đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nội

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố nội

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... phương pháp ñánh giá hi u qu s d ng ñ t canh tác 2.2.1 ð t canh tác quan ñi m s d ng ñ t canh tác 2.2.1.1 Khái ni m b n ch t hi u qu s d ng ñ t canh tác Hi u qu s d ng ñ t canh tác m t b ph n kinh ... tác ñ a bàn huy n M ð c – Thành ph N i” 1.2 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài - ðánh giá th c tr ng hi u qu s d ng ñ t canh tác xác ñ nh y u t nh hư ng ñ n hi u qu s d ng ñ t canh tác ñ a bàn huy ... ñánh giá ñư c hi u qu s d ng ñ t canh tác ñ a bàn tính t i th i ñi m hi n t i ñ nh hư ng cho tương l i Xu t phát t yêu c u trên, ti n hành nghiên c u ñ tài “ðánh giá hi u qu s d ng ñ t canh tác...
 • 97
 • 949
 • 3

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nồng nghiệp trên địa bàn huyện ứng hoà,thành phố nội

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nồng nghiệp trên địa bàn huyện ứng hoà,thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... qua m y ch c năm ti n hành công nghi p hóa, ñô th hóa t l m t ñ t canh tác t 0,5% - 2%/năm Trên th gi i t l m t ñ t canh tác hàng năm th p niên 1980-1990 c a Trung Qu c 0,5%, Hàn Qu c 1,4%, ðài ... t k thu t canh tác Hi u qu c a vi c s d ng ñ t nông nghi p ñư c quy t ñ nh b i nhi u y u t ñó bi n pháp k thu t canh tác m t nh ng y u t quan tr ng Bi n pháp k thu t canh tác h th ng tác ñ ng ... bàn huy n ng Hòa Thành ph N i” 1.2 M c tiêu nghiên c u - ðánh giá ti m ñ t ñai ñ a bàn huy n ng Hòa - ðánh giá hi u qu c a m t s lo i hình s d ng ñ t nông nghi p ch y u ñ a bàn huy n ng Hòa...
 • 123
 • 1,057
 • 4

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ-THÀNH PHỐ NỘI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ-THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thạc sĩ - Cao học

... dụng đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá ... gian sử dụng đất - Phân phối hợp lý cấu đất đai diện tích đất sử dụng, hình thành cấu kinh tế sử dụng đất - Quy mô sử dụng đất cần có tập trung thích hợp hình thành quy mô kinh tế sử dụng đất ... tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Phúc Thọ - thành phố Nội Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp huyện...
 • 111
 • 2,077
 • 12

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thường tín thành phố nội

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thường tín thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP NỘI TẠ MẠNH TÙNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN THƯỜNG TÍN THÀNH PHỐ NỘI CHUYÊN NGÀNH Mà SỐ : QUẢN ... 2.2.3 ðánh giá hiệu loại hình sử dụng ñất nông nghiệp Khi ñánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp ñịa bàn huyện Thường Tín ñã tiến hành nghiện cứu hiệu là: hiệu xã hội, hiệu môi trường hiệu kinh ... huyện Thường Tín, Thành phố Nội Mục tiêu nghiên cứu - ðánh giá tiềm ñất ñai ñịa bàn huyện Thường Tín - ðánh giá hiệu số loại hình sử dụng ñất nông nghiệp chủ yếu ñịa bàn huyện Thường Tín -...
 • 143
 • 431
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ thành phố nội

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... loại hình sử dụng đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất kiểu sử dụng đất nông ... NGHIÊN CỨU 1.1 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp phân loại hiệu sử dụng đất 1.1.1 Khái niệm hiệu sử dụng đất 1.1.2 Phân loại hiệu sử dụng đất 1.2 Đặc điểm phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp ... gian sử dụng đất - Phân phối hợp lý cấu đất đai diện tích đất sử dụng, hình thành cấu kinh tế sử dụng đất - Quy mô sử dụng đất cần có tập trung thích hợp hình thành quy mô kinh tế sử dụng đất...
 • 119
 • 310
 • 4

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện kim môn tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện kim môn tỉnh hải dương

