đánh giá kết quả điều trị sau khi sửa soạn ống tủy bằng hệ thống endo express trên lâm sàng

Đánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngự

Đánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngự

Y dược - Sinh học

... 3.1 ð c ñi m lâm sàng, c n lâm sàng ch ñ nh ph u thu t 39 3.1.1 ð c ñi m chung 39 3.1.2 ð c ñi m lâm sàng tràn khí màng ph i t phát nguyên phát 41 3.1.3 ð c ñi m c n lâm sàng tràn ... nh ng lý trên, th c hi n nghiên c u “ðánh giá k t qu ñi u tr tràn khí màng ph i t phát nguyên phát b ng ph u thu t n i soi l ng ng c” v i hai m c tiêu: Mô t ñ c ñi m lâm sàng, c n lâm sàng c a ... qu n t n nguy quan tr ng gây tràn khí tái phát 1.4.2 Nghiên c u v ñ c ñi m lâm sàng, c n lâm sàng 1.4.2.1 ð c ñi m lâm sàng Kh i phát c a TKMP t phát nguyên phát thư ng ñ t ng t x y lúc ngh ngơi...
 • 102
 • 521
 • 6
Đánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực

Đánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực

Thạc sĩ - Cao học

... cứu ñánh giá 28 2.4.1.Chỉ tiêu ñặc ñiểm lâm sàng, cận lâm sàng, ñịnh phẫu thuật 28 2.4.2 Các tiêu kết phẫu thuật ñiều trị 30 2.5 Kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực ñiều trị tràn ... cứu 38 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 3.1 ðặc ñiểm lâm sàng, cận lâm sàng ñịnh phẫu thuật 39 3.1.1 ðặc ñiểm chung 39 3.1.2 ðặc ñiểm lâm sàng tràn khí màng phổi tự ... 14 1.4.2 Nghiên cứu ñặc ñiểm lâm sàng, cận lâm sàng 15 1.4.3 Nghiên cứu ñịnh ñiều trị phẫu thuật nội soi lồng ngực 19 1.4.4 Nghiên cứu kết ñiều trị phẫu thuật nội soi lồng ngực.20...
 • 11
 • 269
 • 0
Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Y dược - Sinh học

... hỗ trợ điều trị tiêu chảy từ năm 2007 nhƣng chƣa có nghiên cứu đánh giá hiệu thuốc, để góp phần vào việc nghiên cứu đánh giá hiệu thuốc Hidrasec, tiến hành thực đề tài Đánh giá kết điều trị hỗ ... Ngay sau bệnh nhân uống đƣợc cho trẻ uống ORS (khoảng 5ml/kg/h), thƣờng sau 3-4 trẻ nhỏ 1-2 trẻ lớn Sau (ở trẻ nhỏ) (ở trẻ lớn) đánh giá tình trạng bệnh nhân theo bảng đánh giá sau chọn phác đồ điều ... khuẩn 1.6 Phác đồ điều trị tiêu chảy cấp thuốc hỗ trợ điều trị 1.6.1 Điều trị triệu chứng Từ năm 1978, ORS đời đƣợc WHO khuyến cáo sử dụng điều trị tiêu chảy nƣớc cấp tính Chống nƣớc cân hợp lý...
 • 74
 • 928
 • 4
Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản đoạn 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy xung hơi lithoclast

Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản đoạn 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy xung hơi lithoclast

Tài liệu khác

... tiến hành đề tài " Đánh giá kết điều trị sỏi niệu quản đoạn 1/3 phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trờn mỏy Lithoclast " nhằm mục tiêu sau: Đánh giá kết điều trị sỏi niệu quản đoạn ph ơng pháp ... chức Kém Xấu Tổng số 3.3 KẾT QUẢ TÁN SỎI 3.3.1 Kết đ t ống soi niệu quản * Đặt ống soi vào niệu quản tiếp cận sỏi không, kết sau: Bảng 3.13 Kết đặt ống soi vào niệu quản Kết Thành công Thất bại ... mảnh sau lấy Ngày nay, mỏy tỏn sỏi Lithoclast áp dụng kết hợp với nội soi niệu quản để điều trị sỏi niệu quản đoạn thấp cho hiệu cao 19 Hình Hệ thống tán sỏi nội soi ng ợc òng Ống soi niệu quản,...
 • 59
 • 576
 • 1
báo cáo y học:

báo cáo y học: "Đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp do sỏi bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi" doc

