đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc của tập đoàn các giống lúa nếp địa phương

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương

Nông - Lâm - Ngư

... chia lúa s m lúa mu n ho c lúa Xuân lúa Mùa Vi t Nam ñã t lâu hình thành v lúa v lúa Xuân v lúa Mùa, lúa Xuân sinh trư ng v ðông Xuân có n n nhi t ñ th p nên th c t th i gian sinh trư ng c a lúa ... 35 3.3 Phương pháp nghiên c u 36 3.3.1 Phương pháp kh o sát t p ñoàn gi ng lúa n p ñ a phương 36 3.3.2 Phương pháp lây nhi m ñánh giá kh kháng b nh b c nhân t o………………… 44 3.3.3 Phương ... ng - Tính kháng ngang (horizontance resistance) ñư c g i tính kháng toàn ph n, tính kháng ñ ng nh t, tính kháng ña gen… S khác gi a tính kháng ngang tính kháng d c: Tính kháng d c Tính kháng ngang...
 • 131
 • 893
 • 2

khóa luận Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc của một số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 tại Gia Lâm- Hà Nội

khóa luận Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của một số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 tại Gia Lâm- Hà Nội

Nông học

... tài Khảo sát đặc điểm nông sinh học tập đoàn mẫu giống lúa nếp cẩm nghiên cứu Đánh giá khả kháng bệnh bạc tập đoàn lúa nếp cẩm Tuyển chọn số mẫu giống triển vọng có phẩm chất tốt, khả kháng bạc ... thành suất khảo sát khả kháng bệnh bạc tập đoàn lúa nếp cẩm địa phương nhằm mục đích chọc lọc mẫu giống có suất phẩm chất tốt kháng bệnh bạc để làm vật liệu khởi đầu cho trình chọn tạo giống 2.1 ... dung nghiên cứu Đánh giá khả kháng bệnh bạc mẫu giống nếp cẩm địa phương Đánh giá số tính trạng nông sinh học của tập đoàn nếp cẩm nghiên cứu Đánh giá khả kháng số loại sâu bệnh đồng ruộng...
 • 94
 • 647
 • 0

Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến miền Bắc Việt Nam

Khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam

Sinh học

... bệnh có độc tính khác Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu khả kháng bệnh bạc lúa tập đoàn giống lúa có chứa 2, gen tổ hợp lai nhập nội từ IRRI, từ Nhật với chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lúa phổ ... 108 CFU/ml Ngày lây bệnh: 27 - 28/ 8/2003 Đo chiều dài vết bệnh (cm) 10 lúa sau 18 ngày lây bệnh nhân tạo Đánh giá mức độ kháng bệnh (R), kháng vừa (M) nhiễm bệnh bạc (S) dòng lúa đa gen theo qui ... &ctv) Chiều dài vết bệnh (cm) Mức độ phản ứng 12 Nhiễm bệnh: S Kết nghiên cứu thảo luận Kết khảo sát mức độ kháng, nhiễm bệnh bạc 16 dòng lúa đa gen IRRI chủng...
 • 6
 • 662
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng kháng bệnh bạc của các dòng bố và các tổ hợp hợp lúa lai hai dòng mới

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng bố và các tổ hợp hợp lúa lai hai dòng mới

Y dược - Sinh học

... c lúa [7] ð phòng tr b nh b c lúa, bi n pháp như: canh tác, hoá h c , bi n pháp ch n gi ng kháng b nh ñư c coi t i ưu nh t ð ch n t o thành công gi ng lúa lai kháng b nh b c c n có ngu n gen kháng ... kh kháng b nh b c c a dòng b t h p lúa lai hai dòng m i ” 1.2 M C ðÍCH VÀ YÊU C U 1.2.1 M c ñích - ðánh giá dòng mang gen kháng b nh b c t p ñoàn dòng, gi ng lúa s d ng ñ nghiên c u - ðánh giá ... nhiên, su t c a lúa lai tăng nhi u su t c a lúa thu n [4] Phương pháp bón ñ m c i ti n m c 60 kgN/ha làm tăng su t c lúa lai lúa thu n (5,2-7,5 t /ha) Tuy nhiên, m c 120 kgN/ha phương pháp c i...
 • 141
 • 531
 • 0

Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến miền Bắc Việt Nam pot

Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam pot

Báo cáo khoa học

... khả kháng bệnh bạc lúa tập đoàn giống lúa có chứa 2, gen tổ hợp lai nhập nội từ IRRI, từ Nhật với chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lúa phổ biến miền Bắc Việt Nam có ý nghĩa cho chơng trình chọn tạo giống ... 108 CFU/ml Ngày lây bệnh: 27 - 28/ 8/2003 Đo chiều dài vết bệnh (cm) 10 lúa sau 18 ngày lây bệnh nhân tạo Đánh giá mức độ kháng bệnh (R), kháng vừa (M) nhiễm bệnh bạc (S) dòng lúa đa gen theo qui ... &ctv) Chiều dài vết bệnh (cm) Mức độ phản ứng 12 Nhiễm bệnh: S Kết nghiên cứu thảo luận Kết khảo sát mức độ kháng, nhiễm bệnh bạc 16 dòng lúa đa gen IRRI chủng...
 • 7
 • 552
 • 1

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng kháng bệnh bạc của các dòng bố mẹ lúa lai

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng bố mẹ lúa lai

Nông - Lâm - Ngư

... pháp ch n gi ng lúa kháng b nh b c Phương pháp ch n gi ng kháng b nh b c ph bi n quan tr ng nh t cho ñ n phương pháp lai h u tính Phương pháp ti n hành lai gi a gi ng có ch a gen kháng, sau ñó ... C ng s (1992) ñã chuy n gen kháng t lúa d i vào lúa tr ng (d n theo K.S.Lee c ng s ) B ng cách lai t bào tr n gi a lúa tr ng Oryzae sativa L v i ngu n cho gen kháng lúa d i Oryzae meyeriana, Cheng-qui ... ng lúa lai kháng b nh b c T th c ti n trên, ti n hành ñ tài: “Nghiên c u kh kháng b nh b c c a dòng b m lúa lai.” 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích - Xác ñ nh kh kháng b nh b c c a dòng b m lúa...
 • 117
 • 525
 • 0

xác định mật độ, lượng đạm bón phù hợp và khả năng kháng bệnh bạc của giống lúa tbr225 tại thái bình

xác định mật độ, lượng đạm bón phù hợp và khả năng kháng bệnh bạc lá của giống lúa tbr225 tại thái bình

Công nghệ - Môi trường

... Page 24 Giống yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh phát triển bệnh bạc Các giống lúa cũ, lúa địa phương nhiễm bệnh nhẹ so với giống lúa nhập nội có thời gian sinh trưởng ngắn Bệnh bạc lúa trở nên phổ ... phú Tập đoàn giống lúa địa phương thường mang nhiều đặc tính quý khả chống chịu với điều kiện bất thuận sâu bệnh hại, khả kháng bệnh nhà chọn giống đặc biệt quan tâm Đây nguồn cung cấp gen kháng ... phương thức sản xuất tiên tiến, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dùng giống lúa mới, giống lúa ưu lai, giống lúa cao sản, giống lúa thích nghi với điều kiện đặc biệt vùng, giống lúa...
 • 119
 • 814
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 5 tại thái nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 5 tại thái nguyên

Nông học

... hạn chế, nhập nội phương pháp tạo giống nhanh hiệu Để chọn giống nhập nội tốt, phù hợp với địa phương việc khảo nghiệm tìm hiểu khả sinh trưởng, khả chống chịu suất chất lượng giống vùng sinh thái ... nghiệm để đánh giá khả chống chịu sâu bệnh giống làm sở cho trình chọn tạo giống tiến hành theo dõi diễn biến sâu hại Kết trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Mức độ nhiễm sâu bệnh khả chống đổ giống cao ... quan trọng đánh giá ưu hiệu giống Sự biểu khả thích ứng giống thể suất Kết đánh giá suất giống cao lương tham gia thí nghiệm trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Năng suất hàm lượng đường giống cao lương...
 • 45
 • 1,037
 • 0

