đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố hải phòng

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khoa học tự nhiên

... hành đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Hải Phòng Đi sâu phân tích, đánh giá số dự án đấu giá đất: - Dự án đấu giá quyền sử dụng đất 44 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngơ Quyền, Thành phố ... 3.3.2 Đánh giá thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn Hải Phòng - Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể số dự án - Tìm hiểu định hướng kế hoạch thực đấu giá quyền sử dụng đất Hải Phòng ... khăn, vướng mắc cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất 3.3.3 Đánh giá hiệu cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất qua mặt - Hiệu kinh tế - Hiệu xã hội - Hiệu cơng tác quản lý sử dụng đất đai 3.3.4 Đề xuất...
 • 103
 • 1,173
 • 13

Luận văn đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố hà nội

Luận văn đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... hội đất nớc 12 1.2 Mục đích Yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Tìm hiểu sách văn liên quan đến đấu giá đất, đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất; - Đánh giá hiệu đấu giá quyền sử dụng đất ... giá quyền sử dụng đất 89 4.4.1 Hiệu kinh tế 89 4.4.2 Hiệu xã hội 93 4.4.3 Hiệu công tác quản lý sử dụng đất đai 95 4.5 Một số hạn chế công tác đấu giá quyền sử dụng đất 96 4.5.1 Công tác tổ chức ... nhng công tác đấu giá quyền sử dụng đất thực hớng cho thị trờng bất động sản Giá đất quy định giá đất theo thị trờng xích lại gần thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất giá giao dịch thành công...
 • 124
 • 1,056
 • 1

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vinh ,tỉnh Nghệ An

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vinh ,tỉnh Nghệ An

Khoa học tự nhiên

... đến đấu giá đất, đánh giá cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất; - Đánh giá cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Qua tìm nhân tố tích cực hạn chế, tồn vấn đề đấu giá quyền ... hàng năm sử dụng làm để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất tiền th đất giao đất, cho th đất khơng thơng qua đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu ... liệu cơng tác định giá đất đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Vinh từ tháng năm 2005 đến tháng năm 2007 - Phân tích khác giá qui định, giá sàn giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, từ làm...
 • 99
 • 937
 • 3

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Công nghệ - Môi trường

... số liệu công tác định giá đất đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Vinh từ tháng năm 2005 đến tháng năm 2007 - Phân tích khác giá qui định, giá sàn giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, từ ... tác đấu giá quyền sử dụng đất; - Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Qua tìm nhân tố tích cực hạn chế, tồn vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất địa phương - Đề ... nghiệp (đất đưa vào đấu giá, dùng để xây dựng sở hạ tầng, công trình công cộng) 4.3 TÌNH HÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH Đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư...
 • 100
 • 983
 • 6

đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010

đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010

Kinh tế - Quản lý

... mt dõn s tớnh n 31/12/2003 53 Bng 4.2: Hin trng dõn s 54 Bng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất (tổng hợp theo ph-ơng án chọn) 58 Bng 4.4: Tng hp cụng tỏc u giỏ QSD trờn a bn thnh ph ... 4.5: Kt qu u giỏ QSD khu vực dọc tuyến đ-ờng từ đ-ờng Trần Phú vào trung tõm bi dng chớnh tr Thành phố 74 Bng 4.6: Kt qu u giỏ QSD khu nh i Ong Vang 76 Bng 4.7: Kt qu u giỏ quyn s dng t ti ... 71 4.4.2.1 D ỏn khu vực dọc tuyến đ-ờng từ đ-ờng Trần Phú vào trung tõm bi dng chớnh tr Thành phố 71 4.4.2.2 D ỏn u giỏ quyn s dng t khu nh i Ong Vang a im phng Tõn Dõn - thnh ph Vit...
 • 107
 • 554
 • 1

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 đến 2011

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 đến 2011

Kinh tế

... chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao 40 đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất địa bàn Quy chế đấu giá thể rõ nội dung công tác đấu giá quyền sử dụng đất là:  Quỹ đất để tổ chức đấu giáCông tác ... tài "Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2011" Mục đích đề tài Đánh giá hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất thành phố ... quy định giá đất để thu tiền sử dụng đất trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất giá trúng đấu giá Giá trúng đấu giá mức giá đấu giá đất cao 1.4.2 Quá trình hình thành chủ trương đấu giá đất Việt...
 • 80
 • 355
 • 0

