đánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa

Khoa học tự nhiên

... Liên Các mô hình kinh tế triển khai năm 2012 Dự án Nông thôn, miền núi 61 63 65 2.17 Các mô hình kinh tế triển khai năm 2012 VCF tài trợ 66 2.18 Đánh giá tổng hợp điều kiện kinh tế - xã hội xã ... sách “Giáo trình nhân loại học” đưa phương thức sinh kế, gồm: Săn bắn hái lượm; Nông nghiệp sơ khai; Chăn nuôi gia súc; Nông nghiệp thâm canh; Nông nghiệp giới hóa Trong đó, loại thứ kinh tế chiếm ... sau kinh tế sản xuất[ 24] Tuy nhiên, mô hình Tôn Thu Vân chưa đề cập đến hoạt động kinh tế phi nông nghiệp Mô hình sinh kế Việt Nam gồm loại: (1) Mô hình truyền thống thường bao gồm trồng trọt (quảng...
 • 126
 • 732
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC

Cao đẳng - Đại học

... tra, đánh giá thường xuyên, kiểm tra - đánh giá kỳ kiểm tra đánh giá kết thúc môn học Các tập, câu hỏi tuần phải chuẩn bị trước thảo luận kiểm tra - đánh giá Phƣơng pháp hình thức kiểm tra đánh giá ... Kiểm tra- đánh giá kỳ 9.2.1 Bài kiểm tra kì - Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức kĩ thu sau nửa học kỳ, làm sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy học - Mục đích: Kiểm tra đánh giá kiến ... kết học tập 9.1 Kiểm tra- đánh giá thường xuyên: Được thực để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu sinh viên thông qua thảo luận tập lớp 9.1.1 Mục đích: Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng...
 • 32
 • 526
 • 1

Luận văn tốt nghiệp: Thuế GTGT và các phƣơng pháp hoàn thiện hạch toán thuế GTGT pdf

Luận văn tốt nghiệp: Thuế GTGT và các phƣơng pháp hoàn thiện hạch toán thuế GTGT pdf

Tài chính - Ngân hàng

... nâng cao hiệu kinh tế hoạt động doanh nghiệp nói riêng toàn kinh tế nói chung Thuế gòp phần thực công xã hội, bình đẳng tầng lớp kinh tế tầng lớp dân c- Nhà n-ớc dùng thuế để thực chức kinh tế xã ... kích thích sản xuất, điều chỉnh cung-cầu xã hội Thuế công cụ giải đắn mối quan hệ lợi ích Nhà n-ớc-tập thể ng-ời lao động Nhà n-ớc sử dụng thuế để kiểm tra giám sát mặt kinh tế hoạt động kinh doanh ... giám sát mặt kinh tế hoạt động kinh doanh tất thành phần kinh tế Thuế có tác dụng mở rộng kinh tế đối ngoại, đông thời bảo vệ lợi ích sản xuất n-ớc Thuế công cụ sắc bén để điều hoà thu nhập tầng...
 • 112
 • 214
 • 0

báo cáo khoa học 'đệ quy và các ph-ơng pháp khử đệ quy'

báo cáo khoa học 'đệ quy và các ph-ơng pháp khử đệ quy'

Báo cáo khoa học

... đệ quy để thay đổi giá trị đối 2.2.4 Nhẩy (trở về) đầu hàm else if(k==m) // trỏ từ lời gọi cuối { 2.3 Phần suy biến - trở 2.3.1 Xử lý phép toán 2.3.2 Lấy giá trị đối (x) dấu hiệu (k) từ đỉnh ngăn ... x dấu hiệu k lên ngăn xếp 2.5.1 Dựa vào giá trị k để phân biệt trờng hợp a Kết thúc hàm (k=0) b Trở từ lời gọi đệ quy i (k=i < m) c Trở từ lời gọi cuối (k=m) b pop(x,k) để lấy đối x dấu hiệu k ... tổng quát - gặp lời gọi đệ quy 2.4.1 Xử lý phép toán Các câu lệnh sau lời gọi ĐQ m Lấy giá trị đối (x) dấu hiệu (k) từ đỉnh ngăn xép Nhẩy tới đoạn chơng trình xử lý trở (Goto 2.4.2) } iii tổ chức...
 • 5
 • 124
 • 0

