đánh giá tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong giai đoạn thi công

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU

Công nghệ - Môi trường

... III: ĐáNH GIá TáC ĐộNG CủA Dự áN ĐếN MÔI TRƯờNG 3.1 Đánh giá tác động tiêu cực dự án đến môi trờng giai đoạn thi công 3.1.1 Các nguồn gây tác động Các nguồn phát sinh chất thải giai đoạn xây dựng ... hoạt công nhân xây dựng trạm xử lý nớc cấp Một số hoạt động khác nh xe chạy, máy móc - Tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NO2 xây dựng Để đánh giá cụ thể tác động tiêu cực giai đoạn xây dựng dự án, tác động ... nghiệp, Công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thủy Thành Long định thực Dự án: Dự án xây dựng Nhà máy đóng tàu Lâm Động công suất 50.000T Các pháp luật kỹ thuật việc thực báo cáo đánh giá tác động...
 • 117
 • 1,364
 • 11
Bài tiểu luận kỹ thuật xử lý nước thải bể sinh bùn hoạt tính hiếu khí aerotank

Bài tiểu luận kỹ thuật xử lý nước thải bể sinh bùn hoạt tính hiếu khí aerotank

Công nghệ - Môi trường

... gồm giai đoạn:  Giai đoạn chậm (lag-phase): xảy bể bắt đầu đưa vào hoạt động bùn bể khác cấy thêm vào bể Đây giai đoạn để vi khuẩn thich nghi với môi trường bắt đầu trình phân bào  Giai đoạn ... (log-growth phase): giai đoạn tế bào vi khuẩn tiến hành phân bào tăng nhanh số lượng Tốc độ phân bào phụ thuộc vào thời gian cần thi t cho lần phân bào lượng thức ăn môi trườngGiai đoạn cân (stationary ... nhân giai đoạn chất dinh dưỡng cần thi t cho trình tăng trưởng vi sinh vật bị sử dụng hết, số lượng vi khuẩn sinh với số lượng vi khuẩn chết đị  Giai đoạn chết (log-death phase): giai đoạn số...
 • 33
 • 851
 • 3
Nghiên cứu, thử nghiệm bộ xử lý khí thải xúc tác gắn trên động cơ xăng

Nghiên cứu, thử nghiệm bộ xử lý khí thải xúc tác gắn trên động cơ xăng

Kỹ thuật

... 2000) Theo tác gi , môi trư ng có thành ph n ng qua l i l n nhau: Môi trư ng t nhiên bao g m nư c, không khí, t ai, ánh sáng sinh v t - môi trư ng ki n t o g m nh ng c nh quan c thay Môi trư ng ... ưa bi n pháp gi m thi u c h i môi trư ng Bên c nh ó nư c ưa tiêu chu n v n ng ch t c h i khí th i xu t nư c nh p kh u ánh giá ch t lư ng ng b t bu c hãng s n u ph i tuân th tiêu chu n khí th ... b ng công ngh xúc tác th gi i Chương trình ki m soát khí th i ô tô c a M dùng b xúc tác khí th i Năm 1974, M chi c xe u tiên u tiên c l p b xúc tác T b xúc tác ô xy hóa hai ch c n b xúc tác ch...
 • 117
 • 974
 • 5
Sơ đồ công nghệ và hoạt động của máy lọc điển hình

Sơ đồ công nghệ và hoạt động của máy lọc điển hình

Hóa học - Dầu khí

... trì nh reforming Quá trì nh Cracking Vậ hành thi bịchế n t biế dầ khí n u Thực hành thi bị t mô Chuyên đ ề dự phòng Công nghệchế biế khí n Bảo dỡ ng thi bị t Thực tậ tốt p nghiệ p Hóa học dầ ... Xut sn phm 93 4.4 H THNG X Lớ NC THI 94 4.4.1 Cỏc ngun nc thi 95 4.4.1.1 Nc thi b mt ln du 95 4.4.2 H thng x lý nc thi 95 4.5 CU HI V BI TP ... quan im thit k, hai ng ng ny cú th c thit k ging v cú cựng tớnh nng s dng nhm tng d phũng h thng ng ng hoc c thit k ch mt ng ng dn du thụ cú kớch thc ln hn v ng ng cú kớch thc nhỏ hn (dựng dn...
 • 133
 • 855
 • 1
Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đô thị lớn theo hướng phát triển bền vững ppt

Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đô thị lớn theo hướng phát triển bền vững ppt

