đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các chung cư trên địa bàn quận bình thạnh

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt

Công nghệ - Môi trường

... quan chất thải rắn - Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội mơi trường Huyện Tư Nghĩa - Đánh giá trạng cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghĩa - Đề xuất giải pháp quản chất thải rắn ... để chất thải rắn có hình dạng tương đối cố định, bị vứt bỏ từ hoạt động người Rác sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt phận chất thải rắn, hiều chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt ... chuyển, xử rác thải sinh hoạt Cơng ty Mơi Trường & Đô Thò Tỉnh Qng Ngãi Trên sở tìm giải pháp quản rác thải sinh hoạt hợp cho hệ thống quản chất thải rắn Huyện Tư Nghĩa Đề tài nhằm...
 • 96
 • 1,480
 • 16
đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Công nghệ - Môi trường

... cứu đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 2.1 Khái niệm chất thải rắn 2.1.1 Chất thải rắn 2.1.2 Các nguồn phát sinh chất thải rắn .5 2.1.3 Phân loại chất thải ... thuật quản chất thải rắn 21 2.3.1 Nguồn phát thải CTR phân loại chất thải rắn nguồn 21 2.3.2 Thu gom, lưu giữ vận chuyển chất thải rắn 23 2.3.3 Các phương pháp xử tiêu hủy chất thải ... CƠNG TÁC QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI 4.1 Thành phần khối lượng chất thải rắn Huyện Tư Nghĩa .47 4.1.1 Nguồn phát sinh thành phần chất thải rắn sinh hoạt ...
 • 9
 • 1,640
 • 58
đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường vùng nông thôn huyện Kroong Pắc

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường vùng nông thôn huyện Kroong Pắc

Công nghệ - Môi trường

... sản xuất sinh hoạt góp phần điều phối thủy văn đòa bàn huyện GVHD SVTH : TH.S THÁIBÌNH : NGÔ THỊ PHỤNG TRANG 10 MSSV: 103108157 “KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ... cần cho sinh hoạt gia đình sản xuất GVHD SVTH : TH.S THÁIBÌNH : NGÔ THỊ PHỤNG TRANG 44 MSSV: 103108157 “KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI ... vật khu vực sinh hoạt, chân nhà sàn GVHD SVTH : TH.S THÁIBÌNH : NGÔ THỊ PHỤNG TRANG 34 MSSV: 103108157 “KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI...
 • 98
 • 1,050
 • 5
đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận 2

đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp quản chất thải rắn sinh hoạt tại quận 2

Công nghệ - Môi trường

... Đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn sinh hoạt Quận 2, Tp.HCM Hình 1.4 Quy trình xử chất thải rắn nước ta 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ CHẤT THẢI RẮN THÔNG DỤNG THƯỜNG DÙNG TRÊN ... hủN Vận chuyển, QUYỀ y Chấttthảiirắn Chấ thả rắn 29 Đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn sinh hoạt Quận 2, Tp.HCM Hình 1.3 Sơ đồ hệ thống quản chất thải rắn số đô thò lớn Việt ... chất thải rắn thành loại chính: chất thải công GVHD: Ths THÁI VĂN NAM SVTH: ĐỖ HOÀNG BẢO QUYỀN 13 Đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn sinh hoạt Quận 2, Tp.HCM nghiệp chất thải...
 • 116
 • 2,093
 • 12
Luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

Luận văn đánh giá hiện trạng đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

Thạc sĩ - Cao học

... v t lý, hoỏ h c v sinh h c luụn x y nú [1] - Theo h c thuy t sinh thỏi h c c nh quan (Landscape ecology), ủ t ủai ủ c ủ nh ngha ủ y ủ nh sau: "l m t vựng hay v t ủ t ủ c xỏc ủ nh v m t ủ a ... ủai ta th ủo l ng ho c c l ng ủ c Nh ng tớnh ch t ủú ủ c ủ i chi u v i yờu c u sinh v cỏc ủi u ki n sinh thỏi t i thớch c a cõy tr ng c th r t nhi u yờu c u v ủ c tớnh nhng ủụi ch ... c a ng i, c a cỏc sinh v t 2.2.3 Cỏc tiờu th ng dựng ủỏnh giỏ s d ng ủ t b n v ng Nm 1991, Nairobi ủó t ch c H i th o v Khung ủỏnh giỏ qu n ủ t b n v ng ủó ủ nh ngha: Qu n b n v ng ủ t ủai...
 • 107
 • 953
 • 1
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội

