đáp án đề thi đại học môn toán năm 2004

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Toán học

... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010. Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 1Câu 1 : Tính giới hạn ... . limx→0f( x) = ∞ → x = 0 là điểm gián đoạn loại 2.limx→1f( x) = ∞ → x = 1 là điểm gián đoạn loại 1, khử được;limx→2f( x) = ∞ → x = 2 là điểm gián đoạn loại 2.Câu 4(1.5đ). y = e−p(x)dxq( ... e) , giảm trên ( e, +∞) , cực đại tại x = e, fcd= e1/elimx→0+x1/x= 0 , không có tiệm cận đứng, limx→+∞x1/x= 1 , tiệm cận ngang y = 1 .Lập bảng biến thi n, tìm vài điểm đặc biệt,...
 • 2
 • 2,405
 • 5

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

Toán học

... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... điểm P sao cho tam giác PAB đều (1,00 điểm) (C) có tâm ()I1; 2− và bán kính R3.= Ta có: PAB∆ đều nên IP 2IA 2R 6=== ⇔ P thuộc đường tròn ()C' tâm I, bán kính R' 6.= 0,50 ... 2≥≥ (t1, t2 không nhất thi t phân biệt). Xét hàm số ()2ft t 5t 8=−+ với t2≥ : Bảng biến thi n của ()ft: 0,50 Từ bảng biến thi n của hàm số suy ra hệ...
 • 4
 • 846
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

Toán học

... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 ... .2B⎛⎞⎜⎟⎜⎟⎝⎠ 0,25 2. (1,0 điểm) (S) có tâm I(2; 2; 2), bán kính R = 23. Nhận xét: O và A cùng thuộc (S). Tam giác OAB đều, có bán kính đường tròn ngoại tiếp r = 3OA = 42.3 0,25 Khoảng ... Trang 2/5 Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 điểm) Điều kiện: sin x ≠ 0 (*). Phương trình đã cho tương đương với: (1 +...
 • 5
 • 484
 • 0

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2006

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2006

Trung học cơ sở - phổ thông

... M thỏa mãn yêu cầu bài toán là: () ( )12M1;4,M 2;1.− 0,25 2 Số cách chọn 4 học sinh thuộc không quá 2 trong 3 lớp (1,00 điểm) Số cách chọn 4 học sinh từ 12 học sinh đã cho là 412C ... cách chọn 4 học sinh mà mỗi lớp có ít nhất một em được tính như sau: - Lớp A có 2 học sinh, các lớp B, C mỗi lớp có 1 học sinh. Số cách chọn là: 21 1543C .C .C 120.= - Lớp B có 2 học sinh, ... 1 học sinh. Số cách chọn là: 121543C .C .C 90.= - Lớp C có 2 học sinh, các lớp A, B mỗi lớp có 1 học sinh. Số cách chọn là: 11 2543C .C .C 60.= 0,50 Số cách chọn 4 học...
 • 4
 • 2,545
 • 12

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2003

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2003

Trung học cơ sở - phổ thông

... dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối D Nội dung điểmCâu 1. 2điểm1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ... nnnx Cx Cx Cx Cx C+= + + + ++. Dễ dàng kiểm tra 1, 2= =nn không thỏa mÃn điều kiện bài toán. Với thì 3n33 2 3 22 1.nnnnnxxxxx==Do đó hệ số của 33nx trong khai triển thành ... tiệm cận xiên của đồ thị là: yx=, tiệm cận đứng của đồ thị là: 2limxy=2x =. Bảng biến thi n: Đồ thị không cắt trục hoành. Đồ thị cắt trục tung tại điểm (0; 2). ...
 • 4
 • 1,022
 • 3

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2004

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2004

Trung học cơ sở - phổ thông

... 1Bộ giáo dục và đào tạo Đáp án - Thang điểm đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Đề chính thức Môn: Toán, Khối D (Đáp án - thang điểm có 4 trang) Câu ý Nội ... Khảo sát hàm số (1,0 điểm) 196223++== xxxym. a) Tập xác định: R. b) Sự biến thi n: 22y ' 3x 12x 9 3(x 4x 3)=+= +; y' 0 x 1, x 3== =. 0,25 yCĐ = y(1) ... lồi trên khoảng (;2), lõm trên khoảng );2( + và có điểm uốn là )3;2(U. 0,25 Bảng biến thi n: x 1 3 + y' + 0 0 + y 5 + 1 0,25 c) Đồ thị: ...
 • 4
 • 1,511
 • 6

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003

Trung học cơ sở - phổ thông

... 1 Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối B Nội dung điểmCâu 1. 2điểm1) ... 03()3()x xm x x m +=+ tồn tại 00x sao cho 203x m= 0m>. 2) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2. Khi 2m= hàm số trở thành 3232.yx x= + Tập xác định ... '' 0 1.yx y x= == "y triệt tiêu và đổi dấu qua 1(1;0)x = là điểm uốn. Bảng biến thi n: Đồ thị cắt trục hoành tại các điểm (1; 0), (1 3; 0) và cắt trục tung tại...
 • 3
 • 29,912
 • 93

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỀ THI & BÀI GIẢI THI ĐH 2006 MÔN TOÁN KHỐI B Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = 2xx1x2+−+ 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số ... < 2 : g(y) = 221 y 2 y++− g’(y) = 22y11y−+, g’(y) = 0 ⇔ y = 13 Lập bảng biến thi n ta có: g(y)23≥+, dấu “=” khi y = 13 Vậy : min A = 2 + 3 khi x = 0, y = 13 Cách...
 • 3
 • 24,907
 • 85

Xem thêm