đào tạo công tác xã hội ở việt nam

Tài liệu ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM NHÌN LẠI VÀ TRIỂN VỌNG ppt

Tài liệu ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC HỘI VIỆT NAM NHÌN LẠI VÀ TRIỂN VỌNG ppt

Báo cáo khoa học

... từ Bắc chí Nam đều có mở ngành công tác hội. Thực tế hiện nay việc đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và hợp tác về công tác hội cho các cấp đào tạo, mọi cơ sở có đào tạo của nước ... 2012 ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC HỘI VIỆT NAM - NHÌN LẠI VÀ TRIỂN VỌNG Trần Xuân Bình Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Tóm tắt. Công tác hội là một ngành đào tạo được ... danh mục các nghề đào tạo và trong đời sống hội. Trong tương lai, chắc chúng ta phải có trường đào tạo về CTXH (School of Social Work) và Hiệp hội Công tác hội Việt Nam và hòa mạng quốc...
 • 8
 • 589
 • 4
Nghiên cứu nguồn Nhân lực và Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác Xã hội ở Việt Nam - Unicef

Nghiên cứu nguồn Nhân lực và Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác hội Việt Nam - Unicef

Xã hội học

... gì? IFSW cùng với Hiệp hội Quốc tế các trường Đào tạo về Công tác hội (IASSW) định nghĩa công tác hội theo cách sau: Nghề công tác hội thúc đẩy thay đổi hội, giải quyết vấn đề ... đã tạo nền tảng cho việc xem xét nhu cầu nhân lực và đào tạo trong công cuộc phát triển công tác hội chuyên nghiệp Việt Nam. Chương 1: Bối cảnh Phát triển Công tác hội tại Việt Nam ... nghề công tác hội. Khi đề cập đến vấn đề đào tạo công tác hội, những người được phỏng vấn nói về hai khía cạnh: cấp bậc đào tạo và hình thức đào tạo. Một bên ủng hộ nhiều cho việc đào tạo...
 • 108
 • 574
 • 1
Một số lý thuyết công tác xã hội ở Việt nam và Đức

Một số lý thuyết công tác hội Việt nam và Đức

Cao đẳng - Đại học

... Tủ sách Bộ môn Công tác hội 29 Công tác hội Việt Nam đang đứng trước thời cơ vô cùng thuận lợi để phát triển đúng hướng theo Đề án phát triển nghề công tác hội Việt Nam được Thủ tướng ... các vấn đề hội nên tự thân các tổ chức hội có nhu cầu đào tạo kiến thức và kỹ năng về khoa học hội trong đó có công tác hội. Phòng nghiên cứu công tác hội trực thuộc Hội Tâm lý ... sinh và phát triển Công tác hội giai đọan 1989 – 2005 4- Một số cơ sở hoạt động công tác hội TP. Hồ Chí Minh 5- Sự phát triển trong đào tạo và thực hành công tác hội giai đoạn 2005...
 • 123
 • 1,013
 • 4
phân tích về giáo dục và thực hành công tác xã hội ở việt nam và canada

phân tích về giáo dục và thực hành công tác hội việt nam và canada

Lập trình web

... rút ra cho nghề Công tác hội còn non trẻ Việt Nam. Nghiên cứu đưa ra tài liệu về thực hành công tác hội Canada và Việt Nam. Việt Nam, giáo dục Công tác hội trình độ đại học ... và các công bố hiện có phù hợp khác về nền giáo dục Công tác hội Canada và Việt Nam. BỐI CẢNH VỀ CÔNG TÁC HỘI CANADA VÀ VIỆT NAM Lịch sử và bối cảnh về Công tác hội Canada ... Trường Công tác hội quốc gia đã được hình thành miền nam vào năm 1968 (Theo Nguyễn, năm 2002). Việc đào tạo Công tác hội khác cũng đã có giá trị miền nam, tại trường Công tác hội...
 • 31
 • 1,094
 • 0
kỷ yếu hội thảo quốc tế nghiên cứu, đào tạo và thực hành công tác xã hội tại việt nam - hiện trạng và tương lai

kỷ yếu hội thảo quốc tế nghiên cứu, đào tạo và thực hành công tác hội tại việt nam - hiện trạng và tương lai

Quản lý đô thị - Đất đai - Công tác xã hội

... ngày nay chúng ta gọi đó là công tác hội vi mô (công tác hội cá nhân, làm việc với cá nhân, gia đình và nhóm) và công tác hội vó mô (công tác cộng đồng, công tác chính sách). Các tiếp ... “luồng chính” về khái niệm công tác hội, xu thế này luôn bị phê phán bởi những phong trào công tác hội cấp tiến muốn đặt công tác hội thực hành trong cấu trúc hội rộng lớn hơn và phê ... Những ảnh hưởng khác đến từ thực hành công tác hội cấp tiến và công tác hội mang tính cấu trúc (Mullaly, 1997: Fook,1993). Có thể cho rằng các ảnh hưởng chính đến công tác hội tại Bắc...
 • 125
 • 2,351
 • 4
Một số Giải pháp phát huy vai trò của Đầu Tư trong việc thực hiện Công Bằng Xã Hội ở Việt Nam

