đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập , phân tích và đánh giá dự án

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập , phân tích và đánh giá dự án

Ngân hàng - Tín dụng

... 1 Một số chỉ tiêu tài chính cơbản trong lập, phân tích và đánh giá dự ánPGS.TS V Thnh Hng Giá trị thời gian và tính toán giá trị thời gian của tiềnã Giá trị thời gian của tiềnã Tính toán giá ... toán giá trị hiện tại, giá trị tơng lai, của một luồng tiềnã Tính toán giá trị hiện tại giá trị tơng lai, của nhiềuluồng tiềnã Thời gian hoàn vốnã Khả năng sinh lợi 4 Giá trị hiện tại ròng ... 2 năm 1/2 Chỉ số khả năng sinh lợiã Xem xét một dự án với:Đầu t ban đầu -$2.500, r = 10%Lợi ích bằng tiền hàng năm:Năm Luồng tiền PV1 $2.000 $18182 $1.000 $8262644Tính chỉ số khả năng...
 • 10
 • 798
 • 3
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Quản trị kinh doanh

... Khi cơ cấu vốn, cơ cấu tài chính của DN chưa phù hợp và thiếu các kiểm soát tài chính cũng là lúc cần TCT. Đây là một lý do mà nhiều DN hiện nay cần tái cơ cấu nguồn tài chính để đảm bảo cho ... kinh doanh.  Các phó giám đốc - Phó giám đốc Nội chính kiêm Kho hàng: Quản lý, chỉ đạo các ban nghiệp vụ như Tổ chức tiền lương, kế toán tài vụ, kinh doanh, hành chính y tế và công tác bảo ... phận trong xí nghiệp thực hiện, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.  Ban tài chính kế toán Theo dõi các hoạt động tài chính của xí nghiệp, tập hợp, phản ánh các khoản...
 • 85
 • 918
 • 7
Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... dưỡng rau mầm cải củ trắng. 2.2.3. Đánh giá một số chỉ tiêu VSAT thực phẩm của rau mầm cải củ trắng.2.2. Nội dung nghiên cứu  Sự biến thiên một số chỉ tiêu dinh dưỡng: - Hàm lượng protein ... hưởng của thời gian thu hoạch đến các chỉ tiêu sinh trưởng và hình thái. 3.1.1. Hình thái cây mầm Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng ... xử lí số liệu PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.3. Nhiệm vụ của đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá...
 • 32
 • 1,419
 • 1
bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... hoạch đến chỉ tiêu sinh trưởng và hình thái rau mầm cải củ trắng. 2.2.2. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến các chỉ tiêu dinh dưỡng rau mầm cải củ trắng. 2.2.3. Đánh giá một số chỉ tiêu VSAT ... 1.2. Mục tiêu của đề tài Phân tích một số chỉ tiêu về chất lượng dinh dưỡng và VSAT thực phẩm của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể SH tại các thời điểm khác nhau, từ đó đánh giá được ... thu hoạch khác nhau.%CT Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L. ) sản xuất trên giá thể sinh học”. 2.4. Phương...
 • 32
 • 887
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong những điều kiện cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Vai trò của quản lý tài chính bao gồm: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản ... trường của doanh nghiệp.  Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch ... nghiệp đã giảm đi đáng kể chỉ còn lại 5,276 triệu đồng giảm 54.04% so với năm 2008. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ...
 • 88
 • 750
 • 4
XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Kinh tế - Thương mại

... ba loại: tỷ số tài chính xác định từ bảng cân đối tài sản, tỷ số tài chính từ báo cáo thu nhập và tỷ số tài chính từ cả hai báo cáo vừa nêu. Dựavào mục tiêu phân tích, các tỷ số tài chính có thể ... nghiệp đó.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính Phân tích tài chính có thể được hiểu như quá trình kiểm tra xem xét các số liệu tài chính hiện hành và trong quá khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tínhcác ... liệu và sự kiện tài chính thông qua các kỹ thuật và công cụ thích hợp để tạo ra thông tin tài chínhgiá trị nhằm rút ra kết luận hoặc ra các quyết định tài chính. Phân tích tài chính là quá trình...
 • 67
 • 532
 • 0
Tài liệu Hướng dẫn một số chỉ tiêu tài chính xác định hiệu quả dự án đầu tư pptx

