đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ va tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên giai đoạn 20062010

đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Công nghệ thực phẩm

... tiếp giáp sau: Phía Bắc giáp huyện Võ Nhai tỉnh Bắc Kạn; Phía Nam giáp huyện Phú Bình - thành phố Thái Nguyên; Phía Đông giáp tỉnh Bắc Giang; Phía Tây giáp huyện Phú L-ơng - thành phố Thái Nguyên ... nhỏ khác huyện * Các nguồn tài nguyên - Tài nguyên đất Đất đai huyện Đồng Hỷ chia thành loại là: Đất phù sa, đất bạc màu, đất nâu đỏ đá vôi, đất vàng nhạt đá cát, đất nâu vàng phù sa cổ, đất đỏ ... Nguyờn * V trớ a lý: Đồng Hỷ huyện miền núi nằm phía Đông Bắc tnh Thái Nguyên với 15 xã thị trấn Theo UBND huyện Đồng Hỷ (2009) tổng diện tích tự nhiên huyện 45.524,44 ha; có toạ độ địa lý từ 21032...
 • 111
 • 1,095
 • 4
Luận văn đánh giá tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì

Luận văn đánh giá tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì

Nông - Lâm - Ngư

... ng Nhà nư c thu h i ñ t vi c Nhà nư c tr l i giá tr quy n s d ng ñ t ñ i v i di n tích ñ t b thu h i cho ngư i b thu h i ñ t 2.1.2 H tr H tr Nhà nư c thu h i ñ t vi c Nhà nư c giúp ñ ngư i b thu ... t thu h i nhi u nhà máy, khu ñô th , công trình phúc l i ñã ñư c xây d ng ph c v ñ i s ng nhân dân, s ñ thu hút lư ng v n ñáng k c a nhà ñ u tư nư c Tuy nhiên nh ng thành công c a công tác thu ... c ti n v sách b i thư ng thi t h i nhà nư c thu h i ñ t - ðánh giá tình hình th c hi n b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t t i m t s d án ñ a bàn thành ph Vi t Trì - T nh Phú Th...
 • 136
 • 993
 • 4
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Bất động sản

... tiễn bồi thƣờng thiệt hại giải phóng mặt 1.1.1 Khái niệm thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định 1.1.1.1 Thu hồi đất Thu hồi đất việc Nhà nƣớc định hành để thu lại quyền sử dụng đất thu lại đất ... loại đất thu hồi, đất để bồi thƣờng đƣợc bồi thƣờng tiền theo giá đất cụ thể loại đất thu hồi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thời điểm định thu hồi đất Thực tế cho thấy, công tác giải phóng mặt Nhà ... quy định mức giá bồi thƣờng thiệt hại đất tài sản gắn liền với đất nhà nƣớc thu hồi đất 12 1.1.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định số nước giới tổ chức tài trợ Khi nhà nƣớc thu hồi đất...
 • 81
 • 1,534
 • 11
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên đại bàn huyện ứng hòa

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất trên đại bàn huyện ứng hòa

Thạc sĩ - Cao học

... tr TðC Nhà nư c thu h iñ t 2.1.1.1 B i thư ng Nhà nư c thu h i ñ t B i thư ng Nhà nư c thu h i ñ t vi c Nhà nư c tr l i giá tr quy n s d ng ñ t ñ i v i di n tích ñ t b thu h i cho ngư i b thu h ... s d ng thu c s h u Nhà nư c, ñư c b i thư ng b ng vi c b trí cho thu nhà t i nơi m i; trư ng h p nhà ñ b trí ti p t c cho thu ñư c h tr ti n b ng 60% giá tr ñ t 60% giá tr nhà ñang thu ñ t ... ñư c Nhà nư c giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t, ñư c Nhà nư c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t mà ti n s d ng ñ t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; ñư c Nhà nư c cho thu ñ t thu ti n thu ...
 • 120
 • 932
 • 5
Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quảng nam

Khiếu nại hành chính giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quảng nam

Thạc sĩ - Cao học

... chung khi u nại hành giải khi u nại hành bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Chương 2: Thực trạng khi u nại giải khi u nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất ... thường, hỗ trợ tái định 1.2 Hoạt động giải khi u nại hành bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất 1.2.1 Trách nhiệm giải khi u nại công dân lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà ... QUYẾT Ư KHI U NẠI HÀNH CHÍNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 2.1 Tình hình khi u nại bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất 2.1.1 Tình hình thu hồi đất để...
 • 20
 • 1,787
 • 7
Qui định về bồi thường, hỗ trợ và taí định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng docx

