đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận tân bình tp hcm

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường vùng nông thôn huyện Kroong Pắc

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường vùng nông thôn huyện Kroong Pắc

Công nghệ - Môi trường

... phục vụ cho việc phát triển kinh tế môi trường bền vững. Đó chính là do em chọn đề tài “Khảo sát đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng ... kéo dài lượng dòng GVHD : TH.S THÁIBÌNH TRANG 47SVTH : NGÔ THỊ PHỤNG MSSV: 103108157“KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆNVỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG ... sắt phế thải để GVHD : TH.S THÁIBÌNH TRANG 42SVTH : NGÔ THỊ PHỤNG MSSV: 103108157“KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆNVỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG...
 • 98
 • 1,008
 • 5

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Công nghệ - Môi trường

... Nghĩa.- Đánh giá hiện trạng cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt Huyện TưNghĩa.- Đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghĩa.- Kết luận kiến nghị.1.4 PHƯƠNG PHÁP ... đó, đề tài “ Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chât thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghóa, Tỉnh Quảng Ngãi” được thực hiện với mong muốn đề tài sẽ gópphần tìm ra giải pháp quản ... trong quản chất thải rắn 2.3.1 Nguồn phát thải CTR phân loại chất thải rắn tại nguồnNguồn phát thải CTR phân loại chất thải rắn tại nguồn bao gồm các hoạt động nhặt, tập trung phân...
 • 96
 • 1,445
 • 14

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Công nghệ - Môi trường

... Thị Vu Lan BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN TƯ ... CƠNG TÁC QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI4.1 Thành phần khối lượng chất thải rắn Huyện Tư Nghĩa 474.1.1 Nguồn phát sinh thành phần chất thải rắn sinh hoạt ... 79 4.5.2 Đánh giá cơng tác vận chuyển 80CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI 5.1 Các cơng cụ hỗ trợ 82 5.1.1 Cơng cụ pháp 825.1.2.Cơng...
 • 9
 • 1,581
 • 58

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ba

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ba

Thạc sĩ - Cao học

... để có cơ sở đề xuất các giải pháp quản quy hoạch, quản khai thác nhằm bảo vệ môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông. Tác giả đã chọn đề tài Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp bảo vệ ... thải sinh hoạt sẽ tăng 1,2 lần. 3.3.4. Chất thải rắn - Chất thải rắncác đô thị. - Đối với các chất thải rắn CN (chủ yếu xỉ lò luyện, vảy thép, bao bì hỏng, giấy vụn, bùn thải, …) - Chất thải ... các hoạt động CN nhƣ: CN chế biến, CN khai khoáng; do hoạt động sản xuất NN; nƣớc thải sinh hoạt chƣa đƣợc xử lí hoặc xử lí chƣa triệt để; chất thải rắn; nƣớc thải từ các cơ sở y tế; nƣớc thải...
 • 9
 • 1,020
 • 14

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại khu vực sơ chế sứa ven biển, huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại khu vực sơ chế sứa ven biển, huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh

Thạc sĩ - Cao học

... thống thu gom xử chất thải. Thu gom xử chất thải rắn: 85% các xưởng chế biến sứa không thu gom có bất kỳ biện pháp nào xử chất thải rắn từ hoạt động sản xuất sinh hoạt thậm ... chất thải, kết cấu hiện trạng khu vệ sinh, hệ thống thu gom xử chất thải rắn, lỏng, chất thải sinh hoạt 2.2.3. Phương pháp phỏng vấn, điều tra Phỏng vấn trực tiếp người sản xuất ... Chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày trung bình 0,4- 0,6 kg/người/ngày. Chất thải sản xuất sứa trung bình từ 90-200 kg/ ngày/xưởng. Nước thải sơ chế sứa: nước thải sinh...
 • 23
 • 1,805
 • 5

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tài Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Mỏ sắt Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” nhằm mục đích đánh giá hiện trạng ... Việt 1. Nguyễn Quang Minh, 2006, Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường hoạt động khai thác tại mỏ Apatit Lào Cao 2. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên ... quan quản chắc chắn các vấn đề này sẽ giải quyết triệt để. * Các giải pháp quản lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trong khai thác mỏ đang được quan tâm triển khai hiện nay: - Các giải pháp...
 • 8
 • 1,942
 • 56

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn, tp. hcm

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn, tp. hcm

Công nghệ - Môi trường

... đều làm theo quy chế quản chất thải y tế của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BYT. c) Thu gom chất thải y tế Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải ... là chất thải nguy hại mà hệ thống quản CTRYT thì còn thiếu sót. Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM ... gom chất thải y tế được trang bị hoàn tất các thiết bị bảo hộ cá nhân. Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM...
 • 102
 • 1,546
 • 10

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản chất thải rắn cho huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn cho huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Công nghệ - Môi trường