Nông - Lâm - Ngư

... ñ tài qu ñ t canh tác (ñ t tr ng hàng năm), y u t liên quan ñ n trình s d ng ñ t canh tác ñ a bàn huy n 3.1.2 Ph m vi nghiên c u ðánh giá hi u qu lo i hình s d ng ñ t canh tác ñ a bàn huy n Kinh ... nghi p N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U 2.1 ð t canh tác v n ñ hi u qu s d ng ñ t canh tác 2.1.1 Khái quát v ñ t canh tác ð t canh tác m t ... NGHIÊN C U 2.1 ð t canh tác v n ñ hi u qu s d ng ñ t canh tác 2.2 Khái ni m phương pháp ñánh giá hi u qu s d ng ñ t canh tác 2.3 Nh ng nghiên c u nâng cao hi u qu s d ng ñ t canh tác th gi i Vi t...
 • 135
 • 659
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN HÒA HUYỆN THỌ XUÂN TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN HÒA HUYỆN THỌ XUÂN TỈNH THANH HÓA

Báo cáo khoa học

... NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở XÃ XN HỊA 64 3.1 Phương hướng sử dụng đất canh tác địa bàn xã Xn Hòa 64 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác xã ... vụ nội dung sử dụng đất đai thể khía cạnh sau: - Sử dụng đất hợp lý khơng gian, hình thành hiệu kinh tế khơng gian sử dụng đất - Phân phối hợp lý cấu đất đai diện tích đất đai sử dụng, hình thành ... tích đất canh tác Ai = Di ∑Di X 100 e Diện tích đất canh tác BQ hộ Tổng diện tích đất canh tác Tổng số hộ Diện tích đất canh tác hộ nơng nghiệp Diện tích đất canh tác BQ hộ Diện tích đất canh tác/ hộ...
 • 80
 • 1,018
 • 5

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Nông - Lâm - Ngư

... 4.3.3.2 Hiệu sử dụng đất lâu năm 50 4.3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất mặt xã hội 52 4.3.5 Đánh giá hiệu sử dụng đất mặt môi trường 54 4.3.6 Đánh giá chung hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa ... Thám, thành phố Cao Bằng - Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn phường Đề Thám - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn phường - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất ... lý cấu đất đai diện tích đất sử dụng, đồng thời hình thành cấu lương thực, thực phẩm để sử dụng đất - Quy mô sử dụng đất cần có tập trung thích hợp, hình thành quy mô kinh tế sử dụng đất - Giữ...
 • 89
 • 491
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... ñ trên, ñư c s phân công c a khoa Qu n lý ñ t ñai, v i s hư ng d n c a th y giáo PGS.TS Nguy n H u Thành, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi u qu s d ng ñ t nông nghi p ñ a bàn huy n M Hào, ... u ð t ñai tài nguyên qu c gia vô quý giá, tài li u s n xu t ñ c bi t, thành ph n quan tr ng hàng ñ u c a môi trư ng s ng, ñ a bàn phân b dân cư, xây d ng thành ph n kinh t , văn hoá xã h i, an ... Nguy n H u Thành, s giúp ñ , ñ ng viên c a th y cô giáo khoa Qu n lý ñ t ñai, Ban qu n lý ñào t o Nhân d p cho phép ñư c bày t lòng bi t ơn chân thành sâu s c t i PGS.TS Nguy n H u Thành nh ng...
 • 96
 • 408
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi hệ thống cây trồng đến hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi hệ thống cây trồng đến hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Khoa học tự nhiên

... Nam, cách th ñô N i 25 km v phía B c, ñ a gi i hành c a huy n ñư c xác ñ nh sau: - Phía B c giáp thành ph B c Ninh huy n Yên Phong; - Phía Nam giáp huy n Thu n Thành; - Phía ðông giáp huy n Qu ... ñi m tác gi ñã xây d ng h th ng canh tác cho ñi u ki n sinh thái như: H th ng canh tác vùng ñ t trũng Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 21 H th ng canh tác vùng ... ng h th ng canh tác ñ t lúa (Cropping Systems base on rice) Năm 1975 m ng lư i nghiên c u h th ng canh tác châu Á ñ i (F.S.R: Farming Systems Research) v i thành viên ð n th p k 80 s thành viên...
 • 113
 • 554
 • 1