Một số Giải pháp phát huy vai trò của Đầu Tư trong việc thực hiện Công Bằng Hội Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... đầu t và Công bằng hội 41. Một số vấn đề về Công bằng hội 42. Các thớc đo về Công bằng hội 63. Sự cần thiết của hoạt động đầu t trong việc giảI quyết vấn đề Công bằng hội. 7 III. ... sức đầu t cho Công bằng hội. Do vậy, trong phạm vi của dề tài, chúng tôi sẽ nghiên cứu các vấn đề đầu t cho Công bằng hội và qua đó đánh giá tác động của nó đến Công bằng hội. Cuối cùng, ... hiện Công bằng hội 24II. Một số giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại trong hoạt động đầu t cho Công bằng hội 241. Tăng cờng và đa dạng hoá nguồn vốn đầu t cho Công bằng hội...
 • 41
 • 652
 • 0
phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... giáo. nho giáo du nhập vào Việt Nam được tiếp thu theo tình hình cụ th Việt Nam. Việt Nam đã cải tạo nho giáo theo cách riêng của mình. Nghiên cứu nho giáo Việt Nam trong bối cảnh thời đại ... giáo đã trở nên lạc hậu kìm hãm hội phát triển nhất là tại các khu nông thôn. nhưng cũng không thể phủđình tác dụng của nho giáo trong cuộc sống của hội Việt Nam vì không có hội phong ... tưởng của nho giáo có tác dụng như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam, chúng ta hãy đi tìm hiểu những gía trị tích cực và hạn chế, ảnh hưởng của nho giáo vào Vịêt Nam...
 • 28
 • 838
 • 0
Thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay, mâu thuẫn và phương pháp giải quyết

Thực hiện công bằng hội Việt Nam hiện nay, mâu thuẫn và phương pháp giải quyết

Quản lý nhà nước

... khônglành mạnh giữa các cơ sở đào tạo dẫn đến tình trạng mở trường, mở lớp tràn lan nhất là trong việc mở hệ đào tạo vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa, các cơ sở đào tạo có chất lượng không thể ... sách hội của Nhà nước. Không nên nghĩ rằng chỉ có chính sách hội của Nhà nước mới hướng tới công bằng hội, mà cả chính sách kinh tế và chính sách hội đều phải lấy công bằng hội ... nhân, nhóm hội khác với cái mà họ được hưởng từ tập thể, xã hội hay từ cá nhân, nhóm hội khác. Cái mà cá nhân làm có thể là điều tốt lành cho xã hội (lao động, cống hiến, nghĩa vụ, công lao...
 • 5
 • 918
 • 9
Tài liệu Suy nghĩ về công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay ppt

Tài liệu Suy nghĩ về công bằng hội Việt Nam hiện nay ppt

Quản lý nhà nước

... giải pháp về công bằng hội Công bằng hội đụng tới tất cả các lĩnh vực đời sống hội: kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa, hội. Không thể giải quyết vấn đề công bằng hội bằng cách ... ra tất cả các nước hội chủ nghĩa đúng hệt như vậy, nhưng những đảo lộn hội mức độ khác nhau đã xảy ra khắp nơi. Và những thể chế về công bằng hội sau khi thiết lập chế độ hội ... sơ về công bằng hội như vậy, sau khi giải phóng miền Nam, còn được áp dụng trong cả nước, cũng với những cuộc “cải tạo hội chủ nghĩa” như đã được làm miền Bắc trước đó. Toàn hội lâm...
 • 15
 • 1,156
 • 2
Tài liệu CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM: NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN pptx

Tài liệu CÔNG BẰNG HỘI VIỆT NAM: NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN pptx

Quản lý nhà nước

... thụt lùi hội Việt Nam hàng nhiều thập kỷ. Đó cũng là một sự công bằng hội. Vấn đề công bằng hội Việt Nam, tuy đã được thực hiện trên cơ sở kinh tế thị trường định hướng hội chủ ... xuất, cải tạo lại chỗ ở; tập thể hóa, công hữu hóa tư liệu lao động. Công cuộc cải tạo hội, tập thể hóa và công hữu hóa đã tạo ra sự phấn khởi mới trong hội. Công bằng hội về lao ... Khoa học hội Việt Nam Để làm rõ vấn đề thực hiện công bằng hội Việt Nam hiện nay, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích bốn thời kỳ thực hiện vấn đề này Việt Nam, từ...
 • 29
 • 547
 • 2
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở việt nam

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng hội việt nam

Kinh tế

... tăng trưởng kinh tế và công bằng hội Việt Nam. * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn việc nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng hội Việt Nam trong ... trưởng kinh tế và thực hiện công bằng hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. - Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng hội Việt Nam. ... trưởng kinh tế và công bằng hội Việt Nam trong thời gian tới. 15 Chương 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT HIỆU QUẢ MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG HỘI VIỆT NAM...
 • 23
 • 1,890
 • 7
phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội ở việt nam hiện nay

phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng hội việt nam hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... có công bằng hội, ngày càng tạo ra công bằng xã hội. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng hội biểu hiệnmột cách đa dạng, chứ tuyệt nhiên không phải tăng trưởng đi trước công bằng ... trưởng kinh tế.2.2. Tăng trưởng kinh tế và công bằng hội Việt Nam hiện nay2.2.1. Tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện công bằng hội Việt Nam là tất yếu khách quan.8Lê Thị Bích Hạnh ... tế và công bằng hộiViệt Nam hiện nay – nhìn từ góc độ phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến2.1. Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng hội 2.1.1. Khái niệm tăng trưởng...
 • 27
 • 752
 • 0
Công tác đào tạo nhân lực hật nhân ở việt nam

Công tác đào tạo nhân lực hật nhân việt nam

Tài liệu khác

... phát triển ĐHN Việt Nam giai đoạn 2011-2020.- Xây dựng trình phê duyệt Thuyết minh Đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và điều kiện cần thiết để đẩy mạnh công tác thông tin ... hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển NLNT Việt Nam .- Hoàn thiện hồ sơ đưa website của Cục NLNT vào hoạt động.- Tham gia Tổ công tác xử lý thông tin sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, ... khẩu từ Nhật Bản.- Phối hợp với IAEA và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và thông tin tuyên truyền cho...
 • 2
 • 304
 • 0

Xem thêm