Báo cáo khoa học

... mật Kẹp Xử lý cổ túi mật 44 67,7 Buộc ch Kết 10,8 14 21,5 hợp Vị trí Trước 3,1 Trên 9,2 Sau 30 4,2 mật Trước trên5 7,7 động mạch túi (so với ống túi Sau 20 30,8 Khác 3,1 mật) Xử lý Kẹp 12 48 ... đau hạ sườn phải kết hợp t¹p chÝ y - d-îc häc qu©n sù sè 4-2009 đau hạ sườn phải với thượng vị liên quan tới tình trạng hoại tử túi mật Tuy nhiên, khác biệt chưa có giá trị thốngBảng 1: Đặc ... năm 1990 Singapore, Nhật Bản, Rẫy Mục tiêu Hồng Kông… Tại Việt nghiên cứu nhằm: Đánh Nam, phẫu thuật giá kết điều trị thực năm VTMC sỏi phẫu 1992 Bệnh viện Chợ thuật cắt túi mật nội soi * Bệnh...
 • 21
 • 647
 • 2
đánh giá kết quả điều trị rối loạn lo âu lan tỏa bằng mirtazapin bản này quan trọng hơn

đánh giá kết quả điều trị rối loạn lo âu lan tỏa bằng mirtazapin bản này quan trọng hơn

Y khoa - Dược

... - NGễ VN TUT Đánh giá kết điều trị rối loạn lo âu lan tỏa Mirtazapin LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II H NI - 2013 LI CM N Tụi xin chõn thnh cm n ng u, Ban Giỏm hiu, Phũng o to Sau i hc v B mụn ... cỏc triu chng ca bnh cỏc thi im: - T0: Thi im nhp vin - T1: Sau 01 tun iu tr - T2: Sau 02 tun in tr - T3: Sau 03 tun in tr - T4: Sau 04 tun in tr - Cụng c cn lõm sng phc v nghiờn cu: c tin hnh ... đánh giá đợc Cải thiện nhiều Cải thiện rõ rệt Cải thiện Không thay đổi Bệnh nặng thêm chút Bệnh nặng lên nhiều Bệnh tiến triển trầm trọng Điểm 26 1.3.3 ỏnh giỏ ch s hiu qu Tác dụng phụ Hiệu điều...
 • 128
 • 515
 • 0
đánh giá kết quả điều trị rối loạn lo âu lan tỏa bằng mirtazapin

đánh giá kết quả điều trị rối loạn lo âu lan tỏa bằng mirtazapin

Y khoa - Dược

... cỏc triu chng ca bnh cỏc thi im: - T0: Thi im nhp vin - T1: Sau 01 tun iu tr - T2: Sau 02 tun in tr - T3: Sau 03 tun in tr - T4: Sau 04 tun in tr - Cụng c cn lõm sng phc v nghiờn cu: c tin hnh ... đánh giá đợc Cải thiện nhiều Cải thiện rõ rệt Cải thiện Không thay đổi Bệnh nặng thêm chút Bệnh nặng lên nhiều Bệnh tiến triển trầm trọng Điểm 20 1.3.3 ỏnh giỏ ch s hiu qu Tác dụng phụ Hiệu điều ... bệnh nhân Nặng hiệu điều trị 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 i vi thang CGI, ln lm trc nghim u tiờn (T0) trc nghim viờn ch lm phn (mc bnh tt) cũn cỏc ln sau (T1, T2, T3) trc...
 • 107
 • 1,233
 • 1
đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt tại bệnh viện xanh pôn

đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt tại bệnh viện xanh pôn

Tài liệu khác

... * Đánh giá kết quả: ** Kết gần: Đánh giá kết gần tháng dựa tiêu chuẩn - Kết nắn chỉnh giải phẫu: Dùa theo phim X-quang trước mổ sau mổ - Tình trạng vết thương: • Liền kỳ đầu • Liền kỳ - Điều trị ... chảy máu sau mổ, tổn thương thần kinh, CEK ** Kết xa : Thời gian đánh giá kết xa sau phẫu thuật 6, 12 tháng sau năm Hẹn tái khám theo định kỳ tháng mời tái khám Các tiêu chuẩn đánh giá: - Kết phim ... có ống tủy hẹp đóng đinh số (9,1%) BN ( 14,5%) có ống tủy rộng đóng đinh số 10 3.3.4 Doa ống tủy : 100% trường hợp ( 55 BN ) lô nghiên cứu doa ống tủy trước đóng đinh Chúng tiến hành doa ống tủy...
 • 80
 • 803
 • 4
đánh giá kết quả điều trị dị dạng động tĩnh mạch não bằng vi phẫu thuật có kết hợp can thiệp nội mạch