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương khê tỉnh tĩnh

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương khê  tỉnh hà tĩnh

Thạc sĩ - Cao học

... t nh Tĩnh, cách thành ph Tĩnh 45 Km v phía ðông Toàn huy n có 22 ñơn v hành c p xã v i t ng di n tích t nhiên 127.680,16 ha, chi m 19,53% di n tích t nhiên c a toàn t nh Trên ñ a bàn huy ... tr s n xu t, giá tr gia tăng, chi phí trung gian c a t ng tr ng + Tính giá tr s n xu t, giá tr gia tăng, chi phí trung gian c a ki u s d ng ñ t ñ t canh tác + Tính giá tr s n xu t, giá tr gia tăng, ... qu s d ng ñ t canh tác ñư c ñánh giá d a s ch tiêu kinh t xã h i môi trư ng ñánh giá ñ t - ðánh giá hi u qu kinh t theo ch tiêu: + Giá tr gia tăng c a tr ng, ki u s d ng ñ t + Giá tr s n xu t/...
 • 140
 • 1,578
 • 11

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện giao thủy  tỉnh nam định

Thạc sĩ - Cao học

... t tiêu h th ng canh tác H th ng canh tác chuy n vào môi trư ng ch t th i ñó có ch t ñ c ñ i v i ñ t, nư c không khí n cho s n xu t không b n v ng Do v y b trí h th ng canh tác nhà khoa h c bao ... n hàng hoá v i giá r S n xu t nông nghi p ngành kinh doanh lư ng ánh sáng m t tr i d a ñi u ki n t nhiên, kinh t xã h i khác [26] * Nhóm y u t k thu t canh tác Bi n pháp k thu t canh tác tác ... Nông nghi p N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 37 + Tính giá tr s n xu t, giá tr gia tăng, chi phí trung gian c a t ng tr ng ñ t canh tác + Tính giá tr s n xu t, giá tr gia...
 • 118
 • 1,822
 • 19

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lộc  tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... ng, n m phía nam thành ph H i Dương, có ranh gi i ti p giáp sau: Phía b c giáp thành ph H i Dương; Phía nam giáp huy n Ninh Giang Thanh Mi n; Phía ñông giáp huy n T Kỳ; Phía tây giáp huy n C m ... th c luân canh m i giúp cho vi c t o thành m t s hình th c s d ng ñ t m i ngày có hi u qu cao Vi n Lúa qu c t (IRRI) ñã có nhi u thành t u v lĩnh v c gi ng lúa h th ng tr ng ñ t canh tác Trư ng ... thương m i, d ch v ð a bàn huy n xu t hi n nhi u thành ph n kinh doanh, ch ng lo i hàng hoá ña d ng, th trư ng sôi ñ ng, hình thành h th ng m ng lư i, kênh lưu thông phân ph i hàng hoá theo ch th...
 • 128
 • 1,651
 • 22

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... t canh tác Bi n pháp k thu t canh tác tác ñ ng c a ngư i vào ñ t ñai, tr ng, v t nuôi nh m t o nên s hài hoà gi a y u t c a trình s n xu t ñ hình thành, phân b tích lu su t kinh t ðây nh ng tác ... a trôi t ng m t bi n ñ i thành t ng sét loang l ñ c trưng t o thành ñ t Plithosols ho c có t ng glây ñ c trưng s t o thành ñ t Glây.Thông thư ng s n ph m phù sa s t o thành ñ t phù sa Các nhóm ... nông nghi p 11 704 800 ha, di n tích ñ t canh tác 10 001 300 ha, bình quân ñ t canh tác ñ u ngư i 311 m2/ngư i Theo lu t ñ t ñai (2003), ñ t ñai ñư c chia thành nhóm theo m c ñích s d ng ñ t nông...
 • 108
 • 1,097
 • 3

[Luận văn]đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

[Luận văn]đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông sơn  tỉnh thanh hoá

