đánh giá hiệu quả và đề xuất hường sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh

[Luận văn]đánh giá hiệu quả đề suất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch hà, tỉnh tĩnh

[Luận văn]đánh giá hiệu quả và đề suất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

Khoa học tự nhiên

... nghiệp Nội tạo điều kiện thuận lợi cho thực hoàn thành đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà, tập thể phòng Tài nguyên Môi trờng, phòng Tài Kế hoạch, phòng Nông nghiệp ... Cơ sở xác định tiêu chuẩn đánh giá gồm: + Thu nhập thực tế h ng năm loại hinh sử dụng đất v giá thời điểm 2010 + Mục tiêu huyện đ đợc Ban chấp h nh huyện ủy v UBND huyện phê duyệt + Tham khảo ... nghiệp phát triển nông thôn, phòng Thống kê, cấp uỷ, quyền bà nhân dân xã, thị trấn huyện Thạch giúp đỡ trình thực đề tài địa bàn Tôi xin cảm ơn đến gia đình, ngời thân, cán đồng nghiệp bạn bè...
 • 124
 • 385
 • 1

Đánh giá hiệu quả đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng

Khoa học tự nhiên

... chi m 19,8%, thng m i - d ch v 26,4% c c u kinh t c a huy n 19,8% 26,4% 53,8% Ng nh công nghiệp Ng nh nông nghiệp Ng nh dịch vụ Bi u ủ 4.1 C c u cỏc ngnh kinh t nm 2009 - Nụng nghi p: Nụng nghi...
 • 129
 • 604
 • 3

đánh giá hiện trạng đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện văn yên tỉnh yên bái

đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện văn yên  tỉnh yên bái

Thạc sĩ - Cao học

... trạng sử dụng đất năm 2005 37 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 37 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp v phân bố hệ thống trồng 39 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp ... sử dụng đất v yếu tố tự nhiên, kinh tế, x hội ảnh hởng đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Yên - Đánh giá hiệu số loại hình sử dụng đất để lựa chọn loại hình sử dụng đất thích hợp địa b n huyện ... cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, x hội có liên quan để sử dụng đất nông nghiệp - Nghiên cứu trạng sử dụng đất, xác định loại hình sử dụng đất nông nghiệp địa b n huyện - Đánh giá hiệu...
 • 88
 • 699
 • 2

Đánh giá hiệu quả đề xuất hướng sử dụng đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện KRông pak tỉnh đắc lắc

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện KRông pak tỉnh đắc lắc

Thạc sĩ - Cao học

... kiểu sử dụng đất vùng (3) Đánh giá hiệu hệ thống sử dụng đất nông lâm nghiệp - Đánh giá hiệu kinh tế hệ thống trồng, kiểu sử dụng đất khác - Phân tích hiệu xã hội loại hình sử dụng đất - Đánh giá ... thống sử dụng đất (4) Đề xuất hớng sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hớng sản xuất hàng hoá - Lựa chọn hệ thống sử dụng đất loại hình sử dụng đất bền vững - Bố trí sử dụng đất nông lâm nghiệp ... khả sử dụng đất nông nghiệp ngời đợc nâng cao ảnh hởng điều kiện kinh tế xã hội góp phần tạo suất kinh tế nông nghiệp đợc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp...
 • 99
 • 529
 • 1

Đánh giá hiệu quả đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nông học

... nghĩa đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việc đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt đời sống xã hội nói chung sản xuất nông nghiệp nói riêng Khi đánh giá hiệu sử dụng ... nghiệp xã vùng đồng ven biển thị xã Hương Trà - Đánh giá trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, cấu trồng vùng nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng đất số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... việc quản lý xã hội sử dụng đất nông nghiệp, chi phối phương thức hiệu sử dụng đất Trình độ phát triển xã hội kinh tế khác dẫn đến trình độ sử dụng đất nông nghiệp khác Trong trình sử dụng đất...
 • 138
 • 1,327
 • 3

Luận văn đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng ven thành phố sơn tây

Luận văn đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng ven thành phố sơn tây  hà

Thạc sĩ - Cao học

... xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa Sơn Tây 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp vùng ven đô - Điều tra trạng tình hình sử dụng đất nông nghiệp xã, phường ... loại hình sử dụng đất + Hiệu môi trường loại hình sử dụng đất + Đánh giá hiệu mặt xã hội loại hình sử dụng đất 3.2.3 Đánh giá khả phát triển loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa ... nguyên đất nông nghiệp vùng ven thành phố Sơn Tây 30 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp vùng ven đô 30 3.2.3 Đánh giá khả phát triển loại hình sử dụng đất...
 • 71
 • 687
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện yên mô, tỉnh ninh bình

Luận văn đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện yên mô, tỉnh ninh bình

