đánh giá kết quả công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư của một số dự án khi nhà nước thu hồi đất đai trên địa bàn thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

đánh giá kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của một số dự án khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc”

đánh giá kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định của một số dự án khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị phúc yên, tỉnh vĩnh phúc”

Thạc sĩ - Cao học

... đề bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất vấn đề có tính “thời sự” Vì vậy, việc thực đề tài: Đánh giá kết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định số dự án Nhà nước thu hồi đất địa ... - hội thị Phúc Yên + Tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn thị Phúc Yên + Đánh giá kết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định dự án: Dự án xây dựng khu đô thị phường Xuân Hoà; Dự ... thực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất dự án: - Dự án xây dựng khu đô thị phường Xuân Hoà, thị Phúc Yên - Dự án hồ chứa nước Lập Đinh Ngọc Thanh, thị Phúc Yên...
 • 87
 • 619
 • 3
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của một số dự án tại huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định của một số dự án tại huyện vũ quang, tỉnhtĩnh

Thạc sĩ - Cao học

... tái ñ nh 3.3.3 ðánh giá v m t: ñ i s ng, lao ñ ng, vi c làm c a ngư i dân thu c d án 3.3.4 ð xu t phương án, gi i pháp nh m th c hi n t t công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu ... ðánh giá k t qu th c hi n d án (ñánh giá riêng t ng d án ñánh giá t ng h p chung c a d án) - Ti n ñ th c hi n c a d án, t l gi i phóng m t b ng - S phù h p v sách b i thư ng, h tr , tái ñ nh ... nhiên, kinh t , h i huy n Vũ Quang, t nh Hà Tĩnh .34 3.3.2 ðánh giá k t qu th c hi n d án (ñánh giá riêng t ng d án ñánh giá t ng h p chung c a d án) .34 3.3.3 ðánh giá v m t: ñ...
 • 109
 • 811
 • 2
Luận văn tìm hiểu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của một số dự án trên địa bàn huyện thanh trì hà nội

Luận văn tìm hiểu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định của một số dự án trên địa bàn huyện thanh trì hà nội

Khoa học tự nhiên

... ng, h tr v TC Nh n c thu h i ủ t - S li u ủi u tra kh o sỏt ph i chớnh xỏc, khỏch quan v ủ m b o ủ tin c y v phản ánh tình hình thực sách bồi thờng Nh nớc thu hồi đất số dự án địa b n huyện Thanh ... s ủú ủỏnh giỏ việc thực sách bồi thờng, hỗ trợ tái định c, ủ xu t cỏc bi n phỏp v ki n ngh b Phạm vi Địa điểm nghiên cứu đề t i bao gồm 03 dự án đợc triển khai địa b n huyện Thanh Trì năm gần ... ng v n tr c ti p cỏc h b thu h i ủ t v m t s ng i liờn quan ủ n cụng tỏc gi i phúng m t b ng Phân nhóm hộ điều tra: Nhóm hộ thu hồi đất nông nghiệp v nhóm hộ thu hồi đất - Phng phỏp th ng kờ,...
 • 115
 • 583
 • 0
đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

Nông - Lâm - Ngư

... Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện LậpThạch, tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Đánh ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM VĂN HÒA ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬPTHẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC ... - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội huyện Lập Thạch - Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai huyện Lập Thạch - Đánh giá kết công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định...
 • 104
 • 950
 • 1
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kinh tế - Thương mại

... hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất - Hỗ trợ để ổn định sản xuất đời sống khu tái định Khái niệm tái định Khi Nhà nước thu hồi đất ... phương án bồi thường, hỗ trợ tái định tốt Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định giải phóng mặt góp phần tạo niềm tin dân chúng quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai Thực tốt công tác bồi thường, hỗ ... khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế III Quy định chung bồi thường, hỗ trợ tái định thu hồi đất đai Bồi thường 1.1 Yêu cầu chung Các sách bồi thường, hỗ trợ tái định thu hồi đất...
 • 67
 • 2,572
 • 10
Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hậu sinh kế khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định và hậu sinh kế khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

Thạc sĩ - Cao học

... Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang” Mục tiêu đề tài Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất số dự án nhằm tìm ưu điểm, thu n ... thực thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định dự án 47 3.2.3 Các nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định dự án 47 3.2.3.1 Đối tượng, điều kiện bồi thường, hỗ trợ ... sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang Trên sở đề xuất giải pháp kiến nghị góp phần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định...
 • 102
 • 400
 • 2
Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay ( Nghiên cứu trường hợp tại Phường Dương Nội và Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội )

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay ( Nghiên cứu trường hợp tại Phường Dương Nội và Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội )

Khoa học xã hội

... trí đất bị thu hồi Chính sách hội đất đai địa phương Việc bồi thường, hỗ trợ tái định -Quá trình thu hồi đất -Việc bồi thường, hỗ trợ -Chính sách tái định luận hội việc bồi thường, ... đất ở, nhà khác địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, bồi thường đất nhà ở; Trường hợp nhu cầu bồi thường đất nhà ở, Nhà nước bồi thường tiền 29 (2) Trường hợp đất ở, nhà địa bàn xã, ... phủ bồi thường, hỗ trợ tái định NN thu hồi đất tái định giải thích : Người sử dụng đất NN thu hồi đất theo quy định Nghị định mà phải di chuyển chỗ th́ì bố trí tái định hình thức sau: bồi...
 • 114
 • 477
 • 1
Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 2010 đến 2011)

Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 2010 đến 2011)

Kinh tế

... án bồi thường hỗ trợ tái định - Bước 7: + Lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định + Thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định + Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định ... đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất giải khi u nại đất đai 23  Một số quy định sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà ... thực qui định, sách Nhà nước công tác bồi thường, GPMB 75 3.2.4 Đánh giá phương án thu hồi, bồi thường, GPMB dự án 76 3.2.5 Đánh giá tiến độ thực công tác GPMB dự án 77 3.3 Đánh giá ảnh...
 • 107
 • 610
 • 2
Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Bất động sản

... dụng đất người dân bị thu hồi Nhà nước bồi thường thiệt hại Vậy Bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất ’ ... dân, đánh giá theo phiếu điều tra 27 - Các sách hỗ trợ Nhà nước - Đánh giá kết điều tra ý kiến người dân công tác bồi thường GPMB khu vực thực dự án 3.3.4 Đánh giá công tác giải phóng mặt tác ... thường hỗ trợ đất đai, hoa màu sách hỗ trợ đã thỏa đáng, cụ thể sau: - Giá bồi thường đất: + 37 ý kiến cho giá bồi thường đất đai phương án bồi thường sát với giá thị trường thời điểm thu hồi thoả...
 • 61
 • 918
 • 0
Đánh giá thực trạng công tác bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại một số dự án trân địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại một số dự án trân địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... ñ nh cư, thi t k , di n tích t ng lô ñ t, h , giá ñ t, giá nhà tái ñ nh cư; D ki n b trí h vào tái ñ nh + Ưu tiên tái ñ nh t i ch cho ngư i b thu h i ñ t t i nơi có d án tái ñ nh cư, ưu ... s d y ngh - H tr ngư i ñang thu nhà không thu c s h u nhà nư c: H gia ñình, cá nhân thu nhà không ph i nhà thu c s h u nhà nư c Nhà nư c thu h i ñ t ph i phá d nhà , ph i di chuy n ch ñư c ... thư ng, h tr phương án b i thư ng, h tr tái ñ nh - Th m ñ nh phương án b i thư ng, h tr tái ñ nh c a d án: + Th m ñ nh phương án b i thư ng, h tr tái ñ nh ñ i v i d án thu h i ñ t có liên...
 • 149
 • 1,121
 • 5
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

Quản lý dự án

... trị bồi thường, hỗ trợ đất 03 dự án 10.054.866.002 đồng, đó: Dự án có mức bồi thường, hỗ trợ 5.822.033.502 đồng, Dự án có mức bồi thường, hỗ trợ 3.031.424.500 đồng, Dự án có mức bồi thường, hỗ trợ ... 3.6 Đánh giá giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt 3.6.1 Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt a/ Ưu điểm Công tác bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất địa bàn ... đình đất 5% thu c quản lý UBND thị trấn Tiền Hải (UBND tỉnh Thái Bình, 2005) Dự án thu hồi bồi thường đất nông nghiệp, không thu hồi đất (UBND tỉnh Thái Bình, 2007) Dự án thu hồi bồi thường đất...
 • 7
 • 2,234
 • 11
BÁO CÁO

BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH " doc

Báo cáo khoa học

... trị bồi thường, hỗ trợ đất 03 dự án 10.054.866.002 đồng, đó: Dự án có mức bồi thường, hỗ trợ 5.822.033.502 đồng, Dự án có mức bồi thường, hỗ trợ 3.031.424.500 đồng, Dự án có mức bồi thường, hỗ trợ ... 3.6 Đánh giá giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt 3.6.1 Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt a/ Ưu điểm Công tác bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất địa bàn ... đình đất 5% thu c quản lý UBND thị trấn Tiền Hải (UBND tỉnh Thái Bình, 2005) Dự án thu hồi bồi thường đất nông nghiệp, không thu hồi đất (UBND tỉnh Thái Bình, 2007) Dự án thu hồi bồi thường đất...
 • 7
 • 2,171
 • 15
Mặc định đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của một số dự án trên địa bàn huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi

Mặc định đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định của một số dự án trên địa bàn huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi

Khoa học xã hội

... vậy, bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất [9] Có loại bồi thường: Bồi thường đất bồi thường tài sản Bồi ... bị thu hồi đất để xây dựng dự án - Điều kiện để bồi thường thu hồi đất: + Nguyên tắc điều kiện bồi thường đất: Đất đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật đất đai Người bồi thường, hỗ trợ đất ... Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định trường hợp thu hồi đất ở, hỗ trợ ổn định sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tạo việc làm trường hợp thu hồi đất nông nghiệp; hỗ trợ thu hồi đất...
 • 67
 • 1,940
 • 12
Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trọng điểm tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợtái định của một số dự án trọng điểm tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Khoa học tự nhiên

... vấn đề thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ giai đoạn công nghiệp hóa – đại hóa - Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thƣờng hỗ trợ tái địnhdự án thu hồi đất địa bàn huyện ... trợ, tái địnhnhà nƣớc thu hồi đất giải khi u nại đất đai + Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 quy định quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định ... Nguyên tắc chung bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhnhà nƣớc thu hồi đất 20 1.2.4 Những nội dung sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất 22 1.2.4.1 Bồi...
 • 119
 • 970
 • 0

Xem thêm