đánh giá tác động môi trường của cơ sở sản xuất gạch

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢN pptx

Điện - Điện tử

... 32 2.5. Đánh giá về tính nhạy cảm và sức chịu tải của môi trường khu vực dự án 35 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 39 3.1. Nguyên tắc đánh giá 39 3.2. Những nguồn gây tác động . ... phần môi trường và các thông số chất lượng môi trường khả năng chịu ảnh hưởng của loại hinh sản xuất này nhằm phục vụ tốt nhất cho việc đánh giá tác động của loại hình dự án sản xuất hóa ... chuẩn Môi trường Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động...
 • 111
 • 664
 • 6
Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Báo cáo khoa học

... các sở sản xuất tấm lợp amiăng tại 16 cơ sở Miền Bắc, 5 sở Miền Nam và 2 sở Miền Trung sản xuất tấm lợp sóng amiăng xi măng thấy rằng: Lợng nớc sử dụng trong các sở sản xuất ... nhiễm môi trờng. 4.2. Xác định các sở sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng điển hình phục vụ công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trờng Việc lựa chọn sở sản xuất để khảo sát đánh giá hiện ... hết các sở đều sản xuất cầm chừng, không đầu t thêm cho sản xuất và phòng chống ô nhiễm, cải thiện môi trờng cho ngời lao động. Một vài sở đà tạm dừng sản xuất nh: Xí nghiệp sản xuất tấm...
 • 262
 • 2,528
 • 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA TUYẾN VTHKCC BẰNG XE BUÝT

SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA TUYẾN VTHKCC BẰNG XE BUÝT

Công nghệ - Môi trường

... Phương pháp đánh giá tác động môi trường của tuyến VTHKCC1.3.1. sở pháp lý về ĐTM trong GTVTBáo cáo đánh giá tác động môi trường của Đề tài " Đánh giá tác động về môi trường của VTHKCC ... môi trường nói chung và môi trường giao thông vận tải nói riêng. - Đưa ra bộ chỉ tiêu để đánh giá tác động môi trường của tuyến VTHKCC, phương pháp, yêu cầu, ý nghĩa của việc đánh giá tác động ... Tài Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường. (Cấu trúc và yêu cầu về nội dụng báo cáo đánh giá tác động môi trường – Kèm theo...
 • 25
 • 689
 • 0
Đánh giá tác động môi trường của Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ

Đánh giá tác động môi trường của Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu

Công nghệ - Môi trường

... 05/2008/TT-BTNMT, ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ... các chất hữu cơ. (2) Các nguồn gây tác động môi trường nước Với đặc thù của hoạt động sản xuất không nước thải công nghệ, do đó nguồn gây tác động môi trường nước và các chất gây ô nhiễm ... tích môi trường tỉnh Kon Tum tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng nước khu vực dự án để phục vụ cho đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ...
 • 75
 • 1,032
 • 2
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

Quản trị kinh doanh

... ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN 1 2. SỞ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG (ĐTM) 1 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 2 CHƢƠNG 1 MÔ TẢ ... hƣớng dẫn về đánh giá tác động môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng. - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng ... thƣơng 2. SỞ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tƣ công trình thuỷ điện Trung Sơn đƣợc lập trên sở: - Luật Bảo vệ môi trƣờng...
 • 157
 • 4,219
 • 29
đánh giá tác động môi trường của các doanh nghiệp việt nam

đánh giá tác động môi trường của các doanh nghiệp việt nam

Kinh tế - Thương mại

... kênh thoát nước hiện hữu.CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG4.1 Yêu cầu, phương pháp nghiên cứu:4.1.1. Yêu cầu:Các vấn đề môi trường được nghiên cứu đánh giá là các ảnh hưởng do quy hoạch ... nay hệ thống quản lý môi trường của thành phố đã được thiết lập và hoạt động trong đó mạng lưới kết phối hợp quản lý giữa Sở KH, CN & MT cùng các quận huyện và các sở ban ngành khác ... tự quản ô nhiễm (các sở công nghiệp nhỏ, sinh hoạt) trong các khu dân cư đây cũng là tiêu chí đánh giá cho các cụm dân cư văn hoá.- Thiết lập phòng ban quản lý môi trường tại quận với sự...
 • 51
 • 790
 • 0
Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Khoa học tự nhiên