Đánh giá hiện trạng đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... ñánh giá ch t lư ng môi trư ng qu n s d ng ñ t b n v ng vùng nông nghi p ñư c tư i là: + Qu n ñ i v i ñ t ñai r ng ñ u ngu n; + ðánh giá tài nguyên nư c b n v ng; + ðánh giá qu n ñ t ... giá h th ng tr ng; + ðánh giá v tính b n v ng ñ i v i vi c trì ñ phì nhiêu c a ñ t b o v tr ng; + ðánh giá v qu n b o v t nhiên; + S thích h p c a môi trư ng ñ t thay ñ i ki u s d ng ñ t Các ... t ch c h i th o v ñánh giá ñ t ñai quy ho ch s d ng ñ t quan ñi m sinh thái phát tri n b n v ng H i ngh ñã t ng k t, ñánh giá vi c ng d ng quy trình ñánh giá ñ t c a FAO vào th c ti n Vi t Nam,...
 • 140
 • 801
 • 2
[Luận văn]đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện cư jút tỉnh đắc nông

[Luận văn]đánh giá hiện trạng đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện jút tỉnh đắc nông

Khoa học tự nhiên

... n ch ) * ðánh giá ñ t ñai Anh Anh có hai phương pháp ñánh giá ñ t d a vào s c s n xu t ti m tàng c a ñ t ho c d a vào s c s n xu t th c t c a ñ t: Phương pháp ñánh giá ñ t d a vào th ng kê s ... a phương pháp ñánh giá ñ t theo FAO Trong phương pháp ñánh giá ñ t ñánh giá ñ t theo FAO ñư c coi phương pháp hoàn thi n nh t, ch tiêu ñư c s d ng có th ño ñ m ñư c Các khía c nh ñánh giá ñ t ... Nhìn chung, phương pháp ñánh giá ñ t c a FAO s k th a, k t h p ñư c nh ng ñi m m nh c a c phương pháp ñánh giá ñ t c a Liên Xô (cũ) Hoa Kỳ, ñ ng th i có s b sung hoàn ch nh v phương pháp ñánh giá...
 • 118
 • 1,680
 • 4
Luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh

Luận văn đánh giá hiện trạng đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh

Khoa học tự nhiên

... * u điểm phơng pháp đánh giá đất FAO Phơng pháp đánh giá đất FAO có u điểm vợt trội so với phơng pháp đánh giá đất nớc nêu [8]: + Phơng pháp đánh giá đất thích hợp FAO có đánh giá riêng rẽ loại ... xuất nông nghiệp chung huyện - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp + Đánh giá hiệu kinh tế LUT + Đánh giá hiệu x hội LUT + Đánh giá hiệu môi trờng LUT + Đánh giá khả bền vững ... nhận, đánh giá yếu tố thể cách rõ r ng v cụ thể Các phơng pháp đánh giá đất Liên Xô (cũ), Mỹ dẫn thích hợp đất đai cho trồng riêng rẽ hay yêu cầu LUT cụ thể sản xuất + Phơng pháp đánh giá đất...
 • 128
 • 821
 • 3
Slide ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và đề XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG đề XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Quản trị kinh doanh

