đánh giá công việc nhân viên

Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Thủ tục hành chính

... 8QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS - 14Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08- Phòng nhân sự kết hợp với các bảng đánh giá công việc và bảng tổng hợp đánh giá nội quy ... công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV như sau:II/ PHẠM VI- Áp dụng cho việc đánh giá công việc toàn bộ CBCNV công ty ... của Giám đốc công ty. Số trang 7 / 8QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS - 14Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08I/ MỤC ĐÍCH:- Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công...
 • 7
 • 20,056
 • 747
Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx

Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx

Quản trị kinh doanh

... ô này. Nhân viên ký tênBIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: 11. Đánh giá về số lượng công việc: Số điểm: Diễn giải:12. Đánh giá chất ... có giá trị kể từ tháng 7 năm BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: Số điểm tự đánh giá từ 1 – 10 điểm.6. Đánh giá về số lượng công ... Đánh giá chất lượng công việc. Số điểm: Diễn giải:13. Đánh giá tiến độ công việc. Số điểm: Diễn giải:Hàng tuần nhân viên tự đánh giá kết quả của mình, gởibản đánh giá cho GĐ. Giám đốc sẽ có quyết...
 • 4
 • 1,721
 • 25
Tài liệu Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên trong tuần doc

Tài liệu Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên trong tuần doc

Quản trị kinh doanh

... bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net Nhân viên...
 • 2
 • 3,189
 • 22
Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng

Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng

Kinh tế

... đánh giá phụ thuộc nhiều người Là phương pháp mà các giám sát viên phải trực tiếp và có chủ ý so sánh hiệu quả công việc của nhân viên này với hiệu quả công việc của nhân viên khác. Việc đánh ... cầu của việc hoàn thành công việc cả về mặt số lượng và chất lượng. Đó là mốc chuẩn cho việc đo lường thực tế thực hiện công việc của nhân viên, là mục tiêu công việc của nhân viên. - Việc xác ... chí đánh giá thành tích thể hiện nhiệm vụ của nhân viên cũng như kỳ vọng của nhà quản lý đối với nhân viên. Việc đánh giá thường dựa vào các thông tin về phạm vi công việc , bản mô tả công việc, ...
 • 26
 • 806
 • 1
Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần đăng hải, đà nẵng

Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần đăng hải, đà nẵng

Kinh tế

... giá. Đánh giá thành tích nhân viên phải nhằm hướng nhân viên phục vụ mục tiêu phát triển của Công t, ñánh giá thành tích nhân viên phải bảo ñảm công bằng, ñánh giá thành tích nhân viên nhằm ... QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1. Một số khái niệm Đánh giá thành tích nhân viên là tiến trình ñánh giá những ñóng góp của nhân viên cho tổ chức trong một giai ñoạn. Đánh giá thành ... của công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải – Đà Nẵng cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân viên về công tác ñánh giá thành tích nhân viên, cần phải làm cho nhân...
 • 13
 • 756
 • 1
Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền trung

Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền trung

Kinh tế

... VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ... năng giao tiếp 1.2.4.2. Đánh giá dựa trên hành vi Đánh giá hành vi quan tâm ñến hành vi thực hiện công việc của nhân viên. 1.2.4.3. Đánh giá dựa trên kết quả Đánh giá dựa trên các số liệu ... của nhân viên. - Thúc ñẩy mục tiêu 3.3.2.2. Phổ biến mục ñích của việc ñánh giá ñến toàn thể cán bộ công nhân viên tại Công ty 3.3.2.3. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ñánh giá nhân viên Công...
 • 13
 • 725
 • 3

Xem thêm