đánh giá nhận xét dặn dò gv cho hs tự đánh giá kết quả của tiết học gv đánh giá nhận xét kết quả tiết học gv dặn dò hs chuẩn bị cho tiết học sau

Mã di truyền

Mã di truyền

Tư liệu khác

... Vïng kết thúc Tr×nh dÉn §iĨm khëi ®Çu phiªn m· GEN CỦA SINH VẬT NHÂN SƠ Vïng ®iỊu hoµ më ®Çu Vïng m· ho¸ Kh«ng ph©n m¶nh Thực hiện: Nguyễn Thị Luyế n Vïng ®iỊu hoµ ci GEN CỦA SINH VẬT NHÂN CHUẨN ... n VÙNG KẾT THÚC Vïng ®iỊu hoµ më ®Çu Vïng m· ho¸ TÝn hiƯu kÕt thóc phiªn m· Thực hiện: Nguyễn Thị Luyế n Vïng ®iỊu hoµ ci dßng CÁC LOẠI GEN • GEN CẤU TRÚC: Là gen mang thơng tin mã hố cho sản ... TRÌNH SAO CHÉP ADN Thực hiện: Nguyễn Thị Luyế n III – Sự tự nhân đơi ADN Mơ hình động tái DNA Mơ hình tái DNA Thực hiện: Nguyễn Thị Luyế n Sự tự nhân đơi ADN Thực hiện: Nguyễn Thị Luyế n Qu¸ tr×nh...
 • 20
 • 300
 • 0
Báo cáo sinh học:

Báo cáo sinh học: "Human cytokine-induced killer cells have enhanced in vitro cytolytic activity via non-viral interleukin-2 gene transfer" docx

Báo cáo khoa học

... Immunother 1996, 43(3):158-164 Marten A, Greten T, Ziske C, Renoth S, Schottker B, Buttgereit P, Schakowski F, von Rucker A, Sauerbruch T, Schmidt-Wolf IGH: Generation of activated and antigen-specific ... killer cells Ann Hematol 1997, 74(2):51-56 Marten A, Ziske C, Schottker B, Renoth S, Weineck S, Buttgereit P, Schakowski F, von Rucker A, Sauerbruch T, Schmidt-Wolf IGH: Page of (page number not for ... Page of (page number not for citation purposes) Genetic Vaccines and Therapy 2004, 2:12 http://www.gvt-journal.com/content/2/1/12 Cytotoxic activity of immunological effector cells that had been...
 • 6
 • 151
 • 0
SKKN HƯỚNG DẪN HỌC SINH GẢI BÀI TẬP CỰC TRỊ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU R,L,C MẮC NỐI TIẾP THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

SKKN HƯỚNG DẪN HỌC SINH GẢI BÀI TẬP CỰC TRỊ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU R,L,C MẮC NỐI TIẾP THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

Giáo dục học

... lượng dạy - học kiến thức chương II - Vật lí 12 trường THPT - Kết nghiên cứu đề tài liệu phục vụ cho trình dạy học thân, tài liệu tham khảo cho GV trung học phổ thông học sinh lớp 12 học sinh ... thi vào đại học thấy, học sinh dạy theo chủ đề tập SGK mà không phân dạng phân tích kỹ kết thi em không cao Tuy thời lượng tập nhau, áp dụng phân dạng tập tự cho em nhận xét tập học sinh vừa ... Bằng thực tế giảng dạy, đưa bàì tập cho học sinh rèn luyện thu kết khả quan, dạng học sinh biết vận dụng cho kết nhanh Những năm gần môn vật lí thi tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng hình thức trắc nghiệm...
 • 28
 • 375
 • 0
chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ dầu mỡ nhờn của xí nghiệp xăng dầu dầu khí - hà nội giai đoạn 2006 - 2010

chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ dầu mỡ nhờn của xí nghiệp xăng dầu dầu khí - hà nội giai đoạn 2006 - 2010

