đánh gia hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hải dương

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... - Trỡnh ủ sản xuất - m b o an ton lng th c, gia tng l i ớch c a ng i nụng dõn - ỏp ng ủ c m c tiờu phỏt tri n kinh t xó h i c a Thnh ph giai ủo n m i - Đối với x phải nhờng đất nông nghiệp cho ... triển nh máy xí nghiệp sách đ o tạo nghề v tạo công ăn vịêc l m cho ngòi nông dân bị nhiều đất nông nghiệp Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu n th c s khoa h c nụng nghi p 34 khu công nghiệp n y ... nh tăng 13%) công nghiệp tăng 10 16% / năm , cấu kinh tế đ g có bớc chuyển đổi tích cực ,tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng GDP tăng dần đạt 37,4%, dịch vụ đạt 50,3% ,nông nghiệp giảm xuống...
 • 99
 • 590
 • 1

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Thạc sĩ - Cao học

... 11,9% 13,1% Đất sản xuất nông nghiệp Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng 17,7% Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thủy sản 3,1% 53,2% Đất nông nghiệp lại Biểu đồ 3.1: Cơ cấu đất đai thành phố hạ Long ... nghiệp đất chưa sử dụng; Trong nhóm đất nông nghiệp bao gồm: Đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng hàng năm hay đất canh tác, đất trồng lâu năm), đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm ... g nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 1.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 1.2 Quan điểm sử dụng đất nông...
 • 94
 • 238
 • 0

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2012

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2012

Kinh tế

... loại đất đất nông nghiệp bao gồm loại đất sau "đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối đất nông nghiệp ... kiệm cần sản xuất lượng nông sản định - Hiệu sử dụng đất nông nghiệp có ảnh hưởng đến hiệu sản xuất ngành nông nghiệp, đến hệ thống môi trường sinh thái nông nghiệp, đến người sống nông nghiệp ... hiệu sử dụng đất Đối tượng nghiên cứu trực tiếp đề tài quỹ đất sản xuất nông nghiệp, vấn đề liên quan đến trình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông...
 • 87
 • 456
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang  tỉnh hà tĩnh

Thạc sĩ - Cao học

... U ð t nông nghi p tình hình s d ng ñ t nông nghi p 2.1.1 Khái quát v ñ t nông nghi p, ñ t s n xu t nông nghi p 2.1.2 Tình hình s d ng ñ t nông nghi p th gi i 2.1.3 Tình hình s d ng ñ t nông nghi ... t ñ a bàn huy n Vũ Quang, t nh Hà Tĩnh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ………………………… T NG QUAN TÀI LI U 2.1 ð t nông nghi p tình hình s d ng ñ t nông nghi ... ñ t nông nghi p, ñ t s n xu t nông nghi p ð t nông nghi p ñ t ñư c xác ñ nh ch y u ñ s d ng vào s n xu t nông nghi p tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n ho c nghiên c u thí nghi m v nông...
 • 130
 • 720
 • 3

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng  tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... chỉnh luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Bộ môn Trắc địa đồ thông tin địa lý, thầy cô khoa Tài nguyên Môi trờng, Viện đào tạo Sau đại học, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, lãnh đạo, ... tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Để hoàn thành luận văn, nhận đợc động viên, khích lệ bạn bè ngời thân gia đình Tôi xin chân thành cảm ơn tất tình cảm cao quý Hà Nội, ... 5,58% t ng di n tớch t nhiờn v 10,7% dõn s c a t nh B c Giang Huy n n m phớa ụng Nam c a t nh B c Giang, trung tõm huy n cỏch thnh ph B c Giang 16 km, cỏch th ủụ H N i kho ng 60 km theo qu c l...
 • 118
 • 874
 • 1

đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh

đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh

Nông - Lâm - Ngư

... gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác” 1.1.1.2 Vai trò đất nông nghiệp Đất đai tài nguyên thiên nhiên mỗi quốc gia, ... tài: "Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất Nông nghiệp địa bàn huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh" Mục tiêu tổng quát - Góp phần hoàn thiện lý luận đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn ... sử dụng đất nông nghiệp giới Đất nông nghiệp nhân tố vô quan trọng sản xuất nông nghiệp Trên giới, sản xuất nông nghiệp nước phát triển không giống tầm quan trọng đời sống người quốc gia thừa...
 • 81
 • 462
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... tác tiêm phòng cho gia súc gia c m ñúng k ho ch, d ch b nh l n x y ñàn gia súc gia c m S gia súc gia c m ñư c nuôi ñ a bàn huy n năm 2009 ñư c th hi n b ng 4.2 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i ... ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 37 Có v trí ñ a lý giao thông thu n l i cho s n xu t giao lưu hàng hoá v i th xã Hưng Yên thành ph Hà N i, H i Phòng, H i Dương … Có ... pháp chuyên gia: Tham kh o ý ki n c a chuyên gia, nhà qu n lý, th trư ng v hi u qu s d ng ñ t kh phát tri n th trư ng nông s n, tham kh o thêm ý ki n c a chuyên gia, cán b phòng Nông nghi p,...
 • 92
 • 695
 • 0

đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... 191,56 t ng, chim 30,75% c cu giỏ tr sn xut cỏc ngnh huyn qun lý Bảng 4.2 Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản qua năm TT Ch tiờu VT 2005 2006 2007 2008 2009 Tng giỏ tr sn xut T./nm 159,04 ... h gia ỡnh t tiờu chun gia ỡnh húa Trờn a bn huyn hin cú 47 di tớch, ú cú di tớch cp quc gia nh Chựa Hong Long xó An o; Chựa Viờn Sn, ỡnh Chanh, ỡnh Nhng B xó Vnh Phỳ; di ch kho c Xúm Dn xó Gia ... 323D, 323E, 325B l iu kin tt giao lu trao i hng húa, phỏt trin cỏc hot ng dch v v thu hỳt thụng tin, cụng ngh, u t vo phỏt trin kinh t xó hi ca huyn 4.1.2 Địa hình, địa chất - a hỡnh huyn Phự Ninh...
 • 108
 • 396
 • 0

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... phỡ ca t da trờn thi gian b hoỏ di Thi gian canh tỏc so vi thi gian b hoỏ ph thuc vo khớ hu, thm thc vt, loi t, v ỏp lc dõn s - Quy mụ nụng tri nh (1-2 ha) phự hp qun lý bi h gia ỡnh v sn xut th ... trờn mt n v din tớch + Chi phớ trung gian (CPTG) l ton b chi phớ vt cht c tớnh bng tin tham gia vo quỏ trỡnh sn xut hng hoỏ ú + Giỏ tr gia tng (GTGT) l hiu s gia GTSX v CPTG, ú chớnh l sn phm xó ... xõy dng quy hoch s dng t giai on 2010-2020 v k hoch s dng t giai on 2010 - 2015 cho ton b 16/16 xó, th trn K hoch s dng t c xõy dng v t chc thc hin hng nm 3.2.5 Cụng tỏc giao t, cho thuờ t, thu...
 • 89
 • 512
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Nông - Lâm - Ngư

... thể hoạt động lĩnh vực công nghiệp v tiểu thủ công nghiệp tiếp tục trì sản xuấthiệu quả; có 09 lò nung gạch liên tục kiểu đứng v 15 cặp lò nung gạch có xử lý khí thải nớc vôi, công suất ớc ... nụng nghi p 34 a Công nghiệp - thơng mại - tiểu thủ công nghiệp Giá trị sản xuất ng nh công nghiệp khai thác đạt 68,840 triệu đồng, giảm 4,8% so với năm 2011; ng nh công nghiệp chế biến đạt 816,6 ... 24,7% so với năm 2011; ng nh công nghiệp sản xuất v phân phối điện nớc đạt 3.224,5 tỷ đồng, giảm 13,3% so với năm 2011 Hiện tại, thị x có 03 l ng nghề tiểu thủ công nghiệp đ v đợc UBND tỉnh phê duyệt;...
 • 88
 • 395
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Động Đạt - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Động Đạt - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... luận sử dụng đất hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 2.1.1 Đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1.1 Đất nông nghiệp * Khái niệm đất Đất phần lớp vỏ trái đất, lớp phủ lục địa mà bên đá ... đến sản xuất nông nghiệp xã Động Đạt - Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Tiềm đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông ... hiệu sử dụng đất nông nghiệp Hiệu sử dụng đất nông nghiệp có ảnh hưởng đến hiệu sản xuất ngành nông nghiệp, đến hệ thống môi trường sinh thái nông nghiệp, đến trực tiếp người sinh sống nông nghiệp...
 • 74
 • 686
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nông - Lâm - Ngư

... dụng đất sản xuất nông nghiệp 80 3.5.1 Quan điểm sử dụng đất huyện 80 3.5.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 82 3.6 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 1.2 Những vấn đề hiệu sử dụng đất nông nghiệp 1.2.1 Khái quát hiệu hiệu sử dụng đất 1.2.2 Đặc điểm phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 12 1.3 Một ... dụng đất nông nghiệp huyện Bảo Yên 49 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 51 3.2.2 Tình hình biến động đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010-2013 52 3.2.3 Các loại hình sử dụng đất...
 • 118
 • 647
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Nông - Lâm - Ngư

... định hiệu phù hợp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Phân tích, đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp mặt : Kinh tế, xã hội, môi trường Xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... xuất nông nghiệp huyện Văn Quan - Mô tả cụ thể loại hình kiểu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 2.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất ... pháp đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp a Hiệu kinh tế Để đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp áp dụng số tiêu sau: + Giá trị sản xuất (GTSX/1ha/năm) toàn sản phẩm...
 • 105
 • 360
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Nông - Lâm - Ngư