Báo cáo khoa học: "Đệ quy và các ph-ơng pháp khử đệ quy" doc

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... đệ quy để thay đổi giá trị đối 2.2.4 Nhẩy (trở về) đầu hàm else if(k==m) // trỏ từ lời gọi cuối { 2.3 Phần suy biến - trở 2.3.1 Xử lý phép toán 2.3.2 Lấy giá trị đối (x) dấu hiệu (k) từ đỉnh ngăn ... x dấu hiệu k lên ngăn xếp 2.5.1 Dựa vào giá trị k để phân biệt trờng hợp a Kết thúc hàm (k=0) b Trở từ lời gọi đệ quy i (k=i < m) c Trở từ lời gọi cuối (k=m) b pop(x,k) để lấy đối x dấu hiệu k ... tổng quát - gặp lời gọi đệ quy 2.4.1 Xử lý phép toán Các câu lệnh sau lời gọi ĐQ m Lấy giá trị đối (x) dấu hiệu (k) từ đỉnh ngăn xép Nhẩy tới đoạn chơng trình xử lý trở (Goto 2.4.2) } iii tổ chức...
 • 5
 • 238
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet đông iqf tính định mức và các phƣơng pháp kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu đầu vào tại công ty hùng cá

khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet đông iqf tính định mức và các phƣơng pháp kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu đầu vào tại công ty hùng cá

Thủy sản

... khó khăn mặt kinh tế, làm tăng giá thành sản phẩm giảm khả cạnh tranh thị trường Chính doanh nghiệp tìm biện pháp có hiệu nhằm làm giảm mức tiêu hao nguyên liệu trình sản xuất tạo sản phẩm có ... thành viên Giám đốc kinh doanh Phòng kinh doanh Phòng tiếp thị Phòng kế hoạch thu mua Giám đốc tài Tổ chức hành Phòng kế toán Giám đốc sản xuất Phòng chất lượng Ban điều hành sản xuất Phòng điện ... thành mặt hàng xuất chủ lực ngành thủy sản, đến với nhiều quốc gia giới tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm cá tra thị trường quốc tế Năm 2012, tổng sản lượng cá tra xuất đạt 600 000 với giá trị 1,8...
 • 62
 • 761
 • 1

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Một số phƣơng pháp nghiên cứu khảo cổ học

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Một số phƣơng pháp nghiên cứu khảo cổ học

Cao đẳng - Đại học

... kiểm tra - đánh giá kết học tập môn học 7.1 Kiểm tra - đánh giá thường xuyên * Hình thức: tham gia lớp học, làm tự học * Tỷ trọng: 10% 7.2 Kiểm tra - đánh giá định kỳ - Kiểm tra đánh giá kỳ: * ... học giới thiệu cho học viên cách tiếp cận phương pháp việc điền dã khai quật xử lý trường phân loại loại hình, phân tích diễn giải vật (tức kỹ làm việc trời phòng) Thông qua số học thực tế xử lý ... Nam - Mục tiêu kỹ năng:  Đäc tµi liÖu  Chuẩn bị xeminar theo yêu cầu giáo viên  Phân tích tổng hợp kiến thức nghe giới thiệu, thảo luận tự học để nhận biết đưa ý kiến số vấn đề phương pháp nghiên...
 • 7
 • 216
 • 2

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Phƣơng pháp nghiên cứu văn hóa tộc ngƣời

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Phƣơng pháp nghiên cứu văn hóa tộc ngƣời

