đánh giá kết quả công việc của nhân viên

đánh giá thực hiện công việc của nhân viên bảo vệ big c long biên

đánh giá thực hiện công việc của nhân viên bảo vệ big c long biên

Kinh tế - Quản lý

... việc đánh giá thực hiện công việc kết thúc hoặc có thể thực hiện công việc nhiều lần trong suốt quá trình đánh giá thực hiện công việc của nhân viên. II. Nôi dung đánh giá thực hiện công việc. 1. ... đến công việc cần thiết phải có của một nhân viên. Hầu hết mọi nhân viên đều mong muốn biết được các nhận xét, đánh giá của người chỉ huy, lãnh đạo về kết quả thực hiện công việc của mình .Đánh ... vấn đánh giá để cung cấp cho nhân viên về kết quả đánh giá và đưa ra những nhận xét, phương hướng cho nhân viên của mình để cải tiến công việc theo hướng tốt hơn trong tương lai. Đồng thời nhân...
 • 10
 • 2,996
 • 13

  Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam.

  Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam.

  Thạc sĩ - Cao học

  ... đạt hiệu quả tốt. 1.2.4 Kết quả làm việc của nhân viên: Kết quả công việc đ-ợc đánh giá trên các tiêu chí sau: Mức độ hoàn thành công việc, chính là kết quả công việc so với mục tiêu đặt ... tả công việc đà đ-ợc hiệu chỉnh và kết quả làm việc của nhân viên. Tác giả quyết định chỉ lựa chọn nghiên cứu một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên dựa trên nền tảng của ... tác động của các yếu tố này đến kết quả làm việc của nhân viên. Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm: 1. Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên tại công ty...
  • 140
  • 989
  • 5

   Đánh giá kết quả công tác của hội đồng quản trị công ty năm 2011 tại công ty cổ phần Portserco

   Đánh giá kết quả công tác của hội đồng quản trị công ty năm 2011 tại công ty cổ phần Portserco

   Tài liệu khác

   ... TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ◊◊◊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁCCỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM ... quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc tổ chức thực hiện thông qua các Nghị quyết của các cuộc họp định kỳ và đột xuất, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả và ... thực tế của Công ty, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 thể hiện trên các nội dung sau:I/ Tổ chức các cuộc họp HĐQT và các q uyết định của HĐQT...
   • 3
   • 440
   • 0

    Đánh giá kết quả công tác của hội đồng quản trị công ty 2010 tổng công ty hàng hải việt nam

    Đánh giá kết quả công tác của hội đồng quản trị công ty 2010 tổng công ty hàng hải việt nam

    Tài liệu khác

    ... CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCOĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ◊◊◊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁCCỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2010 Trong năm qua Hội đồng quản trị đã tiến hành ... động phù hợp với từng thời kỳ, đồng thời đánh giá các kết quả đã đạt được làm cơ sở cho kế hoạch công việc tiếp theo. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 thể hiện trên các nội dung ... tổ chức, nhân sự phục vụ cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế của Công ty.Tuy nhiên còn một số hạn chế trong công tác điều hành của Giám đốc Công ty...
    • 3
    • 461
    • 0

     12 Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên Công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam

     12 Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên Công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam

     Quản trị kinh doanh

     ... hiện tại của công ty đạt hiệu quả tốt. 1.2.4 Kết quả làm việc của nhân viên: Kết quả công việc đ-ợc đánh giá trên các tiêu chí sau: Mức độ hoàn thành công việc, chính là kết quả công việc so ... t-ơng tác và tác động của các yếu tố trên đến kết quả làm việc của nhân viên. Từ đó giúp cho công ty đề ra các giải pháp giúp ổn định và nâng cao kết quả làm việc của nhân viên. 20 niềm tin ... kết quả làm việc của nhân viên: Yếu tố kết quả làm việc của nhân viên đ-ợc ký hiệu là KQ gồm 7 biến quan sát và đ-ợc ký hiệu từ KQ1 đến KQ7 (xem bảng 2.4.9). Bảng 2.4.9: Thang đo kết quả...
     • 140
     • 761
     • 0

      Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CDDSPTW

      Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CDDSPTW

      Thạc sĩ - Cao học

      ... DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT VÀ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ WEBSITE TMĐT4.1 Môi trường xây dựng công cụ đánh giá 4.4.1 Nền tảng xây dựng công cụ Việc xây dựng công cụ đánh giá ... kết quả theo giá trị xác suất cho từng nút đặc tính của mô hình và đồng thời đưa ra giá trị đánh giá cho nút chất lượng tổng thể của hệ thống.Cách thứ hai đó là sử dụng mô hình để đánh giá ... để đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm nhưng có thể dựa vào những khía cạnh đặc trưng của nó để áp dụng đánh giá sản phẩm chất lượng phần mềm. Mô hình ISO/IEC 9126 sử dụng cho việc đánh giá...
      • 64
      • 768
      • 3