đánh giá kết quả điều trị dị dạng động tĩnh mạch não bằng vi phẫu thuật có kết hợp can thiệp nội mạch

Báo cáo khoa học

... Phươngphápkhảosáttriệuchứng 16 2.4 Xửlýsốliệu 20 Kếtquảvàbànluận 21 II 3.1 Cácđặcđiểmlâmsàng 21 3.2 Điềutrị can thiệpnộimạch 27 3.3 Kếtquảđiềutrị 31 Kếtluậnvàkiếnnghị 35 Phụlục Phụlục Phụlục Phụlục ... để đánh giá mức độ phục hồi, để đưa phương pháp điều trị cho bệnh nhân với phương pháp điều trị thay (ví dụ, xạ phẫu) đề nghị điều trị bảo tồn Điều trị trì hoãn cần cân nhắc, vì, không giống ... động tĩng mạch không điều trị phối hợp hai phương pháp 2.2.4.3 Phương pháp thu thập số liệu Tất bệnh nhân thu thập dự kiện lâm sàng, cận lâm sàng, kết điều trị theo biểu mẫu thống Thời gian theo...
 • 42
 • 335
 • 0
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ rối LOẠN THÁI DƯƠNG hàm dưới BẰNG MÁNG NHAI ổn ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ rối LOẠN THÁI DƯƠNG hàm dưới BẰNG MÁNG NHAI ổn ĐỊNH

Y học thưởng thức

... khp 100% 50% 86.4 81.8 Trc iu tr Sau iu tr thỏng 45.5 0% Sau iu tr thỏng Sau thỏng eo mỏng ting kờu khp khụng cú s thay i cú ý ngha thng kờ so vi trc eo mỏng, nhng sau thỏng iu tr ting kờu khp gim ... c mỏng Sau thỏng iu tr, kt qu iu tr tt l 68,2%, khỏ 18,2% v kộm chim 16,3% Bng Kt qu iu tr sau thỏng theo thi im n khỏm Kt qu sau thỏng Tt Khỏ Kộm Tng 60 22 n khỏm trc thỏng 10 n khỏm sau thỏng ... tng quan tõm Khi hm di chuyn ng sang bờn v trc, cỏc rng sau c nh khp hon ton bi hng dn rng nanh ẫp nha Acrylic trong, ỏnh búng hm - Lp hm cho bnh nhõn, khỏm v theo dừi bnh nhõn sau thỏng v thỏng...
 • 4
 • 427
 • 2
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u xơ MẠCH vòm mũi HỌNG BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI tại BỆNH VIỆN TAI mũi HỌNG TRUNG ƯƠNG

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u xơ MẠCH vòm mũi HỌNG BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI tại BỆNH VIỆN TAI mũi HỌNG TRUNG ƯƠNG

Y học thưởng thức

... nhánh bên Các bệnh nhân đánh giá kết tức thời sau can thiệp: DDBV so với không dùng DDBV, NBĐT so với không dùng NBĐT, stent nhánh nhánh bên so với có stent nhánh Kết quả: Dùng DDBV, NBĐT, đặt ... mũi sau, số trường hợp phải mở khí quản dự phòng chày máu sau mổ tỷ lệ chảy máu sau mổ trước chiếm 27,9% Chúng không gặp biến chứng tụ máu ổ mắt, dò dịch não tủy sau phẫu thuật nội soi lấy u xơ ... vành thách thức can thiệp động mạch vành qua da kết can thiệp hạn chế, nhiều biến chứng Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá, so sánh kết sớm (ngay sau can thiệp) kỹ thuật can thiệp tổn thương chỗ...
 • 3
 • 366
 • 3
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u tế bào HÌNH SAO (ASTROCYSTOMA) BẰNG xạ PHẪU DAO GAMMA QUAY tại TRUNG tâm y học hạt NHÂN và UNG bướu BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u tế bào HÌNH SAO (ASTROCYSTOMA) BẰNG xạ PHẪU DAO GAMMA QUAY tại TRUNG tâm y học hạt NHÂN và UNG bướu BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Y học thưởng thức