Cao đẳng - Đại học

... nghĩa văn hóa tộc người đời sống kinh tế, xã hội tộc người 3.2 Những biến đổi văn hóa tộc người 3.3 Nguyên nhân xu phát triển văn hóa tộc người Học liệu 6.1 Giáo trình môn học: Lịch sử văn hóa ... Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết môn học Thi hết môn: + Hình thức: Viết bảo vệ chuyên đề trước hội đồng chuyên môn + Tỷ trọng điểm: 100 % PHÊ DUYỆT CỦA TRƢỜNG CHỦ NHIỆM KHOA NGƢỜI ... hóa tộc người Trên sở đó, rút yếu tố văn hóa truyền thống biến đổi văn hóa phù hợp với biến đổi kinh tế - xã hội tộc người Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học Lên...
 • 3
 • 243
 • 0

CÁC bộ điều CHỈNH điện áp XOAY CHIỀU,ĐỘNG cơ dị bộ và các PHƢƠNG PHÁP điều CHỈNH tốc độ và TÍNH TOÁN và mô PHỎNG hệ THỐNG

CÁC bộ điều CHỈNH điện áp XOAY CHIỀU,ĐỘNG cơ dị bộ và các PHƢƠNG PHÁP điều CHỈNH tốc độ và TÍNH TOÁN và mô PHỎNG hệ THỐNG

Cao đẳng - Đại học

... nghĩa bỏ qua sóng bậc cao Trong trƣờng hợp này, dòng điện điện áp đƣợc xác định giá trị hiệu dụng, giá trị stđ từ thông giá trị biên độ Khi rotor hở , dòng rotor không, rotor không quay Máy điện dị ... thay đổi giá trị điện áp nửa chu kỳ điện áp lƣới theo góc mở α, từ đổi đƣợc giá trị hiệu dụng điện áp tải - Nối tam giác ba điều áp pha - Nối hỗn hợp ba tiristor ba diode Dƣới trình bày điều chỉnh ... giá trị hiệu dụng dòng điện iA, iB, iC từ cực đại đến V đến không góc mồi α phải tăng từ φ Z 7π π 2π Khi φ tăng, biến thiên α theo < α < giảm Khi φ = 30 , chế độ biến 1.4 CÁC ƢU NHƢỢC ĐIỂM CỦA...
 • 76
 • 405
 • 0

PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC NHĂM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY CHƢƠNG “DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TR ƯỜNG” (VẬT LÝ 11 – CƠ BẢN)

PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC NHĂM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY CHƢƠNG “DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TR ƯỜNG” (VẬT LÝ 11 – CƠ BẢN)

Quản trị kinh doanh

... 108 3.5 Giáo viên cộng tác thực nghiệm sư phạm 109 3.6 Phương pháp đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 109 3.6.1 Căn để đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 109 3.6.2 Đánh giá, xếp loại ... trình phản ánh thực tiễn dạng cảm giác, tri giác biểu tượng Nhờ cảm giác tri giác mà thiết lập liên hệ trực tiếp nhận thức người với giới bên Trong biểu tượng xuất yếu tố khái quát hoá hiểu biết ... dạy, PP khơi dạy tính tích cực, tự giác, chủ động, tự lực cho HS yếu Thứ hai, HS THPT miền núi chủ yếu dân tộc thiểu số, xuất thân từ gia đình nông dân, tỉ lệ HS xuất thân từ gia đình cán công nhân...
 • 160
 • 622
 • 1

Các ph-ơng pháp phân tích chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ phân bón trong điều kiện hội nhập kinh tế

Các ph-ơng pháp phân tích chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ phân bón trong điều kiện hội nhập kinh tế

