ôn tập và bổ sung giải toán tiếp 20

Ôn tập và bổ sung giải toán

Ôn tập bổ sung giải toán

Toán học

... ý : Khi làm , học sinh giải toán hai cách Thứ hai ngày 14 tháng năm 200 9 Toán: Ôn tập bổ sung giải toán Mua 5m vải hết 80 000 đồng Hỏi mua 7m vải loại hết tiền ? Bài giải: Tóm tắt: 5m : 80 000đồng ... lên nhiêu lần Thứ hai ngày 14 tháng năm 200 9 Toán: Ôn tập bổ sung giải toán b) Bài toán : Một ôtô 90 km Hỏi ô tô ki-lô-mét? Tóm tắt : : 90 km : …km? Bài giải: Cách Trong 1giờ ôtô : 90 :2 = 45 ... km (*)Bước bước rút đơn vị Thứ hai ngày 14 tháng năm 200 9 Toán: Ôn tập bổ sung giải toán b) Bài toán : Một ôtô 90 km Hỏi ô tô ki-lô-mét? Bài giải: Cách Tóm tắt : : 90 km : …km? gấp số lần : : =...
 • 8
 • 281
 • 0
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) pptx

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) pptx

Toán học

... lớp theo dừi bổ sung ý kiến Bài - GV gọi HS đọc đề toán - GV yờu cầu HS giải toỏn Túm tắt Bài giải 120 người : 20 ngày Để ăn hết số gạo ngày 150 người : ngày ? cần số người là: 120 x 20 = 2400 ... cho HS làm vào - HS lờn bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Túm tắt ngày : 10 người ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc ngày cần số người là: 10 x = 70 (người) Để làm xong công việc ngày ... đọc đề toán trước - HS đọc đề toán trước lớp, HS lớp đọc thầm đề lớp SGK - GV nêu câu hỏi phân tích đề - HS trả lời  Giải toán cách rút đơn vị - GV yêu cầu HS đọc lại đề bài, cho HS giải cách...
 • 5
 • 5,631
 • 4
bài giảng toán 5 chương 1 bài 8 ôn tập và bổ sung về giải toán

bài giảng toán 5 chương 1 bài 8 ôn tập bổ sung về giải toán

Toán học

... (đồng) Đáp số: 112 000đồng Toán: ôn tập bổ sung giảI toán Bài 2: Một đội trồng rừng trung bình ngày trồng 1200 thông Hỏi 12 ngày đội trồng thông ? Toán: ôn tập bổ sung giải toán Bài 3: Số dân xã ... ý: Khi làm bài, HS giải toán hai cách Toán: ôn tập bổ sung giảI toán Bài 1: Mua 5m vải hết 80 000 đồng Hỏi mua 7m vải loại hết tiền ? Tóm tắt 5m: 80 000 đồng 7m: … đồng ? Bài giải: Mua m vải hết ... quãng đường gấp lên nhiêu lần Toán: ôn tập bổ sung giảI toán b Bài toán: Một ô tô 90km Hỏi ô tô ki-lô-mét ? Tóm tắt: : 90km : …km ? Cách 2: Cách 1: Bài giải Bài giải gấp số lần là: Trong 1giờ...
 • 8
 • 507
 • 2
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải bài toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 1: Ôn tập bổ sung về phân số. Giải bài toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Toán học

... 5/10 Đọc : năm phần mười  Đưa thành toán  Có bánh  Chia thành phần băng  Sau đó căt phần cua bánh  Hoi bánh lai mây phần ?  Con lai 3/4 bánh  Giải: Coi toàn bánh phần Viết : 3/4 ... 9/2 2) Mọi STN đều có thể viết thành phân số có mẫu là Ví dụ : = 5/1 12 = 12/1 200 1 = 200 1/1 3) Số có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng và khác Ví dụ: ... 32/1  105 = 105/1  1000 = 1000/1   Bài 4:  a) = 6/  b) = /5 V) Bài tập về nhà    Ôn lại bài đã học Làm bài SGK_4 Bài 1,2 toán hình hộp ...
 • 14
 • 1,088
 • 0
bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán

bài giảng toán lớp 5 ôn tập bổ sung về giải toán

Tiểu học

... 24 tháng năm 201 3 Toán Ôn tập bổ sung giải toán b) Bài toán: Một ô tô 90km Hỏi ô tô ki-lô-mét ? Tóm tắt: giờ: 90km giờ: … km ? Thứ ngày 24 tháng năm 201 3 Toán Ôn tập bổ sung giải toán Tóm tắt: ... 16000 x = 1 1200 0 (đồng) Đáp số: 1 1200 0 đồng Thứ ba ngày 24 tháng năm 201 3 Toán Ôn tập bổ sung giải toán Bài 2: Một đội trồng rừng trung bình ngày trồng 1200 thông Hỏi 12 ngày đội trồng thông ? Tóm ... trồng thông ? Tóm tắt: ngày : 1200 12 ngày:…cây? Thứ ba ngày 24 tháng năm 201 3 Toán Bài 2: Tóm tắt: Ôn tập bổ sung giải toán ngày: 1200 12 ngày:…cây? (Cách 1) Bài giải: (Cách 2) Trung bình ngày...
 • 13
 • 472
 • 0
Toán ôn tập và bổ sung về bài toán (tt) pdf