... thuật tạo hình ống tủy ống tủy cong Tại Việt Nam, hệ thống trâm xoay Protaper xoay tay sử dụng phổ biến lâm sàng Xuất phát từ thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu đề tài đánh giá Y học thực hành ... Ngọc Liên cộng sự(2002) Nhận xét bước đầu kết mổ u tuyến yên đường qua xương bướm Tạp chí y học thực hành, 417,22-23 ĐáNH GIá HIệU QUả SửA SOạN ốNG TủY RĂNG CủA TRÂM XOAY TAY PROTAPER Và XOAY ... hành đánh giá đáp ứng kích thước khối u theo nhóm thấy rằng: nhóm bệnh nhân có kích thước khối u
 • 3
 • 387
 • 1
Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi nội soi niệu quản bằng holmium laser tại bệnh viện đại học y hà nội

Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi nội soi niệu quản bằng holmium laser tại bệnh viện đại học y hà nội

Y dược - Sinh học

... NQ đoạn trên ĐẶT VẤN ĐỀ Đề tài nghiên cứu: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÁN SỎI NỘI SOI NIỆU QUẢN BẰNG HOLMIUM LASER TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá kết điều trị tán ... tiêt niệu bên (TSCCT, TSNS, mổ mở) chiếm 28,4 % KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Triệu chứng lâm sàng BN vào viện Triệu chứng lâm sàng BN (n) Tỷ lệ (%) Cơn đau quặn thận 45 62,9 ... hậu phẫu: Toàn trạng, nước tiểu… - Theo dõi sau tháng kiêm tra rút ống thông JJ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đánh giá kết tán sỏi Đánh giá kết TSNS theo cách phân loại Vũ nguyễn Khải Ca,...
 • 42
 • 1,408
 • 7
Đánh giá kết quả điều trị gãy kín dupuytren ở người lớn bằng phương pháp kết xương bên trong tại bệnh viện việt tiệp hải phòng

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín dupuytren ở người lớn bằng phương pháp kết xương bên trong tại bệnh viện việt tiệp hải phòng

Y dược - Sinh học

... thnh phn sau: 1.1.1 Cu to xng 1.1.1.1 u di xng chy Cú hỡnh vuụng mt, cn chỳ ý cỏc mt sau: - Mt di: tip khp vi din rũng rc xng sờn, cú g phớa trc v phớa sau khụng cho xng sờn trc v sau G sau xung ... chng mỏc sờn sau: t phớa sau mt cỏ ngoi n phớa sau ngoi xng sờn + Dõy chng mỏc gút: t sau di mt cỏ ngoi n phớa ngoi xng gút 6 Dõy chng chy mỏc trc Dõy chng mỏc sờn trc Dõy chng mỏc sờn sau Dõy chng ... trc ngoi xng chy n b trc u di xng mỏc + Phớa sau: dõy chng chy mỏc sau v dõy chng ngang di, chy t mt cỏ sau n phớa sau u di xng mỏc, dõy chng chy mỏc sau trờn, dõy chng ngang di + Mng gian ct:...
 • 71
 • 2,901
 • 10
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH VÕNG mạc đái THÁO ĐƯỜNG BẰNG TIÊM AVASTIN nội NHÃN kết hợp LASER QUANG ĐÔNG

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH VÕNG mạc đái THÁO ĐƯỜNG BẰNG TIÊM AVASTIN nội NHÃN kết hợp LASER QUANG ĐÔNG

Y khoa - Dược

... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN C NAM đánh giá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH VõNG MạC ĐáI THáO ĐƯờNG BằNG TIÊM AVASTIN NộI NHãN KếT HợP LASER QUANG ĐÔNG Chuyờn ngnh: Nhón khoa Mó s : ... mch dc theo mng hyaloid sau lm bong dch kớnh sau, thng bt u gn cc sau, gn cung mch thỏi dng trờn, phớa ngoi hong im, trờn hoc di a th Cựng vi tin trin ca bong dch kớnh sau, co kộo dch kớnh nờn ... cỏc thi im sau tiờm Avastin tun, sau laser thỏng v thỏng theo bng th lc Snellen 2.3.2 ỏnh giỏ kt qu v gii phu: - ỏnh giỏ mc thoỏi trin tõn mch ti cỏc thi im sau tiờm Avastin tun, sau laser thỏng;...
 • 56
 • 322
 • 0
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI KHOA NỘI THẬN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI KHOA NỘI THẬN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