Khoa học tự nhiên

... c công ngh vào s n xu t Vì s n xu t nông nghi p hàng hoá phát tri n ñòi h i ph i không ng ng nâng cao ch t lư ng nông s n h giá thành nông s n ph m [38] Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu ... hoá nông nghi p nông thôn, gi i quy t ñ ng b v n ñ nông nghi p, nông thôn nông dân Ph i phát tri n toàn di n nông nghi p, chuy n d ch m nh c u nông nghi p kinh t nông thôn theo hư ng t o giá ... t Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 13 2.3 H th ng nông nghi p ñánh giá hi u qu s d ng ñ t nông nghi p 2.3.1 Các khái ni m v h th ng s n xu t nông nghi p * H th...
 • 127
 • 735
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất hướng sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp vùng đồi gò huyện chương mỹ, tỉnh tây

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp vùng đồi gò huyện chương mỹ, tỉnh hà tây

Nông - Lâm - Ngư

... khăn s n xu t nông nghi p vùng đ i gò 3.3.3 Đánh giá hi u qu s d ng đ t nông nghi p vùng đ i gò 3.3.3.1 Đánh giá hi u qu kinh t s d ng đ t nông nghi p c a vùng đ i gò 3.3.3.2 Đánh giá hi u qu v ... H TH NG CH TIÊU ĐÁNH GIÁ HI U QU S D NG Đ T NÔNG NGHI P 3.5.1 Đánh giá hi u qu kinh t Đ đánh giá hi u qu kinh t s d ng h th ng ch tiêu bao g m: + Giá tr s n xu t (GTSX): toàn b giá tr s n ph m ... đai hi u qu s d ng đ t nông nghi p c a xã huy n, ch mang tính ch t chuyên đ , đánh giá t ng k t hàng năm mà chưa sâu nghiên c u đ đánh giá đư c hi u qu c a vi c s d ng đ t nông nghi p vùng đ i...
 • 114
 • 577
 • 2

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Kinh tế - Quản lý

... Theo kt qu iu tra trc õy v kt qu nghiờn cu t bn t t l 1/100.000 thỏng 11/2001 huyện Sơn D-ơng nhóm đất với 13 loại đất khác đ-ợc thể qua bảng sau 3.1: a) Nhúm t phự sa: Din tớch 3.752 chim 4,76%...
 • 101
 • 423
 • 0

Đánh giá hiệu quả định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện ninh giang tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện ninh giang tỉnh hải dương

Khoa học tự nhiên

... gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Tôi nhận đợc giúp đỡ, tạo điều kiện Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Phòng Thống kê, Phòng Tài nguyên Môi Trờng huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dơng, phòng ... M N Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận đợc giúp đỡ, bảo quý báu thầy, cô Khoa Tài nguyên Môi trờng, Viện Đào tạo Sau Đại học Trờng Đại học Nông nghiệp Nội Để có đợc kết nghiên cứu này, ... Ninh Giang - tỉnh Hải Dơng, phòng ban nhân dân xã huyện, anh chị em bạn bè đồng nghiệp, động viên gia đình ngời thân Với lòng biết ơn, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Tác giả luận văn...
 • 118
 • 738
 • 5

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng đề xuất hướng sử dụng môi trường nước của huyện trảng bom

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng môi trường nước của huyện trảng bom

Công nghệ - Môi trường

... không rơi xuống thành giáng thuỷ Vì để giáng thuỷ xảy ra, trước tiên giọt nước nhỏ phải ngưng tụ Những phân tử nước kết hợp với thành giọt nước lớn đủ nặng để rơi thành mưa Cần tới hàng triệu hạt ... TỐT NGHIỆP - - - - Về đất nông nghiệp là 26.445 ha, chiếm 81,08% đất tự nhiên của huyện Nông nghiệp vẫn là ngành chủ yếu, diện tích sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng ... lượng lớn (gần 200.000) khách từ các nơi đến tham quan - Sản xuất nông – lâm nghiệp : Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2005 đạt 610,425 tỷ đồng, năm 2006 đạt 654,179 tỷ...
 • 91
 • 730
 • 3

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng đề xuất hướng sử dụng tài nguyên rừng tại huyện hoài ân tỉnh bình định

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng tài nguyên rừng tại huyện hoài ân  tỉnh bình định

Công nghệ - Môi trường

... công nghi p nông thôn nhi u năm qua m c dù góp ph n vào trình CNH-HĐH nông nghi p nông thôn gi i quy t đư c nhi u vi c làm cho ngư i lao đ ng, th c t , giá tr s n xu t công nghi p nông thôn v ... nghĩa nông dân th i kỳ phong ki n phong trào ch ng th c dân Pháp trư c năm 1930 Tiêu bi u cu c kh i nghĩa c a Võ Văn Doan (Chàng Lía) v i kh u hi u: "L y c a nhà giàu chia cho nhà nghèo" vào đ ... nhiên giá tr thu v th p, thương hi u, thi u s liên k t v s n xu t xu t kh u, t nh v n theo ki u “m nh n y làm”, đ i s ng c a nhà nông khó khăn V phía đ i di n ngành nông nghi p, phát tri n nông...
 • 88
 • 571
 • 1

Xem thêm