Toán ôn tập bổ sung về bài toán (tt) pdf

Mầm non - Tiểu học

... Luyện tập G - Giáo viên kiểm tra hai dạng toán tiû lệ học - Học sinh sửa (SGK)  Giáo viên nhận xét cho điểm 1’ Giới thiệu mới: Ôn tập giải toán (tt) - Hôm nay, tiếp tục học dạng toán tỷ lệ thông ... viên gợi ý: Học - Học sinh giải - Phương sinh suy nghó cá nhân tìm pháp dùng rút đơn vò cách giải _GV phân tích toán để - Khi làm HS giải theo cách “tìm tỉ số” giải toán cách * Hoạt động 3: Thực ... cố, rèn kỹ giải toán liên quan đến tiû lệ (dạng rút đơn vò)  học sinh biết giải toán có liên quan đến tiû lệ Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não - Hoạt động cá nhân  Bài toán 1: - Học...
 • 8
 • 555
 • 2
Toán ôn tập và bổ sung về bài toán pot

Toán ôn tập bổ sung về bài toán pot

Mầm non - Tiểu học

... Bài cũ: Ôn tập giải toán G - Kiểm tra lý thuyết cách giải dạng toán điển hình tổng - tỉ hiệu - tỉ - Học sinh sửa 3/18 (SGK)  Giáo viên nhận xét cho điểm 1’ Giới thiệu mới: - Hôm nay, tiếp tục ... - Giáo viên dựa vào kết - Cả lớp giải vào phần a, phần b để - Học sinh nhận xét liên hệ giáo dục dân số * Hoạt động 3: Củng cố - Nhắc lại kiến thức vừa - Thi đua dãy giải toán ôn nhanh (bảng phụ) ... ki-lô-mét ? - Học sinh tìm dạng toán - Nêu dạng toán - Giáo viên yêu cầu HS - Nêu phương pháp giải: nêu phương pháp giải “Rút đơn vò”  Giáo viên nhận xét Lưu ý : HS giải GV gợi ý để dẫn cách cách...
 • 9
 • 454
 • 0
Ôn tập và bổ sung về phân số

Ôn tập bổ sung về phân số

Toán học

... Lớn mét vuông km hm2 dam2 2 km hm dam2 = 100 hm2 = 100 dam2 = 100 m2 = km2 100 = hm2 100 Mét vuông m2 m2 = 100 dm = 100 dam2 Bé mét vuông dm cm2 mm2 2 dm cm mm2 = 100 cm2...
 • 2
 • 646
 • 1
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN pot

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN pot

Toán học

... - c = a - c - b VD: 45 - (20 + 15) = 45 - 20 - 15 = 25 - 15 = 10 Phép nhân: axb=c (a, b thừa số; c tích) * Tính chất phép nhân: + Giao hoán: a x b = b x a VD: x = x = 20 + Kết hợp: a x ( b x c) ... VD: 75 : (5 x 3) = 75 : : = 15 : = LUYỆN TẬP Tính giá trị biểu thức sau: 1/ 15 x 16 + 15 x 92 - x 15 = 15 x (16 + 92 -8 ) = 15 x 100 = 1500 2/ 52 x 64 + 520 x - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 ... 2/ 52 x 64 + 520 x - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 x 34 = 52 x ( 64 + 70 - 34 ) = 52 x 100 = 5200 3/ 75 + 138 x 75 - 39 x 75 = 75 x ( + 138 - 39) = 75 x 100 = 7500 4/ 26 + 45 x 26 + 260 + 44...
 • 5
 • 540
 • 1
Ôn tập và bổ sung kiến thức về axit nucleic

Ôn tập bổ sung kiến thức về axit nucleic

Sinh học

... kho ng 80 đ n 20. 000 thay đ i tùy phân t Có lo i ARN chính: + mARN (ARN thông tin) g m vài tr m t i vài ngàn đ n phân, mang mã phiên c a m t gen (hình 0.4) Phân t mARN làm khuôn d ch mã ribôxôm ... Khóa h c Luy n thi đ i h c môn Sinh h c – Th y Bùi Phúc Tr ch Ôn t p b sung ki n th c v Axit nulêic II C u trúc không gian c a Axit nuclêic C u trúc c a ADN M i phân t ... v v n chuy n axit amin, l i v a gi i mã + rARN (ARN ribôxôm) g m vài tr m t i vài ch c ngàn đ n phân, kho ng 70% s có b t c p b sung, xo n ph c t p (hình 0.6) Phân t rARN k t h p v i prôtêin đ...
 • 3
 • 592
 • 2
Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Tư liệu khác

