đánh giá hiệu quả điều trị sớm của thuốc tenecteplase trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

đánh giá hiệu quả điều trị loét bàn ch¬ân trên bệnh nhân đái tháo đường bằng chế phẩm “dầu mù u inopilo”

đánh giá hiệu quả điều trị loét bàn ch¬ân trên bệnh nhân đái tháo đường bằng chế phẩm “dầu mù u inopilo”

Thạc sĩ - Cao học

... vào thời điểm trước điều trị (T0) sau tuần điều trị (T4) 2.3.6 Phương pháp đánh giá a Đánh giá kết điều trị * Kết liền vết thương - Hiệu giảm diện tích vết loét sau tuần điều trị - Phần trăm diện ... giảm đau đánh giá theo mức độ giảm giá trị điểm VAS trung bình sau điều trị so với trước điều trị - Tỷ lệ giảm tê bì đầu chi sau điều trị b Đánh giá tác dụng không mong muốn - Đánh giá tác dụng ... ngày lượng giá vào thời điểm trước điều trị (T0), sau tuần điều trị (T1), sau tuần điều trị (T2), sau tuần điều trị (T3), sau tuần điều trị (T4) - Nhóm số cận lâm sàng: Theo dõi lượng giá vào thời...
 • 122
 • 620
 • 1
NHẬN xét HIỆU QUẢ điều TRỊ của THUỐC STREPTOKINASE ở BỆNH NHÂN NHỒI máu cơ TIM cấp có ST CHÊNH lên tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH lâm ĐỒNG

NHẬN xét HIỆU QUẢ điều TRỊ của THUỐC STREPTOKINASE ở BỆNH NHÂN NHỒI máu TIM cấp ST CHÊNH lên tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH lâm ĐỒNG

Y học thưởng thức

... (2007), Nhồi máu tim cấp đoạn ST chênh lên, Một số vấn đề cập nhật chẩn đoán điều trị bệnh tim mạch 2007, Nxb Y học, Hà Nội, tr 31 - 78 Nguyễn Lân Việt (2007), Nhồi máu tim cấp, Thực hành bệnh tim ... ầ ập v sớ H HẢ Hội tim mạch học Việt Nam (2008), Khuyến cáo 2008 hội tim mạch học Việt Nam chẩn đoán, điều trị nhồi máu tim cấp đoạn ST chênh lên, Khuyến cáo 2008 bệnhtim mạch & chuyển ... ĩ ố g kê 3.3 hời gian từ lúc khởi phát đau thắt ngực đến sử dụng thuốc Streptokinase 3,81 ± , g rễ ấ g ờ, sớ ấ 0p ú 3.4 ết điều trị N ó dù g uố sợ uyế n % S rở đẳ g đ ro g g 10 62,5 G ả đ u gự...
 • 4
 • 253
 • 0
đánh giá hiệu quả xử trí, chăm sóc thoát mạch trên bệnh nhân ung thư truyền hóa chất tại khoa nội 3 bệnh viện k

đánh giá hiệu quả xử trí, chăm sóc thoát mạch trên bệnh nhân ung thư truyền hóa chất tại khoa nội 3 bệnh viện k

Y khoa - Dược

... chất Tủ pha thuốc hóa chất Điều đưỡng pha hóa chất Dung dịch chuẩn bị pha hóa chất Thuốc hóa chất pha Bệnh nhân truyền hóa chất HÌNH ẢNH MINH HỌA Bệnh nhân bị thoát mạch xử trí Bệnh nhân sau tháng ... bào ác tính  Thuốc hóa chất”, độc bảng A, độc tính cao  Mỗi bệnh ung thư phác đồ điều trị riêng  Điều trị theo chu kỳ, đợt  Đường dùng: Chủ yếu truyền tĩnh mạch  Điều trị dài ngày → ... Nguyên tắc điều trị bệnh ung thư Phối hợp: ® Phẫu thuật ® Tia xạ ® Hóa chất, nội tiết, miễn dịch Mỗi phương pháp định, mục đích riêng TỔNG QUAN Hóa chất điều trị bệnh ung thư  Là thuốc tiêu...
 • 47
 • 762
 • 4
đánh giá hiệu quả xử trí, chăm sóc thoát mạch trên bệnh nhân ung thư truyền hóa chất tại khoa nội 3 bệnh viện k tt

