đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hấp cấp trẻ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... IU TR SUY Hễ HP CP TR S SINH NON THNG BNG TH P LC DNG LIấN TC QUA MI TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s : 60 72 16 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: ... chuyờn khoa Nhi theo mu thng nht - Cỏc ch s cn lõm sng: + Xột nghim sinh hoỏ, huyt hc ti khoa Xột nghim Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn + Chp X.quang tim phi: ti khoa X.quang - Bnh vin a khoa Trung ... s sinh non thỏng bng th ỏp lc dng liờn tc qua mi ti khoa Nhi Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ny nhm mc tiờu: ỏnh giỏ kt qu iu tr suy hụ hp cp tr s sinh non...
 • 73
 • 2,011
 • 19
Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HẤP CẤP TRẺ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Thạc sĩ - Cao học

... IU TR SUY Hễ HP CP TR S SINH NON THNG BNG TH P LC DNG LIấN TC QUA MI TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s : 60 72 16 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: ... chuyờn khoa Nhi theo mu thng nht - Cỏc ch s cn lõm sng: + Xột nghim sinh hoỏ, huyt hc ti khoa Xột nghim Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn + Chp X.quang tim phi: ti khoa X.quang - Bnh vin a khoa Trung ... s sinh non thỏng bng th ỏp lc dng liờn tc qua mi ti khoa Nhi Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ny nhm mc tiờu: ỏnh giỏ kt qu iu tr suy hụ hp cp tr s sinh non...
 • 73
 • 1,010
 • 2
Phân loại nguyên nhân và nhận xét kết quả điều trị ban đầu suy hô hấp cấp ở trẻ em tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ương

Phân loại nguyên nhân và nhận xét kết quả điều trị ban đầu suy hấp cấp trẻ em tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ương

Tài liệu khác

... 1 Bộ giáo dục v đo tạo Bộ Y tế Trờng đại học y H Nội NGUYN QUANG HNG Phân loại nguyên nhân v nhận xét kết điều trị ban đầu suy hấp cấp trẻ em khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ơng Chuyên ... Nội Ban chủ nhi m thầy cô giáo môn Nhi trờng Đại học Y Hà Nội Ban giám đốc, phòng Kế hoạch tổng hợp khoa phòng Bệnh viện Nhi Trung ơng Ban giám đốc bệnh viện Nhi Nam Định, giúp đỡ tạo điều kiện ... nghiệp quan liên quan Với tất lòng kính trọng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Bệnh viện, Phó chủ nhi m môn Nhi trờng Đại học Y Hà Nội, Trởng khoa cấp cứu Bệnh...
 • 114
 • 866
 • 5
đánh giá hiệu quả điều trị trong 24 giờ đầu suy hô hấp cấp ở trẻ em ngoài tuổi sơ sinh

đánh giá hiệu quả điều trị trong 24 giờ đầu suy hấp cấp trẻ em ngoài tuổi sinh

Y khoa - Dược

... 24 đầu suy hấp cấp trẻ em tuổi sinh với mục tiêu: Phân loại nguyên nhân suy hấp cấp trẻ em Đánh giá hiệu điều trị 24 đầu suy hấp cấp trẻ em tuổi sinh CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1.ĐẶC ... tối đa -Thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP) : kiểu thở trợ giúp cho bệnh nhân tự thở cách giữ cho đường thở phế nang có áp lực dương suốt chu kỳ thở Chỉ định :Trong bệnh có giảm dãn nở (Compliance)phổi, ... 2 Việt Nam, Lương Thị San, Đặng Phương Kiệt( Khoa điều trị tích cựcBệnh viện Nhi trung ương) , nghiên cưú nguyên nhân gây suy hấp trẻ em cho thấy suy hấp cấp thương tổn hệ hấp chiếm...
 • 46
 • 505
 • 2
Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập trong điều trị suy hô hấp cấp tại khoa cấp cứu

Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập trong điều trị suy hấp cấp tại khoa cấp cứu

