đánh giá giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

Bài soạn CV616-2010-BGD ( Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số142007QĐ-BGDĐT)

Bài soạn CV616-2010-BGD ( Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số142007QĐ-BGDĐT)

Tư liệu khác

... đánh giá, xếp loại của giáo viên; kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn, của Hiệu trưởng được ghi trong Phiếu giáo viên tự đánh giá, Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn ... đánh giá của mỗi giáo viên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) vàkết quả đánh giá xếp loại của tổ chuyên môn (Phiếu đánh giá giáo viên của tổchuyên môn và của Hiệu trưởng và Phiếu tổng hợp xếp loại giáo ... chủ thể đánh giá giáo viên tiểu học gồm: giáo viên tự đánh giá, hiệu trưởng nhà trường, đồng nghiệp trong tổ chuyên môn. - Các nguồn minh chứng gồm: kết quả tự đánh giá, hồ sơ giảng dạy (giáo án,...
 • 11
 • 3,418
 • 11
Tài liệu Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT. doc

Tài liệu Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT. doc

Mầm non - Tiểu học

... Kết quả tự đánh giá, xếp loại của giáo viên; kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn, của Hiệu trưởng được ghi trong Phiếu giáo viên tự đánh giá, Phiếu đánh giá giáo viên của tổ ... 3. Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại Xét kết quả tự đánh giá của mỗi giáo viên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) và kết quả đánh giá xếp loại của tổ chuyên môn (Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên ... LOẠI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Năm học : . . . . . . . . I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG 1. Tổng số giáo viên được xếp loại 2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên Kết quả xếp loại giáo viên...
 • 11
 • 3,407
 • 17
Đề thi giáo viên dạy giỏi vòng lý thuyết theo điềulệ mới dành cho giáo viên tiểu học

Đề thi giáo viên dạy giỏi vòng lý thuyết theo điềulệ mới dành cho giáo viên tiểu học

Tiểu học

... thiết họcTiểu học. 7. Kế hoạch bài học :a) Kế hoạch bài học trong sách giáo viên hiện nay đã được thiết kế rất công phu giáo viên chỉ cần bám sát sách giáo viên để lập kế hoạch bài học. ... báo cáo viên, … được thực hiện luân phiên.8b) Báo cáo với Hiệu trưởng, tổ chuyên môn để yêu cầu giáo viên đó chấm bài nghiêm túc.c) Lấy ý kiến của học sinh về giáo viên này, nếu giáo viên ấy ... tra, giáo viên gọi học sinh lên bảng đọc 1 đoạn theo yêu cầu rồi trả lời 1 đến 2 câu hỏi.d) Tất cả đều sai.2a) Giúp học sinh khởi động tiết học tốtb) Giúp học sinh vui vẻ, thoải mái học tậpc)...
 • 8
 • 16,340
 • 238
Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông cử nhân sư phạm do trường đại học an giang đào tạo

Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông cử nhân sư phạm do trường đại học an giang đào tạo

Khoa học xã hội

... (2007), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và việc thể chế hóa việc đánh giá năng lực nghề nghiệp giáo viên theo chuẩn , Tạp chí Giáo dục, 162 (1), tr.8-9. 55. Trần Quốc Thành (2009), Đánh giá ... (2005), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học với việc đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá giáo viên , Tạp chí Giáo dục, 117, tr.5-6. 108. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Nghềnghiệp của người giáo viên , ... (2005), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học với việc đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá giáo viên , Tạp chí Giáo dục, 117, tr.5-6. 44. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Nghềnghiệp của người giáo viên ,...
 • 30
 • 626
 • 1
Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay

Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... của hoạt động đánh giá, đánh giá trong giáo dục, triết lý và nguyên tắc đánh giá GV - một điều kiện quan trọng đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH. Phân tích thực trạng công tác đánh giá đội ngũ GV ... vấn đề cán bộ, đánh giá cán bộ; - Các tác phẩm về tâm lí học, giáo dục học, khoa học quản lí, khoa học quản lí giáo dục,…trong và ngoài nước; - Các công trình NCKH quản lí giáo dục của các ... với đánh giá của SV. Tạp chí đánh giá giáo dục, 1973b, 287-295. Ce 17. Centra, J. A.(1976), Ảnh hưởng của những hướng dẫn khác nhau đối với đánh giá giảng dạy của SV. Tạp chí đánh giá giáo...
 • 14
 • 568
 • 6
Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hoá trong giai đoạn hiện nay

Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hoá trong giai đoạn hiện nay

Tiến sĩ

... lượng giáo dục. - Phân theo lĩnh vực cấp bậc học: Chuẩn cho giáo dục mầm non; chuẩn cho giáo dục tiểu học; chuẩn cho giáo dục phổ thông, chuẩn cho giáo dục đại học, chuẩn cho giáo dục chuyên nghiệp. ... Chức năng của đánh giá giáo dục Chức năng của đánh giá giáo dục được hiểu là sự tác động của quá trình đánh giá lên đối tượng đánh giá được phát huy trước, trong và sau đánh giá theo chiều hướng ... Đánh giá trong giáo dục Với tư cách là một chuyên ngành của khoa học quản lí giáo dục, đánh giá có đối tượng nghiên cứu là các mô hình đánh giá, các tiêu chuẩn, tiêu chí, các công cụ đánh giá, ...
 • 27
 • 631
 • 1
Mẫu phiếu đánh giá giáo viên trung học