Thạc sĩ - Cao học

... tài liệu 2.1 Vấn đề hiệu sử dụng đất v đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2 Đặc điểm v phơng pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 11 2.2.1 Đất nông nghiệp v quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 11 ... Loại hình sử dụng đất v kiểu sử dụng đất vùng nghiên cứu 53 4.4.3 Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 55 4.4.4 Hiệu xã hội sử dụng đất nông nghiệp 68 4.4.5 Hiệu môi trờng sử dụng đất nông ... xem xét hiệu sử dụng đất v hiệu sử dụng nguồn lực khác - Đảm bảo phát triển thống ng nh Khi đánh giá hiệu sử dụng đất ngời ta thờng đánh giá ba khía cạnh: hiệu mặt kinh tế sử dụng đất, hiệu mặt...
 • 110
 • 1,842
 • 9

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh

Khoa học tự nhiên

... quan t i liệu 2.1 Vấn đề hiệu v đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.3 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 23 Nội dung v phơng pháp nghiên ... nghiệp huyện 51 4.4 52 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 4.4.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 52 4.4.2 Hiệu kinh tế trồng huyện 55 4.4.3 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 60 4.4.4 Hiệu ... Phân phối hợp lý cấu đất đai diện tích đất đợc sử dụng, hình th nh cấu kinh tế sử dụng đất - Quy mô sử dụng đất cần có tập trung thích hợp hình th nh quy mô kinh tế sử dụng đất - Giữ mật độ sử dụng...
 • 115
 • 1,112
 • 2

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh chương, tỉnh nghệ an

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh chương, tỉnh nghệ an

Nông học

... tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất canh tác - Cơ sở lựa chọn cá tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng đất: + Mục tiêu nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất canh tác; + Nhu cầu địa phương thay đổi loại hình sử ... Trên đất canh tác bố trí trồng, hệ thống luân canh, cần phải đánh giá hiệu trồng, hệ thống luân canh - Thâm canh biện pháp sử dụng đất canh tác theo chiều sâu, tác động đến hiệu sử dụng đất canht ... đánh giá đất đai phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tới năm 2010 Nhìn chung, công tác đánh giá hiệu sử dụng đất huyện Thanh Chương cấp vĩ mô, sơ lược Chủ yếu đánh giá hiệu hiệu sử 23 dụng...
 • 74
 • 1,567
 • 5

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

Kinh tế

... luõn canh cõy trng hng nm, cú th Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Nụng nghip Page 24 chuyn t ch canh tỏc c sang ch canh tỏc mi tin b hn mang li hiu qu cao hn Nghiờn cu b trớ luõn canh ... cỏc ging cõy trng mi vo h thng canh tỏc nhm tng sn lng lng thc, thc phm/1n v din tớch t canh tỏc mt nm Chõu cú nhiu nc cng tỡm gii phỏp nõng cao hiu qu s dng t canh tỏc luõn phiờn cõy lỳa vi ... nghip da vo vic nghiờn cu a cỏc cụng thc luõn canh mi bng cỏc phng phỏp ỏnh giỏ hiu qu ca tng ging cõy trng, tng cụng thc luõn canh T ú cỏc cụng thc luõn canh mi tin b hn c ci tin khai thỏc ngy mt...
 • 128
 • 924
 • 6

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên mỹ, tỉnh hưng yên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên mỹ, tỉnh hưng yên

Kinh tế

... bàn huyện Yên Mỹ - Hiện trạng hệ thống trồng địa bàn huyện - Hiện trạng kiểu sử dụng đất loại sử dụng đất địa bàn huyện 2.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Mỹ - Hiệu ... trồng huyện 44 3.2.2 Các loại sử dụng đất nông nghiệp huyện 46 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Mỹ 52 3.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế 52 3.3.2 Đánh giá hiệu xã ... NGHIÊN CỨU 1.1 Đất vai trò đất sản xuất nông nghiệp 1.2 Hiệu sử dụng đất 1.2.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 1.2.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 1.2.3 Một số tiêu chí đánh giá hiệu cho sản...
 • 104
 • 746
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose