đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện phú lương

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất qua một số dự án trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất qua một số dự án trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... dụng đất thị xã Sông Công; - Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ GPMB Nhà nước thu hồi đất hai dự án; - Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ GPMB qua kết điều tra, vấn; - Đánh giá ... - Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ GPMB Nhà nước thu hồi đất qua số dự án địa bàn thị xã Sông Công, định hướng số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực dự án đầu tư địa bàn - Đánh giá ... công tác bồi thƣờng, hỗ trợ GPMB Bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất để thực dự án lĩnh vực đa dạng phức tạp, văn sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước áp dụng cho tất dự án thu hồi đất Tuy nhiên...
 • 103
 • 715
 • 0
36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”

36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”

Thạc sĩ - Cao học

... tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa t c dựng vo chn nuụi Đất trồng hàng năm khỏc Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp t rng sn xut Đất rừng phòng ... trình, dự án hoàn thành vào hoạt động đem lại nhiều thành tựu kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà Tuy nhiên có dự án hoàn thành, công trình đa vào sử dụng, nhng nhiều tn ti, cũn nhiu đơn th khi u nại ... nói chung, huyện Phú Lơng nói riêng thời gian qua có nhiều công trình, dự án đợc thực nhằm mục đích đẩy mạnh kinh tế ton tỉnh, toàn huyện nâng cao chất lợng sống ngời dân góp phần nhỏ vào nghiệp...
 • 90
 • 968
 • 2
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện quốc oai TP hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện quốc oai TP hà nội

Nông học

... B GIÁO D C ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGÔ M NH HÙNG ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, H TR TÁI ð NH KHI NHÀ NƯ C THU H I ð T M T S D ÁN TRÊN ð A BÀN HUY ... ……………………… iv 1.4 CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, H KHI NHÀ NƯ C THU H I ð T 1.4.1 TR TÁI ð NH VI T NAM 16 Chính sách c a Nhà nư c v b i thư ng cho ngư i b thu h i ñ t 16 Nhà nư c thu h i ñ t 1.4.2 ... d án 66 3.4 ðÁNH GIÁ VI C TH C HIÊN CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, H TR 3D 3.4.1 ÁN NGHIÊN C U cao c p Ngôi Nhà M i TÁI ð NH KHI NHÀ NƯ C THU H I ð T ÁN ðánh giá vi c xác ñ nh ñ i tư ng ñi u ki...
 • 119
 • 805
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam

Nông - Lâm - Ngư

... 46 3.1.3 i u ki n v ủ t ủai 52 3.2 Đánh giá việc thực sách bồi thờng, giải phóng mặt Nhà nớc thu hồi đất dự án thu c địa bàn huyện Kim Bảng 54 3.2.1 Cỏc b n phỏp lý liờn ... t, thu h i ủ t, b i th ng, h tr v tỏi ủ nh c Thụng t s 14/2009/TT-BTNMT ngy 01 thỏng 10 nm 2009 c a B Ti nguyờn v Mụi Tr ng quy ủ nh chi tiết bồi thờng, hỗ trợ, tái định c trình tự, thủ tục thu ... v Mụi Tr ng quy ủ nh chi tiết bồi thờng, hỗ trợ, tái định c trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất So v i cỏc quy ủ nh tr c ủõy t i ngh ủ nh 22/1998/N-CP ngy 24/04/1998 c a Chớnh...
 • 127
 • 547
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Nông - Lâm - Ngư

... HẠNH ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: ... công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất 1.2.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ tái định - Bồi thƣờng Nhà nƣớc thu hồi đất việc Nhà nƣớc trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện ... sách bồi thường, hỗ trợ tái định Ngân hàng giới (WB) Đa số dự án đƣợc tài trợ vốn vay ngân hàng Thế giới (WB) có sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhdự án đƣa Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái...
 • 100
 • 585
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện hoa lư  tỉnh ninh bình

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện hoa lư tỉnh ninh bình

Kinh tế

... khi u kiện ñất ñai nhân dân bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi ñất Xuất phát từ lý trên, chọn ñề tài: “ðánh giá việc thực sách bồi thường hỗ trợ tái ñịnh nhà nước thu hồi ñất số dự ... …………………… iv 4.5 ðánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất dự án nghiên cứu 58 4.5.1 ðánh giá việc xác ñịnh ñối tượng ñiều kiện ñược bồi thường, hỗ trợ ... hưởng từ sách ðánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất số dự án ñịa bàn huyện Hoa Lư – Tỉnh Ninh Bình có ý nghĩa thiết thực góp phần tìm biện pháp nhằm hỗ trợ giải...
 • 123
 • 339
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện sóc sơn, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện sóc sơn, thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... 03/12/2004 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất sách bồi thường, hỗ trợ tái định có điểm đổi sau: Nhà nước thực bồi thường, hỗ trợ tái định trường hợp thu hồi đất để ... với nước phát triển khu vực b Đánh giá việc thực sách bồi thường hỗ tợ nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội - Về việc ban hành thực sách bồi thường hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn ... Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản đất Dự án 61 Bảng 4.8 Ý kiến người có đất bị thu hồi việc xác định giá bồi thường đất tài sản đất dự án 62 Bảng 4.9 Tổng hợp sách hỗ trợ 03 dự án...
 • 109
 • 526
 • 0
đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hưng yên

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hưng yên

Kinh tế - Quản lý

... 1.4.1 Chính sách bồi thường tái ñịnh tổ chức WB ADB 1.4.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh số nước giới 1.5 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh nhà nước thu hồi ñất Việt ... - ðánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất số dự án ñịa bàn huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên - ðề xuất số giải pháp hoàn thiện sách, quy trình thực việc bồi thường, ... công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh ñịa bàn huyện Tiên Lữ giai ñoạn 2010-2012 - Khái quát dự án nghiên cứu - ðánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh dự án ñịa bàn huyện Tiên...
 • 108
 • 332
 • 1
đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nội

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... tích, ñánh giá công tác thực sách bồi thường hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất số dự án ñịa bàn huyện Mỹ ðức Thành phố Hà Nội; - ðánh giá rút ưu ñiểm tồn việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ... GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM VĂN CHIỀU ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ðỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ... tiến ñộ dự án 1.5.2 Chính sách hỗ trợ Một số ñịa phương chưa thực sách hỗ trợ tuyển dụng ñào tạo việc làm cho hộ thu c diện sách, số hộ ñược hưởng sách cao Một số dự ánthực sách ñào tạo việc...
 • 120
 • 378
 • 0
Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1.2 Đất lâm nghiệp 1.2.1 Đất rừng sản xuất 1.2.2 Đất rừng phòng hộ 1.2.3 Đất rừng đặc dụng 1.3 Đất nuôi trồng thu sản 1.4 Đất làm muối 1.5 Đất nông nghiệp khác Đất phi ... nghiệp 2.2.5 Đất có mục đích công cộng 2.3 Đất tôn giáo, tín ngỡng 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.5 Đất sông suối mặt nớc chuyên dùng 2.6 Đất phi nông nghiệp khác Đất cha sử dụng 3.1 Đất cha sử ... Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.1.1 Đất nông thôn 2.1.2 Đất đô thị 2.2 Đất chuyên dùng 2.2.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp 2.2.2 Đất quốc phòng 2.2.3 Đất an ninh 2.2.4 Đất sản xuất, kinh doanh...
 • 81
 • 726
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... b n pháp lý có liên quan ñ n d án 51 4.3 ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH B I THƯ NG H TR TÁI ð NH KHI NHÀ NƯ C THU H I ð T D ÁN TRÊN ð A BÀN THÀNH PH HÀ N I 4.3.1 Xác ñ nh ñ i tư ... D ÁN NGHIÊN C U CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ð N B I THƯ NG H TR TÁI ð NH KHI NHÀ NƯ C THU H I ð T 43 4.2.1 Gi i thi u v d án nghiên c u 48 4.2.2 Các văn b n pháp lý có liên quan ñ n d án ... phóng m t b ng Nhà nư c thu h i ñ t ðó lý ch n ñ tài: “ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng h tr tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn Thành ph Hà N i” 1.2 M C ðÍCH YÊU C U 1.2.1...
 • 125
 • 1,548
 • 4
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phù ninh  tỉnh phú thọ

