đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định

Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệ.DOC

Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệ.DOC

Kế toán

... hợp.2. Phơng pháp đánh giá và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ:2.1. Hiệu quả sử dụng TSLĐ: Hiệu quả sử dụng TSLĐ là một phạm trù kinh tế phản ánh tình hình sử dụng TSLĐ của doanh ... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc.Luận văn này bao gồm 3 chơng:Chơng 1: Phơng pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lu động tại ... phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lu động của xí nghiệp trong ba năm này.Chơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí...
 • 82
 • 1,163
 • 4

142 Đánh giá chung và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhHH tại Công ty TNHH Canon Việt Nam (70tr)

142 Đánh giá chung và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhHH tại Công ty TNHH Canon Việt Nam (70tr)

Kế toán

... bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mÃn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định đợc coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.2. Đặc điểm của tài sản cố định Khi ... vốn qua hiệu năng sử dụng TSCĐ.2.2 Hiệu quả sử dụng TSCĐ. Hiệu quả sử dụng TSCĐ là mục đích của việc trang bị TSCĐ trong các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ chính là kết quả của ... tổ chức bảo quản lu trữ hồ sơ kế toán nói chung.- Kế toán tài sản cố định : nhiệm vụ ghi chép, phản ánh số lợng, giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình tăng giảm tài sản cố định. Tính toán...
 • 70
 • 549
 • 0

Đánh giá thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần xây lắp điện Hải Phòng

Đánh giá thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần xây lắp điện Hải Phòng

Kế toán

... sử dụng và bảo quản tài sản cố định, theo tôi kế toán chi tiết tài sản cố định nên đánh số liệu tài sản cố định cho từng loại tài sản cố định là cần thiết cho việc theo dõi và sử dụng tài sản ... cứ vào quy mô và tài sản cố định đợc sửa chữa mà việc sửa chữa tài sản cố định đợc chia thành hai loại sửa chữa nhỏ và sửa chữa lớn tài sản cố định. a. Sửa chữa nhỏ tài sản cố định Nguyễn Thị ... tài sản cố định theo mẫu quy định, phòng kế toán mở hồ sơ tài sản cố định bao gồm:- Quyết định mua sắm tài sản cố định - Hợp đồng mua sắm tài sản cố định - Biên bản giao nhận tài sản cố định -...
 • 53
 • 672
 • 0

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á.doc

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á.doc

Kế toán

... giáo và các cán bộ nhân viên phòng tài chính kế toán em đà mạnh dạn chọn đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ... hình sử dụng mỗi một cách phân loại sẽ đáp ứng đợc những nhu cầu quản lý nhất định cụ thể:2.1. Theo hình thái biểu hiện Tài sản cố định đợc phân thành TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình.* Tài sản cố ... TSCĐ. TSCĐ đợc đánh giá lần đầu và thể đợc đánh giá lại trong quá trình sử dụng (doanh nghiệp chỉ đánh giá lại TS khi quyết định của quan nhà nớc thẩm quyền hay dùng tài sản để liên...
 • 86
 • 1,918
 • 5

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội.DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội.DOC

Kế toán

... tích cấu tài sản cố định của Công ty là đánh giá một cách khái quát tình hình sử dụng tài sản cố định, nhìn vào đó ta thấy rõ đợc tỷ trọng của từng bộ phận trong tổng tài sản cố định của Công ... những thông tin định tính, định lượng về tài sản cố định. Đồng thời sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức sử dụng tài sản cố định của Công ty, từ đó đề ... toán- tài chính 38D6chỉnh những vớng mắc và định hớng cho những công việc hoạt động kinh doanh của quý sau.2. Đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố định 2. 1.Thực trạng kết cấu tài sản cố định...
 • 92
 • 984
 • 13

hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ Thương mại.DOC

hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ Thương mại.DOC

Kế toán

... và tình hình sử dụng. 2.2 Đánh giá tài sản cố định: Đánh giá tài sản cố định là việc xác định giá trị ghi sổ của tài sản cố định tại thời điểm nhất định. Tài sản cố định đợc đánh giá lần đầu ... về tài sản cố định cho quản lý tài sản cố định. 2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định 2.1 Phân loại tài sản cố định Thông thờng 4 cách phân loại tài sản cố định nh sau: - Phân loại tài ... chi tiết tài sản cố định cho từng loại hình tài sản cố định. Trong kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình, phải ghi tên đánh số từng loại tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định, số...
 • 24
 • 442
 • 1

Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở nhà máy khí ô tô - Uông Bí.DOC

Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở nhà máy cơ khí ô tô - Uông Bí.DOC

Quản trị kinh doanh

... thời gian sử dụng tài sản cố định đợc xác định nguyên giáhiệu số giữa nguyên giá trị tài sản cố định và khấu hao luỹ kế đà thực hiện của tài sản đó.Thời hạn sử dụng tài sản cố định :28Trờng ... : Giá mua ban đầu của tài sản cố định Gh : Giá mua hiện tại của tài sản cố định - Hao mòn vô hình loại 2 : Tài sản cố định bị giảm giá trao đổi do những tài sản cố định mới tuy mua với giá ... gian sử dụng của tài sản cố định thuê tài chính :Đợc xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định ghi trong hợp đồng.Ví dụ 1 : Một doanh nghiệp mua 1 tài sản cố định, nguyên giá đợc xác định...
 • 96
 • 3,453
 • 56