Môi trường

... công nghiệp sản xuất phân bón tiến tới sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp Việc phân tích ảnh hởng sách ngnh công nghiệp sản xuất phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp ... đệm để đánh giá tác động sách việc sản xuất v sử dụng phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp KếT QUả NGHIÊN CứU 3.1 Phân tích sách sản xuất v sử dụng phân hóa học Việt Nam Chính sách sản xuất v ... phân bón l giá nông sản phẩm Tuy nhiên định sản xuất (trồng gì, diện tích bao nhiêu, mức đầu t phân bón cho đơn vị diện tích, vv) ngời nông dân cha biết trớc giá nông sản phẩm m họ sản xuất, họ...
 • 8
 • 409
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp: Nghiên cứu so sánh các tiêu chí và phương pháp " pdf

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... pháp thể chỗ ghi nhận thể giá trị xã hội toàn xã hội nhân dân chấp nhận chia sẻ Các giá trị xã hội thực chất nguyên tắc phổ biến giúp đánh giá đắn hoạt động người Đó giá trị Tự do, Công bằng, ... giai cấp nào? Đó quan điểm phương pháp luận nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin mà vị sử dụng đánh giá Hiến pháp đương thời Theo đó, Hiến pháp sản phẩm đấu tranh giai cấp, công cụ mà giai cấp ... chủ đạo Chưa có bóng dáng lĩnh vực dân chủ xã hội quyền tự kinh tế - xã hội quyền lao động, nghỉ ngơi, hưu trí, trợ cấp, giáo dục, y tế, văn hóa; v.v Mô hình thứ hai Hiến pháp đời sau thắng lợi...
 • 10
 • 546
 • 1

luận văn: PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC NHĂM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY CHƢƠNG “DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƢỜNG” (VẬT LÝ 11 – CƠ BẢN) pptx

luận văn: PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC NHĂM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY CHƢƠNG “DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƢỜNG” (VẬT LÝ 11 – CƠ BẢN) pptx

Thạc sĩ - Cao học

... 108 3.5 Giáo viên cộng tác thực nghiệm sư phạm 109 3.6 Phương pháp đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 109 3.6.1 Căn để đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 109 3.6.2 Đánh giá, xếp loại ... trình phản ánh thực tiễn dạng cảm giác, tri giác biểu tượng Nhờ cảm giác tri giác mà thiết lập liên hệ trực tiếp nhận thức người với giới bên Trong biểu tượng xuất yếu tố khái quát hoá hiểu biết ... dạy, PP khơi dạy tính tích cực, tự giác, chủ động, tự lực cho HS yếu Thứ hai, HS THPT miền núi chủ yếu dân tộc thiểu số, xuất thân từ gia đình nông dân, tỉ lệ HS xuất thân từ gia đình cán công nhân...
 • 160
 • 401
 • 0

các ph-ơng pháp giám sát kênh truyền vô tuyến và ứng dụng trong quản lý chất l-ợng dịch vụ cho mạng di động các thế hệ tiếp theo

các ph-ơng pháp giám sát kênh truyền vô tuyến và ứng dụng trong quản lý chất l-ợng dịch vụ cho mạng di động các thế hệ tiếp theo

Báo cáo khoa học

... phơng pháp giám sát kênh truyền vô tuyến Chơng tập trung phân tích, đánh giá số kỹ thuật giám sát tham số kênh truyền, giám sát băng thông, giám sát kênh trình bày mô hình tổng quát cho giám sát ... vô tuyến Chơng tập trung phân tích, đánh giá số kỹ thuật giám sát tham số kênh truyền, giám sát băng thông, giám sát kênh trình bày số mô hình tổng quát cho giám sát băng thông kênh truyền vô ... quát giám sát băng thông kênh truyền vô tuyến 70 4.3.1 Giám sát tốc độ luồng 71 4.3.2 Giám sát băng thông vô tuyến 76 4.3.3 Giám sát trạng thái kênh vô tuyến .78 4.3.4 Đánh giá...
 • 119
 • 299
 • 0

