đánh giá pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Xã hội học

... chung quyền sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giới thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở ... chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - ... trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp ðể phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ phải pháp luật Việt Nam cho phép góp vốn Các quyền sở hữu trí tuệ phải thỏa điều kiện chủ sở hữu, ...
 • 64
 • 101
 • 0

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Luật

... hữu trí tuệ phải chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Sau chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ trở thành tài sản doanh nghiệp ... dùng để góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ giá trị quyền sở hữu trí tuệ Theo đó, giá trị quyền sở hữu trí tuệ giá trị tiền quyền sở hữu trí tuệ đối tượng sở hữu trí tuệ xác ... khoa học phápgóp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ; Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật...
 • 123
 • 1,005
 • 2

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Luật

... chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - ... quyên sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giói thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu ... Luật doanh nghiệp 2005 Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 2.2 Các nguyên tắc việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Tài sản trí tuệ...
 • 62
 • 333
 • 0

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... định pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp 2.1 quyền sở hữu trí tuệ Nội dung quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quy định việc góp vốn thành lập ... hưởng quyền sở hữu Quyền sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ coi quyền tài sản sử dụng để góp vốn thành lập doanh nghiệp 2.1.4 Định giá quyền sở hữu trí tuệ dùng để góp vốn Quyền sở hữu trí tuệ sử ... vốn thành lập doanh nghiệp để trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung doanh nghiệp 1.2.2.2 Đặc điểm góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Một là, chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp...
 • 24
 • 817
 • 3

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... dung pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh ... Những vấn đề lý luận góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương II Thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt nam Chương III Hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam DANH ... đặc thù pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp chủ thể góp vốn, thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp là: Cơng ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn,...
 • 15
 • 638
 • 1

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Luật

... việc góp vốn sở hữu trí tuệ sau: Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống 31 trồng quyền sở hữu trí ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Pháp luật thực định góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam Trong ... Những vấn đề lý luận góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương II Thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt nam Chương III Hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG...
 • 117
 • 2,849
 • 17

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp, Nghiên cứu lập pháp Viện nghiên cứu lập pháp, Số 17/2015 - Vũ Thị Loan (2014), Pháp luật góp vốn quyền ... giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu hợp pháp quyền ... đến Luật Doanh nghiệp năm 2014 loại trừ số chủ thể không quyền góp vốn thành lập cơng ty cổ phần Khái niệm góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành...
 • 77
 • 512
 • 3

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luật

... quy định: Góp vốn việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Như vậy, Luật Doanh nghiệp năm ... giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu hợp pháp quyền ... đến Luật Doanh nghiệp năm 2014 loại trừ số chủ thể khơng quyền góp vốn thành lập cơng ty cổ phần Khái niệm góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành...
 • 77
 • 978
 • 2

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Cao đẳng - Đại học

... định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, ý nghĩa việc góp vốn thành lập doanh nghiệp lịch sử pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Các phương pháp ... chế pháp luật hành chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, quyền trách nhiệm chủ thể góp vốn thành ... định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể 04 (bốn) vấn đề pháp lý như: chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp; tài sản góp vốn; thủ tục góp vốn; quyền trách nhiệm người góp vốn loại...
 • 14
 • 257
 • 0

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Luật

... sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định luật sở hữu trí tuệ ... đánh giá cao 23 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn Pháp luật doanh ... chỉnh 17 quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN 23 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp 23 Việt...
 • 80
 • 220
 • 0

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... số điều Luật doanh nghiệp “Điều Góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống ... trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu quyền nói có quyền sử dụng tài sản để góp vốn Bộ Tài hướng dẫn việc định giá góp vốn quyền sở ... sở hữu trí tuệ. ” Quyền sở hữu trí tuệ vấn đề Việt Nam, Các quyền sở hữu trí tuệgiá trị kinh tế định Thường thi sản phẩm liên quan đến trị tuệ định giá thông qua thương lượng bên, khó định giá...
 • 5
 • 1,344
 • 9

Phân tích quy định của pháp luật đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Phân tích quy định của pháp luật đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Luật

... quyền sở hữu hợp pháp tài sản góp vốn chuyển sang cơng ti 10 Riêng doanh nghiệp tư nhân, loại hình doanh nghiệp có chủ sở hữu góp vốn thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sở hữu toàn số vốn ... gia góp vốn thành lập doanh nghiệp Các hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp: Hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp bao gồm thủ tục sau đây: - Định giá (nếu tài sản góp vốn vật) - Lập cam kết góp ... góp vốn :ghi rõ lộ trình vốn góp, tổng số vốn góp, tiến hành định giá tài sản vốn góp theo quy định Điều 30 Luật Doanh nghiệp - Chuyển quyền sở hữu tài sản vốn góp theo quy định Điều 29 Luật Doanh...
 • 14
 • 354
 • 0

Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện

Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện

Luật

... thực pháp luật góp vốn quyền SHTT CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ GĨP VỐN BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Khái quát chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm quyền sở hữu ... nghiên cứu về góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ (2011); - Đề tài luận văn Thạc sỹ: Góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam tác giả Đồn Thu Hồng Đề tài Góp vốn kinh doanh ... II: PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GĨP VỐN BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 35 2.1 Quy định pháp luật hành góp vốn quyền SHTT 35 2.1.1 Đối tƣợng góp vốn quyền SHTT 36 2.1.2 Điều kiện góp vốn...
 • 104
 • 251
 • 1

Quy chế phápvề góp vốn thành lập công ty ở việt nam

Quy chế pháp lý về góp vốn thành lập công ty ở việt nam

Tài liệu khác

... thức vốn góppháp luật chưa ghi nhận, góp vốn cơng sức, góp vốn tri thức Hay góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, xuất loại sở hữu trí tuệ tên miền internet mà pháp luật chưa có cập nhật Pháp luật ... giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu hợp pháp quyền ... góp vốn vào cơng ty quyền sử dụng đất Ngồi ra, chủ thể kinh doanh góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Theo quy định khoản Điều 35 Luật doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền...
 • 62
 • 154
 • 1

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

Xã hội học

... nêu rõ giá trị quyền sở hữu trí tuệ phép góp vốn loại quyền sở hữu trí tuệ góp vốn, góp nào, quyền góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Luật Doanh nghiệp năm 2005 có đưa khái niệm góp vốn thành lập cơng ... hành góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ hiểu cách bản: cá nhân, tổ chức chủ sở hữu tác phẩm sở hữu trí tuệ đưa sản phẩm trí tuệ mà làm chủ sở hữu góp vốn để trở thành chủ sở hữu ... loại quyền tài sản nhà đầu tư pháp luật hành thừa nhận cho việc góp vốn thành lập doanh nghiệp là: quyền sử dụng đất quyền sở hữu trí tuệ 2.1.3.1 Góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Tài sản trí tuệ đóng...
 • 78
 • 101
 • 0

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Kinh tế - Thương mại

... số điều Luật doanh nghiệp “Điều Góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống ... trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu quyền nói có quyền sử dụng tài sản để góp vốn Bộ Tài hướng dẫn việc định giá góp vốn quyền sở ... sở hữu trí tuệ. ” Quyền sở hữu trí tuệ vấn đề Việt Nam, Các quyền sở hữu trí tuệgiá trị kinh tế định Thường thi sản phẩm liên quan đến trị tuệ định giá thông qua thương lượng bên, khó định giá...
 • 5
 • 810
 • 6

Góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hiện hành ở việt nam

Góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hiện hành ở việt nam

Luật

... nghiệp Khi quyền sở hữu cơng nghiệp đem góp vốn vào doanh nghiệp thuộc sở hữu doanh nghiệp nhận góp vốn Tổ chức, cá nhân góp vốn quyền sở hữu cơng nghiệp trở thành thành viên doanh nghiệp trở thành ... đồng góp vốn vào doanh nghiệp quyền sở hữu đối tượng sở hữu cơng nghiệp người góp vốn chuyển giao quyền sở hữu sang cho doanh nghiệp nhận góp vốn bên góp vốn trở thành thành viên doanh nghiệp, ... hồn thiện pháp luật góp vốn vào doanh nghiệp quyền sở hữu công nghiệp Việt Nam 7 CHƢƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆPGÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU CƠNG NGHIỆP 1.1...
 • 71
 • 176
 • 1

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Biểu mẫu

... Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ cơng ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên, có Thơng báo lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanhSở ... CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GĨP/CỔ PHẦN: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo nội dung sau: Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp Ơng Nguyễn ... CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: Nhất trí cử Ơng Nguyễn Văn B người Đại diện theo Pháp luật công ty với chức danh Giám Đốc Cuộc họp kết thúc lúc 11h ngày Các thành viên trí ký tên NGUYỄN VĂN...
 • 4
 • 411
 • 2

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Tư liệu khác

... Nguyễn Thị D góp tiền mặt .đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ III SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GĨP/CỔ PHẦN: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ... cổ phần vốn góp/ cổ phần Ơng Nguyễn Văn C Số 03/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/ cổ phần Bà Nguyễn Thị D Số 04/GCN cấp ngày / / Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều ... Vốn điều lệ cơng ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên, có Thơng báo lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanhSở Kế hoạch Đầu tư IV BẦU CHỦ TỊCH...
 • 3
 • 317
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008