đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch mai

đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch mai

đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch mai

Tài liệu khác

... nghiên cứu Đánh giá kết điều trị bệnh nhân ĐTĐ type ngoại trú khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Bạch mai nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu quản lý bệnh nhân đái tháo đường type theo chương ... đến ĐTĐ 23 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Gồm 300 bệnh nhân ĐTĐ type quản lý, điều trị ngoại trú khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện Bạch Mai Thời ... bệnh viện Bạch Mai Thời gian từ T8 /20 12 – T8 /20 13 2. 1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân * BN đái tháo đường type đến khám phòng khám khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, hướng dẫn nghiên cứu viên chương...
 • 109
 • 1,526
 • 20
đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch mai

đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch mai

Tài liệu khác

... ngoại trú khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Bạch mai nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu quản lý bệnh nhân đái tháo đường type theo chương trình JADE Nhận xét số yếu tố ảnh hưởng đến kết quản ... đến ĐTĐ 26 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Gồm 300 bệnh nhân ĐTĐ type quản lý, điều trị ngoại trú khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện Bạch Mai Thời ... bệnh viện Bạch Mai Thời gian từ T8 /20 12 – T8 /20 13 2. 1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân * BN đái tháo đường type đến khám phòng khám khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, hướng dẫn nghiên cứu viên chương...
 • 118
 • 1,432
 • 17
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột tại Bệnh viện K 2004 - 2009

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột tại Bệnh viện K 2004 - 2009

Y dược - Sinh học

... rut 29 Chng 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 32 2.1 i tng nghiờn cu 32 2 .2 Phng phỏp nghiờn cu 32 2 .2. 1 a im nghiờn cu 32 2 .2. 2 Thit k nghiờn cu 32 2 .2. 3 Mu ... Bộ GIáO DụC V ĐO TạO Bộ Y Tế TRờng đại học y h nội LÊ QUốC TUấN Nhận xét ĐặC ĐIểM LÂM SNG, CậN LÂM SNG V đánh giá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ ĐạI TRựC TRNG BIếN CHứNG TắC RUộT TạI BệNH VIệN K 20 04 ... thờm theo di ng u 62 Biu 3.17: Sng thờm theo kớch thc u 62 Biu 3.18: Sng thờm theo bit húa 62 Biu 3.19: Sng thờm theo giai on Dukes 63 Biu 3 .20 : Sng thờm theo giai...
 • 137
 • 960
 • 4
Nghiên cứu tình trạng rối loạn cương ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai

Nghiên cứu tình trạng rối loạn cương ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai

Y dược - Sinh học

... typ2 ngoại trú bệnh viện Bạch Mai ” nhằm mục đích: Xác định tỷ lệ rối loạn cương bệnh nhân đái tháo đường typ2 Nhận xét số yếu tố liên quan tới rối loạn cương bệnh nhân đái tháo đường typ2 (Tuổi, ... 1.1 Một số nét bệnh đái tháo đường 1.1.1 Tình hình mắc bệnh đái tháo đường giới Việt Nam 1.1 .2 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường 1.1.3 Phân loại bệnh đái tháo đường 1.1.4 ... gồm bệnh nhân nam giới mắc ĐTĐ typ2, tuổi
 • 99
 • 609
 • 3
đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... nghiờn cu 26 2. 1 i tng nghiờn cu .; 26 2. 2 Thi gian v a im nghiờn cu 26 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 27 2. 4 Phng phỏp thu thp s liu 36 2. 5 Vt liu nghiờn cu 38 2. 6 X lý s liu 40 2. 7 Khớa ... nhõn theo tui Tui n % 20 - 29 7,5 30 - 39 11 27 ,5 40 - 49 20 ,0 50 - 59 22 ,5 60 22 ,5 Tng 40 100,0 Nhn xột: Trong nghiờn cu ca chỳng tụi tui bnh nhõn hay gp thoỏt v a m nht l 30 - 39 chim t l 27 ,5%, ... 25 0 300 25 0 60
 • 89
 • 848
 • 12
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... iu tr 13 29 ,5 < thỏng 19 43 ,2 6- 12 thỏng 18 ,2 > 12- 24 thỏng 9,1 > 24 thỏng 0 Tng 44 100 Nhn xột: bnh nhõn ó iu tr trc bng thuc KGTH, chim t l cao nht nhúm ó iu tr 60 Nhn xột: tui 20 -...
 • 78
 • 732
 • 10
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... iu tr 13 29 ,5 < thỏng 19 43 ,2 6- 12 thỏng 18 ,2 > 12- 24 thỏng 9,1 > 24 thỏng 0 Tng 44 100 Nhn xột: bnh nhõn ó iu tr trc bng thuc KGTH, chim t l cao nht nhúm ó iu tr 60 Nhn xột: tui 20 -...
 • 78
 • 770
 • 4
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... iu tr 13 29 ,5 < thỏng 19 43 ,2 6- 12 thỏng 18 ,2 > 12- 24 thỏng 9,1 > 24 thỏng 0 Tng 44 100 Nhn xột: bnh nhõn ó iu tr trc bng thuc KGTH, chim t l cao nht nhúm ó iu tr 60 Nhn xột: tui 20 -...
 • 78
 • 589
 • 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Công nghệ thông tin

