đáp án đề thi đại học môn toán năm 2013

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Toán học

... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010. Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 1Câu 1 : Tính giới hạn ... . limx→0f( x) = ∞ → x = 0 là điểm gián đoạn loại 2.limx→1f( x) = ∞ → x = 1 là điểm gián đoạn loại 1, khử được;limx→2f( x) = ∞ → x = 2 là điểm gián đoạn loại 2.Câu 4(1.5đ). y = e−p(x)dxq( ... e) , giảm trên ( e, +∞) , cực đại tại x = e, fcd= e1/elimx→0+x1/x= 0 , không có tiệm cận đứng, limx→+∞x1/x= 1 , tiệm cận ngang y = 1 .Lập bảng biến thi n, tìm vài điểm đặc biệt,...
 • 2
 • 2,403
 • 5

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2006

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2006

Trung học cơ sở - phổ thông

... M thỏa mãn yêu cầu bài toán là: () ( )12M1;4,M 2;1.− 0,25 2 Số cách chọn 4 học sinh thuộc không quá 2 trong 3 lớp (1,00 điểm) Số cách chọn 4 học sinh từ 12 học sinh đã cho là 412C ... cách chọn 4 học sinh mà mỗi lớp có ít nhất một em được tính như sau: - Lớp A có 2 học sinh, các lớp B, C mỗi lớp có 1 học sinh. Số cách chọn là: 21 1543C .C .C 120.= - Lớp B có 2 học sinh, ... 1 học sinh. Số cách chọn là: 121543C .C .C 90.= - Lớp C có 2 học sinh, các lớp A, B mỗi lớp có 1 học sinh. Số cách chọn là: 11 2543C .C .C 60.= 0,50 Số cách chọn 4 học...
 • 4
 • 2,545
 • 12

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2003

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2003

Trung học cơ sở - phổ thông

... dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối D Nội dung điểmCâu 1. 2điểm1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ... nnnx Cx Cx Cx Cx C+= + + + ++. Dễ dàng kiểm tra 1, 2= =nn không thỏa mÃn điều kiện bài toán. Với thì 3n33 2 3 22 1.nnnnnxxxxx==Do đó hệ số của 33nx trong khai triển thành ... tiệm cận xiên của đồ thị là: yx=, tiệm cận đứng của đồ thị là: 2limxy=2x =. Bảng biến thi n: Đồ thị không cắt trục hoành. Đồ thị cắt trục tung tại điểm (0; 2). ...
 • 4
 • 1,022
 • 3

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2004

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2004

Trung học cơ sở - phổ thông

... 1Bộ giáo dục và đào tạo Đáp án - Thang điểm đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Đề chính thức Môn: Toán, Khối D (Đáp án - thang điểm có 4 trang) Câu ý Nội ... Khảo sát hàm số (1,0 điểm) 196223++== xxxym. a) Tập xác định: R. b) Sự biến thi n: 22y ' 3x 12x 9 3(x 4x 3)=+= +; y' 0 x 1, x 3== =. 0,25 yCĐ = y(1) ... lồi trên khoảng (;2), lõm trên khoảng );2( + và có điểm uốn là )3;2(U. 0,25 Bảng biến thi n: x 1 3 + y' + 0 0 + y 5 + 1 0,25 c) Đồ thị: ...
 • 4
 • 1,510
 • 6

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003

Trung học cơ sở - phổ thông

... 1 Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối B Nội dung điểmCâu 1. 2điểm1) ... 03()3()x xm x x m +=+ tồn tại 00x sao cho 203x m= 0m>. 2) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2. Khi 2m= hàm số trở thành 3232.yx x= + Tập xác định ... '' 0 1.yx y x= == "y triệt tiêu và đổi dấu qua 1(1;0)x = là điểm uốn. Bảng biến thi n: Đồ thị cắt trục hoành tại các điểm (1; 0), (1 3; 0) và cắt trục tung tại...
 • 3
 • 29,903
 • 93

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỀ THI & BÀI GIẢI THI ĐH 2006 MÔN TOÁN KHỐI B Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = 2xx1x2+−+ 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số ... < 2 : g(y) = 221 y 2 y++− g’(y) = 22y11y−+, g’(y) = 0 ⇔ y = 13 Lập bảng biến thi n ta có: g(y)23≥+, dấu “=” khi y = 13 Vậy : min A = 2 + 3 khi x = 0, y = 13 Cách...
 • 3
 • 24,899
 • 85

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2007

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2007

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối B (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... ) ( )222S:x 1 y 2 z 1 9−++ ++= có tâm ( )I1; 2; 1− − và bán kính R3.= 0,25 Mặt phẳng (Q) cắt (S) theo đường tròn có bán kính R = 3 nên (Q) chứa I. 0,25 (Q) có cặp vectơ chỉ phương ... −với x2.> Ta có: ( )2f' x 3x 12x 0, x 2.= +>∀> Bảng biến thi n: Từ bảng biến thi n ta thấy với mọi m0>, phương trình (1) luôn có một nghiệm trong khoảng...
 • 4
 • 29,181
 • 89

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2008

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2008

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối B (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... điểm) • TXĐ : .\• Sự biến thi n : , 2y' 12x 12x=−x0y' 0x1=⎡=⇔⎢=⎣.0,25 • yCĐ = y(0) = 1, yCT = y(1) = −1. 0,25 • Bảng biến thi n : 0,25 ... 3a AB+=+=Ta có: SA nên tam giác SAB vuông tại S, suy ra 2222ABSM a.2== Do đó tam giác đều, suy ra SAMa3SH . 2=Diện tích tứ giác BMDN là 2BMDN ABCD1SS2==2a. Thể tích khối...
 • 4
 • 9,309
 • 21

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25