đánh giá hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệp

“Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An”

“Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An”

Nông - Lâm - Ngư

... đặc điểm đất trong vùng nghiên cứu ( Phân loại, đặc điểm, tính chất đất) .- Đánh giá thực trạng sử dụng đất dốc- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất dốc.- Xác định lựu chọn các LUT sử dụng bền vững ... hộ4.7051.3- Đất nuôi trồng thuỷ sản2761.4- Đất nông nghiệp khác402- Đất phi nông nghiệp 8.882 14,43- Đất chưa sử dụng 2.583 4,23.1- Đất bằng chưa sử dụng 663.2- Đất đồi chưa sử dụng 1.6973.3- ... yêu cầu sử dụng đất ngày càng cao. Đất không những dành cho nông – lâm – ngư nghiệp mà còn tham gia vào mục đích khác như công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, giao thông, … Việc sử dụng đất vào...
 • 66
 • 2,365
 • 20

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất

Nông - Lâm - Ngư

... Khái quát hiệu quả sử dụng đất * Hiệu quả kinh tế* Hiệu quả xã hội* Hiệu quả môi trường2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất 2.3.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất 2.4. ... Trên cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng đất của đất sản xuất nông nghiệp từ đó đề xuất được những giải pháp sử dụng đất đạt hiệu quả cao.2.3. HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT2.3.1. ... trưởng và phát triển2.2. SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ SỬ DỤNG ĐẤT2.2.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.2.1.1. Sử dụng đất là gi? Sử dụng đất là hệ thống các biện...
 • 11
 • 1,877
 • 10

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Nông - Lâm - Ngư

... nghị.2.3. HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT2.3.1. Khái quát hiệu quả sử dụng đất * Hiệu quả kinh tế* Hiệu quả xã hội* Hiệu quả môi trường2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng ... trưởng và phát triển2.2. SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ SỬ DỤNG ĐẤT2.2.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.2.1.1. Sử dụng đất là gi? Sử dụng đất là hệ thống các biện ... và sử dụng hợp lý, có hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp là một trong những vấn đề hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Để giải quyết vấn đề này thì việc đánh giá hiệu quả sử dụng...
 • 11
 • 1,691
 • 6

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Khoa học xã hội

... Về hiệu quả sử dụng đất 2.2.2.1 Khái niệm về hiệu quả Khái niệm về hiệu quả được sử dụng trong đời sống xã hội, nói đến hiệu quả người ta sẽ hiểucông việc đạt kết quả tốt. Như vậy hiệu quả ... trường.Nguồn [7].2.2 Quan diểm về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững2.2.1.1 Khái quát về sử dụng đất bền vững Sử dụng đất đai bền vững là nhu cầu cấp ... trình sử dụng đất. Phân tích và phát hiện những mặt được và chưa được trong việc sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.+ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất chỉ đi sâu đánh...
 • 57
 • 1,906
 • 15

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Khoa học tự nhiên

... triển2.3. HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT2.3.1. Khái quát hiệu quả sử dụng đất * Hiệu quả kinh tế* Hiệu quả xã hội* Hiệu quả môi trường2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng ... và sử dụng hợp lý, có hiệu quả đất nông nghiệp là một trong những vấn đề hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Để giải quyết vấn đề này thì việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất ... Đưa ra giải pháp sử dụng đấthiệu quả cao hơn.1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá được hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện và đề xuất hướng sử dụng đấthiệu quả cao phù hợp...
 • 15
 • 2,115
 • 9

Xem thêm