đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nội

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... ñề hiệu quả sử dụng ñất và ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất 4 2.2 Khái niệm và phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất canh tác 8 2.3 Những nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng ñất canh tác ... ðất canh tác và quan ñiểm sử dụng ñất canh tác 2.2.1.1. Khái niệm và bản chất hiệu quả sử dụng ñất canh tác Hiệu quả sử dụng ñất canh tác là một bộ phận kinh tế sản xuất nói chung. Vì thế hiệu ... ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất canh tác: + Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất canh tác. + Nhu cầu của ñịa phương về phát triển hoặc thay ñổi loại hình sử dụng ñất canh...
 • 97
 • 952
 • 3

đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện đan phượng – thành phố hà nội

đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện đan phượng – thành phố hà nội

Kinh tế - Quản lý

... bền vững về mặt môi trường.*Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp:- Cơ sở lựa chọn: + Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nôngnghiệp;+ Nhu cầu của địa ... vững.[11]2.3. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp2.3.1. Lý thuyết về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp Hiệu quả chính là kết quả như yêu cầu của việc làm mang lại [49]. Khi đánh giá hoạt động sản ... (1995) [30] hiệu quả về mặt xã hội sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu được xác định bằng khả năng tạo việc làm trênmột đơn vị diện tích đất nông nghiệp Vì vậy, khi đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông...
 • 76
 • 641
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác của huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác của huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế'

Báo cáo khoa học

... cho người dân. 3.4. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác Với đặc thù của một huyện miền núi, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bên cạnh sự chủ động của bản thân các nông ... ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC CỦA HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nguy n Ng c Châu, Mai Chi m Tuy n Trng i h c Kinh t , i h c Hu TÓM TẮT Nâng cao hi u qu s d ng t canh tác ... yếu sử dụng các loại giống cây địa phương mặc dù rất phù hợp với điều kiện nơi đây nhưng năng suất thấp, giá trị kinh tế không cao. Xét về mặt hiệu quả, đất ven sông là loại đất đạt hiệu quả...
 • 8
 • 563
 • 0

“Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An”

“Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An”

Nông - Lâm - Ngư

... đặc điểm đất trong vùng nghiên cứu ( Phân loại, đặc điểm, tính chất đất) .- Đánh giá thực trạng sử dụng đất dốc- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất dốc.- Xác định lựu chọn các LUT sử dụng bền vững ... cứu:- Đánh giá các loại hình sử dụng đất dốc và lựa chọn các loại hình sử dụng đất dốc có hiệu quả và bền vững ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An.- Đề xuất hướng sử dụng đất hợp lí, bền vững cho vùng đất ... hộ4.7051.3- Đất nuôi trồng thuỷ sản2761.4- Đất nông nghiệp khác402- Đất phi nông nghiệp8.882 14,43- Đất chưa sử dụng 2.583 4,23.1- Đất bằng chưa sử dụng 663.2- Đất đồi chưa sử dụng 1.6973.3-...
 • 66
 • 2,365
 • 20

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất

Nông - Lâm - Ngư

... Khái quát hiệu quả sử dụng đất * Hiệu quả kinh tế* Hiệu quả xã hội* Hiệu quả môi trường2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất 2.3.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất 2.4. ... cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Để giải quyết vấn đề này thì việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhằm đề xuất hướng sử dụng đất và loại hình sử dụng đất thích hợp là việc ... Trên cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng đất của đất sản xuất nông nghiệp từ đó đề xuất được những giải pháp sử dụng đất đạt hiệu quả cao.2.3. HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT2.3.1....
 • 11
 • 1,877
 • 10

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Nông - Lâm - Ngư

... nghị.2.3. HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT2.3.1. Khái quát hiệu quả sử dụng đất * Hiệu quả kinh tế* Hiệu quả xã hội* Hiệu quả môi trường2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng ... trưởng và phát triển2.2. SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ SỬ DỤNG ĐẤT2.2.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.2.1.1. Sử dụng đất là gi? Sử dụng đất là hệ thống các biện ... và sử dụng hợp lý, có hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp là một trong những vấn đề hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Để giải quyết vấn đề này thì việc đánh giá hiệu quả sử dụng...
 • 11
 • 1,691
 • 6

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Khoa học xã hội

... Về hiệu quả sử dụng đất 2.2.2.1 Khái niệm về hiệu quả Khái niệm về hiệu quả được sử dụng trong đời sống xã hội, nói đến hiệu quả người ta sẽ hiểu là công việc đạt kết quả tốt. Như vậy hiệu quả ... trình sử dụng đất. Phân tích và phát hiện những mặt được và chưa được trong việc sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.+ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất chỉ đi sâu đánh ... trường.Nguồn [7].2.2 Quan diểm về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp2.2.1 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững2.2.1.1 Khái quát về sử dụng đất bền vững Sử dụng đất đai bền vững là nhu cầu cấp...
 • 57
 • 1,906
 • 15

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Khoa học tự nhiên

... triển2.3. HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT2.3.1. Khái quát hiệu quả sử dụng đất * Hiệu quả kinh tế* Hiệu quả xã hội* Hiệu quả môi trường2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng ... Đưa ra giải pháp sử dụng đấthiệu quả cao hơn.1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá được hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện và đề xuất hướng sử dụng đấthiệu quả cao phù hợp ... và sử dụng hợp lý, có hiệu quả đất nông nghiệp là một trong những vấn đề hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Để giải quyết vấn đề này thì việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất...
 • 15
 • 2,115
 • 9

Xem thêm