đánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tràn khí màng phổi bằng gây dính màng phổi với iodopovidone qua ống dẫn lưu màng phổi

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tràn khí màng phổi bằng gây dính màng phổi với iodopovidone qua ống dẫn lưu màng phổi

Y khoa - Dược

... TKMP nh sau [36] TKMP tự phát nguyên phát không Khó thở liềm không khí > 2cm phim phổi có Hút khí Thành công có không Xem xét hút khí nhắc lại Thành công có không Dẫn l-u khí Thành công có ... khuyn cỏo iu tr TKMP t phỏt nguyờn phỏt TKMP tự phát thứ phát không Khó thở + tuổi >50 + liềm không khí > 2cm phim phổi Hút khí ? Thành công Dẫn l-u khí ? Thành công Nhận vào bệnh viện 24h ... có Rút ống dẫn l-u 24h sau phổi nở hoàn toàn/kiểm tra rò khí không cặp ống dẫn l-u không Hội chẩn thầy thuốc chuyên khoa hô hấp khoảng 48h ? Hút khí Hội chẩn phẫu thuật viên LN ngày sau Xem xét...
 • 102
 • 1,093
 • 6
Phẩu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát doc

Phẩu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát doc

Sức khỏe giới tính

... mô học số khối u lồng ngực v vùng trung thất bên Chơng 5: Phẫu thuật nội soi điều trị trn khí mng phổi tự phát I Bệnh trn khí mng phổi tự phát Đại cơng Trn khí mng phổi tự phát (spontanous pneumothorax) ... ngoại vi phổi sát mng phổi nội soi lồng ngựcgiá trị lớn giúp chẩn đoán phân biệt tổn thơng l lnh hay ác tính, điều m nội soi phế quản thực đợc Những vấn đề chung phẫu thuật nội soi lồng ngực ... tình trạng trn khí trung thất nặng thêm III Chỉ định v chống định phẫu thuật nội soi lồng ngực Ngy định phẫu thuật nội soi lồng ngực rộng rãi, hầu nh tất trờng hợp phẫu thuật lồng ngực, trừ số...
 • 74
 • 492
 • 2
VAI TRÒ TRÀN KHÍ MÀNG PHOI63TA1I PHÁT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC doc

VAI TRÒ TRÀN KHÍ MÀNG PHOI63TA1I PHÁT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC doc

Cao đẳng - Đại học

... lưu màng phổi – ngày, có tác giả khuyên nên can thiệp phẫu thuật sau -5 ngày Tràn khí màng phổi tự phát tái phát bên 3 Tràn khí màng phổi tự phát đối bên Tràn khí màng phổi bên lúc Tràn khí màng ... hành phẫu thuật cho bệnh nhân tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát lần đầu CT scan có hình ảnh bóng – kén khí bên tràn khí - Tiến hành phẫu thuật bên lúc bệnh nhân tràn khí màng phổi tự phát nguyên ... tái dấu hiệu cho thấy tràn khí màng phổi với áp lực (tràn khí màng phổi có van) Tràn khí màng phổi tự phát thứ phát Biểu lâm sàng nghiêm trọng nặng nề tràn khí tự phát nguyên phát Thường đe dọa...
 • 13
 • 541
 • 1
Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... 32 Bảng 3.5 Kết điều trị theo tuổi thai 33 Bảng 3.6 Kết điều trị theo tuổi xuất vàng da 34 Bảng 3.7 Kết điều trị theo vùng (mức độ) vàng da 34 Bảng 3.8 Kết điều trị theo cân ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN ... mục tiêu: Đánh giá kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ...
 • 79
 • 1,693
 • 10
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

Công nghệ thông tin

... 32 Bảng 3.5 Kết điều trị theo tuổi thai 33 Bảng 3.6 Kết điều trị theo tuổi xuất vàng da 34 Bảng 3.7 Kết điều trị theo vùng (mức độ) vàng da 34 Bảng 3.8 Kết điều trị theo cân ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN ... mục tiêu: Đánh giá kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ...
 • 79
 • 1,018
 • 1
luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

Thạc sĩ - Cao học

... 32 Bảng 3.5 Kết điều trị theo tuổi thai 33 Bảng 3.6 Kết điều trị theo tuổi xuất vàng da 34 Bảng 3.7 Kết điều trị theo vùng (mức độ) vàng da 34 Bảng 3.8 Kết điều trị theo cân ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN ... mục tiêu: Đánh giá kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ...
 • 79
 • 981
 • 2
Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004  2005

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005

Tài liệu khác

... 81,2% 19 18,8% 101 100% Số l-ợng 70 60 50 40 30 20 10 63 14 11 TNGT TNLD TNSH NAM NU Nguyên nhân Phân bố theo nguyên nhân giới Nhõn xột: - Nam cú 63 bnh nhõn (62,3%) tai nn giao thụng, 11 bnh nhõn...
 • 100
 • 3,082
 • 13
Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... [45], bi ng mch mỏc [73] 1.2.4 ng mch tựy hnh thn kinh v tnh mch da ú l cỏc ng mch tựy hnh thn kinh v tnh mch hin ngoi, tựy hnh thn kinh v tnh mch hin trong, tựy hnh thn kinh mc nng [51] Trong nhng ... chõn thỡ vt c cp mỏu bi M tựy hnh vi TM hin ngoi Khi vt c thit k na di bp chõn thỡ c cp mỏu bi c M tựy hnh vi TM, v M tựy hnh vi TK hin ngoi - Dng c: Vt c cp mỏu bi M tựy hnh vi TK hin ngoi - ... dng vt da cú cung ngoi vi da vo cỏc M tựy hnh TK v TM hin ngoi theo Nakajima H [57] (N: Nerve, V: Vein) - Dng a: Vt c cp mỏu bi c M tựy hnh TM hin ngoi v M tựy hnh vi TK hin ngoi 13 - Dng b: Khi...
 • 94
 • 673
 • 3
Luận văn đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng

Luận văn đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng

Y khoa - Dược

... 32 Bảng 3.5 Kết điều trị theo tuổi thai 33 Bảng 3.6 Kết điều trị theo tuổi xuất vàng da 34 Bảng 3.7 Kết điều trị theo vùng (mức độ) vàng da 34 Bảng 3.8 Kết điều trị theo cân ... đèn biện pháp điều trị có hiệu để điều trị vàng da tăng bilirubin tự Đã có số đề tài nghiên cứu vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh điều trị chiếu đèn Nhưng việc nghiên cứu, đánh giá cách hệ ... mục tiêu: Đánh giá kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng Bênh viện đa khoa Ninh Bình Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ...
 • 74
 • 1,442
 • 4
Đánh giá kết quả điều trị u nang ống mật chủ ở trẻ em bằng phương pháp cắt nang và nối mật ruột kiểu roux en y

Đánh giá kết quả điều trị u nang ống mật chủ ở trẻ em bằng phương pháp cắt nang và nối mật ruột kiểu roux en y

Tài liệu khác

... mật 1.9 ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT Nguyên tắc điều trị u nang OMC phẫu thuật Không điều trị điều trị nội bệnh nhân thường tử vong Tsardakas Robenett (1956) báo cáo 29 số 30 bệnh nhân không điều trị bị ... nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị nang OMC trẻ em với hai mục tiêu: 1.Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nang OMC trẻ em 2 .Đánh giá kết sớm lâu dài phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý nang ... phục hồi sau mổ ngắn phẫu thuật nội soi áp dụng điều trị bệnh nang omc số trung tâm phẫu thuật lớn giới [24,55,97,115] Tại Việt nam, số trung tâm áp dụng phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý từ năm...
 • 149
 • 852
 • 4
đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần kết hợp với phác đồ hóa chất folfiri

đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần kết hợp với phác đồ hóa chất folfiri

Y khoa - Dược

... ung thư gan nguyên phát ung thư gan thứ phát ĐNSCT thực can thiệp qua da, nội soi ổ bụng, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật bụng mở áp dụng điều trị đơn kết hợp phương pháp điều trị khác Nếu định ... trúc tương tự glucose sử dụng phổ biến chất đánh dấu sử dụng cho chụp PET/CT 22 1.6 Điều trị 1.6.1 Phẫu thuật Phẫu thuật phương pháp điều trị chủ yếu UTĐTT, bao gồm phẫu thuật triệt phẫu thuật tạm ... pháp điều trị triệt mang lại hiệu điều trị cao 20-25% bệnh nhân di gan có định phẫu thuật [54] [57] [58] [59] [67] Các bệnh nhân không phẫu thuật điều trị hóa chất toàn thân phương pháp điều trị...
 • 67
 • 781
 • 1
đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa chất trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ trị đồng thời

đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa chất trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ trị đồng thời

Tài liệu khác

... II điều trị phẫu thuật xạ trị Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp điều trị tia xạ hay phẫu thuật tùy thuộc vào nơi điều trị Khi bệnh giai đoạn không mổ được, có xu hướng điều trị chính: xạ trị ... T, N, M1 1.6 Điều trị Hiện điều trị ung thư lưỡi phẫu thuật xạ trị thường áp dụng Hóa trị thường áp dụng giai đoạn muộn Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp điều trị tia xạ hay phẫu thuật tùy thuộc ... sau phẫu thuật cắt nửa lưỡi + vét hạch cổ hóa xạ đồng thời định phẫu thuật [14],[22] 1.6.2 Xạ trị: 1.6.2.1.Xạ trị hậu phẫu: - Tại u: phẫu thuật triệt liều xạ hậu phẫu trung bình 50Gy, phẫu thuật...
 • 107
 • 854
 • 5
đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa trị trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ đồng thời tại bệnh viện k năm 2009 - 2012

đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa trị trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ đồng thời tại bệnh viện k năm 2009 - 2012

Tài liệu khác

... II điều trị phẫu thuật xạ trị Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp điều trị tia xạ hay phẫu thuật tùy thuộc vào nơi điều trị Khi bệnh giai đoạn không mổ được, có xu hướng điều trị chính: xạ trị ... T, N, M1 1.6 Điều trị Hiện điều trị ung thư lưỡi phẫu thuật xạ trị thường áp dụng Hóa trị thường áp dụng giai đoạn muộn Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp điều trị tia xạ hay phẫu thuật tùy thuộc ... nơi điều trị, Pháp viện Curie xạ trị phương pháp để điều trị ung thư lưỡi Nhưng viện phẫu thuật tai mũi họng đầu cổ Mỹ việc áp dụng phẫu thuật điều trị ung thư lưỡi biện pháp can thiệp 1.6.1 Phẫu...
 • 111
 • 542
 • 1

Xem thêm