Kinh tế - Quản lý

... việc cho Giám đốc đánh giá hiệu dự án, phương án kinh doanh, sách, chế độ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh  Thực công việc giao khác Quađồ tổ chức máy quản lý xí nghiệp nhận xét:  ... ban giám đốc * Giám Đốc: Giám Đốc người đứng đầu xí nghiệp hội đồng quản trị PDC Việt Nam bầu chịu trách nhiệm điều hành chung, kí kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, định giá mua giá ... móc thiết bị dùng cho sản xuất xưởng Nguyên giáMMTBBQ = (NGMMTBđầu năm + NGMMTBcuối năm)/2 Nguyên giáMMTBBQ = Năm 2004: Năm 2005: 3080960070 + 8189657993 = 5.635.309.030 (đồng) Hhs = Hhs = 890.800...
 • 123
 • 497
 • 0
Từ điển sinh học anh việt - V

Từ điển sinh học anh việt - V

Môi trường

... nhìn, thị giác visual cliff vách hiển thị visual information thông tin thị giác visual pathway phơng thức nhìn visual placing reaction phản ứng thị giác visual receptor thụ thể thị giác vitafoods ... mạch, ống, quản vas deferens ống dẫn tinh vasa (các) mạch, ống, quản vasa efferentia ống dẫn tinh vasa recta ống trực tràng vasa vasorum mao mạch quanh mạch vasal (thuộc) mạch, ống, quản vascular ... vòng, mọc vòng very low-density lipoproteins lipoprotein độ đậm thấp vesica bóng đái, bàng quangvesicant làm da, làm rộp da, tác nhân làm da, tác nhân làm rộp da vesicle 1.bọng 2.túi 3.thất 4.bóng...
 • 7
 • 359
 • 2
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2

Sinh học

... cứu vi sinh vật học Nxb khoa học kĩ thuật, 1978 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty Vi sinh vật học, Nxb Giáo dục, 1998 Nguyễn Thành Đạt Cơ sở sinh học vi sinh vật Nxb Giáo dục, 1999 ... sinh vật học Nxb Giáo dục, 1990 Đặng Thị Hồng Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuN Acetobacter xylinum chế tạo màng sinh học (BC) Luận án n thạc sĩ sinh học ĐHSP Hà Nội, ... Phương pháp thống kê xử lý kết Xử lý thống kê kết thí nghiệm theo số phương pháp “Ứng dụng tin học sinh học “Thống kê ứng dụng” như: * Số trung bình cộng: Dùng để tính giá trị trung bình lần lặp...
 • 32
 • 780
 • 3
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ S/V TỚI KHẢ NĂNG TẠO MÀNG BC TỪ VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ S/V TỚI KHẢ NĂNG TẠO MÀNG BC TỪ VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM

Công nghệ - Môi trường

... cứu vi sinh vật học Nxb khoa học kĩ thuật, 1978 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty Vi sinh vật học, Nxb Giáo dục, 1998 Nguyễn Thành Đạt Cơ sở sinh học vi sinh vật Nxb Giáo dục, 1999 ... sinh vật học Nxb Giáo dục, 1990 Đặng Thị Hồng Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuN Acetobacter xylinum chế tạo màng sinh học (BC) Luận án n thạc sĩ sinh học ĐHSP Hà Nội, ... Phương pháp thống kê xử lý kết Xử lý thống kê kết thí nghiệm theo số phương pháp “Ứng dụng tin học sinh học “Thống kê ứng dụng” như: * Số trung bình cộng: Dùng để tính giá trị trung bình lần lặp...
 • 32
 • 572
 • 0
S - V agreement

S - V agreement

Tiếng anh

... go 12 The number of Congress members …… about 400 A is B are 13 An enormous number of photographs …… taken A was B were 14 The number of books in this library …… great A is B are 15 A number ... 11 Sixty percent of the work force …… absent A is B are 12 A (The) majority of teachers at our school …… women A is B are 13 That is what …… me A interests B interest 14 …… the children we live ... women now …… against the new trends in fashion A is B are KEY - SUBJECT-VERB AGREEMENT Exercise Choose the best answer among A, B, C or D The driver as well as the passengers …… hurt in the accident...
 • 8
 • 553
 • 7
Ôn tập tính S, V