Y khoa - Dược

... Chúng tiến hành đánh giá kết điều trị bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối phương pháp thẩm phân phúc mạc MỤC TIÊU Đánh giá kết lâm sàng bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị phương pháp ... (25.5%), điều trị khỏi : 11 BN, điều trị không khỏi 01 BN : viêm phúc mạc lao (kết cấy BV Chợ Rẫy) phải chuyển qua lọc máu định kỳ Các biến chứng khác Biến chứng bệnh Điều trị khỏi Nhiễm trùng chân ống ... sinh đường uống, kết điều trị đáp ứng tốt Theo Ram Gocal nhiễm trùng chân catheter đường hầm cần dùng kháng sinh điều trị đường miệng, kháng sinh đường tĩnh mạch dùng cải thiện lâm sàng 15 Nhiễm...
 • 11
 • 432
 • 1
Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Quản trị kinh doanh

... 1.4 Triệu chứng lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp 1.5 Triệu chứng cận lâm sàng 1.6 Phác đồ điều trị tiêu chảy cấp thuốc hỗ trợ điều trị 11 12 21 ... máu trƣớc điều trị đối tƣợng nghiên cứu Bảtre 3.7 Cân nặng trung bình trẻ trƣớc sau điều trị Bảng 3.8 Số lần trung bình ngày trƣớc sau điều trị Bảng 3.9 ... cận lâm sàng 3.2 Kết điều trị Chƣơng 4: Bàn luận 32 33 41 4.1 Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu 41 4.2 Đặc điểm lâm sàng, ...
 • 27
 • 203
 • 0
Công trình

Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàngđánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198

Y dược - Sinh học

... ung c hp thu nhanh v gn nh hon ton (90%) Sau ung 150 mg, ngi ln, nng nh huyt l 2,5 àg/ml t c vũng 45 phỳt Sau gi, nng khỏng sinh huyt l 1,5 àg/ml, v sau gi l 0,7 àg/ml S hp thu clindamycin ... Sau ngy iu tr bnh nhõn BV bng Clindamycin cho thy kt qu tt chim t l cao 93,33%, t l khỏ l 3,33% v kộm l 3,33% 3.2.2 Kt qu lõm sng sau diu tr Bng 3.19 Kt qu lõm sng (n=60) Dch õm o Trc iu tr Sau ... õm o cú mựi hụi v 1,67% cũn nga 3.2.3 Kt qu xột nghim sau diu tr Bng 3.20 Kt qu xột nghim sau ngy iu tr (n=60) Xột nghim dch Trc iu tr Sau iu tr n % n % >4,5 56 93,33 5,0
 • 119
 • 1,150
 • 1
Đánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... di mt sau cng chõn [13]; [33] Khu sau cng chõn cn lu ý c bit ti c dộp Tuy thuc nhúm c khoang sau nụng, nhng nú li to thnh vnh phớa sau ca khoang sau sõu Do nguyờn u ca c dộp bỏm vo mt sau ca ... sõu C dui trc Khi gp ngún chõn Khoang ngoi Dõy thn kinh C mỏc mỏc nhỏnh nụng v sõu Khi b qut bn Mt bờn trờn xng chõn sau mỏc Khoang sau nụng Dõy thn kinh C dộp, c sinh Khi gp chy sau ụi chõn Khoang ... khoang sau nụng v khoang sau sõu - Xỏc nh gõn c gp di ngún chõn ca khoang sau sõu v gõn Achilles (gõn gút) ca khoang sau nụng 34 - M cõn khoang sau nụng lờn trờn cng cao cng tt v xung di ti phớa sau...
 • 123
 • 3,121
 • 7
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU COFLEX TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyên ngành ... phn mm, ci thin au sau m, giỳp rỳt ngn thi gian nm vin - To hỡnh ng sng[70] c mụ t ln u tiờn bi Tsuji vo nm 1990 Sau bc l cung sau, ct gai sau v mt bờn cung sau, phn cung sau cũn li c gi li lm ... ghộp; Hỡnh cung sau ct cung sau; Hỡnh ct ngang sau to hỡnh cung sau; Mnh xng ghộp; ng sng sau ó to hỡnh xong 39 - Phng phỏp iu tr hp ng sng tht lng phi hp vi t dng liờn gai sau coflex [30] [47]...
 • 103
 • 734
 • 8

Xem thêm