đánh gía kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương thuyền tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương thuyền tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương thuyền tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... DC O TO B Y T TRNG I HC Y H NI =============== NGUYN C PHC ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT GãY XƯƠNG THUYềN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC CNG LUN VN THC S Y HC H NI 2012 ...
 • 59
 • 1,891
 • 5
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại bệnh viện việt đức

Thạc sĩ - Cao học

... chứng lâm sàng cận lâm sàng bệnh u sọ hầu phẫu thuật Bệnh viện Việt Đức, từ ngày 19/08/2013 đến hết ngày 31/05/2013 Đánh giá kết điều trị phẫu thuật u sọ hầu Bệnh viện Việt Đức Số hóa Trung tâm Học ... rò hay đặt giường bệnh có rò Hoặc mổ vá rò điều trị bảo tồn thất bại 1.7.2 Điều trị hỗ trợ sau mổ Xạ trị Điều trị tia xạ sử dụng từ đầu cho u đặc định phẫu thuật, điều trị kết hợp sau mổ giúp ... sàng - Tất bệnh nhân điều trị phẫu thuật u sọ hầu Bệnh viện Việt Đức - Giải phẫu bệnh: USH thể nhú thể men hay thể hỗn hợp - Bệnh nhân lứa tuổi, nghề nghiệp, giới - Khám lại lấy thông tin bệnh nhân...
 • 102
 • 632
 • 0
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít” (tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít” (tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương

Y dược - Sinh học

... Bàn luận điều trị phẫu thuật gãy xương GMCT  4.4 Bàn luận kết điều trị phẫu thuật gãy xương GMCT  4.5 Bàn luận biến chứng di chứng DỰ KIẾN KẾT LUẬN VÀ KiẾN NGHỊ DỰ KIẾN KẾT LUẬN + Kết luận ... loại gãy xương GMCT Bảng 3.8 Phân loại gãy cung tiếp đơn Bảng 3.9 Gãy xương GMCT kết hợp với gãy xương khác DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.3 Điều trị gãy xương GMCT  Bảng 3.10 Thời gian từ lúc gãy ... cố định xương  Bảng 3.15 Số lượng nẹp dùng phẫu thuật  Bảng 3.16 Thời gian phẫu thuật  Bảng 3.17 Thời gian nằm viện DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.4 Kết điều trị phẫu thuật  Bảng 3.18 Kết gần...
 • 30
 • 1,392
 • 6
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít” (tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít” (tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương

Y dược - Sinh học

... 3.10 Gãy xương GMCT kết hợp với gãy xương khác Số BN (n) Tỷ lệ (%) Gãy xương GMCT đơn 11 17,5 Gãy xương GMCT xương hàm 14,3 Gãy xương GMCT xương hàm 9,5 Gãy xương GMCT kết hợp gãy xương hàm 1,6 Gãy ... trước viện 2.2.5 Phương pháp theo dõi đánh giá kết điều trị: 2.2.5.1.Thời gian theo dõi đánh giá kết điều trị Đánh giá lâm sàng , X quang , thẩm mỹ Đánh giá kết gần: Khi viện Đánh giá kết xa: ... định phẫu thuật kết xương - Bệnh nhân có chẩn đoán xác định gãy xương GMCT có định phẫu thuật kết xương Có thể kết hợp với chấn thương khác chấn thương sọ não ổn định, cho phép gâyphẫu thuật...
 • 80
 • 1,246
 • 13
Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Y khoa - Dược

... gian điều trị trung bình sau mổ 124 ngày Kết quả: Tốt 63,5%; Trung bình 27,8%; Xấu 8,7%; Không có tỷ lệ xấu tiểu luận tốt nghiệp nhận xét số đặc điểm bệnh lý Và đánh giá kết Điều trị phẫu thuật ... mổ phần v kết luận 5.2 Kết điều trị PT Mổ cấp cứu 64,3%; mổ phiên 35,7% Mổ mở OMC lấy sỏi đơn kết hợp với cắt TM phơng pháp PT thờng đợc áp dụng 96,7% phần v kết luận 5.2 Kết điều trị PT Sót ... số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh sỏi sót sỏi tái phát đờng mật Đánh giá kết sớm điều trị phẫu thuật bệnh sỏi sót sỏi tái phát đờng mật Tổng quan Giải phẫu gan sinh lý tiết mật Lịch sử...
 • 35
 • 2,330
 • 3
Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Y khoa - Dược

... Nhng cha có NC đánh giá cách có hệ thống tình trạng sót sỏi sỏi tái phát sau mổ SM nh kết điều trị bệnh lý Thái Bình Chính NC đề tài: Nhận xét số đặc điểm bệnhđánh giá kết điều trị PT sỏi sót, ... besnique Những BN cho mang kehr hẹn lên điều trị tiếp Ngày điều trị trung bình sau mổ 12 ngày Thời gian điều trị ngắn sau mổ ngày, dài 30 ngày Kết điều trị trình bày BĐ 10: Tốt 63,5%; Trung bình ... Bệnh phổ biến giới, tỷ lệ mắc bệnh cao nớc công nghiệp phát triển từ 15-20%[1;2;4;6;9;12;14;15] Bệnh thờng gặp Việt Nam, BV Việt Đức Hà Nội từ năm 1990-1998 trung bình năm mổ 368 cas [6;11] Bệnh...
 • 32
 • 613
 • 1
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Tài liệu khác