Tài liệu khác

... Bộ giáo dục đào tạo Bộ y tế Tr-ờng Đại học Y Hà Nội -Phùng nam lâm NGHIÊN CứU HIệU QUả CủA THÔNG KHí NHÂN TạO KHÔNG XÂM NHậP TRONG ĐIềU TRị SUY HấP CấP TạI KHOA CấP CứU CHUYấN ... >75: Bệnh mãn tính nặng: Cộng thêm điểm Bệnh cấp cứu hay mổ cấp cứu: Cộng thêm điểm Tng im: Các bệnh mãn tính nặng: + Xơ gan, Xuất huyết TALTM cửa + Suy tim giai đoạn IV (Phân độ NYHA) + Suy hấp ... America 1998) Yếu tố Tuổi Bệnh nhân Bệnh phối hợp Các dấu hiệu lâm sàng Nam Nữ Sống d-ỡng đ-ờng Ung thBệnh gan Suy tim xung huyết Bệnh lý mạch não Bệnh thận Rối loạn ý thức Thở > 30 l/ph HA max +30...
 • 197
 • 971
 • 14
đánh giá hiệu quả của phương pháp matxa bụng trong điều trị chậm nhu động ruột ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện nhi trung ương

đánh giá hiệu quả của phương pháp matxa bụng trong điều trị chậm nhu động ruột trẻ sinh tại bệnh viện nhi trung ương

Y khoa - Dược

... Matxa bụng phương pháp điều trị chậm nhu động ruột tiết phân hàng ngày trẻ sinh có hiệu - Matxa bụng phương pháp đơn giản, dễ thực có ý nghĩa điều trị táo bón trẻ sinh, không tốn kém, tránh ... 20/3/2012 khoa SinhViện Nhi Trung Ương 2.3 Phương pháp ngiên cứu Can thiệp lâm sàng phân nhóm có đối chứng 2.4 Cách thức tiến hành - Chọn ngẫu nhi n trẻ vào hai nhóm N1 N2, trẻ vào viện từ ... 2.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Gồm tất bệnh nhân nằm điều trị khoa sinh có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán - Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng: o Trẻ sinh hết phân su,...
 • 6
 • 687
 • 5
HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐU&ỜNG UỐNG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG CÓ SUY HÔ HẤP potx

HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐU&ỜNG UỐNG TRẺ SINH NON THÁNGSUY HẤP potx

Sức khỏe trẻ em

... suy hấp nhằm mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ÔĐM trẻ sinh non thángsuy hấp Đánh giá hiệu đóng ống động mạch Ibuprofen đường uống trẻ sinh non thángsuy ... suy hấp ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu: 51 trẻ sinh non thángsuy hấp chẩn đoán xác định ống động mạch siêu âm Doppler tim, điều trị đơn nguyên Nhi sinh, ... 43,8% KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 51 bệnh nhi non tháng ống động mạch có suy hấp, điều trị đóng ống Ibuprofen đường uống Chúng rút kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng thường gặp trẻ sinh...
 • 23
 • 1,097
 • 6
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "Thông khí cơ học với áp lực dương cuối thì thở ra trong điều trị suy hấp cáp do dập phổi" docx

Báo cáo khoa học

... Thay i khớ mỏu ng mch Bng 2: Thay i khớ mỏu trc v sau 60 phỳt th mỏy ch A/C tình trang Trớc thở máy Thở máy A/C PaO2 ( mmHg) 60 < 60 < 50 25 34 04 35 20 PaCO2 (mmHg) < 35 35 - 45 > 45 39 12 08 ... hin ca hi chng suy hụ hp cp Miller, David, J (2002) nhn mnh vic hỡnh thnh hi chng suy hụ hp cp chn thng phi khụng ch liờn quan ti din tớch phi tn thng, m cũn chu nh hng nng cỏc cht trung gian húa ... trn khớ, trn mỏu, ho mỏu, khú th, tớm tỏi, ri lon huyt ng - X quang: cú hỡnh nh nhng ỏm m ph nang xut hin gi sau tn thng, vựng thõm nhim gia tng 24 - 48 gi sau chn thng - Mc dp phi: mc nng din...
 • 6
 • 436
 • 0
Khảo sát nguyên nhân suy hô hấp cấp ở trẻ em

Khảo sát nguyên nhân suy hấp cấp trẻ em

Y khoa - Dược

... ca sinh bị suy hấp cấp nhập khoa cấp cứu chiếm tỉ lệ 45,1%, sinh đủ tháng (92 ca) 53,2% cao sinh non tháng (80 ca) 46,2%, già tháng (1 ca) 0,6% trẻ em tháng đến 15 tuổi, suy hấp ... lúc nhập viện giai đoạn trễ bệnh Do vấn đề xử trí cấp cứu bệnh nhân gặp nhi u khó khăn, khả cứu sống thấp trẻ nhập viện suy hấp cấp không sốc Theo tác giả Phạm Lê An trẻ bị suy hấp cấp kèm ... (2,8%) Nhóm nguyên nhân suy hấp cấp phổi đứng hàng đầu nhi m khuẩn huyết sinh chiếm tỷ lệ 10,9% (19 ca, n =173 ca sinh) , có bệnh phối hợp ca già tháng, ca non tháng ca đa dị tật, nguyên nhân...
 • 33
 • 1,039
 • 5
đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... sinh non tháng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2012-2013 Phân tích số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự trẻ sinh non tháng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên ... Thị Ngọc Mai, Trƣởng Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên. Cùng toàn thể cán nhân viên khoa Nhi, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi ... DO TRẺ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Nhi khoasố : 60 72 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN SƠN THÁI NGUYÊN...
 • 83
 • 1,083
 • 4
SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ LỚN ppsx

