đánh giá chung công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân xã điện an

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận kiến an

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận kiến an

Cao đẳng - Đại học

... VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ MỘT CỬA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 Một số khái niệm cải cách thủ tục hành ... thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành theo Đề án chế cửa liên thơng đại - Đánh giá thực trạng công tác cải cách giải pháp đổi cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND quận Kiến An qua xác ... pháp đổi cải cách hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân quận Kiến An + Đánh giá phân tích thuận lợi, khó khăn, vƣớng mắc thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân + Đề...
 • 131
 • 265
 • 2
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

Cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân Yên Phúc

Kinh tế - Quản lý

... nghị việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc .42 3.1 Đánh giá thực trạng việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc ... nghị việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc 3.1 Đánh giá thực trạng việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc 3.1.1 ... Ưu điểm việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc 42 3.1.2 Hạn chế việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc ...
 • 54
 • 321
 • 2
Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY TH C TR NG VÀ GI I M I C I CÁCH TH T M TC AT I Y BAN NHÂN DÂN QU N KI N AN LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : ... nhanh dân, n - 13 n - nh 1.1 - - - công khai, 1.1 - 14 công minh - cách 1.1 nhân h ch [21],[24] g trình [9],[11] 15 - gây ;t ng - t - [22] Nó ng, sách 16 - [23],[41] - 17 Chúng ta ban hành ... Minh qu q , phòng TM&MT, Tài chính- Th ng kê 10 Tràng - + T phòng hành chín An ( 2), a c 1) - N pháp thu N Websit P , báo cáo -2015 th Trong - Phân - theo công tác a theo th c hi xu ng m t s gi...
 • 131
 • 282
 • 1
báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Lý luận chính trị

... CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa ủy ban ... cải cách thủ tục hành theo chế cửa 25 2.2.3 Hệ thống thủ tục hành giải cơng việc theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 28 2.3 Đánh giá chung cải cách thủ tục hành theo chế ... cá nhân bổ sung 2.3 Đánh giá chung cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 2.3.1 Kết đạt Một là, việc triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ...
 • 55
 • 6,554
 • 70
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Xã hội học

... tục hành 12 1.1.3 Phân loại thủ tục hành 13 1.2 Một số vấn đề chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 14 1.2.1 Về cải cách thủ tục hành 14 1.2.2 Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ... Chƣơng 1: Một số vấn đề chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Giới thiệu khái quát số vấn đề lý luận thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành cải cách thủ tục hành theo chế một cửa - ... quan để khảo sát 10 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Quan niệm, đặc điểm phân loại thủ tục hành 1.1.1 Quan niệm thủ tục hành Về thủ tục hành...
 • 122
 • 1,765
 • 6
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Xã hội học

... sàn, khang trang, đại, hình dáng nhƣ “cuốn sách đồ sộ” mở trang tri thức cho nhân dân Thủ đô Đây kiến đánh dấu thay đổi chất hoạt động Thƣ viện Thực Quyết định Chính phủ mở rộng địa giới hành Thủ ... độ cao, mạng wifi Chức Thƣ viện Hà Nội thƣ viện thành phố trực thuộc Trung ƣơng, thƣ viện công cộng lớn Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập, đơn vị nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao ... vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa Lênin (V.I) Về chủ nghĩa quan liêu Phần 2: Những tác phẩm nói tác giả Ở phần phích giới thiệu tác giả đƣợc xếp theo thứ tự chữ nhan đề Ví dụ: Lênin cơng tác xây dựng...
 • 111
 • 985
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN –TP HÀ NỘI Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo chế một cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - ... NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND QUẬN THANH XUÂN 3.1 Chương trình cải cách HCNN đến 2020 định hướng cho cải cách TTHC Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà ... giá thành công hạn chế cải cách TTHC theo chế cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.1.1.Những thành công Sau năm, việc thực chế một cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội đạt...
 • 36
 • 1,282
 • 0
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