đánh giá hiệu quả xử trí, chăm sóc thoát mạch trên bệnh nhân ung thư truyền hóa chất tại khoa nội 3 bệnh viện k tt

Y khoa - Dược

... dụng phụ cấp điều trị hóa chất ung thư”, Hóa chất điều trị bệnh ung thư, tr.309-310 Nguyễn Bá Đức (2009): “Chăm sóc bệnh nhân điều trị hóa chất”, Chăm sóc điều trị triệu chứng cho bệnh nhân ung ... tắc điều trị bệnh ung thư 1.3 Hóa chất điều trị bệnh ung thư 1.3.1 Phương pháp điều trị hóa chất bệnh ung thư 1.3.2 Các tác dụng phụ phổ biến số thuốc hóa chất điều trị bệnh ... đồng ý hoàn toàn bệnh nhân người nhà bệnh nhân BN điều trị xử trí tai biến thoát mạch quy trình Nghiên cứu không ảnh hưởng đến kết điều trị cản trở tiến hành điều trị cho bệnh nhân Nghiên cứu...
 • 49
 • 1,585
 • 7
Giá trị tiên lượng của tính biến thiên nhịp tim trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Giá trị tiên lượng của tính biến thiên nhịp tim trên bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Y khoa - Dược

... tính biến thiên nhòp tim bệnh nhânnhồi máu tim cấp, sơ số nhận xét sau: Bênh nhân nhồi máu tim thành trước thông số biến thiên nhòp tim giảm so với bệnh nhân nhồi máu tim thành sau Tỷ lệ ... thiên nhòp tim bệnh nhân nhồi máu tim cấp; Tạp chí tim mạch học 29/2002, 361-364 Nguyễn Thò Thêm, Lê Thò Thanh Thái, Đặng Vạn Phước; nghiên cứu rối loạn nhòp tim bệnh nhân nhồi máu tim cấp điện ... cộng sự(14) đo tính biến thiên nhòp tim 176 bệnh nhân vào Đơn vò mạch vành nhồi máu tim nhận xét: thông số biến thiên nhòp tim giảm rỏ bệnh nhân nhồi máu tim thành trước so với thành sau IV...
 • 34
 • 576
 • 2
NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ hồi PHỤC đoạn ST TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ tái tươi máu cơ TIM và TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHỒI máu cơ TIM cấp

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ hồi PHỤC đoạn ST TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ tái tươi máu TIM và TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHỒI máu TIM cấp

Y học thưởng thức

... C ó blố ành trái 2.2 Phương pháp nghiên cứu: t ề ứu 2.2.1 Phương pháp đánh giá kết [19], [23], [24] Đánh giá tái tưới máu tim thành công: - Lâ sà g B â k ô g ò r u ứ g đ u gự - ECG S g ả ê ≥ ... liên quan phương pháp điều trị với tử vong ỷ l vo g ó SH (33,3% , ó PCI (17% p ứu vã (0% , vớ p
 • 6
 • 204
 • 1
Đánh giá tính khả thi và hiệu quả cũng như những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp chụp và can thiệp động mạch vành qua đường động mạch quay ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Đánh giá tính khả thi và hiệu quả cũng như những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp chụp và can thiệp động mạch vành qua đường động mạch quay ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Tài liệu khác