... iu tr 13 29 ,5 < thỏng 19 43 ,2 6- 12 thỏng 18 ,2 > 12- 24 thỏng 9,1 > 24 thỏng 0 Tng 44 100 Nhn xột: bnh nhõn ó iu tr trc bng thuc KGTH, chim t l cao nht nhúm ó iu tr 60 Nhn xột: tui 20 -...
 • 78
 • 556
 • 0
luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

Thạc sĩ - Cao học

... iu tr 13 29 ,5 < thỏng 19 43 ,2 6- 12 thỏng 18 ,2 > 12- 24 thỏng 9,1 > 24 thỏng 0 Tng 44 100 Nhn xột: bnh nhõn ó iu tr trc bng thuc KGTH, chim t l cao nht nhúm ó iu tr 60 Nhn xột: tui 20 -...
 • 78
 • 559
 • 0
Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

Thạc sĩ - Cao học

... iu tr 13 29 ,5 < thỏng 19 43 ,2 6- 12 thỏng 18 ,2 > 12- 24 thỏng 9,1 > 24 thỏng 0 Tng 44 100 Nhn xột: bnh nhõn ó iu tr trc bng thuc KGTH, chim t l cao nht nhúm ó iu tr 60 Nhn xột: tui 20 -...
 • 78
 • 632
 • 2
Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... 18101 11/9 /20 06 29 /9 /20 06 71 Phựng Th X 41 Nam nh 20 522 12/ 10 /20 06 26 /10 /20 06 72 Nguyn Vn C 66 Tuyờn Quang 22 0 72 03/11 /20 06 27 /11 /20 06 73 Nguyn Bỏ K 73 Thanh Húa 23 524 22 /11 /20 06 30/11 /20 06 XC NHN ... Tnh 29 028 11/10 /20 10 20 /10 /20 10 23 Phựng Th L 55 Hi Phũng 29 510 15/10 /20 10 25 /10 /20 10 24 on Khc T 51 Ngh An 3 128 0 01/01 /20 10 09/01 /20 10 25 Quỏch Th Th 67 Ninh Bỡnh 3 324 2 19/11 /20 10 04/ 12/ 2010 26 ... Bỡnh 526 31/ 12/ 2008 09/01 /20 09 27 Hong ỡnh C 32 Ngh An 120 7 08/01 /20 09 02/ 03 /20 09 28 Nguyn Th N 62 Ninh Bỡnh 5487 05/03 /20 09 16/03 /20 09 29 Hong Vn Tr 56 Hi Phũng 8845 09/04 /20 09 17/04 /20 09 30...
 • 112
 • 1,090
 • 5
Đánh giá kết quả điều trị tăng nhãn áp trên mắt viêm màng bồ đào nhận xét một yếu tố liên quan đến kết quả điều trị