Tài liệu Hướng dẫn một số chỉ tiêu tài chính xác định hiệu quả dự án đầu tư pptx

... tư Phòng khách hàng doanh nghiệp lớn - NHCTVNPhần2HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ DAĐTDAĐT Quy trình ... trả nợ).Xác định các chỉ số đánh giá hiệu quả dự án, khả năng trả nợ (thông Xác định các chỉ số đánh giá hiệu quả dự án, khả năng trả nợ (thông thường là các chỉ số NPV, IRR, thời gian trả ... doanh nghiệp lớn - NHCTVNBài 1: Xác định NPVGiám đốc tài chính của Công ty SEAN dự định đầu tư một Giám đốc tài chính của Công ty SEAN dự định đầu tư một máy kéo kính nổi. Tổng vốn đầu tư là...
 • 16
 • 545
 • 12
LUẬN VĂN: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực ppt

LUẬN VĂN: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực ppt

Tài chính - Ngân hàng

... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát về tài chính và hoạt động quản lý tài chính. 1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp ... Giang_QT1002N_Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 64 2.3 Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực Bảng 13: Các chỉ tiêu tài chính đặc trƣng của Công ty cổ ... tài: “ Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty vận tải và dịch vụ Điện Lực” 3. Nội dung nghiên cứu Dựa vào các báo cáo tài...
 • 89
 • 535
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của tổng công ty cntt nam triệu

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của tổng công ty cntt nam triệu

Kinh tế - Thương mại

... vững.2.2.5 Đánh giá, nhận xét tình hình tài chính của Tổng Công ty CNTT Nam Triệu:Tình hình tài chính của Công ty nói chung là tơng đối tốt. Sự tăng, giảm của một số chỉ tiêu tài chính đôi khi do một ... lũyQuỹ tiêu dùngĐầu t và phát triểnDữ trữ, Dự phòng Tiêu dùng chung của Chỉnh phủ Tiêu dùng cho cá nhân tài: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp cải thiện tình hình tài chính ... luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tìnhhình tài chính doanh nghiệp1.1. Cở sở lý luận và phân tích tài chính doanh nghiệp1.1.1 Bản chất của tài chính Khái niệm: Tài chínhmột phạm...
 • 60
 • 443
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty techconvina thương vận

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty techconvina thương vận

Kinh tế - Thương mại

... hạnVLC là một chỉ tiêu rất quan trọng cho việc đánh giá tình hình tài chính củadoanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết hai điều cốt yếu là: tài sản cố định củadoanh nghiệp có được tài trợ một cách ... động tài chính của Công ty TECHCONVINA thươngvận.Chuyên đề tập trung nghiên cứu về một số vấn đề sau :−Tình hình tài chính tại Công ty.−Sự biến động tài chính ở Công ty qua các chỉ tiêu tài ... CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNHDOANH NGHIỆP1.1. KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀICHÍNH DOANH NGHIỆP.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanhnghiệp.1.1.1.1....
 • 73
 • 517
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty tnhh xuân khánh

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty tnhh xuân khánh

Kinh tế - Thương mại

... tiêu nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đâynguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quantrongjcacs nguồn tài chính ... TÀI CHÍNH CỦA DOANHNGHIỆP1.1. KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀICHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát ... cho bạn hàng.2.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾUCỦA CÔNG TY TNHH XUÂN KHÁNH2.2.1.Khái quát hoạt động tài chính và quản lý tài chính của công ty TNHHXuân Khánh Sinh viên:...
 • 72
 • 429
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần may hồ gươm

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần may hồ gươm

Kinh tế - Thương mại

... để đánh giá. 1.2.3.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếuã Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán : * Hệ số khả năng thanh toán tổng quát :Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là chỉ tiêu ... hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu2.2.1 Khái quát hoạt động tài chính và quản lý tài chính Công ty Cổ phầnMay Hồ Gơm. Phân tích cơ cấu tài sản và sự biến động của tài sảnSinh viên: ... năng độc lập về tài chính của doanhnghiệp là tốt.*Hệ số cơ cấu nguồn vốn (tỷ suất tự tài trợ) :Tỷ suất tự tài trợ là chỉ tiêu tài chính đo lờng sự góp vốn chủ sở hữu trongtổng số vốn hiện có...
 • 47
 • 531
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tân long

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tân long

Kinh tế - Thương mại

... tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu1.1 Khái quát về tài chính và hoạt động quản lí tài chính trong doanh nghiệp1.1.1. Khái niệm về tài chính: Tài chính. Tài chính đợc hiểu theo một số nghĩa ... phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu.Chơng 2: Thực trạng phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại công ty.Chơng 3: Biện pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính. Chơng ... tích đầy đủ những nhóm chỉ tiêu căn bản trong phân tích tài chính, nhng trong từng nhóm chỉ tiêu cụ thể công ty vẫn còn bỏ sót một số chỉ tiêu quan trọng nh trong nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt...
 • 46
 • 471
 • 0

Xem thêm