Ôn tập tính S, V

Toán học

... lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m chiều cao 1m Khi bể nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, m 0,5 Hỏi sau bể đầy nước? Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Toán : Ôn tập tính diện tích ... m Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Toán: Ôn tập tính diện tích , thể tích số hình 1/Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5 m chiều cao m Người ta muốn quét vôi...
 • 11
 • 303
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (bio plant,pro plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển vμ năng suất chất lượng da ơng trồng trong như kính vụ xuân hè tại hải phòng”

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (bio plant,pro plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển vμ năng suất chất lượng da ơng trồng trong như kính vụ xuân hè tại hải phòng”

Nông - Lâm - Ngư

... bón sinh học Fish plus Bloom đến sinh tr-ởng phát triển suất d-a Kim Cô N-ơng 54 4.4 Đánh giá hiệu kinh tế loại phân bón sinh học cho d-a Kim Cô N-ơng 56 Phần V: Kết luận ... tr-ớc nên sau bị thui còi cọc * Tỉa quả, tỉa - Sau thụ phấn đ-ợc ngày tiến hành tỉa Đối với D-a Kim Cô N-ơng để nách thứ 10-14 thích hợp - Sau trồng khoảng 55-60 ngày tỉa gốc, già bị sâu bệnh.[17] ... 4.2 có nhận xét nh- sau: Về tiêu chiều cao cây: Qua ba công thức thí nghiệm cho thấy, chiều cao CT1 phun n-ớc lã cho chiều cao thấp (1,95m) thấp so với chiều cao CT2 phun phân bón sinh học Bio-plant...
 • 64
 • 622
 • 0
Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA CÀNH, TRIỆT HOA ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN V NĂNG SUẤT CỦA CÂY SƠN TRÊN ĐẤT ĐỒI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ potx

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA CÀNH, TRIỆT HOA ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN V NĂNG SUẤT CỦA CÂY SƠN TRÊN ĐẤT ĐỒI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ potx

Báo cáo khoa học

... đến 1,5 m để chuẩn bị cho việc cắt nhựa (Nguyễn Đức Ban, 1969) Trong thực tế, phần nhiều sơn xấu, mỏng vỏ, nhựa có nhiều hoa quả, có nhiều hoa quả, nhiều, lượng nhựa tiêu hao lớn nên bị chết khô ... trời mưa làm nhựa sơn bị chua làm hỏng nhựa sơn Khi sơn hoa kết lượng nhựa khai thác giảm hẳn, nhựa phải tập trung để nuôi hoa, quả, điều phù hợp với kết báo cáo sở khoa học việc cắt bỏ hoa, sơn ... phần cho tốc độ phát Đường kính thân phận quan trọng cấu thành suất 739 Ảnh hưởng biện pháp tỉa cành, triệt hoa đến sinh trưởng huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nhựa, tiêu chí đánh giá đủ tiêu chuẩn...
 • 9
 • 438
 • 0
rock v pop music of the 1970 s v music of the 1990 s

rock v pop music of the 1970 s v music of the 1990 s

Kỹ năng viết tiếng Anh

... type or another to all that listen Music grows with time and as the people change, so does their choice of sound Music has evolved in so many ways in the past five decades, that there are numerous...
 • 3
 • 383
 • 0
lập dự án khởi sự kinh doanh sách cũ sách sinh viên – student’s book ” tại địa bàn thành phố hà nội

lập dự án khởi sự kinh doanh sách cũ sách sinh viên – student’s book ” tại địa bàn thành phố hà nội

Quản trị kinh doanh

... lược giá đối thủ cạnh tranh , công ty đưa đề nghị chiến lược sau: + Giá thu mua sản phẩm trung bình : 15% giá bìa ( khung giá mua : 10%20% giá bìa loại sách) + Giá bán sản phẩm trung bình : 50% giá ... theo nhiều mảng:Kinh tế, khoa học tự nhiên - kỹ thuật, khoa học - xã hội Vì , công ty đề mục tiêu phát triển cho giai đoạn sau: - Giai đoạn 1( năm đầu) : Lôi kéo , tạo nhận biết công ty đến khách ... :QL 12-11 Khoa: Quản lý kinh doanh Luận văn tốt nghiệp Người Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học quan ểm đầu cho sách đầu cho công việc , sống tương lai Nghiên c ứu , đánh giá v ề tốc độ...
 • 31
 • 692
 • 1
S + v agreement