Điện - Điện tử

... tính đến tháng 3/2011, giới có 521 dự án đăng ký thành công với Ban điều hành Dự án Cơ chế phát triển (EB) Trong đó, dự án bãi chôn lấp 142 dự án, với 132 dự án quy mô lớn 10 dự án quy mô nhỏ Trong ... vệ môi trường Việt Nam Nhìn chung, kịch không hấp dẫn nhà đầu tư chúng có lợi môi trường xã hội giá đấu nối điện lên lưới phí xử lý chất thải thấp Trong trường hợp đăng ký hoạt động dự án ... pháp khác có hiệu kinh tế khác Két tính toán trường hợp không đăng ký hoạt động dự án theo chế phát triển dự án có tỷ lệ thu hồi vốn nội (IRR) thấp, từ đến 4,8% Do đó, không thu hút nhà đầu tư...
 • 10
 • 614
 • 9
Nghiên cứu xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất đông dược bằng bùn hoạt tính hiếu khí

Nghiên cứu xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất đông dược bằng bùn hoạt tính hiếu khí

Thạc sĩ - Cao học

... theo thi gian giai on chy thớch nghi 53 th : iu di n hiu qu kh COD theo thi gian lu nc h giai on chy tnh 54 th : iu di n hiu qu kh COD theo thi gian lu nc h giai ... theo thi gian lu nc h giai on chy tnh 57 th : iu di n hiu qu kh COD theo thi gian lu nc h giai on chy tnh 59 th : iu di n hiu qu kh COD theo thi gian lu nc h giai ... m nc thi cỏc nh mỏy sn xut dc phm[6] 20 Nhu cu s d ng nc 20 Cỏc ngun thi nh mỏy 21 M t s c tớnh ca nc thi 23 S thay i ca tớnh cht nc thi theo thi gian...
 • 90
 • 270
 • 0
xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng bùn hoạt tính dạng hạt ở điều kiện hiếu khí

xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng bùn hoạt tính dạng hạt ở điều kiện hiếu khí

Công nghệ - Môi trường

... lý nƣớc thải tăng cao  Cuối giai đoạn mẫu đầu nhiều so với giai đoạn đầu Và đặc biệt mẫu môi trƣờng mẫu môi trƣờng + Giai đoạn ổn định lấy số liệu phân tích: giai đoạn đƣợc thực ngày số liệu ... đƣợc chia làm giai đoạn: + Giai đoạn nuôi bùn: đƣợc thực tuần Trong giai đoạn phải đảm bảo tỉ lệ dinh dƣỡng BOD : N : P = 200 : : cung cấp đầy đủ khí để vi sinh vật hiếu khí hoạt động tốt Hình ... hàm lƣợng SS mẫu môi trƣờng ta thấy hàm lƣợng SS môi trƣờng giảm nhƣng môi trƣờng giảm không đều, môi trƣờng hàm lƣợng SS giảm - Trong môi trƣờng hàm lƣợng SS môi trƣờng cao hẳn môi trƣờng lại...
 • 6
 • 708
 • 8
8362 mo hinh XL chat thai ran SH cac do thi Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

8362 mo hinh XL chat thai ran SH cac do thi Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Môi trường

... tính đến tháng 3/2011, giới có 521 dự án đăng ký thành công với Ban điều hành Dự án Cơ chế phát triển (EB) Trong đó, dự án bãi chôn lấp 142 dự án, với 132 dự án quy mô lớn 10 dự án quy mô nhỏ Trong ... vệ môi trường Việt Nam Nhìn chung, kịch không hấp dẫn nhà đầu tư chúng có lợi môi trường xã hội giá đấu nối điện lên lưới phí xử lý chất thải thấp Trong trường hợp đăng ký hoạt động dự án ... pháp khác có hiệu kinh tế khác Kết tính toán trường hợp không đăng ký hoạt động dự án theo chế phát triển dự án có tỷ lệ thu hồi vốn nội (IRR) thấp, từ đến 4,8% Do đó, không thu hút nhà đầu tư...
 • 10
 • 670
 • 0
Đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đồ sơn

Đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đồ sơn

Công nghệ - Môi trường

... thành công việc Xí nghiệp môi trường, giám đốc người điều hành chung Có phó giám đốc, phó giám đốc điều hành từ cầu Rào đến hết đường 353, phó giám đốc điều hành hoạt động địa bàn quận Một kỹ sư môi ... thường là: Khu dân cư Các quan, công sở Các công trường xây dựng phá hủy công trình xây dựng Dịch vụ Công nghiệp Nông nghiệp Hoàng Đăng Nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bảng 1.1 Nguồn ... đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Kỹ sư môi trường Đội Đội Đội Đội Đội Đội Chủ tịch người điều hành hoạt động Công ty, có trách nhiệm phân công công việc cho phận Chủ tịch người đại diện cho Công ty...
 • 62
 • 924
 • 1
TIỂU LUẬN đặc điểm và công nghệ xử lý khí thải lò đốt rác y tế, sinh hoạt.