... vậy, để đề xuất biện pháp quản lý, xử phù hợp góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tiến hành thực đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn phường ... CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 2.2 Thực trạng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt phường Thủy Dương 2.2.1 Thành phần khối lượng chất thải rắn sinh ... ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài - Thủy...
 • 11
 • 1,170
 • 3
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống cây trồng trên đất vàn cao tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống cây trồng trên đất vàn cao tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... 4.6 Các giải pháp góp phần thực thi cấu trồng 102 4.6.1 Giải pháp chế, sách 102 4.6.2 Giải pháp khoa học kỹ thuật 102 4.6.3 Giải pháp thị trờng 103 4.6.4 Giải pháp tổ chức thực 103 Kết luận v đề ... vệ môi trờng sinh thái Xuất phát trừ trên, đợc đồng ý Bộ môn Hệ thống nông nghiệp, dới hớng dẫn PGS.TS Đo n Văn Điếm, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Đánh giá trạng v đề xuất giải pháp phát triển ... Đánh giá trạng hệ thống trồng v hiệu kinh tế, x hội, môi trờng đất v n cao huyện Đề xuất số giải pháp cải tiến hệ thống trồng đất v n cao nhằm thu đợc hiệu kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh...
 • 134
 • 658
 • 0
đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp có hiệu quả huyện hàm yên  tỉnh tuyên quang

đánh giá hiện trạng đề xuất các loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp có hiệu quả huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Nông - Lâm - Ngư

... đánh giá hoạt động sản xuất không dừng lại việc đánh giá kết m phải đánh giá chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm Đánh giá chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh l nội dung đánh ... thực nghiên cứu đề t i: "Đánh giá trạng v đề xuất loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp có hiệu huyện H m Yên, tỉnh Tuyên Quang" Mục tiêu v yêu cầu đề t i 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá trạng loại hình ... Tính cấp thiết đề t i 1 Mục tiêu v yêu cầu đề t i 1.3 ý nghĩa đề t i đạt đợc Tổng quan nghiên cứu 2.1 Một số vấn đề luận sử dụng đất 2.2 Những vấn đề trạng sử dụng đất v đánh giá hiệu sử dụng...
 • 132
 • 688
 • 0
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp cải thiện coogn tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã quỳnh hồng  quỳnh lưu  tỉnh nghệ an

Đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp cải thiện coogn tác quản chất thải rắn sinh hoạt ở xã quỳnh hồng quỳnh lưu tỉnh nghệ an

Kinh tế

... nghĩa chất thải rắn, chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1.3 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt .4 1.1.2 Tình hình quản chất thải rắn sinh ... rắn sinh hoạt 1.1.1 Khái niệm đặc điểm chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1.1 Khái niệm chất thải rắn, chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn (Solid waste) chất rắn bị loại trình sống, sinh hoạt, hoạt ... Điều tra đánh giá trạng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Quỳnh Hồng - Đánh giá công tác quản chất thải rắn sinh hoạt xã Quỳnh Hồng - Phân tích tác động xấu chất thải rắn sinh hoạt gây ảnh...
 • 73
 • 823
 • 1
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp kiểm soát chất lượng nước sông cầu đỏ nhằm đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn cho thành phố đà nẵng

Đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp kiểm soát chất lượng nước sông cầu đỏ nhằm đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn cho thành phố đà nẵng

Kỹ thuật

... nhiễm nước thô vấn đề cấp bách để đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn cho đô thị dân Xuất phát từ trên, tác giả chọn đề tài Đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm soát chất lượng nước sông ... để đánh giá chất lượng nước sông mong muốn ban đầu Sau có giá trị trung bình theo tháng tất thông số (độ đục, chất hữu cơ, độ mặn), xây dựng biểu đồ đánh giá chất lượng nước sông Cầu Đỏ Excel Trên ... đưa nhận xét, đánh giá trạng chất lượng nước sông Cầu Đỏ 13 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT LƢỢNG NƢỚC SÔNG CẦU ĐỎ TẠI KHU VỰC CÔNG TRÌNH THU Để đánh giá chất lượng nước...
 • 26
 • 934
 • 1
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố đà nẵng

Đánh giá hiện trạng đề xuất các định hướng quản chất thải rắn tại thành phố đà nẵng