... 1995 - 1996, Bệnh viện Việt Đức có 50 BN bị gẫy đầu xương đựi, 76% điều trị phẫu thuật với kết tốt 48% Đoàn Lờ Dõn cộng (1998)[5], điều trị 48 BN gẫy đầu xương đựi Bệnh viện Việt Đức, kết tốt rõt ... thập bệnh nhân vào điều trị bệnh viện Việt Đức, làm bệnh án, lập kế hoạch điều trị - Lập danh sách bệnh nhân - Chỉ định phẫu thuật - Thực kỹ thuật mổ - Chăm sóc tập luyện sau mổ - Đỏnh giá kết quả: ... cao chất lượng điều trị gẫy đầu xương đùi phẫu thuật, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đỏnh giá kết điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu xương đựi người trưởng thành Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức" với hai...
 • 93
 • 1,359
 • 8
đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

Y khoa - Dược

... NG I H C Y H N I NGUY N HUY THNH đáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT GẫY kín TRÊN LồI CầU Và LIÊN LồI CầU XƯƠNG ĐùI NGƯờI LớN TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT - ĐứC Chuyờn ngnh : Ngo i khoa Mó s...
 • 107
 • 1,513
 • 3
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương

Y khoa - Dược

... "Đánh giá kết qủa điều trị gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em chấn th-ơng kết hợp x-ơng Bệnh viện Việt Đức, nhằm mục đích: Nhận xét phẫu thuật kết hợp x-ơng điều trị gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em Đánh ... tiện kết x-ơng đại, phẫu thuật viên có kinh nghiệm, yêu cầu xã hội, gia đình, việc điều trị phẫu thuật kết x-ơng gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em đ-ợc thực nhiều bệnh viện n-ớc Phẫu thuật kết hợp ... điều trị bảo tồn thất bại (trục x-ơng lệch , vẹo, chồng ngắn) [7] - Năm 1995, Nguyễn Anh Tố báo cáo kết điều trị 197 ca gẫy kín x-ơng đùi trẻ em d-ới 15 tuổi bệnh viện Việt Đức, 182 ca điều trị...
 • 79
 • 477
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy Galeazzi

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy Galeazzi

Y dược - Sinh học

... với 78,8%) Không có bệnh nhân có kết đạt bệnh nhân tiến cứu có 9,1% bệnh nhân có kết đạt bệnh nhân hồi cứu Bảng 3.20: Bảng đánh giá bệnh nhân kết điều trị sau phẫu thuật Kết Tốt Khá Đạt Xấu Tổng ... pháp điều trị, hầu hết loại gãy trật điều trị bảo tồn Năm 1941 Campbell nhận định gãy trật Galeazzi điều trị bảo tồn đạt kết Ông tin phẫu thuật cần thiết , Năm 1957 thời điểm vấn đề điều trị ... >0,05 >0,05 50 Biểu đồ 3.8 Đánh giá kết điều trị sau phẫu thuật Nhận xét: Qua bảng 3.19 biểu đồ 3.8 ta thấy kết sau phẫu thuật đạt kết tốt bệnh nhân tiến cứu đạt kết cao bệnh nhân hồi cứu (90,0%...
 • 122
 • 1,231
 • 15
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán hình ảnh thương tổn và kết quả điều trị phẫu thuật rò hậu môn tại bệnh viện đại học y hà nội

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán hình ảnh thương tổn và kết quả điều trị phẫu thuật rò hậu môn tại bệnh viện đại học y hà nội

Y dược - Sinh học

... 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phương pháp mổ STT Phương pháp phẫu thuật Số BN (n) Tỷ lệ (%) Phẫu thuật mở ngỏ 57 81,4 Phẫu thuật hai 13 18,6 70 100 Tổng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phương pháp phẫu thuật ... Xuyên thắt cao IIc Tổng Rò liên thắt có 28 BN chiếm 43% 65 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Kết quả giải phẫu bệnh (Có 68/70 BN có kết quả giải phẫu bệnh) STT Vị thể Số BN (n) Tỷ lệ (%) Viêm mãn 68 100 ... Phương pháp phẫu thuật Phân loại rò Không phân loại Rò liên thắt IIa Rò xuyên thắt IIb IIc Rò thắt Rò thắt Rò phức tạp Tổng n % n % n % n % n % n % n % n % Phẫu thuật mở ngỏ Phẫu thuật hai...
 • 46
 • 807
 • 8
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÀN HÌNH ẢNH THƯƠNG TỔN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÀN HÌNH ẢNH THƯƠNG TỔN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Y dược - Sinh học