Đánh giá kết quả điều trị tăng nhãn áp trên mắt viêm màng bồ đào nhận xét một yếu tố liên quan đến kết quả điều trị

Y khoa - Dược

... phót; I= 5-6 mA 2. 3.4.3 Nhận định kết điều trị, biến chứng sau điều trị: 2. 3.4.4 Theo dõi sau điều trị Bệnh nhân khám hàng ngày lúc viện điều trị củng cố, theo dõi định kỳ sau xuất viện tuần, tháng, ... tháng, để đánh giá kết điều trị chức thực thể Phát xử lý kịp thời biến chứng 2. 3.4.5 Phương pháp đánh giá kết điều trị: Đánh giá kết chức thực thể trình sau điều trị giai đoạn sớm (khi viện tuần, ... đến 9 /20 09 2. 1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Bệnh nhân điều trị nội trú khoa - Nhãn áp ≥ 25 mmHg - Viêm màng bồ đào ổn định - Đồng ý tham gia nghiên cứu 2. 1 .2 Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh nhân có...
 • 119
 • 609
 • 0
nghiên cứu góp phần đánh giá kết quả điều trị bảo tồn và phẫu thuật tắc ruột sau mổ tại bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y khoa huế

nghiên cứu góp phần đánh giá kết quả điều trị bảo tồn và phẫu thuật tắc ruột sau mổ tại bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y khoa huế

Tài liệu khác

... 4 .2 .Kết điều trị: 4 .2. 1 .Kết điều trị bảo tồn: 4 .2. 1.1.Thời gian điều trị bảo tồn thành công: Ở bảng 12, thời gian ĐTBT thành công trung bình 7,43 + 5,36 ngày Trong 51 bệnh nhân vào viện điều trị ... ngày, bệnh nhân điều trị kéo dài 14 ngày, thời gian điều trị sau phẫu thuật từ 7-14 ngày chiếm tỷ lệ cao 7/11 (63,64%) 4.3 Đánh giá kết điều trị: 4.3.1 Đánh giá kết điều trị bảo tồn: Qua việc đánh ... tỷ lệ cao 63,64% 3 .2. 3 .Kết điều trị 32 3 .2. 2.1 .Điều trị bảo tồn Trong 40 trường hợp ĐTBT thời gian điều trị ngắn, sau thời gian điều trị viện biến chứng 3 .2. 3 .2 Điều trị phẫu thuật Tai biến mổ...
 • 41
 • 1,030
 • 12
nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh lý viêm xương tại bệnh viện đại học y dược huế và bệnh viện trung ương huế

nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh lý viêm xương tại bệnh viện đại học y dược huế và bệnh viện trung ương huế

Y khoa - Dược

... tù, bệnh nhân xuất viện sớm, bệnh nhân xin điều trị ngoại trú triệu chứng chưa cải thiện 4.4.5 Kết tái khám Chúng tiến hành tái khám cho 22 bệnh nhân Một số bệnh nhân tiến hành tái khám bệnh viện, ... 4.4.4 Đánh giá kết điều trị Chúng tiến hành đánh giá kết điều trị bệnh nhân xuất viện với kết bảng 3.17 thấy nhóm bệnh nhân đạt loại tốt chiếm 73.3%, tỷ lệ xấu chiếm 26 .7% Trong thể VX kết tốt ... trạng bệnh nhân lúc viện 2. 2.5 Đánh giá kết điều trị Tiến hành đánh giá bệnh nhân xuất viện Đánh giá dựa vào tiêu chuẩn sau:  Tốt: - Toàn thân cải thiện rõ rệt, không sốt, ăn uống tốt - Tại chỗ:...
 • 45
 • 769
 • 3
đánh giá kết quả điều trị bệnh chửa trứng tại khoa phụ sản bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y khoa huế

đánh giá kết quả điều trị bệnh chửa trứng tại khoa phụ sản bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y khoa huế

