đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ ký túc xá tại trường cđn du lịch thương mại nghệ an về các thang đo được rút ra từ kết quả phân tích hồi qui

Tóm tắt luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ túc tại trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị việt hàn

Tóm tắt luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ ký túc xá tại trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị việt  hàn

Thạc sĩ - Cao học

... quan ñến dịch vụ túc thành nhóm riêng độc lập 1.2.6.3 Thang đo hài lòng sinh viên Đo lường hài lòng sinh viên ñược nhiều nhà nghiên cứu ngồi nước thực với nhiều loại thang đo khách Sự hài ... lượng dịch vụ túc Mối quan hệ giữu hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ túc ñược chuyển biến hàng năm 1.2.6 Nghiên cứu hài lòng sinh viên Phương pháp khảo sát hài lòng sinh viên bao ... tập túc trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn ñề liên quan đến chất lượng hài lòng sinh viên dịch vụ túc - Phạm vi nghiên cứu: sinh viên ñang trọ túc xá...
 • 26
 • 528
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ túc tại trường cao đẳng thương mại

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ ký túc xá tại trường cao đẳng thương mại

Cao đẳng - Đại học

... thang đo phục vụ cho nghiên cứu định lượng Trên sở kết định tính, tác giả tiến hành xây dựng thang đo đánh giá hài lòng sinh viên hài lòng sinh viên dịch vụ túc trường cao đẳng thương mại ... quality): kết trình cung cấp dịch vụ túc xá, giá trị mang lại việc thuê sử dụng dịch vụ túc “Hình ảnh” (Image): cảm nhận đánh giá sinh viên hoạt động dịch vụ túc nhà trường (quy ... ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên đánh giá mức độ hài lòng sinh viên dịch vụ túc xá, đồng thời đề xuất số biện pháp để đáp ứng tốt nhu cầu sinh viên sống học tập túc trường Đối tƣợng phạm...
 • 26
 • 366
 • 0

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ karaoke ở thành phố huế

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ karaoke ở thành phố huế

Quản trị kinh doanh

... Nội dung Khái quát dịch vụ karaoke Tình hình chung dịch vụ karaoke Huế Đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ karaoke Huế Một số giải pháp nâng cao dịch vụ karaoke Huế Khái quát dịch vụ karaoke Lịch ... biệt giới sinh viên Đó lý nhóm chúng tơi lựa chọn đề tàiĐánh giá hài lòng sinh viên dịch vụ Karaoke TP.Huế” Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ Karaoke sinh viên Đại học ... mức độ hài lòng sinh viên dịch vụ Karaoke Đưa nhận định đánh giá, và số giải pháp nhóm dịch vụ Karaoke thị trường Huế 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phạm vi ngiên cứu Địa bàn thành phố Huế Đối tượng...
 • 25
 • 536
 • 1

Đánh giá Sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo của Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

Đánh giá Sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo của Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

Quản trị kinh doanh

... hoạt động kể giáo dục đại học quan trọng 20 Chương II ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐH KTCN THÁI NGUYÊN 2.1 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... với 50 mẫu nghiên cứu, có 30/50 mẫu hài lòng với dịch vụ đào tạo trường 2/50 mẫu chưa hài lòng với dịch vụ đào tạo 26 nhà trường Như vậy, qua đánh giá chung mẫu điều tra dịch vụ đào tạo nhà trường ... có 5/13 sinh viên hài lòng với dịch vụ đào tạo trường, người có khả tài tỏ hài lòng với dịch vụ đào tạo nhà trường có 9/14 sinh viên có mức chi tiêu từ 1,5-2 triệu đồng/tháng; 9/15 sinh viên có...
 • 73
 • 322
 • 0

DANH GIA SU HAI LONG CUA SINH VIEN DOI VOI CHAT LUONG KTX DAI HOC TAI CHÍNH KE TOAN QUANG NGAI

DANH GIA SU HAI LONG CUA SINH VIEN DOI VOI CHAT LUONG KTX DAI HOC TAI CHÍNH KE TOAN QUANG NGAI

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... 20,21) - Các loại thang đo: + Thang đo định danh + Thang đo thứ bậc + Thang đo khoảng 2.1.2 Thu thập liệu: - Tổng thể: Toàn sinh viên nội trú Kí túc Đây tổng thể bộc lộ để có danh sách sinh viên ... dụng dịch vụ Dịch vụ quán cafe: sinh viên sử dụng dịch vụ Học viên: Nguyễn Văn Thạch (Lớp QK16M1.2) Trang Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên CSVC &DV KTX ĐHTC-KT Tín GVHD: TS Phạm Quang Dịch vụ ... 16: Mức độ hài lòng sở vật chất dịch vụ ktx Trang thiết bị phòng ở: phần lớn chưa hài lòng tạm hài lòng Học viên: Nguyễn Văn Thạch (Lớp QK16M1.2) Trang Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên CSVC...
 • 23
 • 516
 • 0

đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện mắt nghệ an

đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện mắt nghệ an

Kinh tế

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN HẢI LONG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH ... cấp dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh viện Mắt Nghệ An thời gian qua - Đo lường hài lòng khách hàng dịch vụ dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh viện; phân tích nhân tố ảnh hưởng tầm quan trọng chúng tới hài lòng ... Thống kê mô tả thang đo Cơ sở vật chất 76 Bảng 3.31: Thống kê mơ tả thang đo Sự hài lòng .76 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mơ hình chất lượng dịch vụ Parasuraman ctg 18...
 • 137
 • 2,522
 • 11

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa bình an, tỉnh kiên giang

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa bình an, tỉnh kiên giang

Kinh tế

... SERVPERF Kết nghiên cứu Parasuraman ctg (1988) thang đo SERQUAL dùng để nhận khoảng cách thực dịch vụ doanh nghiệp năm hướng chất lượng dịch vụ với 22 biến quan sát Dựa kiểm tra thực nghiệm với thang ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỖ PHẠM QUỲNH ANH ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH AN – KIÊN GIANG LUẬN VĂN ... khoảng cách chất lượng 1, 2, 3, 4, 10 Mơ hình chất lượng dịch vụ Prasuraman & ctg (1985) tranh tổng thể chất lượng dịch vụ Parasuraman & ctg (1985) cho rằng, dịch vụ nào, chất lượng dịch vụ cảm...
 • 146
 • 514
 • 5

Luận văn Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công tại Kho bạc Nhà nước Hậu Giang

Luận văn Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công tại Kho bạc Nhà nước Hậu Giang

Kinh tế - Quản lý

... quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng Sự hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ hai khái niệm phân biệt có quan hệ gần gủi với Chất lượng dịch vụ khái niệm mang tính khách quan, nhận thức, đánh giá, ... TT3 Sự hài lòng chung khách hàng Đơn vị/Ơng/ Bà hài lòng với dịch vụ hành cơng HL1 Đơn vị/Ơng/Bà h an t an hài lòng với cung cách phục vụ KBNN Hậu Giang HL2 Nhìn chung Đơn vị/Ơng/ Bà hài lòng ... 5: Kết nghiên cứu Thực bước phân tích đưa kết nghiên cứu như: Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha; Phân tích nhân tố khám phá (EFA); Phân tích hồi quy đa biến; Phân tích ANOVA...
 • 60
 • 1,521
 • 21

đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại quận 12 tp hcm

đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại quận 12 tp hcm

Kinh tế

... Kiểm định giá trị thang đo: kiểm định giá trị phân biệt giá trị hội tụ thang đo phân tích yếu tố khám phá EFA (Exporatory Factor Analysis) Bước – Phân tích hồi quy bội: thực phân tích hồi quy bội ... ứng dịch vụ Người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng dịch vụ cung ứng thông qua đánh giá nhân viên đứng phục vụ qua cảm giác chủ quan Cùng loại dịch vụ nhân viên khác nhau, người sử dụng dịch vụ ... SERVQUAL thang đo đạt độ tin cậy giá trị Thang đo áp dụng loại hình dịch vụ khác nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học, hãng hàng không, du lịch, vv Thang đo SERVQUAL đo lường chất lượng dịch vụ...
 • 133
 • 548
 • 6

Đề tài đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa nội tiết

Đề tài đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa nội tiết

Y học thưởng thức

... viện Weisman kết luận hài lòng điều dưỡng viên liên quan với hài lòng người bệnh… 1.3 Chỉ tiêu đánh giá[ 10]: Mức độ hài lòng dựa thang đo Likert với mức độ từ khơng hài lòng mức hài lòng: + Mức ... hài lòng b Khơng hài lòng c Chấp nhận d Hài lòng e Rất hài lòng 12 Ơng (bà) có hài lòng tinh thần, thái độ NVYT khơng? a Rất khơng hài lòng b Khơng hài lòng c Chấp nhận d Hài lòng e Rất hài lòng ... nhân hài lòng dịch vụ khám chữa bệnh khoa cao, đạt 84.2%, mức độ hài lòng: 5.7%, hài lòng: 21.4%, hài lòng chủ yếu dừng lại mức chấp nhận được: 57.6% Biểu đồ 3.5: Đánh giá chung người bệnh dịch vụ...
 • 48
 • 630
 • 5

Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại phòng quản lý lao động của ban quản lý các KCN tỉnh thái nguyên

Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại phòng quản lý lao động của ban quản lý các KCN tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... cấp dịch vụ hài lòng ch đƣợc đánh giá sau sử dụng dịch vụ Sự hài lòng khách hàng xem nhƣ kết quả, chất lƣợng dịch vụ xem nhƣ ngun nhân, hài lòng có tính dự báo mong đợi, chất lƣợng dịch vụ chuẩn ... Thang đo định danh (Nonimal scale), thang đo thứ bậc (Ordinal scale), thang đo khoảng (Interval scale), thang đo tỷ lệ (Ratio scale) Theo nội dung nghiên cứu thang đo khoảng đƣợc sử dụng để đo ... hình nghiên cứu hài lòng khách hàng cá nhân Sự tin cậy Sự đảm bảo Sự hữu hình Chất lƣợng dịch vụ H1 Sự hài lòng khách hàng Sự cảm thông Sự đáp ứng Thang đo Trong hệ thống cấp thang đo thƣờng đƣợc...
 • 127
 • 775
 • 1

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND thị trấn bảy ngàn, huyện châu thành a, tỉnh hậu giang (tt)

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND thị trấn bảy ngàn, huyện châu thành a, tỉnh hậu giang (tt)

Cao đẳng - Đại học

... thang đo chất lượng dịch vụ hành cơng 47 4.7.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho thang đo Sự hài lòng 51 4.8 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ 51 4.8.1 Phân tích EFA cho thang ... 51 4.8.1 Phân tích EFA cho thang đo chất lượng dịch vụ 51 4.8.2 Phân tích EFA cho thang đo hài lòng 55 4.8.3 Phân tích ảnh hưởng nhân tố đến hài lòng người dân 55 4.9 GIẢI PHÁP ... Phân tích EFA Sự hài lòng Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người dân dịch vụ hành cơng -xi- 52 52 53 53 54 55 56 DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 2.1 Mơ hình chất lượng dịch...
 • 15
 • 303
 • 1

Bảng hỏi điều tra mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch vụtúc trường ĐH Kinh tế quốc dân

Bảng hỏi điều tra mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ kí túc xá trường ĐH Kinh tế quốc dân

Quản lý nhà nước

... 10 Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ quan trọng yếu tố sau (theo thang điểm từ -5) định gửi tiền tiết kiệm Anh/Chị Ngân hàng: Yếu tố (thang điểm) ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM Thủ tục gửi tiền Khoảng cách từ ... Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Page Ngân hàng có nhiều chương trình khuyến mại, quảng cáo GIÁ CẢ Lãi suất sổ tiết kiệm ... quan trọng dịch 12 Sự vấn nhân viên ngân hàng 13 Chính sách chăm sóc khách hàng sau gửi Cơ sở hạ tầng ngân 14 hàng Hình ảnh nhân viên 15 giao dịch 11 Anh/Chị vui lòng đánh giá mức độ hài lòng...
 • 4
 • 491
 • 1

ĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của SINH VIÊN đối với gói cước q STUDENTS

ĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của SINH VIÊN đối với gói cước q STUDENTS

Quản trị kinh doanh

... GPRS miễn phí, giá cước rẻ, dịch vụ funring đa dạng,… nhằm thu hút đối tượng sinh viên Đề tài Marketing Thương Mại Nhóm 5-K41 TM Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên Kinh Tế ... đối tượng khách hàng sinh viên thị trường khó tính Mobifone  Đề tài Marketing Thương Mại Nhóm 5-K41 TM Đánh giá chung kết (tt) Trong tất 10 tiêu chí đưa để đánh giá, thủ tục đăng ký, dịch vụ ... tài Marketing Thương Mại Nhóm 5-K41 TM Biểu đồ thể hài lòng dịch vụ nhạc chuông nhạc chờ Q-Student Đề tài Marketing Thương Mại Nhóm 5-K41 TM Biểu đồ thể hài lòng sinh viên dich vụ tin nhắn MMS...
 • 48
 • 378
 • 1

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng phạm Sóc Trăng

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Sư phạm

... 61 3.6.4 Sự hài lòng Sự kết hợp phương tiện, nội dung, phương pháp giảng dạy 63 3.6.5 Sự hài lòng Sự nhiệt tình giảng viên 64 3.6.6 Sự hài lòng Sự quan tâm giảng viên đến sinh viên ... CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH NHƯ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM SÓC TRĂNG Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục (Ngành ... Sự kết hợp hài hòa phương tiện, nội dung phương pháp giảng dạy, (5) Sự nhiệt tình GV, (6) Sự quan tâm GV (7) Sự hài lòng hoạt động giảng dạy 3.4 Phân tích hồi qui Mơ hình lý thuyết sau phân tích...
 • 28
 • 2,095
 • 12

đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ túc trường cao đẳng nghề du lịch - thương mại nghệ an

đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ ký túc xá trường cao đẳng nghề du lịch - thương mại nghệ an

Kinh tế

... xuất thang đo hài lòng sinh viên dịch vụ túc trường CĐN Du lịchThương mại Nghệ An Kết nghiên cứu định tính cho thấy hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ túc trường CĐN Du lịchThương ... 3.3.3.2 Phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết 80 3.3.4 Đánh giá hài lòng sinh viên dịch vụ túc trường CĐN Du lịch - Thương mại Nghệ An thang đo rút từ kết phân tích hồi qui ... nhóm ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ TÚC TRƯỜNG CĐN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI NGHỆ AN Tơi cảm thấy hài lòng với phong cách thái độ phục vụ 28 cán nhà trường hoạt động khu túc...
 • 159
 • 2,985
 • 35

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng phạm Sóc Trăng

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Sư phạm

... là: - Sự hài lòng phương tiện giảng dạy GV sử dụng - Sự hài lòng nội dung giảng dạy GV - Sự hài lòng phương pháp giảng dạy GV - Sự hài lòng nhiệt tình GV - Sự hài lòng quan tâm GV - Sự hài lòng ... 61 3.6.4 Sự hài lòng Sự kết hợp phương tiện, nội dung, phương pháp giảng dạy 63 3.6.5 Sự hài lòng Sự nhiệt tình giảng viên 64 3.6.6 Sự hài lòng Sự quan tâm giảng viên đến sinh viên ... CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH NHƯ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM SÓC TRĂNG Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục (Ngành...
 • 102
 • 802
 • 4

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ Thư viện trường Đại Học Nha Trang

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ Thư viện trường Đại Học Nha Trang

Tài chính - Ngân hàng

... Thang đo thành phần đáp ứng gồm ba biến quan sát đo lường khả thực dịch vụ kịp thời hạn Thang đo thành phần lực phục vụ gồm bốn biến quan sát đo lường thái độ lịch trình phục vụ sinh viên Thang ... thỏa mãn sau: + Hài lòng + Khơng hài lòng + Rất hài lòng 2.3.2 Mối liên hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng dịch vụ Các nhà kinh doanh thường cho chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng ... PHÂN TÍCH TẦN SỐ 100 Phụ lục số 05 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 102 Phụ lục số 06 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA (Thang đo chất lượng dịch vụ) 109 Phụ lục số 07 KIỂM ĐỊNH THANG...
 • 133
 • 972
 • 3

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng phạm sóc trăng

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng sư phạm sóc trăng

Khoa học xã hội

... quy trình đánh giá từ ba phía: GV tự đánh giá, đánh giá đồng cấp SV đánh giá GV Kết đánh giá từ ba phía thường xem xét, đối chiếu để thấy rõ chất lượng giảng dạy GV Từ thúc đẩy GV quan tâm tới ... việc đánh giá hài lòng SV hoạt động giảng dạy GV hạn chế Đề tài nghiên cứu Đánh giá hài lòng sinh viên hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Cao đẳng phạm Sóc Trăng‖ thực với mong muốn đo lường ... dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng đào tạo đại học trường Đại học An Giang, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Trường Đại học An Giang 19 Lê Phước Lượng (2011), ―Sử dụng mơ hình thang đo SERVPERF...
 • 10
 • 1,121
 • 23

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của các trường đại học kỹ thuật tại thành phố hồ chí minh

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của các trường đại học kỹ thuật tại thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... 30 3.2 THIẾT KẾ THANG ĐO 31 3.2.1 Thang đo hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo 32 3.2.2 Thang đo hài lòng sinh viên 35 3.2.3 Điều chỉnh thang đo mẫu thử nghiệm ... Long (2006) sử dụng thang đo Servperf đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo trường đại học An Giang, từ thành phần chất lượng dịch vụ ban đầu theo thang đo phương tiện hữu hình, ... Lý chất lượng dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hài lòng đánh giá sau sử dụng dịch vụ Sự hài lòng khách hàng xem kết quả, chất lượng dịch vụ xem nguyên nhân, hài lòng có tính dự báo...
 • 151
 • 496
 • 2

Xem thêm