ôn tập lịch sử thế giới cận đại 8

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Lịch sử

... yếu5. Chiến tranh thế giới thứ nhất Bài14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN Bài14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)I- ... sự kiện lịch sử chínhI- Những sự kiện lịch sử chính Thời Thời giangianSự kiệnSự kiệnKết quảKết quả2 - 184 82 - 184 8 28 – 9 28 – 9 186 4 186 4 186 8 186 8 187 1 187 1 191119111914 ... nướcnước Bài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmMốc bắt đầu của lịch sử thế giới cận đại là Mốc bắt đầu của lịch sử thế giới cận đại là gì ?gì ?A. Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVIA....
 • 16
 • 4,946
 • 45
giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của Đảng cộngsản…)- Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từđầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.? * Phong trào công nhân thế giới ThờigianNơidiễn raMụcđíchKếtquảýnghĩaAnh ... 4.Về Phong trào công nhân thế giới -GV đặt câu hỏi cho cả lớp làm việc Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? Nêu một ... - Bài tập: Câu 1. Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại nổi lên những vấn đề nào?Câu2. Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức về các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVII – XVIIICâu...
 • 8
 • 12,091
 • 61
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) docx

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) docx

Khoa học xã hội

... tranh thế giới I bùng nổ đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, thảm khốc cho nhân loại. III. BÀI TẬP THỰC HÀNH: vực Trung Kỳ. 188 4-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 188 5 Hàm ... tìm hiểu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại thông qua hệ thống các câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu các câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, ... còn nhưng không có quyền hành. 184 8 Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản Văn kiện quan trọng của CNXH khoa học bao gồm những luận điểm cơ bản về sự phát triển của xã hội và CMXHCN. 184 8- 184 9 Phong...
 • 5
 • 25,124
 • 116
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Khoa học xã hội

... thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). III. ... Hoa. 1914-19 18 Chiến tranh thế giới I Gây ra những tai họa cho nhân loại. Bản đồ thế giới chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI ... kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). - Nội dung: + Giáo viên: Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại, phân cong HS +...
 • 10
 • 6,138
 • 19
Lịch sử 10 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử 10 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Khoa học xã hội

... vấn đề xâm lược thuộc ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Học sinh hệ thống hóa được các kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới cận đại về: Các cuộc cách ... chia thuộc địa không đều giữa các nước đế quốc dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất. 4. Sơ kết bài học. - Cũng cố: Những nội dung cơ bản của Lịch sử thế giới Cận Đại ? - Dặn dò: ... địa. - Thứ ba, về phong trào công nhân. + CNTB càng phát triển, phong trào công nhân phát triển từ “tự phát” sang “tự giác”. + Sự phát triển của phong trào công nhân dẫn đến sự ra đời của...
 • 8
 • 1,515
 • 8
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Cao đẳng - Đại học

... ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI I. Những kiến thức cơ bản của chương trình - Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản - Sự phát triển của phong trào công ... thuộc địa không đều giữa các nước đế quốc dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI 1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại. - Văn ... bộ không có áp bức, bóc lột. + Các đại biểu: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê (Pháp), Ô-oen (Anh). + Tư tưởng của các ông không thực hiện được trong điều kiện phát triển của CNTB => CNXH không tưởng....
 • 6
 • 799
 • 2
Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử

... NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Nhóm 2: CÁC NƯỚC ... NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠIQua việc hệ thống các ... (1917-1945) GV chia lớp thành 3 nhóm với nhiệm vụ: (HS đã có chuẩn bị trước ở nhà)Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Câu 2: Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh diễn...
 • 27
 • 4,968
 • 15
giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... hai 1939 - 1945).- Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại. - Nhận thức được mối liên hệ giữa lịch sử thế giớilịch sử Việt Nam trong thời kỳ 1917 - 1945.2. Tư tưởng- ... mọi mặt, phát huy ảnh hưởng ngày càng sâu rộng đối với cục diện toàn thế giới. Bài 18 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)I. Mục tiêu bài học1. Kiến thứcHọc ... LSTG hiện đại? Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giớilịch sử Việt Nam trong thời kỳ 1917-1945? -Dặn dò:- Hoàn thành cả 3 câu hỏi và bài tập trong SGK trang 106- Ôn tập chuẩn...
 • 18
 • 10,379
 • 58
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) pptx

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) pptx

Khoa học xã hội

... hiện đại.  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8, bài tập sử 8. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm tra bài cũ: - Em biết gì về những tiến bộ của khoa học kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỷ ... 1/. HOẠT ĐỘNG 1 : NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH  Mục tiêu : Củng cố, hệ thống hóa những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.  Nội dung : Hoạt động của ... của lịch sử thế giới trong những năm 1917 đến 1945.  Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS từ những sự kiện đã nêu rút ra những nội dung chủ yếu của lịch sử...
 • 6
 • 3,656
 • 9
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Khoa học xã hội

... : - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Dặn dò ôn kỹ bài chuẩn bị câu hỏi bài 24. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : - Gíup ... ra những nội dung chủ yếu của lịch sử TG hiện đại theo năm ý trong SGK. - Cần nêu rõ các nội dung này phản ánh những diễn biến phức tạp, đa dạng của lịch sử TG trong vòng gần 3 thập niên ... Giúp HS phát triển kỹ năng lập bảng thống kê, lựa chọn sự kiện lịch sử tiêu biểu, tổng hợp, so sánh và hệ thống hóa sự kiện lịch sử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  Giáo viên chuẩn bị : - Bản đồ TG (hoặc...
 • 6
 • 1,967
 • 2
Ôn tập Lịch sử thế giới hiện đại

Ôn tập Lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử

... PhápABCD Bài 18 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Chiến tranh thế giới thứ haiThời gian sự kiện Nội dung Kết quả, ý nghĩa.1939-1945 Chiến tranh thế giới thứ hai.-Bùng ... dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiện ở những nước nào?Anh,Pháp,Mĩ.Anh,Pháp, Đức.Đức, I-ta-li-a,NhậtABCD I. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917 -1945)Trỡnh ... CNXHCông nghiêp hoá ,tập thể hoá nông nghiêp,thực hiện các kế hoạch 5 nămTừ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cườngquốc công nghiệp XHCNNước Nga- Liên Xô. In-đô-nê –xi-a 8. Trong...
 • 13
 • 1,024
 • 3

Xem thêm