đánh giá hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện kinh môn

Đánh giá quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội giai đoạn 2006

Đánh giá quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội giai đoạn 2006

Kinh tế - Quản lý

... đích sử dụng. - Các loại đất theo quy hoạch: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khudân cư nông thôn, đất đô thị, đất chuyên dùngđất chưa sử dụng. 4.5. Kế hoạch thực hiện sử dụng đất đaiNội ... quá trình sử dụng đất. Việc quy hoạch dụng đất phải dựa trên những số liệu thực tế của quátrình sử dụng đất để biết, để đánh giá xem chỗ nào là quy mô thích hợp, chưathích hợp, sử dụng đất chưa ... hộiDựa trên số liệu diện tích đất đai theo các mục đích sử dụng năm 2010của huyện, có thể đánh giá các mặt tích cực và hạn chế trong việc sử dụng đất với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. -...
 • 62
 • 572
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác của huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác của huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế'

Báo cáo khoa học

... yếu sử dụng các loại giống cây địa phương mặc dù rất phù hợp với điều kiện nơi đây nhưng năng suất thấp, giá trị kinh tế không cao. Xét về mặt hiệu quả, đất ven sông là loại đất đạt hiệu quả ... đổi tập quán canh tác, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. - Phải thường xuyên tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng trên địa bàn; tích cực thay đổi lối sống và nhận thức ... HỌC, Đại học Huế, Số 54, 2009 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC CỦA HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nguy n Ng c Châu, Mai Chi m Tuy n Trng i h c Kinh t , i h c Hu TÓM TẮT Nâng...
 • 8
 • 563
 • 0

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện bắc quang, tỉnh hà giang giai đoạn 2006-2010

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện bắc quang, tỉnh hà giang giai đoạn 2006-2010

Thạc sĩ - Cao học

... hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. - Tìm ra những loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, từ đó đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Quang. ... tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp: + Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. + Nhu cầu của địa phương về phát triển hoặc thay đổi loại hình sử dụng ... triệu ha đất canh tác bị mất khả năng sản xuất do sử dụng không hợp lý. 1.4.4.2. Đặc diểm, phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp a. Đặc điểm đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông...
 • 98
 • 511
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất tại tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2008 đến 2011

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất tại tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2008 đến 2011

Kinh tế

... quả sử dụng đất. 1.3.1. Hiệu quả sử dụng đất Hiệu quả sử dụng đất có thể hiểu đơn giản là những kết quả thu được từ việc khai thác, sử dụng đất đai. Kết quả từ việc khai thác và sử dụng đất ... Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đấtđánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. - Xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng ... trạng tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung và tổ chức kinh tế nói riêng. - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, phân...
 • 102
 • 345
 • 0

“Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An”

“Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An”

Nông - Lâm - Ngư

... nhiên – kinh tế và xã hội của vùng - Nghiên cứu đặc điểm đất trong vùng nghiên cứu ( Phân loại, đặc điểm, tính chất đất) .- Đánh giá thực trạng sử dụng đất dốc- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất dốc.- ... và lựa chọn các loại hình sử dụng đất dốc có hiệu quả và bền vững ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An.- Đề xuất hướng sử dụng đất hợp lí, bền vững cho vùng đất dốc trên địa bàn nghiên cứu. 1.2.2. Yêu ... KHĐ51 C. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT DỐC CỦA HUYỆN NGHĨA ĐÀN4.3.1. Tình hình chung về sử dụng đất của huyện: Bảng 4.1: Tình hình chung sử dụng quỹ đất của huyện năm 2008 ( Nguồn: Kết quả thống kê của...
 • 66
 • 2,365
 • 20

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Nông - Lâm - Ngư

... 2.3. HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT2.3.1. Khái quát hiệu quả sử dụng đất * Hiệu quả kinh tế* Hiệu quả xã hội* Hiệu quả môi trường2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng ... hiệu quả cao nhất.- Đưa ra giải pháp sử dụng đấthiệu quả cao hơn.1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá được hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện và đề xuất được hướng sử dụng đất ... trưởng và phát triển2.2. SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ SỬ DỤNG ĐẤT2.2.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.2.1.1. Sử dụng đất là gi? Sử dụng đất là hệ thống các biện...
 • 11
 • 1,691
 • 6

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Khoa học tự nhiên

... 2.3. HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT2.3.1. Khái quát hiệu quả sử dụng đất * Hiệu quả kinh tế* Hiệu quả xã hội* Hiệu quả môi trường2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng ... Đưa ra giải pháp sử dụng đấthiệu quả cao hơn.1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá được hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện và đề xuất hướng sử dụng đấthiệu quả cao phù hợp ... trực tiếp của cô giáo: Th.S Nông Thị Thu Huyền, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh...
 • 15
 • 2,115
 • 9

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008