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2012

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2012

Kinh tế

... tích giá đất đấu giá quyền sử dụng đất - Đánh giá hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua mặt - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị công tác đấu giá quyền sử dụng đất để thực tốt công tác đấu giá ... đấu giá mức giá đấu giá đất cao 1.5 Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn TP Thái Nguyên 1.5.1 Các văn quy phạm pháp luật Thái Nguyên đấu giá quyền sử dụng đất Công tác đấu giá quyền sử dụng ... lý, chế thực hiệu kinh tế, xã hội quản lý đất đai qua việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn, tiến hành thực đề tài: "Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên...
 • 81
 • 398
 • 0

công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố hà nội. thực trạng và giải pháp

công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố hà nội. thực trạng và giải pháp

Thạc sĩ - Cao học

... Tổng cục Thống kê) Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn Thành phố Hà Nội 2.1 Những mặt đạt Sau công tác ĐGQSDĐ triển khai địa bàn Thành phố Hà Nội, công tác đem lại thành to lớn: góp ... giao đất, cho thuê đất vào QHSDĐ nông nghiệp khu vực Vai trò đấu giá quyền sử dụng đất 2.1 Mục đích, yêu cầu nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất 2.1.1 Mục đích công tác đấu giá quyền sử dụng đất ... Quyền sử dụng đất đấu giá quyền sử dụng đất 1.3.1.Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quan Nhà nước có thẩm quyền đất cấp cho người sử dụng...
 • 67
 • 471
 • 1

Giải pháp xây dựng giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Giải pháp xây dựng giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Tài chính - Ngân hàng

... - Đánh giá thực trạng giá quyền sử dụng đất nhân tố tác động đến giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Hà Nội - Đề xuất số giải pháp xây dựng giá đất địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy phát ... qua đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án có sử dụng đất cho trường hợp quy định Điều 34 Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; - Tính giá trị quyền sử dụng đất giao đất không thu tiền sử dụng đất cho ... đất tương tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất so sánh với loại đất cần định giá Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất loại đất tương tự sử dụng để phân tích, so sánh với loại đất cần định giá phải...
 • 61
 • 718
 • 2

Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất” trên địa bàn thành phố Hải Dương

Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất” trên địa bàn thành phố Hải Dương

Quản trị kinh doanh

... hoạch sử dụng đất địa bàn Thành phố Hải Dơng Hải Dơng tỉnh nằm trung tâm tam giác tăng trởng kinh tế khu vực đồng Bắc Bộ, ba phía ba thành phố lớn: Thủ đô Hà Nội, thành phố cảng Hải Phòng thành phố ... chứng nhận quyền sử dụng đất: 19 + UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức khu đô thị Thành phố Hải Dơng + UBND Thành phố Hải Dơng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ... đổi quyền sử dụng đất + Cho thuê quyền sử dụng đất + Thế chấp quyền sử dụng đất + Góp vốn quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh - Thứ năm: Kinh doanh bất động sản, chuyển nhợng công...
 • 32
 • 585
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã sơn tây thành phố hà nội

Luận văn đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã sơn tây thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... c giá Ngư i tr giá hi n t i s th ng tr s ti n theo giá ñã chào ð u giá ki u Anh ñư c coi ñ u giá m c th hai ngư i th ng cu c ch c n chào giá m c giá th hai (ho c m c giá th hai m t chút) ð u giá ... ð u giá giá tr n: Hình th c ñ u giágiá bán ñ nh trư c, ngư i tham gia có th k t thúc cu c ñ u giá b ng cách ñơn gi n ch p nh n m c giá M c giá ngư i bán ñ nh Ngư i ñ u giá có th ch n ñ giá ... + ð u giá viên yêu c u ngư i tham gia ñ u giá tài s n tr giá Sau m i l n ngư i tham gia ñ u giá tài s n tr giá, ñ u giá viên thông báo công khai v giá ñã tr cho nh ng ngư i tham gia ñ u giá tài...
 • 79
 • 1,080
 • 12

Xem thêm