... sản xuất và duy trì sự tồn tại của mình ) - Chất thải rắn sinh hoạt (rác thải sinh hoạt) là vật chất dạng rắn được thải bỏ trong hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con người (chất thải rắn sinh ... hoạt là chất thải rắn phát thải trong sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng). 1.1.2. Các nguồn phát sinh chất thải rắn Các nguồn chủ yếu phát sinh ra chất thải rắn bao gồm: - Từ các ... Theo bản chất nguồn tạo thành Chất thải rắn được phân thành các loại: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng . d) Theo mức độ nguy hại...
 • 60
 • 774
 • 3

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp ở huyện thuận an, tỉnh bình dương

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp ở huyện thuận an, tỉnh bình dương

Kinh tế

... các tài liu v gii pháp qun lỦ các c s sn xut nm khu công nghip trong nc ngoài nc. Bc 2: Phân tích, đánh giá tng hp các s liu đư thu thp gm: - Phân tích, đánh giá ... kt qu nghiên cu trong ngoài nc. - Phng pháp lit kê, so sánh, thng kê. - Phng pháp tính toán. - Phng pháp đánh giá d báo (đánh giá nhanh). - Phng pháp mô hình hóa (s dng ... các ngành ngh công nghip đư tin hành hiu chnh ISIC trong mô hình. Vì vy, h s ô nhim đư đc nhp vào cho các ISIC thêm vào. Các giá tr h s ô nhim đc xác đnh trên c s các...
 • 94
 • 607
 • 0

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp bình thành trên địa bàn tỉnh đồng tháp

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp bình thành trên địa bàn tỉnh đồng tháp

Công nghệ - Môi trường

... lớn mà hiện nay vẫn chưa được xử lý. CTR của các Nhà máy bao gồm chất thải phát sinh trong quá trình sản xuấtchất thải sinh hoạt của công nhân viên. 3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt Chúng ... 4: Hiện trạng các giải pháp quản môi trường tại CCN Bình Thành - Chương 5: Đề xuất các giải pháp kiểm soát giảm thiểu ô nhiễm tại CCN Bình Thành. - Chương 6: Kết luận kiến nghị ... hoạt Chúng được phát sinh ở tất cả các Nhà máy các khu nhà ở, khu văn phòng trong CCN, bao gồm các hoạt động phát sinh do các hoạt động từ văn phòng phẩm sinh hoạt ăn uống như: giấy...
 • 121
 • 816
 • 0

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước ao hồ tù đọng ở thành phố hồ chí minh

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước ao hồ tù đọng ở thành phố hồ chí minh

Công nghệ - Môi trường

... trường - Nước sinh vật nước Nước: Do nhiều nguyên nhân khác nhau, gây ra sự mất cân bằng giữa lượng chất thải ra môi trường nước (rác thải sinh hoạt, các chất hữu cơ,…) các sinh vật tiêu ... không gian nhỏ, trong đó các chất thải chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng đổ trực tiếp vào hệ sinh thái nước ngọt qua các hệ thống cống rãnh, ống dẫn chất thải từ các nhà máy, khu công nghiệp, ... phosphat làm sinh sôi nảy nở các phiêu sinh thực vật các sinh vật thuỷ sinh. Kết quả là hồ hẹp lại dần cạn đi. 1.5. Một số loài thực vật thủy sinh  Khái niệm Thực vật thủy sinh: là các loài...
 • 94
 • 811
 • 1

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường điều kiện lao động ở một số cơ sở chế biến gỗ quận 12 TP HCM

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện lao động ở một số cơ sở chế biến gỗ quận 12  TP HCM

Công nghệ - Môi trường

... Gỗ Quận 12 – TPHCM: Thu thập số liệu, kết quả phân tích môi trường ñiều kiện lao ñộng tại một số cơ sở chế biến gỗ Quận 12 – TPHCM. • Chương 5 - ðề Xuất Một Số Giải Pháp Cải Thiện Chất ... ðánh giá, thảo luận ðiều kiện lao ñộng Nước thải Khí thải Hiện trạng QLMT tại cơ sở Tổng quan về ngành chế biến gỗ Tp. HCM Q12 Kết luận kiến nghị ðề xuất giải pháp ðỒ ... ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ðIỀU KIỆN LAO ðỘNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ QUẬN 12- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành...
 • 106
 • 731
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản môi trường tại KCN hố nai tỉnh đồng nai

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại KCN hố nai  tỉnh đồng nai

Công nghệ - Môi trường

... bền vững cho KCN Hố Nai trong tương lai.1.2. Mục tiêu đề tài Đề tài tập trung vào giải quyết các mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá hiện trạng QLMT KCN Hố Nai, tỉnh Đồng Nai. Đề xuất các giải pháp nâng ... cơ sở luận của QLMT.- Thu thập các dữ liệu khảo sát hiện trạng môi trường tại KCN Hố Nai, tỉnhĐồng Nai.- Đánh giá hiện trạng QLMT tại KCN Hố Nai, tỉnh Đồng Nai.- Đề xuất các giải pháp ... cao hiệu quả quản dựa trên các phương pháp quản hiệu quả hiện đang được áp dụng tại các KCN khác.1.3. Nội dung nghiên cứuĐể đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài cần thực hiện các nội dung...
 • 93
 • 949
 • 0

Xem thêm