S + v agreement

Ngữ pháp tiếng Anh

... there in the world? 35 Why (isn’t, aren’t) there a hospital close to those villages? Exercise 2: Choose the correct answer 1: Each of you………a share in the work A to have B have C having D has 2:...
 • 2
 • 436
 • 2
Báo cáo sinh học:

Báo cáo sinh học: " Kaposi''''s sarcoma associated herpesvirus G-protein coupled receptor activation of cyclooxygenase-2 in vascular endothelial ce" pptx

Hóa học - Dầu khí

... and plasmids containing the full-length COX-2 promoter upstream of luciferase (generous gift of Nicholas Bazan, Louisiana State University Retrovirus Production and Infection BABE(VSV-G) pseudotypes ... harvested in RIPA Buffer (50 mM Tris-HCl pH 7.5, 1% Nonidet P-40, 150 mM NaCl, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS, mM phenylmethylsulfonylflouride, mM sodium orthovanadate, mM sodium flouride, ... University for the BABE retroviral plasmid, Gary Nolan, Stanford University for the VSV-G plasmid, and Nicholas Bazan, Louisiana State University for the full-length COX-2 promoter luciferase plasmid We...
 • 9
 • 427
 • 0
Giáo án Sinh học 6 - S INH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN ppt

Giáo án Sinh học 6 - S INH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN ppt

Điện - Điện tử

... rễ ,thân, số có hoa HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GV kiểm tra mẫu vật HS mang theo Cá nhân tiến hành quan sát tranh : 26.1 GV cho hs quan sát vật mẫu sgk kết hợp quan sát mẫu vật H.26.1-26.4 ... V /Dặn dò:  Học theo nội dung ghi SGK  Trả lời câu hỏi làm tập 1, 2, 3, tr 88 SGK  Chuẩn bị Cành dâm bụt, mía, đoạn mì …  Chuẩn bị trước :Sinh sản sinh dưỡng người.; VI/Rút kinh nghiệm sau ... HS hoạt động độc lập thực Hs thực theo yêu cầu gv yêu cầu sgk HS báo cáo kết , lớp nhận xét , - Sinh sản sinh dưỡng ? bổ sung - Trong thực tế có khả sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ? - Trong thực...
 • 5
 • 278
 • 1
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 potx

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 potx

Báo cáo khoa học

... cứu vi sinh vật học Nxb khoa học kĩ thuật, 1978 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty Vi sinh vật học, Nxb Giáo dục, 1998 Nguyễn Thành Đạt Cơ sở sinh học vi sinh vật Nxb Giáo dục, 1999 ... sinh vật học Nxb Giáo dục, 1990 Đặng Thị Hồng Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Acetobacter xylinum chế tạo màng sinh học (BC) Luận án thạc sĩ sinh học ĐHSP Hà Nội, ... Phương pháp thống kê xử lý kết Xử lý thống kê kết thí nghiệm theo số phương pháp “Ứng dụng tin học sinh học “Thống kê ứng dụng” như: * Số trung bình cộng: Dùng để tính giá trị trung bình lần lặp...
 • 35
 • 616
 • 0
Báo cáo: “ Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 ” pptx

Báo cáo: “ Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 ” pptx

Báo cáo khoa học

... cứu vi sinh vật học Nxb khoa học kĩ thuật, 1978 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty Vi sinh vật học, Nxb Giáo dục, 1998 Nguyễn Thành Đạt Cơ sở sinh học vi sinh vật Nxb Giáo dục, 1999 ... sinh vật học Nxb Giáo dục, 1990 Đặng Thị Hồng Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Acetobacter xylinum chế tạo màng sinh học (BC) Luận án thạc sĩ sinh học ĐHSP Hà Nội, ... Phương pháp thống kê xử lý kết Xử lý thống kê kết thí nghiệm theo số phương pháp “Ứng dụng tin học sinh học “Thống kê ứng dụng” như: * Số trung bình cộng: Dùng để tính giá trị trung bình lần lặp...
 • 34
 • 485
 • 0

Xem thêm