Đánh giá độ thuần, khả năng kháng bệnh bạc lá, đạo ôn, rầy nâu và chất lượng các dòng g2 bốn giống lúa nếp đèo đàng, lúa tẻ khẩu dao, ble châu và pude bằng chỉ thị phân tử DNA

Đánh giá độ thuần, khả năng kháng bệnh bạc lá, đạo ôn, rầy nâu và chất lượng các dòng g2 bốn giống lúa nếp đèo đàng, lúa tẻ khẩu dao, ble châu và pude bằng chỉ thị phân tử DNA

Nông - Lâm - Ngư

... th STS phương th c ch n gi ng nh marker phân t Lúa tr ng indica th hi n tính kháng r y nâu t t lúa tr ng japonica Có 26 gen kháng ch l c ñư c xác nh n có t lúa tr ng lúa hoang Các loài lúa hoang ... qu ñánh giá dòng c a gi ng t Ble châu 43 4.1.4 K t qu ñánh giá dòng c a gi ng t Kh u dao 43 4.3 K t qu ñánh giá kh kháng b nh b c lá, ñ o ôn r y nâu 45 4.3.1 K t qu ñánh giá kh kháng b ... ng 2.1.3 Các hư ng s d ng ngu n gen ñ a phương Các gi ng ñ a phương ñư c hình thành trình ch n l c t nhiên nhân t o lâu dài ñi u ki n ñ a phương Các ñ c ñi m b n c a gi ng qu n th ñ a phương là:...
 • 86
 • 524
 • 0

Khảo sát đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng kháng bệnh bạc nguồn gen các lúa nếp bằng chỉ thị phân tử DNA

Khảo sát đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng kháng bệnh bạc lá nguồn gen các lúa nếp bằng chỉ thị phân tử DNA

Nông - Lâm - Ngư

... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - MAI TH HƯƠNG KH O SÁT ðÁNH GIÁ NĂNG SU T, CH T LƯ NG VÀ KH NĂNG KHÁNG B NH B C NGU N GEN CÁC LÚA N P B ... u chung v lúa, lúa n p 2.1.1 Ngu n g c lúa, lúa n p 2.1.2 M t s tính tr ng nông sinh h c ñ c trưng c a lúa t lúa n p 2.1.3 Phân lo i lúa 2.2 Tình hình s n xu t, nghiên c u ch n t o lúa n p th ... mùi thơm lúa t lúa n p Mùi thơm c a lúa m t nh ng ñ c ñi m quan tr ng Các nhà ch n t o gi ng lúa ñã s d ng nhi u phương pháp khác ñ ñánh giá (Nguy n Th Lang Bùi Chí B u, 2006) b ng phương pháp...
 • 109
 • 272
 • 0

Khảo sát các dòng lúa bố, mẹ và tổ hợp lai có khả năng kháng bệnh bạc

Khảo sát các dòng lúa bố, mẹ và tổ hợp lai có khả năng kháng bệnh bạc lá

Khoa học tự nhiên

... ng b t d c ñ c ng d ng s n lúa xu t lúa lai 12 2.6 Nghiên c u b nh b c lúa 21 2.7 Các phương pháp ch n t o dòng EGMS 29 2.8 Tiêu chu n c a dòng EGMS t t 30 2.9 ðánh giá kh k t h p c a dòng b m ... lúa [8], ñ phòng tr b nh b c lúa, bi n pháp như: canh tác, hoá h c… bi n pháp ch n gi ng kháng b nh ñư c coi t i ưu nh t, ñ ch n t o thành công gi ng lúa lai kháng b nh b c c n có ngu n gen kháng ... a lúa lai có th xem cu c cách m ng xanh l n th nông nghi p Lúa lai ñã làm tăng ñáng k t ng s n lư ng lương th c toàn th gi i Vi t Nam lúa lai ñã phát tri n m nh m nh ng năm g n ñây Năng su t lúa...
 • 159
 • 371
 • 0

khảo sát chất lượng và khả năng kháng bệnh bạc tập đoàn các mẫu giống lúa nếp mới thu thập bằng chỉ thị phân tử

khảo sát chất lượng và khả năng kháng bệnh bạc lá tập đoàn các mẫu giống lúa nếp mới thu thập bằng chỉ thị phân tử