SUY HẤP CẤP TRẺ LỚN ppsx

Sức khỏe giới tính

... Suy hấp phần: PaO2 60 mmHg, SaO2 < 96% - Suy hấp toàn phần: PaO2 60 mmHg, PaCO2 49 mmHg ĐIỀU TRỊ SUY HẤP Nguyên tắc điều trị: - Thông đường thở - Cung cấp oxy - Cung cấp lượng điều trị ... công hấp: tăng nhịp thở, co kéo hấp phụ, cánh mũi phập phồng - Thở nhanh: tùy theo lứa tuổi Dưới tháng tuổi nhịp thở ≥ 60 lần/phút, từ tháng đến 12 tháng nhịp thở ≥ 50 lần/ phút, từ 12 tháng ... - Điều trị nguyên nhân gây SHH 6.1 Thông đường thở Tùy trường hợp cụ thể, thông đường thở là: - Hút đàm nhớt - Lấy dị vật - Thở khí dung: dãn phế quản - Thở khí dung: chống phù nề - Mở khí quản...
 • 7
 • 869
 • 5
KHẢO SÁT CHỈ SỐ KIỀM DƯ DỊCH NGOẠI BÀO BEecf TRONG SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ EM potx

KHẢO SÁT CHỈ SỐ KIỀM DƯ DỊCH NGOẠI BÀO BEecf TRONG SUY HẤP CẤP TRẺ EM potx

Sức khỏe giới tính

... TRONG SUY HẤP CẤP TRẺ EM TÓM TẮT Mục đích: Dùng phương pháp tiền cứu, mô tả để: -Đánh giá thay đổi BEecf trẻ bị suy hấp cấp (SHHC) khoa nhi BV NDGĐ - Điều trị rối loạn kiềm toan suy hấp ... huyết nặng Kết luận: Chỉ số BEecf có giá trị, hữu ích, nhanh chóng đánh giá điều trị toan chuyển hóa bệnh nhân nặng bị SHHC Từ khóa: Kiềm dư BEecf – Toan chuyển hóa – Suy hấp cấp * Khoa Nhi – BV ... 1994, Phân chia giai đoạn Suy hấp cấp, Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai Hà nội, tr 31 – 41 VÕ CÔNG ĐồNG 2001, Oxy liệu pháp - đánh giá lâm sàng, Cấp cứu Nhi khoa BV Nhi Đồng 2, tr – DUBOSE...
 • 51
 • 434
 • 2
đặc điểm lâm sàng và siêu âm doppler tim của cồn ống động mạch ở trẻ sơ sinh non tháng tại khoa nhi bệnh viện trung ương huế

đặc điểm lâm sàng và siêu âm doppler tim của cồn ống động mạch trẻ sinh non tháng tại khoa nhi bệnh viện trung ương huế

Y học thưởng thức

... bẩm sinh đặc biệt ống động mạch Chính thực đề tài với mục tiêu: Xác định tỷ lệ đặc điểm lâm sàng ống động mạch trẻ sinh non tháng Mô tả biến đổi hình thể huyết động tim trẻ sinh non tháng ... thổi liên tục xương đòn trái Tuy nhi n trẻ sinh nhi u trường hợp ống động mạch lớn gây rối loạn huyết động nặng lâm sàng không nghe tiếng thổi Điều dễ làm muộn chí bỏ sót chẩn đoán bệnh dẫn ... mạch bệnh tim bẩm sinh thường gặp trẻ em, đứng hàng thứ hai sau thông liên thất, bệnh chiếm khoảng từ 10% đến 15% tổng số bệnh tim nói chung [1],[5] Còn ống động mạch thường gặp trẻ sinh đẻ non, ...
 • 6
 • 451
 • 2
Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Y dược - Sinh học

... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC VŨ THỊ HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN ... cấp khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Đa nh giá kết điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp trẻ em thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... Đánh giá kết điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên , nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh...
 • 74
 • 925
 • 4
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tin quan sỏt + Ra m hụi: nhiu m hụi + Hi hp ỏnh trng ngc: qua hi bnh + Cn bc ha: qua hi bnh - Cn lõm sng: Bnh nhõn c ly mỏu tnh mch vo bui sỏng sau cú nhn n sỏng, ti khoa Húa sinh Bnh vin a khoa ... t quan trng liờn quan n vic tớnh liu l th tớch ( lng ) tuyn giỏp Cú nhiu cỏch tớnh th tớch tuyn giỏp nh: Qua thm khỏm lõm sng bng s nn v ỏnh giỏ qua kinh nghim, da vo x hỡnh TG, da vo film Xquang ... nh mỏy) b bnh Basedow nhiu hn nụng thụn ( Vit Nam thỡ ngc li) 1.3.2 Bnh sinh Cú nhiu lun thuyt khỏc v nguyờn nhõn sinh bnh ca Basedow Cú hai thuyt ln liờn quan n ngun gc sinh bnh 1.3.2.1 Ri lon...
 • 78
 • 732
 • 10
Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI ... tiêu: Đánh giá kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sinh liệu pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sinh ... da sinh Bệnh viện Saint - Paul [29] Bùi Thị Thùy Dương (2008) nghiên cứu đánh giá hiệu chiếu đèn Rạng đông ánh sáng xanh điều trị vàng da tăng bilirubin tự khoa sinh Bệnh viện Nhi Trung ương...
 • 79
 • 1,693
 • 10
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tin quan sỏt + Ra m hụi: nhiu m hụi + Hi hp ỏnh trng ngc: qua hi bnh + Cn bc ha: qua hi bnh - Cn lõm sng: Bnh nhõn c ly mỏu tnh mch vo bui sỏng sau cú nhn n sỏng, ti khoa Húa sinh Bnh vin a khoa ... t quan trng liờn quan n vic tớnh liu l th tớch ( lng ) tuyn giỏp Cú nhiu cỏch tớnh th tớch tuyn giỏp nh: Qua thm khỏm lõm sng bng s nn v ỏnh giỏ qua kinh nghim, da vo x hỡnh TG, da vo film Xquang ... nh mỏy) b bnh Basedow nhiu hn nụng thụn ( Vit Nam thỡ ngc li) 1.3.2 Bnh sinh Cú nhiu lun thuyt khỏc v nguyờn nhõn sinh bnh ca Basedow Cú hai thuyt ln liờn quan n ngun gc sinh bnh 1.3.2.1 Ri lon...
 • 78
 • 770
 • 4
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... huyt thanh, cỏc xột nghim sinh hoỏ mỏu c thc hin ti khoa sinh hoỏ bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn, cỏc xột nghim c lm vo ngy th v ngy th 21 ca t iu tr S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi ... Triu Quang Phỳ 2006 62,0 Trn Vnh Thu 2007 23,1 Nh vy cỏc kt qu nghiờn cu cú a im nghiờn cu Bnh vin Quõn i 103 63,4 Bnh vin a khoa Trung ng Hu 29,6 Bnh vin a khoa tnh Hi Dng 58,1 Bnh vin a khoa Trung ... l xung quanh hong im, xut huyt cỏc vi phỡnh mch, phự hong im - Bnh vừng mc tin tng sinh (Pre Proliferative Diabetic Retinopathy) giai on tin tng sinh bỏo trc nguy c bnh vừng mc tin tng sinh c...
 • 71
 • 1,750
 • 8
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... tin quan sỏt + Ra m hụi: nhiu m hụi + Hi hp ỏnh trng ngc: qua hi bnh + Cn bc ha: qua hi bnh - Cn lõm sng: Bnh nhõn c ly mỏu tnh mch vo bui sỏng sau cú nhn n sỏng, ti khoa Húa sinh Bnh vin a khoa ... t quan trng liờn quan n vic tớnh liu l th tớch ( lng ) tuyn giỏp Cú nhiu cỏch tớnh th tớch tuyn giỏp nh: Qua thm khỏm lõm sng bng s nn v ỏnh giỏ qua kinh nghim, da vo x hỡnh TG, da vo film Xquang ... nh mỏy) b bnh Basedow nhiu hn nụng thụn ( Vit Nam thỡ ngc li) 1.3.2 Bnh sinh Cú nhiu lun thuyt khỏc v nguyờn nhõn sinh bnh ca Basedow Cú hai thuyt ln liờn quan n ngun gc sinh bnh 1.3.2.1 Ri lon...
 • 78
 • 590
 • 1

Xem thêm