Qui định về bồi thường, hỗ trợ taí định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng docx

... KHEN THƯỞNG Điều 34 Hỗ trợ Các khoản hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định trường hợp thu hồi đất ở; Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển ... 2 Thu hồi đất: Là việc Nhà nước định hành để thu hồi lại quyền sử dụng đất thu lại đất giao cho người sử dụng đất theo Quy định Bồi thường Nhà nước thu hồi đất: Là việc Nhà nước trả lại giá ... bị thu hồi đất chưa đồng ý với định thu hồi đất định bồi thường, hỗ trợ tái định khi u nại theo quy định pháp luật Trách nhiệm giải quyết, thời hiệu trình tự giải khi u nại thực theo quy định...
 • 35
 • 584
 • 1
Đánh giá ảnh hưởng của chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... trợ tái định cư, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 V/v ban hành quy định thực bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên ... quy định kèm theo Quyết định số 2044/ 2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 UBND tỉnh quy định thực bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tuy nhiên, trình bồi thường, ... sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất 1.1.1 Khái quát bồi thường, hỗ trợ, tái định 1.1.1.1 Bồi thường Bồi thường đền bù tổn hại gây ra, trả lại tương xứng với giá trị công...
 • 97
 • 522
 • 0
Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập pot

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập pot

Thủ tục hành chính

... phí: Tên phí Chi thẩm định bồi thường, hỗ trợ tái định trích 5% tổng số chi phí 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định Mức phí Văn qui định không hai mươi (20) Quyết định số triệu đống 69/2008/QĐ-UBND ... hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình Hội đồng bồi thường dự án Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định Số hồ sơ: 02 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để ... thực TTHC: Văn chấp thu n Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Ban Bồi thường giải phóng mặt huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định Mô tả bước Tên bước Nộp Phòng Tài – Kế hoạch huyện, đường Lương...
 • 4
 • 712
 • 0
Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... nhà chia lô, nhà vư n, nh ng khu nhà tái ñ nh cư, công trình công c ng c p khu v c Công trình công c ng c p thành ph (công trình t ng h p, nhà , thương m i, d ch v , văn phòng cho thu ), khu xanh ... p, t n t i công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh c a d án thu c ñ i tư ng nghiên c u - ð xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n ñ y nhanh công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ ... 52 53 ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng thi t h i nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn thành ph 55 4.3.5 Trình t th c hi n công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh 57 4.4 Th c tr ng công tác b i thư...
 • 118
 • 2,578
 • 8
Đề tài “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp ”. pptx

Đề tài “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp ”. pptx

Kinh tế - Thương mại

... định sau: Trường hợp bồi thường, hỗ trợ tái định Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định thực CT Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định định bồi thường; trường hợp bồi thường, hỗ trợ tái ... nước thu hồi đất Bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất. : đất tài sản Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà ... Đảng Nhà nước ta có nhiều cố gắng việc xây dựng tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Tuy nhiên đất đai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt tái định Nhà nước thu hồi đất vấn...
 • 62
 • 1,013
 • 4
36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”

36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”

Thạc sĩ - Cao học

... tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa t c dựng vo chn nuụi Đất trồng hàng năm khỏc Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp t rng sn xut Đất rừng phòng ... Australia nm 1989 hai loi thu hi t ú l thu hi t t nguyn v thu hi t bt buc Ch t cn thu hi v ngi thu hi t s tho thun giỏ bi thng t trờn tinh thn ng thun ca hai bờn v cn c vo giỏ c th trng Thc ... Nhiều công trình, dự án hoàn thành vào hoạt động đem lại nhiều thành tựu kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà Tuy nhiên có dự án hoàn thành, công trình đa vào sử dụng, nhng nhiều tn ti, cũn nhiu đơn th khi u...
 • 90
 • 968
 • 2
Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Công nghệ - Môi trường

... Đánh giá thực trạng công tác BT.HT&TĐC Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Bắc Ninh - Đánh giá công tác bồi thường, GPMB Nhà nước thu hồi 03 dự án nghiên cứu - Đánh giá tác động công tác bồi ... thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người có đất bị thu hồi [14] Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất ổn định ... giao thông công an tỉnh Bắc Ninh Qua đó, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất nhằm nâng cao hiệu công tác GPMB địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh...
 • 92
 • 630
 • 1

Xem thêm