Nông học

... sát, đánh giá chất lượng - Khảo sát, đánh giá gen mùi thơm - Khảo sát khả kháng bệnh bạc khả mang gen kháng bạc Xa4, xa5, Xa7 tập đoàn mẫu giống lúa nếp - Tuyển chọn số mẫu giống triển vọng để khảo ... “Khảo sát chất lượng khả kháng bệnh bạc tập đoàn mẫu giống lúa nếp thu thập thị phân tử” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Khảo sát đặc điểm nông sinh học tập đoàn giống lúa nghiên cứu - Khảo ... nhiễm bệnh bạc nghiêm trọng, giống lúa cũ, lúa địa phương nói chung giống miễn dịch với bệnh bạc lá, mức độ kháng bệnh có khác Phần lớn giống lúa mới, thấp cao cây, to bản, thời gian sinh trưởng...
 • 87
 • 748
 • 0

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương và các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương và các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần

Thạc sĩ - Cao học

... ñánh giá khả kháng /nhiễm bệnh mốc sương lai soma dòng /giống khoai tây bố mẹ phương pháp lây nhiễm nhân tạo ñơn tách rời 3.2.2 48 Kết ñánh giá khả kháng/ nhiễm bệnh mốc sương các lai soma dòng/ giống ... ñặc tính kháng bệnh mốc sương ñã mở triển vọng mẻ khả thi cho công chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh mốc sương ñang có nhiều khó khăn Các nhà khoa học ñã có tay nguồn vật liệu kháng bệnh mốc ... mồi kháng bệnh mốc sương 57 3.4 Kết ñánh giá tính trạng nông sinh học lai soma dòng /giống khoai tây bố mẹ 3.4.1 60 Kết ñánh giá khả sinh trưởn, phát triển, khả cho chọn lọc, hoa lai soma dòng/giống...
 • 94
 • 437
 • 0

phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc phục vụ chọn tạo giống lúa lai ba dòng

phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ chọn tạo giống lúa lai ba dòng

Tiến sĩ

... ñược thời gian tạo giống 1.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG LÚA KHÁNG BỆNH BẠC 1.4.1 Chọn giống kháng bệnh bạc lúa Trung Quốc + Chọn giống lúa kháng bệnh bạc Chọn tạo giống kháng thuộc loài ... bạc lúa 24 1.3.6 Ứng dụng thị phân tử nghiên cứu gen kháng bệnh bạc 24 1.4 Tình hình nghiên cứu chọn giống lúa kháng bệnh bạc 25 1.4.1 Chọn giống kháng bệnh bạc lúa Trung Quốc 25 1.4.2 Chọn giống ... bệnh bạc 55 2.8 Chỉ thị DNA sử dụng ñể phát gen trì, phục hồi CMS 58 3.1 ðánh giá khả kháng bệnh bạc mẫu giống lúa chứa gen Xa4 lây nhiễm nhân tạo 3.2 ðánh giá khả kháng bệnh bạc mẫu giống lúa...
 • 187
 • 208
 • 0

đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả năng kết hợp và tính kháng bệnh bạc của một số dòng tgms mới

đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả năng kết hợp và tính kháng bệnh bạc lá của một số dòng tgms mới

Nông - Lâm - Ngư

... phòng trừ bệnh bạc 26 2.5.8 Các phương pháp ñánh giá tính kháng bệnh bạc 27 2.5.9 Sự di truyền tính kháng bệnh bạc .28 2.5.10 Tình hình chọn tạo sử dụng giống kháng bệnh bạc 30 ... tạo giống nòi kháng bệnh bạc phục vụ cho nông nghiệp 2.5.10 Tình hình chọn tạo sử dụng giống kháng bệnh bạc Chương trình chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc ñược bắt ñầu Nhật Bản năm 1923 giống lúa ... tạo giống trồng kháng bệnh [2] Việc nghiên cứu sử dụng gen kháng bệnh ñã có nhiều thành công nhiều loại trồng, ñặc biệt lúa Các nhà khoa học ñã tạo nhiều giống lúakhả kháng bệnh ñạo ôn, bệnh...
 • 166
 • 272
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết trầu và điịnh hướng sử dụng

