ôn thi tốt nghiệp triết học thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mac lenin

Ôn thi tốt nghiệp triết học :thế giới quan phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mac lenin

Ôn thi tốt nghiệp triết học :thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mac lenin

Triết học

... cứu (thế giới vật) - Phương pháp thức, đường phương tiện để người đạt mục đích mà đặt - Phương pháp luậnluận phương pháp - Phép biện chứng vật, theo Ph.Ăngghen: “chẳng qua môn khoa học quy ... rằng, với nhiều hệ thống triết học khác nhau, triết học phương Đông biểu tính đa dạng phong phú thi n vấn đề người mối quan hệ trị, đạo đức Nhìn chung người triết học phương Đông biểu yếu tố tâm ... hành động, v.v V QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Con người chất người a Quan niệm người Triết học Phương đông - Phật giáo:...
 • 29
 • 815
 • 1

tài liệu ôn thi tốt ngiệp thế giới quan phương pháp luận trong triết học

tài liệu ôn thi tốt ngiệp thế giới quan và phương pháp luận trong triết học

Đại cương

... cứu (thế giới vật) - Phương pháp thức, đường phương tiện để người đạt mục đích mà đặt - Phương pháp luậnluận phương pháp - Phép biện chứng vật, theo Ph.Ăngghen: “chẳng qua môn khoa học quy ... rằng, với nhiều hệ thống triết học khác nhau, triết học phương Đông biểu tính đa dạng phong phú thi n vấn đề người mối quan hệ trị, đạo đức Nhìn chung người triết học phương Đông biểu yếu tố tâm ... hành động, v.v V QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Con người chất người a Quan niệm người Triết học Phương đông - Phật giáo:...
 • 29
 • 740
 • 0

Tài liệu Thế giới quan phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin (Chương I) pdf

Tài liệu Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin (Chương I) pdf

Cao đẳng - Đại học

... II Quan im vt bin chng v vt cht, ý thc v mi quan h gia vt cht v ý thc Vt cht a) Phm trự vt cht Quan im v vt cht lch s TH vt trc C.Mỏc: Thi c i Thi k cn i TK XVII- XVIII nh ngha vt cht ca ... trit hc +) Mang thuc tớnh khỏch quan +) Cú th gõy nờn cm giỏc ngi bng cỏch no ú tỏc ng n giỏc quan ngi í ngha +) Khc phc hn ch ca ch ngha tõm v ch ngha vt c quan nim v vt cht +) Gii quyt c ... vt lý Vn ng hoỏ hc Vn ng sinh hc Vn ng xó hi (Quan h gia cỏc hỡnh thc ng) Vn ng v ng im Vn ng l tuyt i, ng im l tng i tm thi *) Khụng gian, thi gian l hỡnh thc tn ti ca vt cht *) Tớnh thng...
 • 35
 • 1,616
 • 11

BÀI TẬP HỌC PHẦN 1 : Thế giới quan phương pháp luận triết học MácLênin

BÀI TẬP HỌC PHẦN 1 : Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác – Lênin

Lý luận chính trị

... điệu… ) vận động phát triển vật 3.Ý nghĩa mối quan hệ chất lượng Nhận thức mối quan hệ biện chứng thay đổi lượng thay đổi chất, rút ý nghĩa phương pháp luận quan trọng cho hoạt động nhận thức ... hoàn thành khóa đào tạo tốt nghiệp Từ đây, người “chất ban đầu” chưa có kiến thức chuyên môn nghề (điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan như: nănglực, khả học tập, rèn luyện, tiếp ... lượng Mối quan hệ biện chứng chất lượng Ý nghĩa mối quan hệ chất lượng Phần Vận dụng giải tình Tình tự nhiên Tình xã hội C KẾT LUẬN D TÀI LIỆU THAM KHẢO A LỜI MỞ ĐẦU: Thế giới khách quan tồn nhiều...
 • 13
 • 1,385
 • 1

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường Cao đẳng sư phạm qua việc giảng dạy học phần Thế giới quan phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường Cao đẳng sư phạm qua việc giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Khoa học xã hội

... Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn dựa sở lý luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch ... giả luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chung như: phương pháp logic, phương pháp lịch sử, phân 10 tích tổng hợp, hệ thống hóa so sánh, phương pháp điều tra xã hội học mức độ định, luận ... Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội điều kiện Ý nghĩaluận ý nghĩa thực tiễn luận văn 7.1 Ý nghĩaluận Kết nghiên cứu luận văn bổ sung quan trọng, đáng kể vào lý luận giáo dục thị yếu...
 • 110
 • 506
 • 1

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng thông qua việc giảng dạy thế giới quan phương pháp luận triết học của chủ nghĩa (Qua khảo sát các trường Cao đẳng ở Quảng Ninh)

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng thông qua việc giảng dạy thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa (Qua khảo sát các trường Cao đẳng ở Quảng Ninh)

Thạc sĩ - Cao học

... vấn đề đặt việc giảng dạy giới quan phương pháp luận triết học Chủ nghĩa Mác-Lênin 59 2.2 Một số nhóm giải pháp giảng dạy giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm nâng ... giới quan phương pháp luận triết học Chủ nghĩa Mác-Lênin Tuy có đề tài nghiên cứu vấn đề này, việc làm rõ tầm quan trọng tư biện chứng vai trò giảng dạy giới quan phương pháp luận triết học Chủ ... giảng dạy giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác-Lênin việc nâng cao lực tư biện chứng cho sinh viên cao đẳng Chương 2: Giảng dạy giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác-Lênin...
 • 111
 • 1,261
 • 9

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng thông qua việc giảng dạy thế giới quan phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mác lênin

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng thông qua việc giảng dạy thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mác  lênin

Thạc sĩ - Cao học

... Những vấn đề đặt việc giảng dạy giới quan phương pháp luận triết học Chủ nghĩa Mác-Lênin 59 Một số nhóm giải pháp giảng dạy giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm nâng cao ... giới quan vật biện chứng phương pháp luận biện chứng vật việc nâng cao lực tư biện chứng cho sinh viên cao đẳng 49 Chƣơng GIẢNG DẠY THẾ GIỚI QUAN PHƢƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA ... LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng NĂNG LỰC TƢ DUY BIỆN CHỨNG VAI TRÒ CỦA GIẢNG DẠY THẾ GIỚI QUAN PHƢƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC TƢ DUY BIỆN...
 • 8
 • 387
 • 10

THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT học của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN

THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT học của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN

Nông - Lâm - Ngư

... hình ảnh chủ quan giới khách quan: ý thức hình ảnh giới khách quan, giới khách quan quy định nội dung hình thức biểu không y nguyên giới khách quan mà cải biến thông qua lăng kính chủ quan (tâm ... Trong lịch sử triết học có khuynh hướng cho triết học vị triết học , “khoa học vị khoa học , “nghệ thuật vị nghệ thuật” Quan điểm triết học Mác-Lênin khẳng định triết học, khoa học, nghệ thuật ... phản động, phản khoa học Ý nghĩa phương pháp luận Trên sở quan điểm chất vật chất giới; chất động, sáng tạo ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức rút ý nghĩa phương pháp luận là: Trong hoạt...
 • 54
 • 511
 • 0

MỘT VÀI THỂ HIỆN CỦA THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG VIỆC XEM XÉT TOÁN HỌC VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TOÁN HỌC

MỘT VÀI THỂ HIỆN CỦA THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG VIỆC XEM XÉT TOÁN HỌC VÀ VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TOÁN HỌC