Các ph ơng pháp điều khiển, đo l ờng hiện đại và ứng dụng

Các ph ơng pháp điều khiển, đo l ờng hiện đại và ứng dụng

Báo cáo khoa học

... trớc Ta ký hiệu nghiệm x(t,d) để nhấn mạnh phụ thuộc vào vector tín hiệu nhiễu d(t) Xét mặt chất, vector d(t) (1.25) có vai trò nh tín hiệu vào không kiểm soát đợc hệ (nhiễu, hay tín hiệu tác động ... đối xứng xác định dơng đợc chọn có giá trị riêng lớn, tốc độ tiến sai lệch e cao Nếu ma trận H đối xứng xác định dơng đợc chọn có giá trị riêng nhỏ, giá trị tín hiệu nội bên hệ kín bé Chứng minh: ... B( x )w dt (2.19) hiệu chỉnh (hình 2.2): d = H ( x )T B( x )T Pe dt = ( x ) (2.20) H ma trận đối xứng xác định dơng cho trớc tùy ý Nếu H có giá trị riêng nhỏ, giá trị tín hiệu nội bên hệ...
 • 69
 • 218
 • 0

mở đầu và các ký hiệu trong nghiên cứu phép biến hình K

mở đầu và các ký hiệu trong nghiên cứu phép biến hình K

Thạc sĩ - Cao học

... theo ban kinh 2~ II ::;t,argw =p ~ = { w s::; w ~ s } ,(O:S; < t < l),J = 1,2, ,p w=f(z) Hinh 1.2: PBHBG hinh vanh khan r < Izi < !en hinh vanh khan s < Iwl< vdi p = nha t c~t theo ban kinh 10 ... ling voi p = va Nhu' v~y, theo (1.3) cac nhat c~t Lj la nhfi'ng cling cua du'ong troll Him ban kinh R, < R(g) < 00 va g6cma 2~(g)=2(; -a(g)) thoa 0
 • 9
 • 1,099
 • 2

CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÂY CHUY ỂN GEN Ở MỨC ĐỘ PHÒNG THÍ NGHIỆM

CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÂY CHUY ỂN GEN Ở MỨC ĐỘ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Công nghệ - Môi trường

... tích, đánh giá xác định đặc điểm di truyền gen chuyển (sự di truyền, phân ly), phân tích đặc tính di truyền chuyển gen Hình Mô tả bước tiến hành phương pháp phân tích chuyển gen CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH ... với cặp mồi đặc hiệu gen chuyển để xác định có mặt gen tế bào chuyển gen Muốn xác định số copy đưa vào genome tái sinh phải thực phép lai phân tử Southern mà mẫu dò đoạn gen chuyển đánh dấu huỳnh ... đặc hiệu gen chuyển khuôn cDNA từ RNA tổng số cần kiểm tra lai Northern mẫu dò đoạn DNA gen đánh dấu huỳnh quang RNA toàn phần mô chuyển gen Và bước cuối xác định gen chuyển có biểu tạo sản phẩm...
 • 21
 • 552
 • 1

Thực nghiệm sản xuất cá bảy màu Poecilia reticulate toàn đực và siêu đực Phương pháp nghiên cứu pdf

Thực nghiệm sản xuất cá bảy màu Poecilia reticulate toàn đực và siêu đực Phương pháp nghiên cứu pdf

Ngư nghiệp

... Nguồn: Đặng Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Tường Anh 2007 Thực nghiệm sản xuất cá bảy màu Poecilia reticulate toàn đực siêu đực Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 1&2/2007 ... Chúng nghiên cứu hai phương pháp để sản xuất cá bảy màu Poecilia reticulata toàn đực Nhìn chung hai phương pháp có ưu, nhược điểm riêng tùy vào mục đích sử dụng sản phẩm mà nên theo phương pháp ... tự nhiên Chúng ta tạo cá YY, với cá siêu đực YY cho phép trì đàn cá bố mẹ YY, ứng dụng nhiều sản xuất nghiên cứu đặc điểm di truyền cá bảy màu nói chung Kết luận - Chúng ta tạo cá bảy màu toàn...
 • 3
 • 738
 • 4

Xem thêm