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... Nghị định 197/2004/NĐ-CP ng y 03/12/2004 Chính phủ bồi thờng, hỗ trợ v tái định c Nh nớc thu hồi đất; Thông t 116/2004/TTBTC ng y 07/12/2004 Bộ T i hớng dẫn thực Nghị định 197/2004/NĐ-CP; Nghị định ... 2011-2020 Thực Nghị định số 64/CP, số 02/CP v Chỉ thị số 245/TTg Thủ tớng Chính Phủ UBND huyện đ đạo v quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thu đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất v ... đợc bồi thờng mức 100% theo giá đất nông nghiệp Đối với đất nông nghiệp khu dân c, đất vờn ao đất có nh nhng không đợc công nhận l đất đợc bồi thờng mức 100% theo giá đất nông nghiệp v đợc hỗ trợ...
 • 75
 • 1,077
 • 5
đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn quận long biên – tp. hà nội

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn quận long biên – tp. hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2.1 Chính sách bồi thường thiệt hại tái ñịnh tổ chức tài trợ (WB ADB) 1.2.2 Chính sách bồi thường hỗ trợ tái ñịnh số nước 1.3 Chính sách bồi thường hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất ... BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH MINH ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ðỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ... 2.2.2 ðánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ TðC Nhà nước thu hồi ñất 02 dự án ñịa bàn nghiên cứu 2.2.3 42 42 ðề xuất giải pháp nhằm ñẩy nhanh tiến ñộ bồi thường hỗ trợ tái ñịnh nhà nước thu...
 • 127
 • 361
 • 1
Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t góp ph n gi i quy t nh ng v n ñ xã h i b c xúc hi n nay, ch n ñ tài: ‘‘ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng h tr tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ... thi t h i nhà nư c thu h i ñ t - Các văn b n c a Chính ph , b ngành c a UBND t nh Phú Th quy ñ nh v vi c b i thư ng h tr tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t - ðánh giá vi c th c hi n sách thu h i ... tài ‘‘ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng h tr tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn thành ph Vi t Trì - t nh Phú Th ’’ Nhân d p xin bày t lòng bi t ơn sâu s c ñ n th y giáo TS...
 • 118
 • 2,576
 • 8
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... - Thu th p tài li u, văn b n, sách có liên quan ñ n công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh giá b i thư ng Nhà nư c thu h i ñ t d án khung giá ñ t c a Chính ph , giá quy ñ nh c a Nhà nư c giá ... thư ng GPMB Nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn huy n Nam ðàn 4.6 56 ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t t i d án nghiên c u 58 4.6.1 lư c v d án nghiên ... nh giá tr ñ t b thu h i ñ làm s th c hi n vi c b i thư ng Giá tr ñ t b thu h i, trưng thu: Giá tr ñ t b thu h i ho c trưng thu ñư c tính s giá tr th c c a ñ t Nguyên t c chung giá b i thư ng, giá...
 • 152
 • 1,137
 • 4
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thi hồi đất ở một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định khi nhà nước thi hồi đấtmột số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... Đông Bắc Thủ đô H Nội với vị trí nh sau: Phía Bắc giáp Huyện Đông Anh Phía Đông giáp với Huyện Gia Lâm Phía Nam giáp với Quận Ho ng Mai Phía Tây giáp Quận Ho n Kiếm Quận nằm hai sông lớn l sông ... nhiều so với bình quân chung to n th nh phố H Nội Chính sức ép nh ở, việc l m v số vấn đề x hội khác địa b n quận không thực l vấn đề xúc nh số quận khác Thủ đô Tr ng i h c Nụng nghi p H N i ... xuất phát điểm từ huyện ngoại th nh, nên dân c l m nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao quận Số hộ nông nghiệp 17,45% Một số phờng nét huyện ngoại th nh cũ, mang sắc thái dân c nông nghiệp Thu nhập bình quân...
 • 123
 • 985
 • 3
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện tiên du  bắc ninh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện tiên du bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... tỉnh bắc giang huyện yên phong thị x tt Lim bắc ninh HUYệN QUế Võ th nh phố h nội huyện từ sơn T L?ng Giang huyện Huyện tiên du ql 1a nội duệ T Du? Kh?nh T L? Bao huyện gia bình huyện thu N TH NH ... t b thu h i l Nh n c giao s d ng t m th i, t cho thu , t u th u, thỡ ng i b thu h i t khụng c b i th ng v t nhng c b i th ng thi t h i chi phớ ó u t vo t Tr ng h p t thu h i thu c ... ng i b thu h i t khụng th c hi n quy t nh thu h i thỡ c quan quy t nh thu h i t quy n quy t nh c ng ch Trong tr ng h p Chớnh ph quy t nh thu h i t thỡ UBND t nh, thnh ph tr c thu c...
 • 114
 • 862
 • 2
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện con cuông tỉnh nghệ an