... động mạch quay bệnh nhân nhồi máu tim cấp 3 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẠI CƢƠNG VỀ NHỒI MÁU TIM CẤP 1.1.1 Tình hình nhồi máu tim cấp Bệnh tim mạch nguyên nhân tử vong hàng đầu Hoa Kỳ nước ... [17] Hình 1.1 chế sinh lý bệnh NMCT cấp 1.1.3 Triệu chứng lâm sàng nhồi máu tim cấp 1.1.3.1 Bệnh sử - Mục tiêu khai thác bệnh sử bệnh nhân NMCT cấp tập trung vào tiền sử thiếu máu tim trước nh- ... 1.1.4.1 Điều trị nội khoa - Khẩn trương đánh giá tình trạng bệnh nhân chuyển đến sở điều trị tái tưới máu Kịp thời đánh giá biến chứng nguy hiểm để khống chế (loạn nhịp, suy tim ) Bệnh nhân phải...
 • 106
 • 1,126
 • 4
Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

Tài liệu khác

... ngày sau nhồi máu tim Các troponin tim nhạy cảm, đ c hiệu cho tim cung cấp thông tin tiên lượng cho bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp Các troponin dấu ấn tim mạch lựa chọn cho bệnh nhân hội chứng ... định nhồi máu tim cấp, ch cần giá trị tăng điểm cắt xác định Sự thay đổi động học tăng ho c giảm cần thiết để giúp phân biệt nồng độ troponin tăng kéo dài g p bệnh nhân suy thận với bệnh nhân nhồi ... phát triệu chứng); giá trị cấp sớm (là giá 27 trị cao thu vòng 24-72h kể từ khởi phát triệu chứng) giá trị cấp muộn (96-120h kể từ khởi phát triệu chứng) Kết cục phối hợp biến cố tim mạch nào, bao...
 • 90
 • 1,127
 • 6
Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da_luận văn thạc sĩ y học

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da_luận văn thạc sĩ y học

Y dược - Sinh học

... cảm, đặc hiệu cho tim cung cấp thông tin tiên lượng cho bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp Các troponin dấu ấn tim mạch lựa chọn cho bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp Hướng dẫn năm 2007 Hội tim mạch ... Hoa Kỳ nhồi máu tim cấp không ST chênh lên khuyến cáo nên thử troponin lúc đầu lặp lại 6-9 sau để xác định loại trừ hội chứng mạch vành cấp Để chẩn đoán xác định nhồi máu tim cấp, cần giá trị tăng ... tuần) [68] Crilley [22] nghiên cứu 133 bệnh nhân NMCT cấp đoạn ST chênh lên điều trị tiêu sợi huyết, bệnh nhân xét nghiệm BNP siêu âm tim qua thành ngực đánh giá số vận động vùng 30 (WMI), số thể...
 • 85
 • 1,185
 • 11
Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath

Y khoa - Dược

... toàn [9] KT LUN Qua nghiên cứu 66 bệnh nhân nhồi máu não cấp điều trị phục hồi chức vận động kỹ thuật Bobath tháng sau viện rút kết luận sau: bệnh nhân điều trị PHCN nhiều thay đổi giảm mức ... (2002), Đánh giá phục hồi chức sinh hoạt hàng ngày bệnh nhân nhồi máu não lều, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại Học Y Hà Nội Trần Quốc Đạt (2001), Đánh giá kết can thiệp phục hồi chức vận động bệnh nhân ... so với nhóm điều trị nội khoa đơn nhiên khác biệt chưa ý nghĩa (p>0,05) TI LIU THAM KHO Phạm Ngọc Anh (2005), Bước đầu đánh giá hiệu hoạt động trị liệu phục hồi chức chi cho bệnh nhân liệt nửa...
 • 4
 • 1,359
 • 14
Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo xâm nhập ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo xâm nhập ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

Y khoa - Dược

... nghiên cứu đặc điểm bệnh nhân nhồi máu tim cấp cần điều trị thở máy Nghiên cứu thực 333 bệnh nhân Tây Ban Nha nhồi máu tim cấp phải thở máy tổng số 4143 bệnh nhân nhồi máu tim (8,1%) đưa kết luận: ... số bệnh nhân nhồi máu tim cấp, thường xảy bệnh nhân bị nhồi máu tim diện rộng, tắc mạch mà tuần hoàn bàng hệ Thông liên thất xảy sớm sau 24 nhồi máu tim thường xảy sau khoảng 3-7 ngày Bệnh nhân ... sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nhồi máu tim cấp can thiệp động mạch vành qua da phải thông khí nhân tạo xâm nhập Đánh giá kết thông khí nhân tạo xâm nhập bệnh nhân nhồi máu tim cấp can thiệp mạch...
 • 122
 • 372
 • 2
So sánh giá trị của các thang điểm nguy cơ trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