Luật

... thủ tục hành chế cửa Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân thị Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành theo chế cửa ... sơ, thủ tục hành cho tổ chức, công dân Những năm qua việc thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông Thị uỷ thường xuyên quan tâm đạo; Ủy ban nhân dân Thị cụ thể hố đạo phòng, ban ... trình thủ tục hành giải quyế theo chế cửa UBND Thị Hồng Ngự 14 2.2.2 Các lĩnh vực thực theo chế một cửa Ủy ban nhân dân thị Hồng Ngự 15 2.2.2.1 Cải cách thủ tục hành...
 • 46
 • 751
 • 1
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

Sư phạm

... THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA Những thành tựu đạt được: 1.1 Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân: • Giải cơng việc nhanh, tiết ... thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế một cửa của UBND thành phố Thanh Hoá đạt thành tựu quan trọng việc đơn giản hố thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian, cơng sức nhân dân tham gia ... chúng, niêm yết nơi thuận lợi trụ sở quan, thông qua cọp tổ dân phố, đăng tải thủ tục hành trang điện tử Ủy ban nhân dân quận Ủy ban nhân dân thành phố để cơng dân, tổ chức truy cập nắm bắt thông...
 • 41
 • 812
 • 1
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Kinh tế

... dung: cách thể chế hành chính; cải cách máy hành nhà nƣớc; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; cải cách tài cơng Một nội dung quan trọng cải cách thể chế hành cải cách Thủ tục hành (TTHC) Muốn ... theo chế "Một cửa" 44 2.3.1 Đánh giá chung: 44 2.3.2 Những kết đạt đƣợc 46 2.3.3 Đánh giá thành công cải cách Thủ tục hành theo chế "một cửa" 46 2.3.4 Những hạn chế ... 46 2.3.4 Những hạn chế cải cách TTHC theo chế "một cửa" 51 CHƢƠNG III 56 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG 56...
 • 85
 • 444
 • 0
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... nội dung: cách thể chế hành chính; cải cách máy hành nhà nƣớc; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; cải cách tài cơng Một nội dung quan trọng cải cách thể chế hành cải cách Thủ tục hành (TTHC) ... Bookmark not defined 2.3.3 Đánh giá thành cơng cải cách Thủ tục hành theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined 2.3.4 Những hạn chế cải cách TTHC theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined ... II: Thực trạng công tác cải cách TTHC theo chế cửa UBND thành phố Hải Dƣơng Phần giới thiệu khái quát trình hoạt động UBND thành phố Đánh giá lại trình thực chế cửa Uỷ ban, thành công đạt đƣợc...
 • 12
 • 237
 • 0
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... trạng cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội 2.2.1 Cải cách thể chế Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy - Ủy ban nhân dân Phường ... hiệu cải cách thủ tục hành theo chếcửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội Chương LÝ LUẬN CHUNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Một ... hành chính; 2.3 Thuận lợi khó khăn thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy 2.3.1 Thuận lợi 29 Đề án cải cách thủ tục hành theo mơ hình “ cửa Ủy ban nhân dân...
 • 46
 • 257
 • 2
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Cải cách thủ tục hành chính theo chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Kinh tế - Quản lý

... tục hành theo chếcửa Nghiên cứu, phân tích văn bản, quy định làm sở cho việc cải cách thủ tục hành ủy ban nhân dân Trên sở đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành ủy ban nhân dân xã, ... hành theo chế một cửa Uỷ ban nhân dân Hùng Mỹ 2.2.1 Thuận lợi khó khăn thực cải cách thủ tục hành theo chếcửa Uỷ ban nhân dân Hùng Mỹ 2.2.1.1 Thuận lợi: Đề án cải cách thủ tục hành theo ... ủy ban nhân dân xã; - Ký ban hành văn thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân theo quy định Pháp luật; - Báo cáo tình hình kinh tế - hội xã, hoạt động ủy ban...
 • 53
 • 505
 • 0
CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện thời gian qua, thấy thực trạng công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân thị trấn, qua ... hiệu công tác cải cách thủ tục hành theo mơ hình một cửa UBND thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ MỘT CỬA Cải cách thủ tục hành ... công tác Ủy ban nhân dân thị trấn tốt Yêu cầu nghiên cứu - Nêu lý luận chung thủ tục hành chế một cửa - Nêu thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND thị trấn Vĩnh Điện, từ đánh...
 • 32
 • 977
 • 2
CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CẦN YÊN