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á.doc

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á.doc

Kế toán

... hình sử dụng mỗi một cách phân loại sẽ đáp ứng đợc những nhu cầu quản lý nhất định cụ thể:2.1. Theo hình thái biểu hiện Tài sản cố định đợc phân thành TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình.* Tài sản cố ... TSCĐ. TSCĐ đợc đánh giá lần đầu và thể đợc đánh giá lại trong quá trình sử dụng (doanh nghiệp chỉ đánh giá lại TS khi quyết định của quan nhà nớc thẩm quyền hay dùng tài sản để liên ... đánh giá TSCĐ, sẽ cung cấp thông tin tổng hợp về TSCĐ và đánh giá quy mô của doanh nghiệp.TSCĐ đợc đánh giá theo nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại.* Nguyên giá TSCĐ. Nguyên giá...
 • 83
 • 802
 • 0

Hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cường Phát Cường Phát.docx

Hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cường Phát Cường Phát.docx

Kế toán

... bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.2. Đặc điểm của tài sản cố định Khi ... Sản Xuất và Thương Mại Cường phát cùng với sự hướng dẫn tận tình của giáo Trần Thị Kim Oanh em lựa chọn đề tài “ Hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng ... 720chính xác giá trị ghi sổ cho TSCĐ công ty đánh giá TSCĐ khi đưa vào sử dụng đánh giá lại khi càn thiết trên sở nguyên giágiá trị hao mòn, công ty xác định giá trị còn lại...
 • 82
 • 431
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghiệp đá hoa Granito.docx

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghiệp đá hoa Granito.docx

Kế toán

... TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNHI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH1 .Tài sản cố định và các yêu cầu về quản lý TSCĐ là những tư liệu lao động giá ... lập các báo cáo tài chính.3. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định 3.1.Hạch toán biến động tài sản cố định 3.1.1 .Tài khoản sử dụng − TK 211 Tài sản cố định hữu hình”: phản ánh giá trị hiện ... phân loại, đánh giá tài sản cố định 2.1.Đặc điểm tài sản cố định trong công ty− Do là một doanh nghiệp sản xuất, đồng thời sản phẩm được sản xuất ra trong công ty đòi hỏi điều kiện sản xuất,...
 • 89
 • 587
 • 5

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt nam.DOC

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt nam.DOC

Kế toán

... luận: Hiệu quả sử dụng TSCĐ của năm 1998 cao hơn năm 1997 do doanh thu và lợi nhuận đợc tính trên tổng số vốn cố định tăng. Điều đó chứng tỏ hiệu quả sử dụng TSCĐ tăng hay hiệu quả sử dụng TSCĐ ... thế thơng mại+ Tài sản cố định vô hình khácb. Cách hai: Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu :6 Tài khoản sử dụng : Tài khoản 211 Tài sản cố định hữu hìnhKết cấu : TK 211Nguyên giá TSCĐhữu hình ... Quyền sử dụng đất Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng một diện tích đất, mặt nớc mặt biển nhất định trong một thời gian cụ thể nhất định. Giá trị quyền sử dụng đất đợc quy định...
 • 85
 • 485
 • 2

Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội.DOC

Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội.DOC

Kế toán

... triển nh hiện nay giá trị tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn.Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh ... nhận tài sản cố định. Ban này nhiệm vụ cùng đại diện đơn vị giao tài sản cố định (lập biên bản giao nhận tài sản cố định) . Biên bản này lập cho từng đối tợng tài sản cố định với những tài sản ... đầu về kế toán tài sản cố định gồm có:- Biên bản giao nhận tài sản cố định (mẫu 05 - TSCĐ / HĐ)ở phòng kế toán, kế toán chi tiết tài sản cố định đợc thực hiện trên thẻ tài sản cố định (mẫu 02...
 • 82
 • 518
 • 0

Công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Nhà máy Thuốc lá Thăng Long.DOC

Công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Nhà máy Thuốc lá Thăng Long.DOC

Kế toán

... chỉnh =1 ( đối với tài sản sử dụng dới 4 năm ) 2( đối với tài sản sử dụng 5-6 năm) 2.5( đối với tài sản sử dụng trên 6 năm)Mức khấu hao giảm dần( Mgd) đợc tính: Mgd= Tgd* Giá trị còn lại.Phơng ... kiểm tra đánh giá tiềm lực sản xuất cần khai thác.2.2- Đánh giá TSCĐ. Đánh giá TSCĐ là xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ thông qua việc dánh giá TSCĐ chúng ta thông tin tổng hợp về tổng giá trị ... bản dở dang.- TK001: Tài sản thuê ngoài- Tài khoản này ghi đơn Bên nợ: Giá trị tài sản thuê nhận vào. Bên : Giá trị thuê trả lại cho bên nhận. D nợ: Giá trị tài sản thuê ngoài hiện còn...
 • 76
 • 373
 • 2

Xem thêm