       Đánh giá kết quả công việc

       Đánh giá kết quả công việc

       Cao đẳng - Đại học

       ... nhận kết quả công việc  Người giữ vị trí công việc/ đại diệnnhóm ghi nhận kết quả thực hiện. Cuối kỳ lập bản tổng hợp kết quả công việc của cá nhân.  Chuyển cấp trên xác nhận kết quả công việc ... Quy trình Đánh giá kết quả công việc? 4. Xác định tồn tại & cảitiến việc thực hiện2. Ghi nhận kết quả công việc Bản mô tả CVMT-CT của Cty, phòng3.1. Xem xét kết quả công việc 1. Thiết ... Quy trình Đánh giá kết quả công việc? 4. Xác định tồn tại & cảitiến việc thực hiện2. Ghi nhận kết quả công việc Bản mô tả CVMT-CT của Cty, phòng3.1. Xem xét kết quả công việc 1. Thiết...
       • 10
       • 1,116
       • 3

        GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY INTERNATIONAL SOS VIỆT NAM

        GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY INTERNATIONAL SOS VIỆT NAM

        Quản trị kinh doanh

        ... với công việckết quả thực hiện công việc của nhân viên trong công ty. 4.1 Thực tiễn mức độ thỏa mãn với công việc tại công ty International SOS Vietnam và kết quả thực hiện công việc: ... đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên, từ đó giúp cho ban lãnh đạo công ty International SOS Việt Nam đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện công việc của nhân viên công ... dụng chỉ số KPI (Key Performance Indicator) vào việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Suminder Kaur, Rahul Sharma, Richa Talwar,...
        • 12
        • 692
        • 4

         Biện pháp quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường cao đẳng du lịch hà nội

         Biện pháp quản lý công tác kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường cao đẳng du lịch hà nội

         Khoa học xã hội

         ... của kiểm tra - đánh giá và kiểm tra đánh giá kết quả học tập. - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá và quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên ... về kiểm tra - đánh giá và kiểm tra - đánh giá kết quả học tập. Chƣơng 2: Thực trạng công tác kiểm tra - đánh giá và quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường ... 2.3.2 Đánh giá chung, nguyên nhân 2.3.2.1 Đánh giá chung: * Điểm mạnh về quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập * Hạn chế về quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập...
         • 26
         • 1,226
         • 13

          Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương

          Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương

          Thạc sĩ - Cao học

          ... từ kết quả nghiên cứu của đề tài- Làm rõ thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CĐSPTƯ- Đưa ra một số khuyến nghị/giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đánh giá kết ... triển đánh giá giáo dục hiện nayMở rộng phạm vi đánh giá Như trên đã trình bày từ trước những năm 60 của thế kỉ này, đa số đánh giá đều nhằm vào việc đánh giá việc học tập của học sinh, sinh viên ... đánh giá kết quả học tập của sinh viên để đo năng lực của thí sinh so với độ khó của câu hỏi. Hơn nữa qua phương pháp còn đánh giá tính khả thi cũng như hiệu quả của nó trong việc ĐGKQHT của...
          • 157
          • 1,886
          • 7

           Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp

           Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp

           Trung học cơ sở - phổ thông

           ... chuẩn).1.2.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: Đánh giá ở các trường trung học chuyên nghiệp bao gồm đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết (kÕt qu¶?).1 .Đánh giá tiến trình: gồm đánh giá thường ... xuất hướng vào việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên, gắn chất lượng đánh giá kết quả học tập với việc nâng cao chất lượng đào tạo.1.4.3.2.Nguyên tắc hiệu quả: Nguyên ... TIỄN2.1.Chủ trương đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. - Năm 1994, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trắc nghiệm....
           • 86
           • 912
           • 5

            giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan

            giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan

            Cao đẳng - Đại học

            ... chuẩn).1.2.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: Đánh giá ở các trường trung học chuyên nghiệp bao gồm đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết (kết quả? ).1 .Đánh giá tiến trình: gồm đánh giá thường ... chất lượng và hiệu quả công việc .1.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 1.2.2.1.Học tập và kết quả học tập (KQHT):Học tập xét về bản chất là hoạt động liĩnh hội của người học dưới ... tháng 08 năm 2007, có quy định việc đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trắc nghiệm. 2.2.Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nhiệm...
            • 87
            • 1,085
            • 5

             Xây dựng chương trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng kỳ học,năm học

             Xây dựng chương trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng kỳ học,năm học

             Kĩ thuật Viễn thông

             ... Sinh viên Tác nhân Tổng hợp kết quả tự đánh giá SV Giáo viên quản sinh =Tổng kết đưa ra đánh giá chung Giáo viên quản sinh =Cập nhật đánh giá của hội đồng Bản đánh giá hội đồng Hồ sơYêu cầu ... tự đánh giá SVnm1m3.5 Mô hình quan hệ15Y/c báo cáo BTBáo Kq đánh giá Báo cáo BT Báo Kq đánh giá Bản tự đánh giá Danh sách SVBáo Kq đánh giá Báo Kq đánh giá Báo Kq đánh giá Kết quả ... Tổ công tác sinh viên để việc theo dõi đánh giá rèn luyện đạt kết quả tốt . Thông tin Sinh viên sẽ được Tổ công tác Sinh viên lưu lại để tiến hành theo dõi, đành giá quá trình rèn luyên của...
             • 18
             • 1,013
             • 5

              Xem thêm