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND CẦN YÊN

Kinh tế - Quản lý

... CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO 18 CHẾ " MỘT CỬA" TẠI UBND CẦN YÊN 2.1 Giới thiệu phận tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành theo chế "một cửa" UBND Cần Yên 2.1.1 Khái niệm chế "một cửa" ... quan đến thủ tục hành hồn thiện thủ tục, hồ sơ, giấy tờ theo quy định - Đồng thời, thực cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục hành rườm rà Niêm yết thủ tục hành phận cửa để người dân theo ... THIỆN CƠNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND CẦN YÊN 3.1 Công tác lãnh đạo - Thường xuyên đạo, điều hành thành viên UBND thực nghiêm túc quy chế hoạt động UBND xã...
 • 52
 • 556
 • 1
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND QUẬN THỦ ĐỨC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND QUẬN THỦ ĐỨC

Xã hội học

... công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức a) Tăng cường lãnh đạo cấp Ủy đảng Tiếp tục đẩy mạnh cải cách cải cách thủ tục hành hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính, đồng ... thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức, sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa , phục vụ cho cơng tác quản lý điều hành ... quan, tổ chức, đơn vị hành vụ hành Cơng cải cách thủ tục hành đạt kết mong đợi đạo Đảng quyền thống kiên Trong cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức nói riêng cơng...
 • 60
 • 1,341
 • 1
Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA - QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 18 2.1 sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 18 2.1.1 Một số ... nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách Ủy ban nhân dân cấp xã; thực công tác văn thư, lưu trữ, chế một cửa một cửa liên thông” Ủy ban nhân dân cấp xã; nhận đơn ... Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp tổ chức kỳ họp; chuẩn bị điều kiện phục vụ kỳ họp hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban...
 • 58
 • 1,061
 • 7
Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa

Lý luận chính trị

... VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” Ở PHƯỜNG -THÀNH PHỐ HỘI AN Những quy định chung cải cách hành chính: 1.1 Khái niệm cải cách hành chính: Cải cách ... Đảng Nghị 38/CP Chính Phủ; đặc biệt đề án cải cách hành Uỷ ban nhân dân Thị (nay Ủy ban nhân dân Thành Phố) Trước hết, Ủy ban nhân dân phường tham mưu cho Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng kế ... * Để công cải cách hành đạt hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hồn thiện thể chế nâng cao hiệu lực pháp lý theo chế mới, là: - Đổi đồng chế ban hành thủ tục hành chính, ...
 • 35
 • 454
 • 0
Cải cách hành chính theo cơ chế Một cửa tại Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội

Cải cách hành chính theo chế Một cửa tại Ủy ban Nhân dân Di Trạch huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội

Hành chính - Văn thư

... thực cải cách thủ tục hành theo chế Một cửa Chương : SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm cải cách hành Khái niệm cải cách hành ... vai trò cải cách thủ tục hành 1.4.1 Mục tiêu chung Đảng Nhà nước ta tiến hành cải cách tổng hành Nhà nước, bao gồm cải cách thủ tục hành , máy hành chính, cải cách nhân cải cách tài cơng, nhằm ... đất nước Trong q trình cải cách thủ tục hành ngồi cơng nhận, đánh giá cao thành tựu đạt thời gian qua cần nhịn nhận đánh giá khách quan tồn tại, hạn chếỦy ban nhân dân chưa hoàn toàn đáp...
 • 39
 • 261
 • 0
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... giải thủ tục hành theo chế một cửa b) Tính cụ thể, minh bạch qui định trình tự, thủ tục giải thủ tục hành theo chế một cửa Trong trình thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa ... giải thủ tục hành theo chế một cửa như: khái niệm thủ tục hành chính; khái niệm pháp luật giải thủ tục hành chính; khái niệm, đặc điểm việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa ; ... cầu, nhân tố bảo đảm vai trò việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa - Đánh giá thành tựu đạt tồn thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa thời gian qua quan hành...
 • 118
 • 512
 • 1

Xem thêm