... sau: : = (giờ) Đáp số: Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 21 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo) Bài trang 21 SGK Toán – Luyện tập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, ... người giảm đi: 800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng) Đáp số: 200 00 đồng Bài trang 21 SGK Toán – Luyện tập Một đội 10 người ngày đào 35 m nương Người ta bổ sung thêm 20 người đào ngày đào mét mương? ... phí Đáp án hướng dẫn giải 3: Trong ngày 20 người đào được: 30 .20 = 70 (m) 10 Trong ngày đội đào được: 35 + 70 = 105 (m) Đáp số: 105m mương Bài trang 21 SGK Toán – Luyện tập Một xe tải chở 300...
 • 4
 • 3,495
 • 0
Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập bổ sung về giải toán

Tư liệu khác

... án hướng dẫn giải 3: Mỗi ô tô chở được: 120 : = 40 (học sinh) Số ô tô để chở học sinh đợ thứ hai là: 160 : 40 = (ô tô) Đáp số: ô tô Bài trang 20 SGK Toán – Luyện tập Một người làm công hai ngày ... Bài trang 20 SGK Toán – Luyện tập Một trường tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử Đợt thứ cần có xe ô tô để chở 120 học sinh Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 ... với mức trả lương thế, làm ngày người trả tiền? Đáp án hướng dẫn giải 4: Số tiền công ngày là: 72 000 : = 36 000 (đồng) Số tiền công ngày là: 36 000 × = 180 000 (đồng) Đáp số: 180 000 đồng VnDoc...
 • 2
 • 1,191
 • 0
Giải bài tập trang 22, 23, 24 SGK toán 6 tập 1 ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Giải bài tập trang 22, 23, 24 SGK toán 6 tập 1 ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Lớp 6

... 24 SGK Toán tập 1) Tìm số tự nhiên x, biết a) (x – 35) – 120 = 0; b) 124 + (118 – x) = 217; c) 156 – (x + 61) = 82 Đáp án hướng dẫn giải: a) (x-35) - 120 = x-35 = + 120 x-35 = 120 x = 120 +35 x ... khác Bài (Trang 24 SGK Toán tập 1) Điền vào ô trống cho a = b.q + r với ≤ r < b: Đáp án: a 392 278 357 b 420 b 28 13 21 14 35 q 14 21 17 25 12 r 10 Bài (Trang 24 SGK Toán tập 1) a) Trong phép chia ... Thành phố Hồ Chí Minh Đáp án giải: Quãng đường Huế – Nha Trang: 1278 – 658 = 620 (km) Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh: 1710 – 1278 = 432 (km) Bài (Trang 23 SGK Toán tập 1) Các số liệu kênh đào...
 • 6
 • 842
 • 0
Tóm tắt lý thuyết và ôn tập cho bộ môn Giải tích2

Tóm tắt lý thuyết ôn tập cho bộ môn Giải tích2

Toán học

... cô lập tập hợp Rn Khái niệm tập đóng: tập chứa điểm tụ (nếu có), tập mở: điểm tập điểm Tập bị chặn (tập giới nội) Rn tập đ-ợc chứa hình cầu Tập compắc không gian Rn tập đóng giới nội Hình hộp ... tảng giúp học sinh làm tốt công tác nghiên cứu khoa học sau Rèn luyện khả t- logic, kĩ tính toán tác phong làm việc khoa học, xác, khả áp dụng toán học vào giải toán kĩ thuật, vấn đề thực tiễn ... c-ơng chi tiết môn học tên môn học: Giải tích II (4 tín - 75 tiết) Mục đích yêu cầu Trang bị kiến thức giải tích hàm nhiều biến, hàm véc tơ cho học sinh để học sinh học tiếp môn sở chuyên ngành...
 • 7
 • 1,506
 • 68
Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 toán lớp 6 (Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên)

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 toán lớp 6 (Ôn tập bổ túc về số tự nhiên)

Lớp 6

... ý: Học sinh làm theo cách khác mà cho đủ số điểm Dethikiemtra.com tiếp tục đưa lên nhiều đề thi tập liên quan tới chương 1: Ôn tập bổ túc số tự nhiên Các em ý theo dõi ... : [325 – (4 53– 22 50)]} = 100 : {250 : [325 – (4 125- 50)]} 0.25 = 100 : {250 : [325 – (500- 200 )]}=100 : {250 : [325 – 300]} 0.25 = 100 : {250 : 25} 0.25 = 100 : 10=10 0.25 d 11 + 13 + 15 ... chữ số 0.25 0.25 0.25 0.25 a) [ 168 – (46 + 254 ): 15 ] – 18 = [168 – 300: 15] – 18 0.25 = [168 – 20 ] – 18 0.25 = 148 – 18 0.25 = 130 0.25 b) [103 – 11.( – ) ] = [103 – 11.( ) ] 0.25 = [103 – 11.9]...
 • 3
 • 2,791
 • 27
Kiểm tra Số học 6 chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Kiểm tra Số học 6 chương I: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Toán học