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện con cuông tỉnh nghệ an

Khoa học tự nhiên

... nớc thu hồi đất dự án nghiên cứu 4.5 Đánh giá công tác tổ chức, trình tự thực công tác 62 đền bù GPMB thực dự án địa b n huyện 4.6 Đánh giá chung việc thực sách đền bù GPMB 64 dự án địa b n huyện ... y 03/12/2004 Chính phủ bồi thờng, hỗ trợ, tái định c Nh nớc thu hồi đất (trừ khoản 6, khoản 8) đợc bồi thờng thiệt hại đất Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi ... tổng hợp kinh phí bồi thờng, hỗ trợ 03 dự án 46 Bảng Tổng hợp khoản hỗ trợ dự án nghiên cứu 49 Bảng Quan điểm ngời có đất bị thu hồi việc thực 50 Bảng 43 sách hỗ trợ v TĐC Bảng Xác định đối tợng...
 • 89
 • 818
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hoá

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hoá

Khoa học tự nhiên

... + Chính sách h tr tái ñ nh cư: Chính sách h tr di chuy n; Chính sách h tr n ñ nh ñ i s ng, n ñ nh s n xu t; Chính sách h tr chuy n ñ i ngh nghi p t o vi c làm; Chính sách tái ñ nh (B trí tái ... u tòa nhà nơi d án s ñư c th c hi n có 10 ngư i s h u ph i xây d ng cho ñ i tư ng nơi trú ho c h tr 30% giá tr c a tòa nhà 15 ñó Còn n u d án xây d ng chung nhà tư ng chung ho c nhà cung ... tài: “ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng Nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn huy n Tĩnh Gia - t nh Thanh Hoá” 1.2 M c ñích, yêu c u 1.2.1 M c ñích - Tìm hi u ñánh giá vi c th c hi n sách...
 • 129
 • 1,416
 • 3
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đấtmột số dự án trên địa bàn huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

Nông - Lâm - Ngư

... t thu ti n s d ng ủ t v cho thu ủ t t ủai khu v c thnh th v ủ t xõy d ng thu c s h u Nh n c, ủ t ủai thu c khu v c nụng thụn v ủ t nụng nghi p thu c s h u t p th nụng dõn lao ủ ng; Khi Nh ... ủai 38 4.1.4 Công tác bồi thờng, giải phóng mặt nh nớc thu hồi đât huyện Chiờm Húa t nh Tuyờn Quang 43 4.1.5 Vi c th c hi n chớnh sỏch b i th ng, GPMB Nh n c thu h i ủ t c a s d ỏn t ... 37 B ng 4.3 Di n tớch, c c u s d ng ủ t nm 2010 huy n Chiờm Húa 40 Bảng 4.4 Kết bồi thờng GPMB dự án huyện Chiờm Húa 43 B ng 4.5 K t qu b i th ng, h tr v ủ t d ỏn nghiờn c u 53 B ng 4.6...
 • 87
 • 706
 • 2

Xem thêm