So sánh giá trị của các thang điểm nguy trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Tiến sĩ

... cho bệnh nhân NMCTC Hình 1.1 ự hậu tối ưu bệnh nhân nhồi máu tim cấp “Nguồn: White H.D, Chew D.P, 2008” [139] Tử vong nhồi máu tim cấp giảm dần theo tiến điều trị Từ trước năm 80, phương thức điều ... Chƣơng 3: KẾT QUẢ 51 3.1 ặc điểm nhóm nghiên cứu 51 3.2 ặc điểm điều trị nhồi máu tim cấp 58 3.3 ặc điểm tử vong bệnh nhân nhồi máu tim cấp 60 3.4 iá trị tiên lượng ... mô tim Rối loạn vận động thành tim 1.1.2 Dự hậu bệnh nhân nhồi máu tim cấp ự hậu tối ưu bệnh nhân NMCTC t y thuộc yếu tố: phân tầng nguy xác, hiệu chăm sóc hệ thống y tế tập trung vào điều trị...
 • 179
 • 714
 • 5
nghiên cứu thời gian cửa-bóng (door-to-balloon time) trong can thiệp động mạch vành qua da thì đầu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

nghiên cứu thời gian cửa-bóng (door-to-balloon time) trong can thiệp động mạch vành qua da thì đầu ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Y khoa - Dược

... phải, ĐM mũ 1.3.6.2 Điều trị tái tưới máu * Mục tiêu quan trọng điều trị NMCT cấp làm tái tưới máu (tái lưu thông ĐMV bị tắc) sớm tốt biện pháp điều trị tái tưới máu là: dùng thuốc tiêu huyết ... 52.6% bệnh nhân đạt thời gian cửa – bóng < 90 phút, [9] Võ Thành Nhân cộng nghiên cứu thời gian cửa-bóng nghiên cứu đánh giá thời gian tái tưới máu bệnh nhân nhồi máu tim ST chênh lên trung tâm tim ... Coronary Events (GRACE) đánh giá ảnh hưởng việc trì hoãn điều trị đến tỷ lệ tử vong vòng tháng bệnh nhân NMCT cấp đoạn ST chênh lên Trong nhóm 2173 bệnh nhân điều trị tái tưới máu can thiệp ĐMV qua...
 • 113
 • 573
 • 1
đánh giá sự biến đổi chức năng thất trái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sau can thiệp đặt stent động mạch vành bằng siêu âm tim

đánh giá sự biến đổi chức năng thất trái ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp sau can thiệp đặt stent động mạch vành bằng siêu âm tim

Tài liệu khác

... chc nng tim cng nh cỏc bin i v hỡnh thỏi v cu trỳc tim xy c tim b nhi mỏu [6], [11], [15] Vỡ vy, siờu õm tim l thm dũ ch yu c cỏc nghiờn cu s dng ỏnh giỏ nhng thay i v cu trỳc v chc nng tim sau ... in hỡnh Khụng au * Nhp tim * TTT mi * HA * Killip: I II III IV * Men tim * CK * CK - MB * LDH * T: Nhp ST ST Q T Bloc RL nhp * T vong Do tim Ngoi tim Nhn xột khỏc: Siờu õm tim sau can thip 24 giờ: ... vin BM lm xột nghim ti Labo bnh vin BM ghi din tõm ti phũng in tõm vin tim mch chp MV ti phũng thụng tim vin tim mch Nhp tim BMI Cỏc CholesterolTP xột nghi Triglycerit m th hng nh phõn 2.3.4 Cỏc...
 • 45
 • 927
 • 8
nghiên cứu thời gian cửa-bóng (door-to-balloon time) trong can thiệp động mạch vành qua da thì đầu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

nghiên cứu thời gian cửa-bóng (door-to-balloon time) trong can thiệp động mạch vành qua da thì đầu ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Y khoa - Dược

