đáp án của các bài tập tron sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao cua bài bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần. Các lực cơ học sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần. Các lực cơ học sách giáo khoa vật 10 nâng cao

Khoa học tự nhiên

... ®éng theo quü đạo tròn: gồm chuyển động tròn đều, chuyển động tròn không đều. b - Xét hệ vật chuyển động - Hệ vật chuyển động cùng gia tốc: Gồm chuyển động của hệ vật trên mặt phẳng nằm ngang, ... hợp riênga - Xét một vật chuyển động + Xét một vật chuyển động theo quỹ đạo thẳng gồm: chuyển động nhanh dần a > 0, chuyển động chậm dần đều a < 0, chuyển động thẳng ®Òu a = 0.+ XÐt ... trọng tâm của bài học trong sách giáo khoa do trên lớp không có thời gian giáo viên cha có dịp làm kĩ lỡng theo mục tiêu của bài dạy. Những nội dung đó phải đáp ứng đợc mục tiêu của bài học....
 • 113
 • 3,885
 • 6
Tổ chức dạy học dự án trong dạy học một số kiến thức chương động lực học chất điểm sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao

Tổ chức dạy học dự án trong dạy học một số kiến thức chương động lực học chất điểm sách giáo khoa vật 10 nâng cao

Khoa học xã hội

... Hoạt. Giáo dục học. Nxb Giáo dục. 5.Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên kiêm chủ biên). SGK Vật10 nâng cao . Nxb Giáo dục, 2006 6. Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên ). Sách bài tập Vật10 nâng cao ... dự án trong dạy học một số kiến thức chương " Động lực học chất điểm" sách giáo khoa Vật 10 nâng cao Lê Thị Phương Hoa Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS. ngành: ... tổ chức hoạt động ngoại khóa chương Động lực học chất điểm” sách giáo khoa vật lí lớp 10 nâng cao, thiết kế dự án để tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa chương " ;Động lực học...
 • 18
 • 1,355
 • 2
Sử dụng ngôn ngữ lập trình matlap trong việc dạy bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao

Sử dụng ngôn ngữ lập trình matlap trong việc dạy bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật 12 nâng cao

Khoa học xã hội

... TÍCH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VÀ ỨNG DỤNG MATLAB THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH DẠY BÀI TẬP TRONG PHẦN PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 2.1. Các dạng bài toán * Bài toán phần phóng xạ - Bài toán 1:  ...  “Sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlap trong dạy học bài tập phần Phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa Vật 12 nâng cao  2. Mục ... t. - Bài toán 4: 0, N0, H0 t. * Bài toán về phần phản ứng hạt nhân Bài toán 5:...
 • 18
 • 1,142
 • 1
Bài 7: BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pot

Bài 7: BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pot

Vật lý

... Kiến thức: - Nắm được các công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều. - Nắm được phương pháp giải bài tập về động học chất điểm. - Biết cách vận dụng giải các bài tập trong chương trình. ... bày kết quả dạng đồ thị của nhóm. - Gợi ý cho HS phân tích kết quả rút ra kết luận. - Mô phỏng chuyển động của vật. Bài 7: BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 1. MỤC TIÊU 1.1. ... cách trình bày kết quả giải bài tập. 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Các đề bài tập trong SGK. - Biên soạn các câu hỏi kiểm tra các công thức của chuyển động thẳng biến...
 • 4
 • 2,408
 • 4
BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pptx

BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pptx

Vật lý

... BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I .MỤC TIÊU: a. Kiến thức :Học sinh nắm chuyển động thẳng biến đổi dần đều. Vận dụng vào các bài tập đơn giản. b.Kỹ năng ... tọa độ , phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều? 3 .Hoạt động dạy học . Hoạt động 1: Tìm hiểu bài tập 1 ( 17 phút ) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH tốc 14,4 km/h ... CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Gv. Cho một bài toán trắc nghiệm nhỏ. Kiểm tra biểu thức gia tốc ,vận tốc , đường đi , phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều. Giao nhiệm vụ về...
 • 4
 • 3,574
 • 15
Vật lý 10 nâng cao - BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pps

Vật 10 nâng cao - BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU pps

Vật lý

... BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nắm được các công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều. - Nắm được phương pháp giải bài tập về động học ... một bài toán? Mô phỏng lại chuyển động của vật trong bài? Ghi nhận: Các bước giải, cách khảo sát một chuyển động thẳng biến đổi đều. Hoạt động 6 ( phút): Hướng dẫn về nhà. Hướng dẫn của ... viên - Các đề bài tập trong SGK. - Biên soạn câu hỏi kiểm tra các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều dưới dạng trắc nghiệm. - Biên soạn sơ đồ các bước cơ bản để giải một bài tập. 2....
 • 5
 • 8,451
 • 41
Sử dụng ngôn ngữ lập trình mathematica để giải một số bài toán về “năng lượng liên kết và sự phóng xạ của hạt nhân” chương trình sách giáo khoa vật lý lớp 12 ban nâng cao

Sử dụng ngôn ngữ lập trình mathematica để giải một số bài toán về “năng lượng liên kết và sự phóng xạ của hạt nhân” chương trình sách giáo khoa vật lớp 12 ban nâng cao