... CHƯƠNG I Môn: Số học lớp Thời gian: 45’ I.PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 điểm) Chọn đáp án phù hợp ghi kết vào (Ví dụ: 1.A) Câu 1 .Tập hợp A = {bàn; ghế; sách; vở; bút; tẩy} có phần tử ? A B C D Câu 2 .Tập hợp ... gồm: A 45; 46; 47 B 47; 48; 49 C 48; 49; 50 D đáp án khác Câu 8.Cho hai tập hợp A = { 2;3;4;5;6;7;8} B = { 3;5;7;9;11} Tập hợp gồm tất phần tử thuộc A B là: A { 3;5;7;9} B { 3} C { 3;5;7} ... 1 .Tập hợp A = {bàn; ghế; sách; vở; bút; tẩy} có phần tử ? A B C D Câu 2 .Tập hợp số tự nhiên lẻ không nhỏ nhỏ 15 là: A { 3;5;7;9;11;13} B { 5;7;9;11;13;15} C { 5;7;9;11;13} D { 3;5;7;9;11;13;15}...
 • 2
 • 2,853
 • 43
Tài liệu Giáo án về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên pdf

Tài liệu Giáo án về ôn tập bổ túc về số tự nhiên pdf

Toán học

... ; hiểu khái niệm tập hợp khái niệm hai tập hợp - Học sinh biết tìm số phần tử tập hợp , biết kiểm tra tập hợp tập hợp không tập hợp tập hợp cho trước , biết viết vài tập hợp tập hợp cho trước ... niệm tập hợp thường gặp toán học học tập có bàn - GV giới thiệu - Học sinh cho vài ví dụ đời sống Trang Trường THCS LÊ QUÝ ÔN GV : tập hợp - Khái niệm tập hợp - Gọi B tập hợp chữ a,b,c tập hợp ... Trường THCS LÊ QUÝ ÔN GV : Chương I – ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Tiết §1 TẬP HP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HP Ngày soạn : 06 – 09 - 200 6 Hãy làm quen với tập hợp ký hiệu ∈ , ∉ I.- Mục...
 • 99
 • 746
 • 1
Ôn tập và bổ túc về phân số

Ôn tập bổ túc về phân số

Tiểu học

... ; … 10 CHƯƠNG MỘT ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH Mọi số tự nhiên viết thành phân số có mẫu số Ví dụ 12 = ; 12 = ; 1 200 1 200 1 = Số viết thành ... CHƯƠNG MỘT ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH 10 Chú ý 40 100 phân số 1) Có ... thành phân số có tử số mẫu số khác 100 18 Ví dụ ; 1= ; 1= ; 1= 100 18 CHƯƠNG MỘT ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH 4) Số viết thành phân số có tử...
 • 14
 • 551
 • 0
Các chuyên đề ôn thi và phương pháp giải toán môn vật lý ppsx

Các chuyên đề ôn thi phương pháp giải toán môn vật lý ppsx

Cao đẳng - Đại học

... dao ng iu hũa 20 1.F l lc y Acximet 20 2.F l lc ma sỏt 20 3.p lc thy tnh ... N02) v Fms01 = Fms02 V trớ bt k ( li x):Ta cú: P = (N1 + N2 ) nhng Fms1 = Fms2 Th.s Trn AnhTrung 20 Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt Lý 12 Trng THPT - Phong in Hp lc: |F | = F1 F2 = à(N1 N2 ... Chỳ ý: tỡm v trớ cỏc im dao ng cc i ( hay cc tiu) ta thng lp bng: k d2 cỏc giỏ tr õm d2i -1 d20 cỏc giỏ tr dng d2i + CH 7.Tỡm qy tớch nhng im dao ng cựng pha (hay ngc pha) vi hai ngun S1...
 • 113
 • 583
 • 1
Hướng dẫn ôn tập và phương pháp giải nhanh Vật Lý 12

Hướng dẫn ôn tập phương pháp giải nhanh Vật Lý 12

Vật lý

... 227 19 19 kiemkhach97@gmail.com Alex Phú Ngôz kiemkhach97@gmail.com kiemkhach97@gmail.com :20 / 227 20 20 kiemkhach97@gmail.com Alex Phú Ngôz kiemkhach97@gmail.com kiemkhach97@gmail.com :21 / 227...
 • 229
 • 1,182
 • 0

Xem thêm