Mẫu phiếu đánh giá giáo viên trung học

Tư liệu khác

... dạy học + tc3.8. Kiờm tra, ánh giá kết quả học tập cua h"c sinhã TC4. Năng lực giáo dục + tc4.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục + tc4.2. Giáo dục qua môn học + tc4.3. Giáo ... dạy học + tc3.8. Kiờm tra, ánh giá kết quả học tập cua h"c sinhã TC4. Năng lực giáo dục + tc4.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục + tc4.2. Giáo dục qua môn học + tc4.3. Giáo ... !"#$%&$'()!*+, Phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trởngTrờng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm h"c STTHọ và tên giáo viên GV tự đánh giá Xếp loại củatổ...
 • 6
 • 2,492
 • 20
Bài giảng CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN

Bài giảng CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌCĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN

Tư liệu khác

... CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌCĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨNNgười trình bày: PGS.TS. Vũ Trọng RỹViện Khoa học giáo dục VN Khái niệm chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học  Theo ... - Kém Mục đích đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp Xác định chính xác, khách quan mức độ năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Trên cơ sở đó đưa ra khuyến nghị giáo viên. Trên cơ ... dụng Chuẩn đánh giá, xếp loại năng lực nghề nghiệp giáo viên  Giáo viên tự đánh giá hoặc người khác đánh giá giáo viên: theo từng tiêu chí của mỗi tiêu chuẩn trên cơ sở các minh chứng có được...
 • 36
 • 1,446
 • 20
Hướng dẫn dạy học, kiểm tra và đánh giá môn âm nhạc bậc tiểu học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng

Hướng dẫn dạy học, kiểm tra và đánh giá môn âm nhạc bậc tiểu học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng

Âm nhạc

... ý khi soạn giáo án, kiểm tra, đánh giá dạy học theo chuẩn KTKN: 2. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:* Khi đánh giá GV cần chú ý nắm vững các yêu cầu sau:- Đánh giá thường ... kiểm tra, đánh giá dạy học theo chuẩn KTKN: 2. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:* Kết quả dạy học môn Âm nhạc của HS tiểu học được đánh giá bằng nhận xét, theo nội dung yêu cầu ... Một số lưu ý khi soạn giáo án, kiểm tra, đánh giá dạy học theo chuẩn KTKN: 2. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:- Đánh giá kết quả học tập của HS cần căn cứ vào sự tiến bộ từng...
 • 28
 • 4,982
 • 38
mau tieu chuan danh gia giao vien cuoi nam

mau tieu chuan danh gia giao vien cuoi nam

Tiểu học

... nghề: Số năm dạy họctiểu học 5. Giáo viên dạy 1 môn: Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục Tin học Ngoại ngữ 6. Giáo viên chủ nhiệm lớp Tổng phụ trách Đội KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠIA. ĐÁNH GIÁ TỪNG LĨNH ... nguyện vọng) (Giáo viên kí và ghi rõ họ tên) ……………… , ngày…….tháng…… năm 200… HIỆU TRƯỞNG (Kí và đóng dấu)4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOPHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠIGIÁO VIÊN TIỂU HỌC(Kèm theo công văn ... 12. Kiến thức về tâm lí học sưphạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học. abcdĐiểmy/c 23. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.abcdĐiểmy/c...
 • 5
 • 3,092
 • 3
DANH GIA GIAO VIEN THEO CHUAN NGHE NGHIEP

DANH GIA GIAO VIEN THEO CHUAN NGHE NGHIEP

Tiểu học

... của giáo viên. - Xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp loại giáo viên của nhà trờng năm học 2009-2010 theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. - Trực tiếp tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo ... trởng đánh giá, xếp loại.V. Cách tiến hành:1. Ban hành Quyết định thành lập hồi đồng đánh giá, xếp loại giáo viên xếploại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học của nhà trờng năm học: 2009 ... - Giáo viên tự đánh giá lĩnh vực kỹ năng s phạm theo ( Phụ lục I ) phiếu giáo viên tự đánh giá, xếp loại ( có căn cứ vào kết quả đánh giá giờ dạy của giáo viên mà tổ giám khảo đà dự và đánh giá, ...
 • 5
 • 5,937
 • 9
Đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn

Đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn

Tư liệu khác

... LOẠI GIÁO VIÊN TRUNG HỌCNăm học : . . . . . . . . ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNGI. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG 1. Tổng số giáo viên được xếp loại 2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo ... 3.*+&m"!&rL(q("D* A4*$J45(M[Chương IIIĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨNĐiều 10. Yêu cầu của việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn [c*+!*!)jF&>4/**!4,*L ... HiểnpBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc–––––––––––––––––––––––––QUY ĐỊNH Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên...
 • 29
 • 1,098
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008