Khoa học xã hội

... Lí luận về bài tập Vật lí 1.4.2. Sử dụng bài tập Vật lí trong dạy học Vật lí. Những yêu cầu chung trong dạy học bài tập Vật lí - Cần dự tính kế hoạch về việc sử dụng bài tập Vật lí trong dạy ... việc dạy giải bài tập vật chương “Hạt nhân nguyên tử” sách giáo khoa Vật 12 nâng cao, luận văn đã làm rõ được một số bài tập về độ hụt khối, năng lượng liên kết, sự phóng xạ mà các vấn đề ... nói chung, dạy vật nói riêng trong trường THPT khi có sự hỗ trợ bởi phầm mềm toán học Mathematica trong việc giải các bài tập vật lý, cụ thể là giải một số bài tập vật trong phần “ năng...
 • 18
 • 1,457
 • 2
BÀI TẬP VỀ LẬP PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU docx

BÀI TẬP VỀ LẬP PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU docx

Vật lý

... nghiệm âm. BÀI TẬP VỀ LẬP PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: Đê lập phương trình tọa độ, xác định vị trí và thời điểm khi hai vật gặp nhau ... Tính vận tốc của a/. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy. Phương trình của xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc: a1=2,5 .10 -2(m/s2): ... gian. - Xác định các điều kiện ban đầu của vật chuyển động. - Lập phương trình tọa độ:    20 0 0 01x x v t t t t2a     - Trường hợp có hai vật chuyển động với các phương trình...
 • 6
 • 20,579
 • 111
BÀI TẬP VỀ TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU docx

BÀI TẬP VỀ TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU docx

Vật lý

... )v v atv m s km h      BÀI TẬP VỀ TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 1. Gia tốc trong chuyển động thẳng 2 12 1v vvat t t  ... tốc của ô tô. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu tăng ga. Gia tốc của ... dốc. Ô tô đang chuyển động với vận tốc v0=36(km/h) =10( m/s) thì xuống dốc và đang chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a=0,2(m/s2). Do đó, quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời...
 • 4
 • 1,790
 • 10
“ BÀI TẬP CÓ YẾU TỐ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG TRONG CHƯƠNG V SÁCH GIÁO KHOA HOÁ LỚP 10 NÂNG CAO” pps

BÀI TẬP CÓ YẾU TỐ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG TRONG CHƯƠNG V SÁCH GIÁO KHOA HOÁ LỚP 10 NÂNG CAO” pps

Cao đẳng - Đại học

... quan trọng của bài tập hoá học1.2.3.Tác dụng bài tập hoá học1.2.4 .Bài tập hoá học thực tiễn CHƯƠNG II : SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN TRONG CHƯƠNG V SÁCH GIÁO KHOA HOÁ LỚP 10 NÂNG CAO 2.1.Nội ... CAO 2.1.Nội dung chương V sách giáo khoa hoá lớp 10 nâng cao 2.2 .Bài tập trong chương 2.3.Sử dụng bài tập có yếu tố thực tiễn trong dạy học Bài tập hoá học thực tiễn là bài tập hoá học mà yêu cầu ... nghiên cứu : bài tập có yếu tố thực tiễn ứng dụng trong chương V sách giáo khoa hoá lớp 10 nâng cao. 5.Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lí luận : Sách giáo khoa hoá lớp 10 nâng caocác tài...
 • 7
 • 876
 • 1
Bài tập về phần chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do

Bài tập về phần chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do

Vật lý

... tiết các bài tập trong sách giáo khoa của hai bài Chuyển động thẳng biến đổi đều & Sự rơi tự do”2) Học sinh : Giải các bài tập trong sách giáo khoa. III. Hoạt động dạy học:Hoạt động 1 ... quyết các bài tập liên quan đến chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do.2) Kỹ năng:- p dụng tốt thuyết để giải các bài tập trong sách giáo khoasách bài tập. II. Chuẩn bị: 1) Giáo ... =Hoạt động 4 (5 phút) Nhắc học sinh làm thêm bài tập trong sách bài tập để hiểu rõ hơn các kiến thức về bài học.Rút kinh nghiệm. Ngày 28 tháng 10 năm 2006Đề cương bài giảng Bài tập về chuyển động...
 • 3
 • 6,799
 • 51
Bài soạn Lỗi sách giáo khoa Vật lý lớp 12

Bài soạn Lỗi sách giáo khoa Vật lớp 12

Vật lý

... điện, ánh sáng đèn dây tóc ) là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơnsắc, có màu từ đỏ đến tím. Ánh sáng trắng là một trường hợp của ánh sáng phứctạp, hay ánh sáng đa sắc.” Sách VL12, trang 131 viết:”Ánh ... 1, 6, 10, 11,13, 14). Còn các chỗ khác nên giữ nguyên. Có chỗ người gópý viết nhầm (tô vàng).Riêng 2 cuốn sách giáo khoa, sách bài tập Vật lớp 12 nâng cao và cơ bản của Nhà xuất bản Giáo ... Điều này đã được nhấn mạnh ở các bài tập 1 (VL12NC trang 43), bài tập 2.8 (sách Bài tập vật lí 12 nâng cao (BTVL12NC) trang 12). Nhưng thật bất ngờ ở bài tập 4.1,BTVL12NC trang 25 lại xem...
 • 9
 • 1,328
 • 4

Xem thêm