... Vòng, thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Viện Đào Tạo Sau Đại Học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tôi xin trân trọng cảm ơn Phòng Tài Nguyên Môi Trờng huyện Yên Định, Phòng Nông Nghiệp huyện Yên Định, ... Cụng nghi p, ti u th cụng nghi p CN-XDCB Cụng nghi p, xõy d ng c b n CPTG Chi phớ trung gian GTGT Giỏ tr gia tng GTSX Giỏ tr s n xu t HQV Hi u qu ủ ng v n ủ u t HTX H p tỏc xó 10 HH Hng húa 11 ... c a hi u qu l s th c hi n yờu c u ti t ki m th i gian, bi u hi n trỡnh ủ s d ng ngu n l c c a xó h i Cỏc Mỏc cho r ng quy lu t ti t ki m th i gian l quy lu t cú t m quan tr ng ủ c bi t t n t...
 • 125
 • 425
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc

Nông - Lâm - Ngư

... dụng đất Tổng diện tích tự nhiên 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Mã Diện tích Cơ cấu năm 2012 (%) 10821,44 100,00 Đất nông nghiệp NNP 7009,80 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 5335,20 Đất trồng ... nghi p C c u cỏc lo i ủ t chớnh c a huy n ủ c th hi n t i hỡnh 3.1 0,35 34,87 Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất cha sử dụng 64,78 Hỡnh 3.1 C c u s d ng cỏc lo i ủ t nm 2012 Tr ng i H c ... nuụi: Trong nh ng nm g n ủõy di n bi n d ch b nh gia sỳc, gia c m cú chi u h ng gia tng, gõy khú khn cho ngnh chn nuụi, nhng t ng ủn gia sỳc, gia c m v n tng, h s chu chuy n ủn tng, nờn s n ph...
 • 102
 • 316
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N ðÌNH THÀNH ðÁNH GIÁ HI U QU S D NG ð T S N XU T NÔNG NGHI P TRÊN ð A BÀN HUY N SƠN ð NG – T NH B C GIANG Chuyên ngành : QU N LÝ ð T ... t nông nghi p 1.2.1 Khái quát v ñ t nông nghi p D a m c ñích s d ng, Lu t ñ t ñai 2003 phân lo i ñ t thành nhóm chính: Nhóm ñ t nông nghi p, nhóm ñ t phi nông nghi p nhóm ñ t chưa s d ng ð t nông ... lương th c qu c gia ñưa Vi t Nam tr thành m t nh ng qu c gia xu t kh u g o hàng ñ u th gi i Thâm canh tr thành xu hư ng ch ñ o n n nông nghi p v i vi c áp d ng Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N...
 • 119
 • 371
 • 0

Đánh giá việc hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn

Đánh giá việc hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn

Nông - Lâm - Ngư

... ng s d ng ñ t bi n ñ ng s d ng ñ t nông nghi p giai ño n 2005 - 2012 ñ a bàn huy n - Hi n tr ng s d ng ñ t ñ a bàn - Tình hình s d ng bi n ñ ng ñ t nông nghi p giai ño n 2005 - 2012 2.3.3 ðánh ... thành lãnh th c a m i qu c gia, thành ph n quan tr ng nh t c a môi trư ng s ng, ñ a bàn phân b khu dân cư, xây d ng công trình kinh t , văn hoá, xã h i, an ninh qu c phòng ð i v i s n xu t nông ... c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p Chương T NG QUAN TÀI LI U 1.1 V n ñ s d ng ñ t nông nghi p 1.1.1 Khái quát v ñ t nông nghi p Theo Bách khoa toàn thư m Wikipedia, nông...
 • 99
 • 342
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương sơn, tỉnh hòa bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương sơn, tỉnh hòa bình

Kinh tế

... hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Lương Sơn - Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt ... cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Lương Sơn 88 3.5.1 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 88 3.5.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... nâng cao hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp có, góp phần bảo vệ môi trường, tiến hành thực đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện...
 • 113
 • 744
 • 7

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện mai sơn, tỉnh sơn la

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện mai sơn, tỉnh sơn la

Kinh tế - Quản lý

... mà tư liệu sản xuất thay được, đặc biệt sản xuất nông nghiệp Đất sở sản xuất nông nghiệp, yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu sản xuất nông nghiệp, đồng thời môi trường sản xuất lương ... (Luật Đất đai, 2003) Trong sản xuất nông nghiệp đất đai tư liệu sản xuất quan trọng đặc biệt với đặc điểm riêng sau: Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng sản xuất nông nghiệp Sử dụng đất nông ... nhóm đất chưa sử dụng (Luật đất đai, 2003) Nhóm đất nông nghiệp bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm), đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất...
 • 126
 • 467
 • 0

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... 1.3 1.4 Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng ... Nông nghiệp Page Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 1.1 Đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Khái quát đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp Đất nông nghiệp đất ... Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình SN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất...
 • 88
 • 275
 • 0

Xem thêm