... [2] kết điều trị rò hâu mơn phẫu tht tỷ lê tơt 95% 88 KẾT LUẬN 88 Nghiên cứu 70 hồ sơ bệnh nhân chẩn đốn điều trị phẫu thuật rò hậu mơn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng tơi có kết ... _- Bệnh nhân xác định chẩn đốn lâm sàng rò hậu mơn _- Được điều trị phẫu thuật Bệnh viện đĐại học yY Hà Nội _- Có đầy đủ thơng tin trước phẫu thuật , cách thức phẫu thuật theo dõi đánh giá kết ... thấy phương pháp phẫu thuật thay đổi 10% nhóm 1.6.2 Một sớ cơng trình nghiên cứu RHM Việt Nam - Năm 1988,Trịnh Hồng Sơn cơng bố kết 258 trường hợp phẫu thuật RHM Bệnh viện Việt Đức (1978-1987)...
 • 137
 • 756
 • 9
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG LÁCH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ GIAI ĐOẠN 2006-2010

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG LÁCH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ GIAI ĐOẠN 2006-2010

Y khoa - Dược

... pháp điều trị trung tâm Bắc Carolina(2) Tuy nhiên, khác biệt tỷ lệ tử vong hay thời gian nằm viện điều trị với nhóm bệnh nhân điều trị bảo tồn điều trị phẫu thuật nghiên cứu Do vậy, tác giả kết ... điều trị chấn thương lách phẫu thuật hay bảo tồn với kết tốt, điều trị bảo tồn chiếm tỷ lệ tương đối cao (59,5%)(1) Tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá cách đầy đủ định đánh giá kết điều ... có phương pháp điều trị khác phẫu thuật cắt lách toàn phần hay bán phần điều trị bảo tồn Trong đó, điều trị bảo tồn chiếm tỷ lệ lớn với hiệu điều trị thành công tương đối cao Tại BVTW Huế, áp...
 • 11
 • 487
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị chấn thương thận không mổ tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị chấn thương thận không mổ tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... sng, Cận lâm sng ctt điều trị bảo tồn không mổ Từ 1/2005 đến 8/2009 có 92 bệnh nhân đợc điều trị bảo tồn theo dõi tổng số bệnh nhân chấn thơng thận kín điều trị bệnh viện Việt Đức Tỷ lệ chẩn đoán ... sàng, cận lâm sàng kết điều trị chấn thơng thận không mổ bệnh viện Việt Đức " nhằm hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thơng thận không mổ Đánh giá kết điều trị chấn thơng thận ... 4.2.1 Thái độ điều trị CTT 78 4.2.2 Điều trị nội khoa 79 4.2.3 Chỉ định điều trị can thiệp xâm hại 81 4.3 Kết điều trị 82 4.4 Biến chứng trình điều trị ...
 • 111
 • 953
 • 13
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... I HC Y H NI NGUYN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU COFLEX TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyên ngành : Ngoại khoa...
 • 103
 • 732
 • 8
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ

Y khoa - Dược

... đặc điểm lâm sàng, có 20 bệnh nhân điều trị phẫu thuật với 44 lượt phẫu thuật, số 10 bệnh nhân hoàn thành điều trị, 10 bệnh nhân tiếp tục điều trị • TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN Bệnh nhân lựa chọn nghiên ... môn Phẫu thuật Tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul Khoa Laser - Phẫu thuật, Bệnh viện Da liễu Trung ương Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt Bệnh ... hồi cứu: Bệnh án BN chẩn đoán lâm sàng NSBK điều trị phẫu thuật Bệnh viện Da Liễu Trung Ương Bệnh viện Đa Khoa Saint Paul từ 01/2006 đến 12/2009 Nhóm tiến cứu: BN đến khám điều trị Bệnh viện Da...
 • 92
 • 752
 • 0
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống và giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống và giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... sống có liệt tuỷ với 25% điều trị phẫu thuật kết luận “ Muốn đạt kết điều trị cao phải sơ cứu chọn phương pháp điều trị thích hợp” [26] Dương Đức Bính áp dụng điều trị phẫu thuật phương pháp mổ ... đoán, phẫu thuật Bệnh viện Việt Đức 2.3.2 Các tiêu nghiên cứu Tất bệnh nhân khám, theo dõi xử lý theo mẫu bệnh án thống Các bệnh nhân chẩn đoán mổ khoa phẫu thuật cột sống Bệnh viện Việt Đức 2.3.2.1 ... kĩ thuật áp dụng 1.7.3 Đánh giá kết phẫu thuật Việc đánh giá kết phẫu thuật chup MRI kiểm tra sau phẫu thuật coi biện pháp lý tưởng Do giá thành cao nên tiến hành chụp hàng loạt, điều kiện Việt...
 • 84
 • 932
 • 2

Xem thêm