiện trạng kinh tế - hội tác động phong tục tập quán đến phát triển kinh tế - hội cộng đồng người ... kinh tế - hội giải pháp xoá đói giảm nghèo người Khmer tỉnh Sóc Trăng, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tập quán chưa xem báo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - hội ... phong tục tập quán đến phát triển kinh tế - hội cộng đồng người Khmer tỉnh Sóc Trăng giải pháp phát triển kinh tế - hội cộng đồng người Khmer thông qua việc tác động vào yếu tố phong tục...
 • 89
 • 1,131
 • 7
Vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Vai trò của tri thức tri thức khoa học trong phát triển kinh tế hội nói chung trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... cứu chiến lược phát triển kinh tế, hội, việc xác định chủ trương, sách, tổ chức quản lý kinh tế hội Phát triển công nghệ cao, xây dựng sở hạ tầng truyền thông tin học quốc gia ứng dụng công ... chấp nhận định nghĩa Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế đưa năm 1995: kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải, nâng cao chất luợng ... sống hội, phát triển kinh tế giới Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nói chung trình phát triển kinh tế theo mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nói...
 • 17
 • 1,404
 • 2
TÁC ĐỘNG CỦA PHONG TỤC TẬP QUÁN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER TỈNH SÓC TRĂNG

TÁC ĐỘNG CỦA PHONG TỤC TẬP QUÁN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER TỈNH SÓC TRĂNG

Khoa học xã hội

... kiện tự nhiên, kinh tế - hội tỉnh Sóc Trăng 10 Một số mô tả mẫu nghiên cứu 11 Hiện trạng kinh tế - hội tác động phong tục tập quán đến phát triển kinh tế - hội cộng đồng người ... biến lĩnh vực đời sống kinh tế - hội Người Khmer ngày tham gia nhiều vào lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hố, trị, hội Hoạt động kinh tế có nhiều biến chuyển Các hoạt động sản xuất nông nghiệp ... nhạy bén trước thay đổi đời sống kinh tế hội liên kết cộng đồng Hiện trạng kinh tế - hội tác động phong tục tập quán đến phát triển kinh tế - hội cộng đồng người Khmer 3.1 Quan niệm sản...
 • 54
 • 1,183
 • 2
luận án tiến sĩ mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

luận án tiến sĩ mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế hội của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

Kinh tế - Quản lý

... THÔNG ðƯ NG B ð N PHÁT TRI N KINH T - H I 1.1 M ng lư i giao thơng đư ng b tác đ ng c a đ n phát tri n kinh t - h i Giao thơng đư ng b nói chung m ng lư i giao thơng đư ng b nói riêng có v ... giao thơng đư ng b ñ n Phát tri n kinh t - h i 34 xi Hình 1.6 Các mơ hình nghiên c u tác đ ng c a m ng lư i giao thơng đư ng b đ n phát tri n kinh t - h i 48 Hình 1.7 Các ... NGHIÊN C U TÁC ð NG C A M NG LƯ I GIAO THÔNG ðƯ NG B ð N PHÁT TRI N KINH T - H I VÙNG KINH T TR NG ðI M B C B 129 3.1 Phát tri n m ng lư i giao thông ñư ng b ph c v phát tri n kinh t h i...
 • 236
 • 1,011
 • 5
Mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

Mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế hội của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

Kinh tế - Quản lý

... chính, thQ ch hay y u t< kinh t vĩ mơ (bao gJm m c đ9 mL c?a c2a n,n kinh t ), mà phP thu9c nhi,u vào viAc qu
 • 193
 • 498
 • 0
vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam

vai trò của tri thức tri thức khoa học trong phát triển kinh tế hội nói chung trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... chúng đời sống hội, phát triển kinh tế giới nói chung q trình phát triển kinh tế theo mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nói riêng 1.2 Tri thức tri thức khoa học đời sống hội Chúng ta ... học, kỹ thuật động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hội Trong năm qua vận dụng khoa học hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật việc nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế, hội, việc ... chấp nhận định nghĩa Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế đưa năm 1995: kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải, nâng cao chất luợng...
 • 25
 • 524
 • 0
Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng về chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2000-2009 và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 2010 -2020 trên địa bàn tỉnh

Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng về chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình phát triển kinh tế, hội giai đoạn 2000-2009 thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 2010 -2020 trên địa bàn tỉnh

Kinh tế - Thương mại

... cấu kinh tế hợp lý Phát triển kinh tế: hiểu trình tăng tiến mặt kinh tế Phát triển kinh tế xem trình biến đổi lượng chất, kết hợp cách chặt chẽ q trình hồn thiện hai vấn đề kinh tế hội quốc gia ... cấu giai tầng hội sản xuất hội Thông qua cấu lao động nhận biết hoạt động kinh tế giai tầng hội giai đoạn phát triển 1.3.2 Phân loại cấu lao động SVTH: Nguyễn Như Tình Lớp: Kinh tế phát ... CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG I.Khái niệm chuyển dịch cấu kinh tế chuyển dịch cấu lao động Khái niệm chuyển dịch cấu kinh tế 1.1 Nội hàm tăng trưởng phát triển kinh tế...
 • 81
 • 656
 • 2

Xem thêm