... rộng hơn cho các cơng trình hành chính chính trị của thành phố. Các cơng trình của các sở ban ngành được bố trí ngay liền sau các trụ sở của Thành uỷ, UBND và HĐND. + Các cơng trình thương ... nước thải và vệ sinh mơi trường sẽ được giải quyết các dịch vụ cơng của đơ thị và sở hạ tầng đồng bộ. Để giảm các tác động mơi trường do qui hoạch khu dân cư là khu dịch vụ hành chính, thương ... trung tâm: Bao gồm: - Các cơng trình hành chính chính trị của thành phố như trụ sở Thành uỷ, UBND thành phố, các sở ban ngành, các quan an ninh, pháp chế, trụ sở các tổ chức dân chính Đảng,...
 • 55
 • 1,527
 • 5
Đánh giá tác động môi trường của các hoạt động khai thác và chế biến đá

Đánh giá tác động môi trường của các hoạt động khai thác và chế biến đá

Môi trường

... các sở chế biến đá trong vùng cùng hoạt động một lúc. Vì vậy, không khí vực này bị ô nhiễm rất nặng.- Tác động của tiếng ồn.Các động cơ, các thiết bị nghiền sàng đá, ô tô, máy xúc hoạt động ... banBan Giám đốcP. Tài VụP. Kinh doanh P. Tổ chứcBan kỹ thuậtP. Vật tưĐôi khi khíCác đơn vị sản xuất Tổ máy nghiềnTổ sản xuất giớiTổ khoanTổ bốc xếp thủ côngMột số đơn vị sản xuất ... dựng sở hạ tầng, đá vối trở thành một khoáng sản thiết yếu dùng để sản xuất VLXD nh: sản xuất xi măng, nung vôi, đá giao thông, đá xây dựng .vì vậy, thị trờng đá vôi ngày càng trở nên sôi động. ...
 • 59
 • 1,643
 • 11
Đánh giá tác động môi trường của tuyến VTHKCC bằng xe buýt trong đô thị Hà Nội

Đánh giá tác động môi trường của tuyến VTHKCC bằng xe buýt trong đô thị Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... Giáo trình đánh giá tác động môi trường 2. Bài giảng về nghiên cứu tác động môi trường của các dự án kết cấu hạ tầng GTVT đườngbộ và đường sắt3. Bảo vệ môi trườngđánh giá tác động môi trường ... Hồng (2006), sở đánh giá tác động môi trường, NXB Thống kê Hà Nội 7. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường và quản lý chất thải các công cụ pháp lý vàkinh tế, Cục môi trường xuất bản năm ... quy định pháp luật về môi trường, Tập 1, NXB CTQG, Hà Nội, 19959. Các quy định pháp luật về môi trường, Tập 2, NXB CTQG, Hà Nội, 199710. Đánh giá tác động môi trường của một số công trình và...
 • 5
 • 775
 • 9
Đánh giá tác động môi trường của tuyến VTHKCC bằng xe buýt số 32 (Giáp Bát – Nhổn)

Đánh giá tác động môi trường của tuyến VTHKCC bằng xe buýt số 32 (Giáp Bát – Nhổn)

Công nghệ - Môi trường

... vệ môi trường sống của con người.Chính vì vậy đề tài nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường của tuyến VTHKCC bằng xe buýt số 32 (Giáp Bát – Nhổn)”. Nhằm phân tích, đánh giá những tác động môi ... định về bảo vệ môi trường, giải pháp phát triển VTHKCC bền vững. Đồng thời báo cáo này cũng là tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu tiếp theo về đánh giá tác động môi trường của các dự án ... tác động xấu đến môi trường nói chung và tạo sức ép lớn đối với môi trường không khí nói riêng. Chất lượng không khí của các đô thị đang bị suy giảm, nhiều nơi vấn đề ô nhiểm đã ở mức báo động. ...
 • 2
 • 515
 • 5
Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Công nghệ - Môi trường

... Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; + Thông tư 08/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban ... cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang 23 Hình 2.1. Vị trí lấy mẫu môi trường nền Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ... cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang ii 3.1.1.5. Tác động do rác thải 35 3.1.1.6. Tác động đến môi trường kinh tế xã hội 36 3.1.2 Các tác động...
 • 90
 • 4,288
 • 60
Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn TpHCM

Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn TpHCM

Công nghệ - Môi trường

... BCL đóng cửa.III. SỞ PHÁP LÝ, SỞ DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỂ LẬPBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG1. Sở Pháp LýBáo cáo Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất ... 1II. MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2III. SỞ PHÁP LÝ, SỞ DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỂ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 21. Sở Pháp Lý 22. Các Tài Liệu ... QU N LÝ MÔI TR NGẢ ƯỜIV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGPhương pháp đánh giá tác động môi trường thể được phân loại như sau:+ Nhận dạng- Mô tả hiện trạng của hệ thống môi trường -...
 • 133
 • 1,791
 • 16

Xem thêm