Khoa học xã hội

... NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 3.1 Đánh giá trạng, dự báo diễn biến tình hình phát sinh chất thải rắn thành phố Đà Nẵng 3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 3.1.1.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt thành ... động quản chất thải rắn (thu gom, vận chuyển, lưu giữ xử lý) , đề xuất giải pháp hữu ích nhằm quản chặt chẽ có hiệu hoạt động quản chất thải rắn thành phố Đà Nẵng 2.3 Phƣơng pháp nghiên ... xử 1.2.3 Nguồn phát sinh chất thải rắn nguy hại 1.2.3.1 Chất thải rắn y tế nguy hại: 1.2.3.2 Chất thải rắn công nghiệp nguy hại 1.3 Tổng quan tình hình phát sinh, xử quản chất thải rắn...
 • 14
 • 2,012
 • 6
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ba

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ba

Thạc sĩ - Cao học

... pháp thu thập số liệu 2.3.2 Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa 2.3.3 Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng nƣớc dựa vào số chất lƣợng nƣớc (WQI) 2.3.4 Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng nƣớc dựa vào ... kali 7,90 Nhƣ tổng lƣợng chất thải có nguy gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc nƣớc thải sinh hoạt tăng 1,2 lần 3.3.4 Chất thải rắn - Chất thải rắn đô thị - Đối với chất thải rắn CN (chủ yếu xỉ lò luyện, ... vụn, bùn thải, …) - Chất thải rắn từ hoạt động từ bệnh viện LVS Ba Rác thải bệnh viện đƣợc thu gom với rác thải sinh hoạt nhân dân vùng 3.3.5 Nước thải từ sở y tế Cùng với chất thải rắn từ sở...
 • 9
 • 1,066
 • 14
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại khu vực sơ chế sứa ven biển, huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại khu vực sơ chế sứa ven biển, huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh

Thạc sĩ - Cao học

... phèn ) Chất thải sơ chế sứa 11 Chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày trung bình 0,4- 0,6 kg/người/ngày Chất thải sản xuất sứa trung bình từ 90-200 kg/ ngày/xưởng Nước thải ... biến sứa không thu gom có biện pháp xử chất thải rắn từ hoạt động sản xuất sinh hoạt chí rác thải sinh hoạt xả thành đống bên cạnh khu sinh hoạt công nhân sản xuất chế biến 15% thu gom đựng ... giá trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước khu vực sơ chế sứa ven biển, huyện Vân Đồn – Quảng Ninh” Đánh giá chất lượng môi trường nước khu vực chế biến sứa đề xuất giải pháp...
 • 23
 • 1,877
 • 5
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tế trên, đề tài Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản môi trường hoạt động khai thác khoáng sản Mỏ sắt Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” nhằm mục đích đánh giá trạng môi trường, đề ... chất tầng địa chất khu vực [4] b Dự báo tác động Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất bao gồm: Chất thải rắn sản xuất (đất đá thải, bụi rơi vãi, phế thải công nghiệp), chất thải rắn sinh hoạt ... dẫn tư vấn quan quản chắn vấn đề giải triệt để * Các giải pháp quản lý, khắc phục ô nhiễm môi trường khai thác mỏ quan tâm triển khai nay: - Các giải pháp chế sách việc quản BVMT - Xây dựng...
 • 8
 • 2,034
 • 59
đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn, tp. hcm

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn, tp. hcm

Công nghệ - Môi trường

... Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp HCM LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Đồ án Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn ... luận đề xuất giải pháp quản CTRYT đạt hiệu quả” Toàn trình nghiên cứu đề tài trình bày hình 1.1 GVHD: TS THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn ... dễ cho chất thải vào, dễ lấy chất thải ra, dễ làm sạch, dễ tẩy uế, dễ làm khô 2.5 HIỆN TRẠNG QUẢN XỬ CTRYT TRÊN THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM 2.5.1 Trên giới Trên giới, quản rác thải bệnh...
 • 102
 • 1,616
 • 10

Xem thêm