TIỂU LUẬN đặc điểm và công nghệ xử lý khí thải lò đốt rác y tế, sinh hoạt.

Công nghệ - Môi trường

... nhiệt độ buồng đốt, môi trường nhà lò môi trường xung quanh Kết đo lường chứng tỏ tiêu lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường Đă thi t lập quy trình vận hành hợp lý bàn giao cho C.Ty Môi trường đô thị Lò ... đốt - Vốn đầu tư cao - Thi t kế, vận hành phức tạp - Yêu cầu nhiên liệu đốt bổ sung - Ảnh hưởng đến môi trường không kiểm soát ô nhiễm - Bảo dưỡng thường xuyên làm gián đoạn xử lý - CTR có thành ... với mức sống nhân dân ngày nâng cao công công nghiệp hoá ngày phát triển sâu rộng, rác thải tạo ngày nhiều với thành phần ngày phức tạp đa dạng Tác động tiêu cực rác thải nói chung rác thải có...
 • 15
 • 1,531
 • 3
Phát triển mô hình xã hội hóa thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội

Phát triển mô hình xã hội hóa thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... u b c xúc ñ i v i công tác b o v môi trư ng th i kỳ công nghi p hoá, hi n ñ i hóa ph c v s nghi p phát tri n b n v ng ñ t nư c; công tác b o v môi trư ng th i gian t i c n thi t ph i có nh ng ... mùa ðông B c t tháng 11 ñ n tháng năm sau, thư ng gây l nh khô nh ng tháng ñ u mùa, l nh m t vào tháng 2, tháng có mưa phùn ðôi có sương mù, rét ñ m tháng 12 tháng gây nh ng thi t h i cho s n ... hàng tu n v gi i quy t rác công c ng, t ch c tuyên truy n công tác rác th i tu n tra, phát giác trư ng h p ñ rác b a bãi v i UBND phư ng Công an, y t phư ng th c hi n công tác ki m tra, x lý trư...
 • 118
 • 423
 • 0
Sử dụng hệ thống hồ sinh học kết hợp với hệ thống lọc qua hào đất để xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao

Sử dụng hệ thống hồ sinh học kết hợp với hệ thống lọc qua hào đất để xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao

Khoa học tự nhiên

... nớc thải công nghiệp thực phẩm loại nớc thải có nồng độ hợp chất hữu cao, chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh trứng giun sán gây ô nhiễm môi trờng nặng nề có tác động đến sức khỏe ngời động vật Trong hai ... hội Việc thi t kế, xây dựng hồ sinh học trở nên cần thi t vùng Tây Nam Mỹ, Châu Âu Với việc sử dụng hồ sinh học Bắc Dakota [20] năm 1929 đánh mốc kỹ thuật xử lý nớc thải hồ sinh học Giai đoạn thứ ... ao hồ tự nhiên để làm hồ cha ý đến việc thi t kế xây dựng thực Mãi đến năm 1929 ngời ta xây dựng đợc hồ sinh học Bắc Dakota gần sông Hồ hoạt động đợc gần 30 năm Trong thời gian đại chiến giới...
 • 64
 • 612
 • 2
nghiên cứu khả năng xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng thiết kế kỵ khí dạng vách ngăn

nghiên cứu khả năng xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng thiết kế kỵ khí dạng vách ngăn

Công nghệ - Môi trường

... Khánh Sơn (nước rỉ rác) nước thải hồ Đầm Rong (có bổ sung BOD) thi t bị kỵ khí dạng vách ngăn - Toàn quy trình nghiên cứu thực phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường, khoa Công nghệ hoá học - trường ... nồng độ chất hữu cao thi t bị kỵ khí dạng vách ngăn nhằm giảm nồng độ chất hữu nước thải, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Giới thi u 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - ... lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 3.3 Giới thi u mô hình 3.3.1 Sơ đồ thi t bị Hình 3.1 Mô hình lý thuyết thi t bị kỵ khí dạng vách ngăn 3.3.2 Cấu tạo thi t bị Thi t bị kỵ khí dạng vách ngăn có cấu...
 • 7
 • 733
 • 1
Đánh giá thực trạng công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các phường, xã ở khu nam thành phố Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các phường, xã ở khu nam thành phố Thái Nguyên