Tài liệu khác

... thân có nhìn khác triết học Việc đưa triết học vào giảng dạy thật cần thi t hữu dụng, trang bị giới quan phương pháp luận đắn cải tạo giới mà phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn Bản thân giáo ... II.4 Vận dụng “mâu thuẫn” vào nghiên cứu giảng dạy toán học II.4.1 Trong công tác nghiên cứu toán học Phát giải mâu thuẫn Nghiên cứu toán học nghĩa tự thân nhà toán học nghĩ điều gí lạ, mà vấn ... không? 3) Nếu phủ định kết trung gian có hướng phát triển khác? 4) Thu hẹp kết nào? v.v… II.4.2 Trong công tác giảng dạy toán học Một vài thể TGQ PPL vật biện chứng Đổi phương pháp dạy học...
 • 14
 • 5,467
 • 27

skkn công dân với việc hình thành thế giới quan phương pháp luận khoa học

skkn công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học

Giáo dục học

... không hiểu hay triết học Vì hứng thú học tập Chương II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC HỌC TẬP GIẢNG DẠY PHẦN “CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC” ... tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn GDCD 10 phần “Công dân với việc hình thành giới quan phương pháp luận khoa học VAI TRÒ CỦA VIỆC VẬN DỤNG VĂN HỌC DÂN GIAN VÀO DẠY PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ... văn học dân gian dạy học phần “Công dân với việc hình thành giới quan phương pháp luận khoa học Sở dĩ vận dụng thể loại văn học dân gian dạy học môn GDCD 10 phần triết học lý sau: Thứ nhất, triết...
 • 21
 • 841
 • 3

thế giới quan phương pháp luận Mác-xít

thế giới quan và phương pháp luận Mác-xít

Lý luận chính trị

... biệt quan trọng đời sống xã hội Trong triết học Mác-Lênin hệ thống triết học khoa học CM giải thích giới cung cấp phương pháp luận giúp người cải tạo giới có hiệu Triết học nói riêng triết học ... lại với giới vật chất.ĐIũu có ý nghĩa quan trọng việc áp dụng quan điểm lí luận vào thực tiễn Nó giúp hiểu vấn đề chung giới quan phương pháp luận Trong hoạt động thực tiễn ta phải tôn trọng ... Với tư cách giới quan phương pháp luận, triết học có nhiệm vụ giải thích giới, cung cấp cho ta cách nhìn nhận xem xét giới từ đạo hoạt động trực tiếp người Trong thời đại ngày triết học ngày có...
 • 20
 • 1,543
 • 0

Chương 1: Thế giới quan phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin potx

Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin potx

Cao đẳng - Đại học

... Thế giới quan toàn quan niệm, quan điểm người giới, người vị trí, vai trò người giới - Có thể phân chia giới quan thành loại hình bản: + Thế giới quan huyền thoại + Thế giới quan tôn giáo + Thế ... chặt chẽ giới quan vật phương pháp biện chứng + Thế giới quan vật quan niệm cho vật chất có trước Vật chất định ý thức giới vật chất tồn khách quan, không sinh không tiêu diệt + Phương pháp biện ... giải thích giới sở khoa học + Phương pháp luận: lý luận phương pháp nhận thức cải tạo thực CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Vấn đề triết học gì?...
 • 63
 • 1,829
 • 7

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 1 :THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG ppsx

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 1 :THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG ppsx

Khoa học xã hội

... Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra cũ : Bài : giới thi u mở đầu Dạy : Hoạt động giáo viên Nội dung học học sinh Hđ :1 1 .Thế giới quan phương pháp Gv cho vd dv,dt luận: _ cho hs thảo luận nhóm a vai ... a vai trò tgq, ppl triết học: _ tgq gì?(người ta xem xét _Triết học hệ thống quan svht ntn ? điểm lí luận chung giớivà vị _ ppl ? (là lý luận theo trí người tg quan điểm tr học ?) _Tr.h có vai ... triểnkhông ngừng chúng * Vấn đề triết học có hai mặt : Giữa vật chất ý thức có trước Con người có khả nhận thức TGKQ hay không Củng cố : Tgq, ppl gì? Thế giới quan vật ? Tgq tâm ? Triết học ?...
 • 6
 • 2,334
 • 3