... cứu: đánh giá ảnh hưởng việc trì hoãn điều trị đến tỷ lệ tử vong vòng tháng bệnh nhân NMCT cấp đoạn ST chênh lên - Phương pháp nghiên cứu: 3959 bệnh nhân chia làm nhóm điều trị 1786 bệnh nhân ... phải, ĐM mũ 1.3.6.2 Điều trị tái tưới máu * Mục tiêu quan trọng điều trị NMCT cấp làm tái tưới máu (tái lưu thông ĐMV bị tắc) sớm tốt biện pháp điều trị tái tưới máu là: dùng thuốc tiêu huyết ... tưới máu tiêu sợi huyết, 2173 bệnh nhân điều trị tái tưới máu bàng can thiệp ĐMV qua da Biến thời gian thang điểm nguy GRACE đưa vào để đánh giá - Kết nghiên cứu: Trong nhóm bệnh nhân điều trị...
 • 139
 • 1,017
 • 4
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hoá sinh và điều trị tăng đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hoá sinh và điều trị tăng đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Y khoa - Dược

... NMCT cấp Vì tiến hành đề tài "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hoá sinh điều trị tăng đường huyết bệnh nhân nhồi máu tim cấp" với mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số thay đổi hoá sinh bệnh nhân ... BN nhồi máu tim 11 cấp insulin coi liệu pháp điều trị [117],[122], [124], [136],[152] 1.1.4.2 Các biện pháp điều trị tái tưới máu Trên thực tế lâm sàng ngườii ta thường sử dụng phương pháp điều ... động vùng tim liên quan đến vị trí nhồi máu Siêu âm tim giúp đánh giá chức thất trái, biến chứng học NMCT thủng vách tim, hở van tim đứt dây chằng, dịch màng tim, huyết khối buồng tim, 1.1.1.8...
 • 167
 • 1,023
 • 7
bước đầu tìm hiểu vai trò tiên lượng của nồng độ acid uric huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

bước đầu tìm hiểu vai trò tiên lượng của nồng độ acid uric huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Y khoa - Dược

... (theo cấp số nhân) nguy bệnh mạch vành Trên giới, số người bị THA nhiều số người bị bệnh tim thiếu máu cục lần thường xảy trước bệnh tim thiếu máu cục [3] - Hút thuốc lá: Hút thuốc nguyên nhân ... theo dõi số lượng bệnh nhân lớn tìm thấy giá trị tiên lượng sớm acid uric huyết bệnh vành NMCT cấp 45 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu 112 bệnh nhân NMCT cấp Viện Tim Mạch Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai ... trường hợp tử vong 90 bệnh nhân nghiên cứu chiếm 5,56% bệnh nhân NMCT cấp Trong số bệnh nhân tử vong 3/112(2,68%) bệnh nhân tử vong thời gian 24 đầu, 2/80(2,5%) bệnh nhân tử vong sau viện...
 • 60
 • 532
 • 5
đánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

đánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy monitor ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Y khoa - Dược

... 24 n tim dùng máy holter c dùng máy monitor n, i tim tim thông p, , c dùng máy nh r i lo n nh p tim b nh nhân nh c pb ng vai trò c a máy monitor vi c phát hi n r i lo n nh p tim b nh nhân nh ... igger, Craig M Pratt ác RLNT ( - C 2.1 - nh n + tim men tim [15], [23]: C ) tim: h 2.2 u + : 10 Thang Long University Library t + s + Men tim (CKMB, TNT, GOT, GPT, LDH), triglycerid, a.uric, ... -19% [23] [18] 27 - [27] tim C [24], NMCT khô , men tim giòng m, , men [17] nhân NMCT ST chênh, theo dõi 28 Thang Long University Library K : theo dõi T - 6%; 3% tim theo dõi máy monitor...
 • 42
 • 333
 • 1

Xem thêm