Công nghệ - Môi trường

... vệ môi trường nói chung công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nói riêng 3.3.3 Đánh giá việc xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn phường, xã khu nam TP.Thái Nguyên - Điều tra, đánh giá công tác ... nạn ô nhiễm môi trường phế thải ngày tăng, môi trường bị hủy hoại đến mức khắc phục Hơn nữa, điều vi phạm luật bảo vệ môi trường Hiện tất thành phố, thị xã, thành lập công ty môi trường đô thị ... nhiễm môi trường nước ta Với khối lượng khoảng 15 – 16 triệu năm dự báo đến năm 2020 khoảng 45 – 50 triệu tấn/năm, xử lý chất thải rắn vấn đề lớn công tác quản lý môi trường Nếu thực tốt công tác...
 • 85
 • 1,660
 • 8
Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Cao Bằng

Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Cao Bằng

Công nghệ - Môi trường

... hoạt đến môi trường sức khoẻ người 5.2.2.1 Ảnh hưởng rác thải sinh hoạt tới môi trường Rác thải sinh hoạt làm ảnh hưởng tới môi trường cách đáng kể Nó tác động xấu đến tất môi trường đất, nước môi ... phí - Chia nhánh trực thuộc ( chi nhánh nằm huyện) +Chi nhánh phục Hòa +Chi nhánh Thạch An +Chi nhánh Bảo Lạc +Chi nhánh Thông Nông +Chi nhánh Trà Lĩnh +Chi nhánh Hòa An CHỦ TỊCH CÔNG TY KIÊN ... nghĩa trang +Cung ứng trang thi t bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường -lắp đặt hệ thống chiếu sáng ,trang trí đô thị ,điện dân dụng - Xây dựng công trình : Dân dụng ,công nghiệp ,giao thông thủy...
 • 20
 • 939
 • 0
Tìm hiểu thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Huyện Lục Ngạn-Tỉnh Bắc Giang

Tìm hiểu thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Huyện Lục Ngạn-Tỉnh Bắc Giang

Công nghệ - Môi trường

... chung môi trường, tác động môi trường rác công tác quản lý bảo vệ môi trường III.Mục tiêu nhiệm vụ: Mục tiêu - Tìm hiểu thực trạng quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Lục Ngạn Nhiệm vụ -Đánh ... Vũ Ngọc Tùng Khoa Môi Trường Trường ĐH Tài Nguyên Môi Trường HN LỜI MỞ ĐẦU Ngày hoạt động sản xuất phục vụ sống người diễn mạnh mẽ Con người khai thác tác động nhiều đến môi trường tự nhiên Các ... Tài nguyên Môi trường Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc Tùng Khoa Môi Trường Trường ĐH Tài Nguyên Môi Trường HN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Của học sinh...
 • 25
 • 1,964
 • 14
Slide đánh giá thực trạng về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố vinh,tỉnh nghệ an

Slide đánh giá thực trạng về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố vinh,tỉnh nghệ an

Quản trị kinh doanh

... 2013) Đánh giá chung hộ điều tra công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Bảng Đánh giá hộ điều tra thời gian thu gom rác địa phương (Nguồn: Số liệu điều tra năm 2013) Đánh giá chung ... dân đến công tác thu gom vận chuyển xử lý Bảng Dự báo khối lượng chất CTRSH thành phố Vinh tương lai (Nguồn: Số liệu tự tính toán sở điều tra) Những khó khăn công tác quản lý xử lý CTRSH  Thi u ... lấp xử lý phù hợp với quy định tiêu chuẩn môi trường • Đối với rác hữu cơ: sau thu gom cần ủ làm phân ngay, tránh để lâu môi trường bốc mùi, thối rữa gây ô nhiễm môi trường  Ngoài ra, cần có giải...
 • 30
 • 1,759
 • 18
Slide thực trạng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP đồng hới  tỉnh quảng bình

Slide thực trạng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP đồng hới tỉnh quảng bình

Quản trị kinh doanh

... Trong công tác thu gom xử lý chất thải rắn, Công ty TNHH MTV Môi trường Phát triển Đô thị Quảng Bình thực đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thi u tác động trình hoạt động gây môi trường ... tiễn CTRSH tác động chúng đến môi trườngĐánh giá thực trạng rác thải, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn TP Đồng Hới • Đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thu gom ... Bình (2010), Báo cáo trạng môi trường tỉnh Quảng Bình, Đồng Hới, Quảng Bình • Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tỉnh Quảng Bình (2002), Đánh giá tác động Môi trường Bãi chôn lấp Đồng Hới...
 • 30
 • 1,160
 • 18

Xem thêm