Tài liệu khác

... số 22 0 trường hợp chúng tơi chia thành nhóm: - 82 bệnh nhân (từ 01 /20 02 đến 06 /20 03) đánh giá theo dõi kết sau điều trị chửa trứng thời gian năm - 74 bệnh nhân (từ 07 /20 03 đến 06 /20 04) đánh giá ... đánh giá theo dõi kết sau điều trị bệnh chửa trứng thời gianĠ năm - 64 bệnh nhân (từ 07 /20 04 đến 06 /20 05) đánh giá theo dõi kết sau điều trị bệnh chửa trứng khoảng vài tháng đến năm 2. 2 PHƢƠNG ... 55 ,22 1 42 64,55 Hồng cầu > M/uL 48 31,37 30 44,78 78 35,45 Bạch cầu  6K/UL 26 16,99 8,96 32 14,55 > 60K/UL 127 83,01 61 91,04 188 85,45  70% 121 79,08 49 73,13 170 77 ,27 > 70% 32 20, 92 18 26 ,87...
 • 82
 • 1,796
 • 13
đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng tiến triển bằng phác đồ folfox 4 tại bệnh viện e

đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng tiến triển bằng phác đồ folfox 4 tại bệnh viện e

Tài liệu khác

... 25 30 12 37,3 44,8 17,9 42 15 10 62, 7 22 ,4 14,9 38 14 65,5 24 ,2 10,3 0,01 45 22 67 ,2 32, 8 49 18 73,1 26 ,9 44 14 75,8 24 ,2
 • 113
 • 1,013
 • 10
đánh giá kết quả điều trị bệnh đục thể thuỷ tinh bằng phương pháp phaco tại một số khu vực phía tây thành phố hà nội

đánh giá kết quả điều trị bệnh đục thể thuỷ tinh bằng phương pháp phaco tại một số khu vực phía tây thành phố hà nội

Y khoa - Dược

... .18 2. 3.Cách thức nghiên cứu 19 2. 3 .2 Các bước tiến hành phẫu thuật: 21 2. 3 .2. 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị: .22 2. 3.3 Phương pháp xử lý số liệu: 24 2. 4 Vấn ... 3mm 2. 3 .2 Các bước tiến hành phẫu thuật: 2. 3 .2. 1.Chuẩn bị bệnh nhân: - Khám - làm xét nghiệm - Giải thích cho bệnh nhân - người nhà bệnh nhân biết nguy biến chứng xảy trong, sau phẫu thuật Cam kết ... phức tạp Năm 20 00 -20 01 Trần Thị Phương Thu [13] tiến hành nghiên cứu đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn TTT bệnh nhân TTT nhân 16 cứng 20 0 bệnh nhân nghiên cứu với kỹ thuật Vasavada, kết thị lực...
 • 44
 • 764
 • 5
đánh giá kết quả điều trị bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc tại bệnh viện mắt trung ương trong 5 năm

đánh giá kết quả điều trị bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc tại bệnh viện mắt trung ương trong 5 năm

Y dược - Sinh học

... U 27 2. 1.1 Tiờu chu n ch n b nh nhõn 27 2. 1 .2 Tiờu chu n lo i tr 27 2. 2 PHNG PHP NGHIấN C U 27 2. 2.1 Thi t k nghiờn c u 27 2. 2 .2 C m u nghiờn ... Bộ giáo dục đào tạo Bộ y tế Trờng đại học y Hà Nội tRầN LÊ THUỳ VÂN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH TắC TĩNH MạCH TRUNG TÂM VõNG MạC TạI BệNH VIệN MắT TRUNG ƯƠNG TRONG NĂM Chuyên ng nh: Nh n khoa ... 2. 2 PHNG PHP NGHIấN C U 2. 2.1 Thi t k nghiờn c u Nghiờn c u theo phng phỏp h i c u mụ t c t ngang 2. 2 .2 C m u nghiờn c u p d ng cụng th c tớnh c m u: Cụng th c: n= Z2(1 /2) p (1 p) 28 Z (1 /2) =...
 • 121
 • 530
 • 3

Xem thêm