Thế giới quan phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin

Thế giới quan và phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin

Tư liệu khác

... VẬT CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Ths Đỗ Thị Thúy Yến PHẦN THỨ NHẤT THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ths Đỗ Thị Thúy Yến CÂU HỎI THẾ GIỚI QUAN LÀ GÌ? ... 12 Thế giới quan triết học Triết học hạt nhân lý luận giới quan Triết học giữ vai trò định hướng cho q trình củng cố phát triển giới quan cá nhân, cộng đồng lịch sử Ths Đỗ Thị Thúy Yến 13 Thế giới ... trình hình thành phát triển giới quan Ths Đỗ Thị Thúy Yến 11 Thế giới quan triết học Triết học, với phương thức tư đặc thù tạo nên hệ thống lý luận bao gồm quan niệm chung giới với tư cách chỉnh thể...
 • 25
 • 1,305
 • 18

ĐỀ Ôn thi Tốt Nghiệp 2007-2008(Thế Giới)

ĐỀ Ôn thi Tốt Nghiệp 2007-2008(Thế Giới)

Lịch sử

... Tây Au nước công nghiệp 2- Những thành tựu khoa học – kĩ thuật Nhật Bản: - Nhật Bản coi trọng phát triển khoa học – kĩ thuật, tập trung sâu vào công nghiệp dân dụng, ý đến công nghiệp quân vũ ... dạng - Khoa học gồm Toán học, Vật lí học, Hóa học, Sinh vật học tạo sở lý thuyết cho khoa học khác, cho kĩ thuật phát triển móng tri thức - Nhiều ngành khoa học khoa học vũ trụ, khoa học du hành ... - Sau chiến tranh giới thứ hai, Mĩ nắm ưu kinh tế, tài toàn giới - Về kinh tế: + Trong năm 1945 – 1949, sản lượng công nghiệp chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới (56,4% vào năm 1948) + Năm...
 • 8
 • 272
 • 0

Trong tam on thi tot nghiep Lich su The gioi

Trong tam on thi tot nghiep Lich su The gioi

Lịch sử

... tranh giới II, kinh tế khoa học kĩ thuật Mĩ phát triển nào? * Kinh tế: - Sau Chiến tranh giới II, kinh tế Mĩ phát triển mạnh: + Công nghiệp chiếm ½ tổng sản lượng công nghiệp giới + Nắm ¾ dự trữ vàng ... Xô chủ trương trì hòa bình an ninh giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, giúp đỡ nước XHCN Nguyên nhân sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu: - Đường lối lãnh đạo chủ quan, chế quan ... quốc công nghiệp đứng thứ hai giới; đầu công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân + 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo + 1961, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng quanh...
 • 8
 • 359
 • 1

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội

Tài liệu khác

... bạn tự làm chủ doanh nghiệp gì? Công việc kinh doanh bạn thất bại lí nào? sao? Những tính cách, kĩ điều kiện cần có chủ doanh nghiệp thành đạt gì? Làm để tăng cường lực làm chủ doanh nghiệp? Làm ... doanh nghiệp hoạt động gì? 13 Các bước định giá doanh nghiệp hoạt động? 14 Hãy nêu ưu điểm nhược điểm việc chọn loại hình: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh, công ... Anh Tài (chủ biên), Giáo trình Quản trị học NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2007 Những vấn đề cốt yếu quản lý Harold Koontz NXB Khoa học kỹ thuật, năm 1998 PHẦN II: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (3...
 • 4
 • 1,801
 • 15

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp đại học mở hà nội

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp đại học mở hà nội

Tài liệu khác

... kiến thức môn học có liên quan (marketing, quản trị học, tâm lý học quản lý, kinh tế vi mô v.v…) II YÊU CẦU TỔNG QUÁT CỦA VIỆC ÔN THI MÔN HỌC Sinh viên phải nắm vững kiến thức môn học cho giáo ... doanh nghiệp Chương 3: Cho câu hỏi a Định nghĩa phương pháp QTKD b Các loại phương pháp tác động lên người lao động doanh nghiệp (đừng lẫn với loại phương pháp QTKD) - Các phương pháp hành - Các phương ... Hà Nội - 2011 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA KINH TẾ *** HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP Môn học: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh) I Ý NGHĨA Thi tốt nghiệp nội dung mang tính...
 • 20
 • 1,084
 • 6

Xem thêm