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng

Y dược - Sinh học

... sáng ấu trùng tôm, bệnh hoại tử cục giáp xác, bệnh xuất huyết lở loét số cá biển Một số bệnh khác nh, gây bệnh ấu trùng động vật thân mềm, gây bệnh đờng ruột, bệnh hoại tử gan giáp xác Trong số ... bình, đánh giá tốc độ tăng trởng cá thời điểm nuôi khác - Đo chiều dài cá thớc đo ml - Cân khối lợng cá cân điện tử 34 + Giá trị trung bình: = X Trong đó: X n n X i i =1 : Giá trị trung bình X : Giá ... trọng để đánh giá chất lợng thức ăn, tiêu môi trờng, có phù hợp với đối tợng nuôi hay không 3.3.3.1 ảnh hởng chế phẩm tăng trởng chiều dài cá Rô phi thí nghiệm Để xác định đợc khả tăng trởng chiều...
 • 68
 • 547
 • 0

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn pseudomonas spp gây bệnh lở loét trên cá bông bớp (bostrichthys sinensis)

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn pseudomonas spp gây bệnh lở loét trên cá bông bớp (bostrichthys sinensis)

Nông - Lâm - Ngư

... hành đề tài Đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Pseudomonas spp gây bệnh lở loét cá Bống bớp (Bostrichthys sinensis) ” Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả kháng vi khuẩn ... bớp…Trong giới Việt Nam chưa có công bố cụ thể đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược bệnh lở loét cá Bống bớp vi khuẩn Pseudomonas spp Bởi người nuôi biết dựa vào kinh nghiệm để chữa ... năm 1972 - 1973, bệnh lở loét phát cá Lóc An Giang Đồng Tháp Năm 1975, bệnh lở loét thấy xuất Đồng Bằng sông Cửu Long với mức độ nhẹ đến năm 1983 bệnh bùng nổ thành dịch Bệnh lở loét cá lan rộng...
 • 65
 • 572
 • 0

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn streptococcus sp gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi vằn ( oreochromis niloticus) luận văn thạc sĩ sinh học

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn streptococcus sp gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi vằn ( oreochromis niloticus) luận văn thạc sĩ sinh học

Y dược - Sinh học

... tác nhân gây bệnh nhiều đối tượng khác Trong có cá rô phi vằn với loại bệnh thường gặp bệnh xuất huyết vi khuẩn Streptococcus sp gây nên Trên sở đó, tiến hành đề tài Đánh giá khả kháng khuẩn ... gây bệnh: Giống Streptococcus gồm nhiều nhóm khác nhau, có khả gây bệnh người, động vật số loài cá người, 90% bệnh nhiễm khuẩn Streptococcus, như: bệnh tinh hồng nhiệt, viêm họng, viêm thận, bệnh ... Rahman, MBR Chowdhury nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng thuốc kháng sinh loại thảo dược số loại vi khuẩn gây bệnh phổ biến cá Thí nghiệm tiến hành với loại thuốc kháng sinh là: CFCIN (Cipro floxacin),...
 • 35
 • 755
 • 2

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN GÂY BỆNH TIÊU CHẢY LỢN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN GÂY BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN

Báo cáo khoa học

... bi n b ng phương pháp khác khác Khi th nhi m kh kháng khu n c a t i sau ch bi n b ng phương pháp khác cho th y, d ch ép t i tươi có kh kháng m nh nh t v i S.aureus, b t t i có s c kháng y u nh ... g ng khô Các báo cáo trư c ñó cho th y h p ch t monoterpen có kh kháng khu n t t h p ch t sesquiterpene Các h p ch t hydrocarbon có kh kháng khu n y u h p ch t oxygenated Th nhi m kh kháng khu ... s li u b ng phương pháp so sánh phương sai m t nhân t (ANOVA One Way) ph n m m Minitab 16 K t qu th o lu n 3.1 Kh kháng khu n c a m t s lo i th o dư c d ng tươi K t qu kh o sát kh kháng khu n...
 • 5
 • 389
 • 0

Xem thêm